PokerStars' Vejen til de 100 milliarder - Betingelser og vilkår

Her følger betingelser og vilkår for PokerStars' Vejen til de 100 milliarder-kampagne ("Kampagnen"), organiseret af operatøren ("PokerStars") bag Internetsiden www.pokerstars.com ("Sitet") og af PokerStars GUI-softwaren ("Klienten"). Ved at logge ind på Klienten accepterer du fuldt ud disse betingelser og vilkår.

 1. Deltagere skal være 18 år gamle eller ældre, eller myndig i deres hjemland (hvis myndighedsalderen i hjemlandet er højere end 21) for at deltage i Kampagnen. Du kan til enhver tid blive bedt om at bevise din alder og/eller identitet af PokerStars eller tredjepart. Alle spillere skal have et gyldigt pas eller anden gyldig billed ID, der kan verificere deres alder og/eller identitet. Spillere, der ikke kan vise gyldigt bevis på deres alder, vil blive ekskluderet fra Klienten og giver afkald på alle penge vundet.

 2. Ved at acceptere en præmie i Kampagnen giver du PokerStars retten til at bruge dit navn, billede, udtalelser og lignende i markedsførings- og promoveringsøjemed i alle typer medier uden yderligere kompensation, og du frasiger dig udtrykkeligt alle krav mod PokerStars i forbindelse hermed.

 3. Ansatte og slægtninge til ansatte hos PokerStars og alle enheder affilieret med eller relateret til PokerStars er ikke berettigede til at deltage i Kampagnen. I forhold til denne betingelse dækker begrebet "slægtninge" ægtefæller, samlevere, forældre, børn og søskende.

 4. Kampagnen kører i tidsrummet fra hånd nummer 59.700.000.000 indtil hånd nummer 100.000.000.000, baseret på håndnumrene vist i Klienten.

 5. Ved at deltage i Kampagnen indvilliger hver deltager i at frasige og holde PokerStars, deres juridiske repræsentanter, affilierede, datterselskaber, agenturer og deres respektive funktionærer, direktører, ansatte og agenter fra al skade, inkl. uden begrænsning personlige skader pådraget i forbindelse med modtagelsen af præmien.

 6. PokerStars forbeholder sig retten til, til enhver tid, egenrådigt at ændre disse Betingelser og vilkår, inkl. at annullere, modificere eller suspendere Kampagnen, hvis PokerStars egenrådigt anser, at Kampagnen for ikke kan blive gennemført som beskrevet.

 7. Alle spillere, der deltager i Kampagnen, skal overholde alle PokerStars' servicevilkår som beskrevet på /poker/room/tos/, og PokerStars' generelle turneringsregler som beskrevet på /poker/tournaments/rules/.

 8. Under Kampagnen gælder strenge regler for spillernes opførsel. PokerStars forbeholder sig retten til at straffe spillere, der misbruger nogen del af Kampagnen. Denne straf kan inkluderer, men er ikke begrænset til, ekskludering eller suspendering fra Kampagnen eller fra Klienten, samt konfiskering af præmier tjent ved misbrug af Kampagnen. Beslutningen om, hvad der udgår misbrug, ligger udelukkende ved PokerStars' management og er ikke til diskussion.

 9. Milepælshåndelementet af Kampagnen gælder kun for real money ring games. Vinderen/Vinderne af en milepælshånd vil blive regnet som de(n) spiller(e), der vinder en portion af hovedpuljen i hånden. De halvtreds hænder, der bruges til at beregne præmiepengene, skal gives indenfor 60 minutter af milepælshånden. Alle hænder givet før de 60 minutter vil ikke blive regnet med. Hvis du forlader og slutter dig til et bord igen, bliver dine optjente VPPs, i forhold til præmieudregningen, nulstillet. Alle præmier bliver indbetalt i USD.

 10. Ved at deltage i Kampagnen, bekræfter du, at det navn og den adresse, der står i din PokerStars-konto, er korrekt og nutidig.

 11. Kun cash game-hænder givet på Klienten fundet på Sitet bliver regnet med i præmier i Kampagnen. Cash game-hænder givet i Home Games-produktet er ekskluderet fra denne Kampagne.

 12. I det tilfælde at en vindende deltager ikke tager en del af en præmie på et tidspunkt udpeget af PokerStars, vil det blive regnet for frasigelse af retten til denne præmie, hvorefter PokerStars ikke er forpligtet til at kompensere vinderen på nogen måde.

 13. I tilfælde af, at der opstår uenighed om deltagerens rettigheder, tildeling og udbetaling af præmier eller disse betingelser og vilkår generelt, er PokerStars' managements beslutning endegyldig. Beslutningen er bindende og ikke til diskussion, og den kan ikke appelleres af deltageren eller nogen tredjepart.

 14. Disse betingelser og vilkår er underlagt og forstået i henhold til Isle of Mans love og alle sager vil blive behandlet af Isle of Mans domstole.

Hvis du har spørgsmål angående PokerStars' Vejen til de 100 milliarder-kampagne, skal du kontakte support@pokerstars.dk.

Tilbage til Vejen til de 100 milliarder-forsiden.

ER DU NY SPILLER?
DOWNLOAD DEN GRATIS POKERSOFTWARE

Download den gratis PokerStars-software og kom i gang. Det er nemt og hurtigt.

Play Poker

Sådan downloader du pokersoftwaren