pokercasinosports

PokerStars VR's slutbrugerlicensaftale for onlinesoftware – PM-SPIL

"Play for Free"-spil

De gratis "play money"-/"play for free"-VR-pokerspil ("PM-spil") i Stars Mobile-softwaren ("Stars Mobile-applikationen"), som du kan downloade eller tilgå på din slutbrugerenhed (herunder, men ikke begrænset til, VR-headset, computer, spillekonsol, mobiltelefon, PDA, tablet eller enhver anden form for bærbar enhed, som findes for øjeblikket eller bliver tilgængelig fremover) (hver især betegnet som en "Enhed") på webstederne store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com eller andre websites eller links, som fra tid til anden bliver gjort tilgængelige for dig på PokerStars eller ethvert andet Stars Mobile-site ("Sites"), bliver leveret til dig af Stars Mobile Limited, en virksomhed, der er registreret på Isle of Man (virksomhedsnummer 008457V) med kontor i Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ.

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") bør læses af dig ( "Brugeren" eller "du/dig") i sin helhed inden brug af Stars Mobile-applikationen. Bemærk, at denne Aftale udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Stars Mobile Limited (herefter omtalt som "Stars Mobile", "os" eller "vi").

Betingelser og vilkår for dit PM-spil i Stars Mobile-applikationen følger herunder.

Ved at indtræde i denne Aftale anerkender du, at Stars Mobile er en del af en gruppe selskaber. Når det bruges, og hvor konteksten tillader det, betyder "Gruppe" som sådan Stars Mobile samt datterselskaber og holdingselskaber ejet af Stars Mobile og alle datterselskaber af disse holdingselskaber samt alle firmaer tilknyttet Stars Mobile, herunder men ikke begrænset til tilknyttede firmaer, der yder tjenester under varemærket "PokerStars".

Ud over denne Aftales betingelser og vilkår bedes du læse vores fortrolighedspolitikcookiepolitik og de andre regler, politikker og betingelser og vilkår, der refereres til heri, og som er relateret til de spil og tilbud, der fra tid til anden bliver tilgængelige i Stars Mobile-applikationen, samt andre politikker, vi kan give dig besked om.

Ved at klikke på knappen "Jeg accepterer" under installationen af softwaren og ved at bruge Softwaren (som defineret herunder) accepterer du denne Aftales betingelser og vilkår samt vores fortrolighedspolitik og cookiepolitik, der hver især kan opdateres eller modificeres fra tid til anden i henhold til de relevante bestemmelser.

For så vidt angår denne Aftale, er definitionen af "Software" al software, som vi giver eller stiller til rådighed for dig gennem Stars Mobile-applikationen uanset mediet, og uanset om du kan downloade det til din slutbrugerenhed eller ej. Derfor omfatter "Software" Stars Mobile-applikationen, som kan downloades eller tilgås af dig på din Enhed, og al software, der supplerer Softwaren (uanset om det er webbaseret eller klient-/serverbaseret software).

1. LICENSOVERDRAGELSE/IMMATERIELLE RETTIGHEDER
1.1

Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Stars Mobile Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, genkaldelig, uoverførbar, begrænset ret uden mulighed for underlicens, til at installere og benytte Softwaren på din Enhed for at kunne få adgang til Stars Mobiles (eller en tredjeparts) servere og spille de tilgængelige PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

1.2

Softwaren er givet i licens af Stars Mobile til dig til privat, personligt brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af (i) personer under 18 år, (ii) personer under den juridiske lavalder i deres område og (iii) personer, der opretter forbindelse til de nævnte Sites og/eller Stars Mobile-applikationen fra områder, hvor det er ulovligt at gøre dette, eller hvor der ikke udbydes PM-spil. Stars Mobile er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

1.3

Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig enten midlertidigt eller permanent fra brug af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

1.4

Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. ophavsret, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

 1. kopiere, distribuere, udgive, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af Softwarens kildekode eller på anden måde;
 2. sælge, overdrage, underlicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
 3. stille Softwaren tilgængelig for tredjepart via computernetværk eller på anden måde;
 4. eksportere Softwaren til noget land (fysisk eller i elektronisk format); eller
 5. benytte Softwaren på en måde, der er forbudt ved gældende love eller regler,

(hver af de førnævnte går herefter under betegnelsen "Uautoriseret brug").

Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og deres licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, implicitte eller udtalte, der ikke specifikt gives til Brugeren heri, og forbeholder sig alle rettigheder, adkomst og interesser i og med hensyn til Softwaren.

Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for alle skader, omkostninger eller udgifter opstået som resultat af eller i forbindelse med din Uautoriserede brug. Du skal informere Stars Mobile øjeblikkeligt, hvis du bliver bekendt med en anden persons Uautoriserede brug, og skal hjælpe Stars Mobile i et rimeligt omfang med at undersøge sagen, der opstår som følge af din rapportering.

