Fortrolighedspolitik for PokerStars, PokerStars Casino, BetStars og Full Tilt

Dit privatliv er meget vigtigt for PokerStars, BetStars, PokerStars Casino og Full Tilt, der alle er varemærker ejet af en gruppe selskaber, der går under navnet “Rational Group”, som ejer og driver hjemmesiderne www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dkwww.betstars.dk og www.fulltilt.dk (vores “Sites”).

Hvor det bruges, og kontesten tillader det, betyder “Gruppe” REEL Denmark Limited sammen med alle datterselskaber og holdingselskaber ejet af REEL Denmark Limited samt datterselskaber ejet af disse holdingselskaber samt alle selskaber tilknyttet virksomhedsgruppen “Rational Group” (herefter omtalt som “REEL Denmark”, “Gruppe” “vi” eller “os”),

Vi er forpligtet til at holde vores spilleres personlige oplysninger sikre vha. de bedste sikkerhedsløsninger inden for software, hardware, teknikker, metoder og procedurer, så du kan nyde vores udvalg af produkter i vished om, at din fortrolighed er sikret. Vi overholder betingelserne i den danske Persondatalov, når vi behandler dine personlige oplysninger.

1. Samtykke til Fortrolighedspolitik

 1. Ved at benytte Tjenesten accepterer du betingelserne for denne Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne Fortrolighedspolitik, og ændringer vil træde i kraft øjeblikkeligt efter, de er blevet offentliggjort på vores Sites. Din fortsatte brug af Tjenesten udgør din accept af denne Fortrolighedspolitik og alle ændringer heraf. Vores Slutbrugerlicensaftale danner præcedens i tilfælde af konflikter med denne Fortrolighedspolitik. Medmindre det er specificeret anderledes heri, har alle termer med stort begyndelsesbogstav samme betydning som i vores Tjenestevilkår. Formålet med denne Fortrolighedspolitik er at gøre dig i stand til at forstå, hvordan vi indsamler, gemmer, benytter og sikrer dine personlige oplysninger, samt dine rettigheder i forhold til disse gemte oplysninger.

2. Hvilke oplysninger indsamles og med hvilket formål?

 1. Som del af at oprette Brugerens Stars-konto på vores Sites og for at gøre os i stand til at levere vores ydelser til dig, beder vi dig om at forsyne os med visse personlige oplysninger, inkl. men ikke begrænset til navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og password, samt at bekræfte, at du er mindst 18 år gammel eller minimumsalderen for brugen af Tjenesten i dit hjemland, hvis den er højere end 18. I overensstemmelse med vores regulatoriske forpligtelser og for at give dig adgang til og brug af vores software og/eller Tjenester via vores hjemmesider, indvilliger du i og tillader os (eller tredjeparter, der handler på vegne af os) at: (i) bruge lokationsbaserede tjenester til at bestemme din geografiske lokation fra din personlige computer eller Enhed (som defineret i sektion 9 herunder) (der kan inkluderer uden begrænsning din IP-adresse, Wi-Fi-forbindelse og cookie-data); og (ii) foretage indsamlingen, lagringen, behandlingen, hentningen og transmission af dine personlige oplysninger (der vil inkludere, men ikke vil være begrænset til din lokationsdata) og/eller anden data eller information, der stammer fra din Enhed/computer, for at Tjenesten/softwaren kan stilles til rådighed for at opfylde formålene beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Du må ikke bruge vores software og/eller Tjenester, hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser, eller hvis du ikke ønsker at give samtykke som detaljeret tidligere. Vi må også benytte alle dine oplysninger til at bekræfte din identitet via tredjepart, inkl. pengeinstitutioner, identifikationsbureauer og kreditvurderingsfirmaer, så vi kan yde en Tjeneste for dig. Når du bruger Tjenesten, gemmer vi desuden visse personlige oplysninger om dig, inkl. din aktivitet på vores Sites og information gemt på Enheder eller systemer, du benytter, så vi kan forbedre Tjenesten, vi yder til dig. Vi, vores partnere og tredjeparter, der yder tjenester på vores vegne over for dig, vil benytte dine personlige oplysninger til følgende formål:

  • at bekræfte pengeoverførsler;
  • at levere Tjenester til dig;
  • til identificering og undersøgelse;
  • til statistisk analyse og forskning;
  • til forskning og udvikling;
  • til markedsføring, markedsundersøgelser og kundeprofilering;
  • til dataanalyse;
  • for at overholde licens- og lovkrav;
  • til at analysere din kreditværdihed og risiko for svindel og
  • til at bekræfte din geografiske placering.
  • at bekræfte pengeoverførsler;
  • at levere tjenesteydelser til dig;
  • til identificering og undersøgelse;
  • til statistisk analyse og forskning;
  • til forskning og udvikling;
  • til markedsføring, markedsundersøgelser og kundeprofilering;
  • til dataanalyse;
  • for at overholde licens- og lovkrav;
  • til analyse af din kreditrisiko og
  • til at bekræfte din geografiske placering.

  Vi vil udlevere dine personlige oplysninger:

  • hvis loven eller domstole kræver det;
  • hvis vi i god tro mener, det er nødvendigt:
   • for at overholde love eller i forbindelse med retssager mod os, hvor det bliver krævet;
   • for at beskytte og sikre vores rettigheder og ejendom;
   • til alle regulatoriske enheder eller licensudstedere eller -autoriteter;
   • til tredjeparter med henblik på at betale eller bilægge sager angående indgåede væddemål;
   • til alle betalingsbehandlings- eller kreditorvirksomheder ansat af os til at håndtere betaling og opkrævningsprocesser mellem os og Brugerne;
   • til tredjeparter, der yder tjenester for eller på vegne af os;
   • til alle tredjeparter, der køber os eller vores virksomhed eller dele af vores virksomhed;
   • til kreditværdighedsundersøgere, som beskrevet i omstændighederne nævnt i denne Sektion 2;
  • med dit samtykke;
  • med henblik på reetablering af data; eller
  • som anført i Sektion 5 og 6 herunder.

  Vi kan fra tid til anden sende dig oplysninger om kommende events, nyheder om en række af vores produkter, kampagnelinks og anden markedsføringskommunikation om de tjenester, vi tilbyder (herunder generel kundeservice). Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan du fravælge dem ved at følge instrukserne i hvert nyhedsbrev.

  Hvis du ikke kompenserer os for tilbageførsler, afvisninger eller annulleringer af indbetalinger, du har foretaget, kan vi underlagt gældende lovgivning give dine oplysninger fra din konto, herunder information om din forvaltning af din konto, til kreditværdighedsfirmaer eller tilsvarende i dit land (KVF). KVF registrerer den udestående gæld i dit navn og andre personlige oplysninger, og disse informationer kan videregives til andre organisationer. Sådanne registreringer fremgår af KVF-filen i 6 (seks) år eller anden gældende periode efter datoen for tilbageførsel, afvisning eller annullering af betaling. Informationen bliver brugt af KVF til at forhindre forbrydelser, svindel, pengehvidvaskning, verificering af din, din partners eller andre personer i din hustands identitet, din forretning eller økonomiske forbindelser for andre faciliteter, overvåge styringen af din konto, træffe kreditbeslutninger, kredit relateret til andre faciliteter, finde ud af, hvor du er, indkræve gæld, statistisk analyse og afprøve systemet.

  Dine personlige oplysninger kan blive behandlet af os, vores partnere, agenter eller tredjeparter, der leverer tjenesteydelser til os i retskredse uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I dette tilfælde vil vi handle i henhold til Danmarks persondatalov i forbindelse med overførslen af sådanne personlige oplysninger.

  Vi vil kun bruge dit navn i markedsføringsmaterialer med dit samtykke.

  Navnet, du registrerer for din konto, skal være dit eget, rigtige navn. Det er desuden vigtigt, at du udfylder dine Stars-kontooplysninger med gyldige oplysninger, da de bruges til at bekræfte finansielle overførsler og til de andre førnævnte formål. Du skal oplyse os om relevante ændringer i dine personlige oplysninger.