1.5

Betegnelserne "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStarsVR", domænenavnene "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" og "pokerstarsvr.us" samt alle andre registrerede eller ikke-registrerede varemærker, tjenestemærker, logoer, varenavne og/eller domænenavne anvendt af Stars Mobile i Tjenesten fra tid til anden ("Varemærkerne") er varemærker, tjenestemærker, logoer, varenavne og/eller domænenavne tilhørende Stars Mobile og/eller dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og disse selskaber forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker. Desuden er alt indhold i Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Tjenestens indhold") ejet af Stars Mobile og/eller dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Stars Mobile giver ingen garantier (hverken direkte eller indirekte) i forbindelse med registrerede eller ikke-registrerede Varemærker i Tjenesten og garanterer ikke, at tredjeparters tidligere rettigheder til disse registrerede eller ikke-registrerede Varemærker mangler. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten ikke opnår rettigheder til Tjenestens indhold og/eller Varemærker eller dele heraf. Under ingen omstændigheder må du bruge Tjenestens indhold og/eller Varemærkerne uden Stars Mobiles forudgående skriftlige tilladelse.

Desuden indvilliger du i ikke at gøre noget, der skader eller kan skade rettighederne, inkl. de immaterielle rettigheder, tilhørende Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere i Softwaren, Varemærkerne eller Tjenestens indhold, og at du ikke vil gøre noget for at skade Stars Mobiles, dets Gruppeselskabers, ansattes, direktørers eller konsulenters image eller omdømme.

1.6

Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med Tjenesten (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Stars Mobile og dets Gruppe global, uigenkaldelig, overførbar, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler Tjenesten, underlagt betingelserne i fortrolighedspolitikken.

1.7

Mens du benytter Tjenesten, kan du "optjene" eller på anden måde få virtuelle chips i Tjenesten ("Virtuelle chips"). Du anerkender hermed, at disse betegnelser fra den "virkelige verden" kun bliver brugt figurativt, og at du ikke har nogen ret til eller andel i Virtuelle chips, der figurerer i eller opstår som resultat af et hvilket som helst Spil, uanset om de er "optjent" i et Spil eller på anden måde uddelt af Stars Mobile, eller nogen andre attributter, der omhandler en konto eller lagres i Tjenesten. En saldo med "virtuel valuta", der fremgår af din Brugerkonto, udgør ikke en saldo i "den virkelige verden" eller nogen opsparet værdi, men udgør i stedet en målestok for din licens.

1.8

Stars Mobile forbyder og tillader ikke nogen form for overførsel af Virtuelle chips foretaget uden for Tjenesten eller salg, foræring eller handel i den "virkelige verden" af noget, der findes i eller opstår som del af brugen af Tjenesten, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Stars Mobile. Derfor må du ikke underlicensere, handle, sælge eller forsøge at sælge Virtuelle chips for værdi af nogen slags uden for et Spil. Alle sådanne overførsler eller forsøg på overførsler er forbudte og ugyldige og kan føre til, at din konto bliver lukket af Stars Mobile. Desuden anerkender du, at vi kan sagsøge dig for skader forårsaget af sådanne overførsler eller forsøg herpå foretaget uden for Tjenesten.

2. INGEN GARANTIER
2.1

Stars Mobile giver hverken udtalte eller indforståede garantier i forbindelse med Tjenesten, der leveres, som den forefindes, og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvalitet, egnethed til brug, fuldkommenhed eller nøjagtighed.

2.2

Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

2.3

Stars Mobile forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller føje til Tjenesten med øjeblikkelig virkning og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt, (for eksempel) hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Stars Mobile i denne henseende.

3. AUTORITET
3.1

Stars Mobile har autoriteten over udstedelse, vedligeholdelse og lukning af Brugernes konti i Tjenesten. Beslutninger truffet af Stars Mobiles ledelse, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres.

4. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Før du tager Tjenesten i brug og løbende herefter, repræsenterer, garanterer, klausulerer og indvilliger du i:

4.1

at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko,

4.2

at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for Stars Mobiles kontrol, og at Stars Mobile intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed;

4.3

at du ikke må benytte Tjenesten på nogen måde til at skabe, modtage eller være behjælpelig i overførslen eller modtagelsen af penge eller anden økonomisk værdi for dig eller tredjepart. Virtuelle chips har ingen værdi i sig selv og kan ikke overføres eller veksles på en Brugers konto. Desuden har Virtuelle chips på en Brugers konto ingen værdi i sig selv, og de kan ikke indløses for nogen "ægte" valuta eller præmie. Det er derfor forbudt at udleje, udlåne, lease, sælge, handle, give, overdrage eller på anden måde videregive din Brugerkonto eller evt. Virtuelle chips forbundet med din Brugerkonto til tredjepart, og

4.4

at du er 18 år eller ældre, og at du ikke er midlertidigt selvudelukket fra noget online- eller mobilspilsite, og at du med det samme vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder.