3. Ind- og udbetalingsbehandling

 1. I forbindelse med indbetaling skal Brugerne levere indbetalingsmetodeoplysninger (eksempel: kreditkortnummer og andre kreditkortoplysninger). Disse oplysninger sammen med dine andre personlige oplysninger vil blive brugt til at behandle finansielle overførsler sendt af dig til REEL Denmark. Du skal oplyse os om relevante ændringer i dine personlige oplysninger.

4. Fortrolighed

 1. REEL Denmark gør sig betragtelige bestræbelser på at beskytte fortroligheden ved identitet, præferencer eller andre oplysninger, vi har indsamlet om individuelle Brugere, og vi vil ikke velvidende lade denne slags oplysninger slippe ud til nogen uden for REEL Denmark ud over Brugeren eller som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. REEL Denmark har investeret betragteligt i sine server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologi for at beskytte oplysningerne indsamlet af REEL Denmark. Denne teknologi anvendes som del af vores avancerede sikkerhedsarkitektur.

  Du skal også gøre dit for at beskytte dine oplysninger. Dine loginoplysninger (som beskrevet i vores Slutbrugerlicensaftale) er fortrolige, og du skal holde dem hemmelige til enhver tid og gøre dig anstrengelser for at beskytte dem.

  Bemærk venligst, at hvis du benytter vores Home Games-tjeneste, er dit Stars-ID for din Stars-konto også dit Klubmanager- eller -medlemsnavn, og det vil blive vist til Klubmanageren og -medlemmerne i Home Games-lobbyen, Klub-lobbyen og (hvis Klubmanageren vælger det) offentlige oversigter over Klubber. Derfor vil folk, der kender dig gennem Home Games og/eller din Klub, også kende identiteten på dit Stars-ID for din Stars-konto. Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du afholde dig fra at benytte Home Games.

5. Grænser for fortrolighed

 1. Juridisk krævede offentliggørelser: På grund af det juridiske, lovmæssige og sikkerhedsmæssige miljø, vi arbejder i, kan vi blive under visse omstændigheder blive pålagt at offentliggøre personlige oplysninger om vores Brugere, og vi er ikke nødvendigvis i stand til at informere dig herom. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at begrænse sådanne offentliggørelser til det følgende: hvor vi i god tro mener, at vi er nødt til at gøre dette som svar på en stævning, dommerkendelse eller ved anden juridisk proces; eller hvor det er af rimelig nødvendighed for at identificere, kontakte eller lægge sag an mod personer eller enheder for at beskytte og/eller håndhæve vores rettigheder. Desuden kan vi, og du kan instruere os i at gøre det, offentliggøre dit brugernavn, navn, alder, adresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, e-mailadresse, geografisk placering, virksomhedsoplysninger samt detaljer om finansielle hjælpemidler anvendt til at ind- og udbetale til vores tredjepartsagenter eller officielle myndigheder, som vi baseret på vores eget skøn mener er nødvendige eller passende i forbindelse med undersøgelser af svindel, ophavsretskrænkelser, piratvirksomhed eller anden ulovlig aktivitet, der kan eksponere os for juridisk ansvar.

6. Hvem ser dine oplysninger?

 1. Ud over juridisk krævede offentliggørelser som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik kan vi offentliggøre dine personlige oplysninger til vores ansatte, vores agenter og til tredjepartstjenesteydere, der benytter dine personlige oplysninger til at yde en tjeneste til dig som Bruger på vores Sites. Alle modtagere af dine personlige oplysninger er bundet af gældende databeskyttelseslove til at holde dine personlige oplysninger hemmelige i samme eller højere grad, end vi er.

  Vi kan kombinere dine personlige oplysninger indsamlet fra din brug af Tjenesten i henhold til denne Fortrolighedspolitik med anden information indsamlet fra din brug af andre tjenester opereret af Gruppen, herunder men ikke begrænset til onlinehjemmesider under varemærkerne “PokerStars”, "PokerStars Casino", "BetStars" og “Full Tilt” samt alle produkter, der er tilknyttet eller assisterer os, inkl. mobiltjenester og sociale netværk. Vi behandler og anvender denne kombinerede information iht. denne Fortrolighedspolitik.