5. ULOVLIG BRUG
5.1

SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, foretage reverse engineering eller adskille Softwaren på nogen måde.

5.2

PERSONLIGT BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt Brugerens personlige brug og fornøjelse og ikke til penge, og den må ikke benyttes til at skabe økonomisk fortjeneste eller andre pekuniære fordele for Brugeren. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Stars Mobile, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse oplysninger, hvis noget ændrer sig.

5.3

AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugerne ved at dele information om ens kort med andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder sig retten ud over andre metoder til at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord, herunder at afholde to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord. Desuden forbeholder Stars Mobile sig retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Stars Mobile retten til at lukke Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

5.4

EKSTERNE HJÆLPEVÆRKTØJER TIL SPILLERE. Stars Mobile forbyder eksterne hjælpeværktøjer til spillere ("EPA-værktøjer"), der er udviklet til at give spillerne en "uretfærdig fordel". Stars Mobile definerer EPA-værktøjer som computersoftware (ud over Softwaren) og ikke-softwarebaserede systemer (f.eks. hjemmesider, abonnementtjenester og fysisk materiale).  Stars Mobile har et bredt syn på, hvad der udgør en "uretfærdig fordel" i forbindelse med brugen af EPA-værktøjer, og du kan få specifik vejledning på vores side med ofte stillede spørgsmål om tredjepartsværktøjer og -tjenester. For at undgå tvivl omfatter det forbudte, men er ikke begrænset til, adgang til eller indsamling af information om andre spillere ud over, hvad Brugeren personligt har observeret ved selv at spille, eller råd, vejledning eller hjælp til at spille i realtid, som rækker ud over et grundlæggende plan.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder, men ikke begrænset til, "bots", er strengt forbudt i forbindelse med brug af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spillerne gennem brugerfladen, som er tilgængelig gennem brug af Softwaren, og uden hjælp i form af kunstig intelligens.

5.6

Du accepterer, at Stars Mobile vil tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-værktøjer. Disse forholdsregler kan inkludere, men er ikke begrænset til, at undersøge, hvilken software der kører på samme tid som Stars Mobile-softwaren på en Brugers computer. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, herunder, men ikke begrænset til, at bruge tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

5.7

CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre Virtuelle chips til en anden Bruger. Alle Brugere, der deltager i eller forsøger at deltage i chip-dumping med andre Brugere gennem Tjenesten, kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres konto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Stars Mobile ikke forpligtet til at returnere Virtuelle chips til dig, hvis du skulle have nogen stående på din Brugerkonto på det pågældende tidspunkt.

5.8

BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Stars Mobile finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, handlingerne nævnt i paragraf 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, herunder, men ikke begrænset til, brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, er Stars Mobile berettiget til at skride til handling, herunder, men ikke begrænset til:

 1. øjeblikkelig spærring af en Brugers adgang til Tjenesten;
 2. lukning af en Brugers konto hos Stars Mobile;
 3. konfiskering af alle Virtuelle chips på Brugerens konto; og/eller
 4. sagsanlæg mod en Bruger.
6. STØDENDE SPROGBRUG OG INDHOLD
6.1

Brugeren må ikke skrive eller angive noget, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, enten via stemmechatfunktionen, der defineres i vores slutbrugerlicensaftale, spillerbilleder eller i kommunikation med Stars Mobiles ansatte.

Vi kan for at sikre overholdelse af denne paragraf 6.1 aktivt føre tilsyn med stemmechatfunktionen, og dette tilsyn kan inkludere brugen af teknologi.

7. BRUD
7.1

Hvis en Bruger bryder hele eller dele af bestemmelser i denne Aftale, forbeholder Stars Mobile og alle selskaber i Gruppen, der yder tjenester til Brugeren, sig – uden at det berører andre rettigheder – retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig spærring af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester udbudt af Gruppen, lukning af Brugerens konto i Tjenesten eller andre tjenester udbudt af Gruppen, konfiskering af alle Virtuelle chips på Brugerens konto i Tjenesten eller ethvert andet site, der drives af Gruppen, og/eller sagsanlæg mod Brugeren.

7.2

Du accepterer at holde Stars Mobile skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, aktionærer, direktører og ansatte for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab, omkostninger eller udgifter, herunder juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

 1. brud fra din side på dele af eller hele denne Aftale;
 2. overtrædelse fra din side af nogen love eller tredjeparts rettigheder; og
 3. brug fra din eller anden persons side af Tjenesten med dine loginoplysninger (som beskrevet herunder), uanset om det sker med eller uden din tilladelse eller viden.
8. ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1

Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Stars Mobile eller medlemmer af Gruppen ansvarlige for nogen særlige, tilfældige, direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, driftsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder eller enhver anden form for pekuniært tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Stars Mobile havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

8.2

Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Stars Mobiles eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed eller (b) svindel eller vildledende fremstilling

9. SIKKERHED OG DIN KONTO
9.1

Alle Brugerkonti skal kunne tilgås via de relevante Sites og i overensstemmelse med de gældende regler.

9.2

Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

9.3

Brugeren er forpligtet til at holde sine loginoplysninger hemmelige til enhver tid og tage alle forholdsregler for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommendes eget brug. Alt ansvar derfor påfalder Brugeren.

9.4

En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Stars Mobile og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er strengt forbudt at have mere end én konto hos Stars Mobile. Hvis Stars Mobile (eller en tredjepart, som handler på dets vegne) finder frem til yderligere konti tilhørende en Bruger, kan Stars Mobile (eller en tredjepart, som handler på dets vegne) lukke de ulovlige konti uden varsel, og Stars Mobile forbeholder sig retten til at beslaglægge alle Virtuelle chips på disse ulovlige konti.

9.5

Du kan ikke via Tjenesten placere nogen indsatser (med Virtuelle chips), der overstiger beløbet, der står i Virtuelle chips på din Brugerkonto.

9.6

Stars Mobile forbeholder sig retten til at foretage kredit- og/eller identitetskontrol af Brugeren hos eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester (evt. via en tredjepart, som handler på vores vegne) baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved tilmelding til Tjenesten. Eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

9.7

Stars Mobile forbeholder sig retten til at benytte eksterne elektroniske betalingsbehandlere og/eller finansinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller overført til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

10. TREDJEPARTSSOFTWARE
10.1

En del af Softwaren er tredjepartssoftware (den "Licenserede software").

10.2

Brugerens anvendelse af den Licenserede software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

10.3

Den Licenserede software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

10.4

Brugerens anvendelse er begrænset til "Intern brug", hvilket vil sige brug af den Licenserede software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, underlicenseres eller distribueres. "Sædvanlig og normal intern forretningsbrug" omfatter for en Slutbruger, der er en enhed, brug af sådanne Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. "Sædvanlig og normal personlig brug" omfatter brug af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

10.5

Alle rettigheder, som ikke eksplicit er givet i den Licenserede software, er forbeholdte.

10.6

Den Licenserede software leveres, som den forefindes, og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt.

11. RETTELSER
11.1

Stars Mobile forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du er bundet af den rettede Aftale inden for 14 dage, efter den er blevet offentliggjort i Stars Mobille-applikationen eller på andre Stars Mobile-sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger Stars Mobile-applikationen eller vores Sites regelmæssigt og læser de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Din fortsatte brug af Tjenesten regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

12. GÆLDENDE LOV
12.1

Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepterer uigenkaldeligt, at de relevante domstole på Isle of Man har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med Aftalen, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at sager bliver ført for disse domstole, eller at en sag er blevet ført for et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf begrænser Stars Mobiles ret til eller mulighed for at lægge sag an mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindre søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse samtidigt eller efterfølgende inden for den pågældende retskreds' love herom.

13. ADSKILLELIGHED
13.1

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

14. OVERDRAGELSE
14.1

Stars Mobile forbeholder sig retten til at overdrage denne Aftale delvist eller i sin helhed uden varsel. Brugeren må ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

15. DIVERSE
15.1

Ingen dispensation fra Stars Mobile i forbindelse med brud på en eller flere af Aftalens bestemmelser (herunder Stars Mobiles manglende krav om striks og bogstavelig overholdelse af bestemmelser i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

15.2

Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale med undtagelser af selskaber, der er medlem af Gruppen.

15.3

Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

15.4

Denne Aftale udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og os i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

15.5

Brugeren skal altid levere fyldestgørende og korrekt information med hensyn til alle anmodninger om oplysninger og information fra Stars Mobile i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesten i henhold til betingelserne i fortrolighedspolitikken.

15.6

Den engelske version af denne Aftale er den gældende version i tilfælde af uoverensstemmelser i oversatte versioner af Aftalen.

Ophavsret © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Stars Mobile kan kontaktes via kundeservice.

Version 1.2 af Stars Mobiles slutbrugerlicensaftale. Gældende fra marts 2022.