7. Direkte markedsføring

 1. Vi kan bruge din e-mailadresse og dit telefonnummer til at kontakte dig med nyheder, kampagner og andre markedsføringstilbud fra Gruppen. Vi kan også dele din e-mailadresse og telefonnummer med vores markedsføringspartnere med det formål at give dig andre markedsføringstilbud. Af respekt for din ret til fortrolighed giver vi dig en nem måde, hvorpå du kan undgå at modtage markedsføringstilbud pr. e-mail og telefon fra os eller fra vores samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid bede om ikke længere at modtage sådanne tilbud ved at sende os en tom besked med ordet "Remove" som emne til Events. Hvis du beder om ikke længere at modtage disse tilbud, fjerner vi dine oplysninger fra vores markedsføringsliste og fra alle fremtidige lister, vi deler med vores markedsføringspartnere. Det kan dog være nødvendigt for dig også at framelde dig markedsføringstilbud sendt af vores samarbejdspartnere, som tidligere har modtaget dine kontaktoplysninger fra os forud for din anmodning om at blive fjernet fra disse lister.

8. Dine rettigheder i forhold til dine oplysninger

 1. Vi bestræber os på at holde vores oplysninger om dig så præcise som muligt. Du kan til enhver tid skrive til os for at se, ændre eller modtage en kopi af, eller få rettet dine oplysninger hos os i henhold til dine rettigheder under den danske Persondatalov, og vi er i sådanne situationer berettiget til at bede om bevis på din identitet. For at kontakte os i forbindelse med dine oplysninger skal du skrive til kundeservice. Vi kan under særlige omstændigheder opkræve et mindre gebyr til dækning af administrative omkostninger i forbindelse med din anmodning.

9. Cookies

 1. Cookies er rene tekststrenge med information, der downloades på din personlige computer, bærbar eller mobilenhed (herefter omtalt som “Enhed”), når du besøger en hjemmeside. De bliver så sendt tilbage til oprindelseshjemmesiden ved hvert efterfølgende besøg, eller til en anden hjemmeside, der er godkendt af disse cookies.

  Cookies er meget praktiske og kan bruges til mange forskellige formål. Disse omfatter at lade dig navigere mellem siderne på en effektiv måde, huske dine præferencer samt forbedre brugeroplevelsen. Nogle gange bruges cookies til at sikre, at de reklamer, du ser online, er relevante for dig og dine interesser.

  Vi bruger cookies for at spore henvisninger til vores hjemmesider, huske dine præferencer, til at gøre vores hjemmesider mere modtagelige og for at generere anonymiseret statistisk materiale, som vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på vores sites. Vi bruger også cookies til at måle effekten af vores markedsføringskampagner, begrænse antallet af gange, du ser de samme reklamer, huske, at du har besøgt en hjemmeside, og vise reklamer, der er mere relevante for dig.

  Detaljeret information om cookies, og hvordan vi bruger dem på vores Sites, kan findes i cookiepolitik for Rational Groups hjemmesider, der også beskriver, hvordan du kan slå cookies fra eller kontrollere, hvilke cookies der er sendt til din Enhed (se især sektionen "Sådan administrerer du dine cookieindstillinger").

10. Hvem er vi?

 1. Reel Denmark Limited
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Isle of Man, IM3 1DZ

Fortrolighedspolitikken blev senest ændret: Juli 2016

Ansvarligt spil

Responsible Gaming

Vi har forpligtet os til ansvarligt spil, og bestræber os på at sikre en fornøjelig og positiv spiloplevelse.

Support FAQ

FAQ

Vores kundeserviceafdeling har lavet en liste med ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar.

Pokerspils-FAQ

faq games

Ofte stillede spørgsmål om, hvordan man spiller poker på PokerStars.

Særlige tilbud

Special Offers

PokerStars har særlige tilbud hele året, inkl. kontante præmier, pladser i live events og meget mere.

Sådan spiller du poker

How to Play Poker

Du finder pokerreglerne, begyndertips og dybdegående strategi i PokerStars' Sådan spiller du-sektion.

Spil om rigtige penge

Chip Stack

Foretag din første real money-indbetaling og begynd at spille på PokerStars. Indbetalingerne er hurtige og sikre.