pokercasinosports

Klik her for at se sportsreglerne, der gælder for væddemål indgået før: 29/3/2022

Golf

Generelt

Hvis der er en præmieoverrækkelse, bliver væddemål indfriet i henhold til de officielle resultater fra den pågældende myndighed på tidspunktet for præmieoverrækkelsen.

Hvis der ikke er en præmieoverrækkelse, bliver væddemål indfriet i henhold til de officielle resultater fra den pågældende myndighed umiddelbart efter begivenheden.

Ovenstående gælder uanset senere diskvalifikationer eller ændringer af resultatet (medmindre en ændring bliver annonceret inden for 24 timer fra den oprindelige indfrielse af den pågældende spilmulighed for at rette en fejl i indrapportering af resultatet).

I tilfælde af uafgjort, hvor vi ikke har gjort det muligt at vælge uafgjort, gælder reglerne for dødt løb for berørte væddemål.

Hvis en turnering/runde bliver genstartet, bliver alle væddemål indgået efter det officielle starttidspunkt annulleret med undtagelse af dem på spilmuligheder, der er definitivt afgjort, og disse væddemål gælder stadig. Væddemål på 2- eller 3-balls bliver kun annulleret, hvis de bliver indgået efter tee off-tidspunktet for den pågældende 2- eller 3-ball.

Ved spilmuligheder med 2- eller 3-balls gælder væddemål, uanset om spillerne er i samme gruppe eller paropdeling eller ej.

I tilfælde af playoff er det kun resultatet af playoffspillet, der afgør vinderen af turneringen. Selv hvis tre eller flere spillere deltager, har playoffspillet kun det ene formål at afgøre vinderen af turneringen, og de relative slutplaceringer for de tabende spillere i playoffspillet bliver ikke påvirket.

Afbrydelse, aflysning og udsættelse

Turneringsvæddemål gælder kun, hvis der som minimum spilles det antal huller, der skal til for at give et officielt resultat. Hvis en turnering bliver forkortet, og vi indfrier spilmuligheder på turneringen, bliver alle væddemål indgået efter den sidste fuldførte runde annulleret.

Manglende deltagelse, opgivelse og diskvalifikation

Hvis en spiller ikke stiller til start i en turnering, bliver alle væddemål på den spiller annulleret.

Medmindre andet er angivet, regnes enhver spiller, der trækker sig fra en turnering, efter vedkommende har gennemført tre eller flere huller, for at have spillet i turneringen, og derfor tabes alle væddemål på den spiller. Alle væddemål, der involverer en spiller, der har trukket sig, før vedkommende har gennemført tre huller, bliver annulleret.

I alle spilmuligheder om at kvalificere sig til en turnering er vinderne de spillere, som kvalificerer sig til turneringen, uanset om de deltager i turneringen eller ej. Væddemål bliver indfriet efter kvalifikationen, og senere diskvalifikationer eller rettelser af resultatet tæller ikke.

Matchvæddemål på turneringer (dvs. matchvæddemål på 72 huller)

Hvis en spiller trækker sig uden at have slået mindst én bold, bliver alle væddemål på de pågældende spilmuligheder annulleret.

Hvis alle spillere af en eller anden årsag ikke fuldfører en specifik runde, bliver spilleren med den laveste samlede score efter den forudgående runde erklæret for vinder.

Hvis ingen spillere gennemfører første runde, bliver alle væddemål annulleret.

Væddemål på runder

I væddemål på 2- eller 3-balls er vinderen den spiller i paropdelingen eller gruppen, der har den laveste score efter 18 huller.

Hvis en spiller i en 2- eller 3-ball ikke slår sit første slag, bliver alle væddemål på den 2- eller 3-ball annulleret.

Hvis der foretages ændringer i en 2- eller 3-ball, gælder alle væddemål på den 2- eller 3-ball i henhold til de oprindelige paropdelinger/grupper.

Hvis en spiller tildeles en score, men senere diskvalificeres, bliver alle væddemål indfriet på baggrund af den score, som spilleren oprindeligt havde efter den pågældende runde. Underskrivelse af scorekortet regnes for at være indskrivning, og for så vidt angår indfrielse af væddemål, ses der bort fra efterfølgende diskvalifikation eller ændringer af resultatet.

Spilmuligheder med slag hul for hul

Væddemål bliver indfriet, når hullet er færdigspillet, og efterfølgende straf eller diskvalifikation tages ikke i betragtning.

Hvis et hul ikke færdigspilles, bliver væddemål på det hul annulleret, medmindre spilmuligheden er definitivt afgjort.

Spilmuligheder med match hul-for-hul

Væddemål bliver indfriet, når hullet er færdigspillet, og efterfølgende straf eller diskvalifikation tages ikke i betragtning.

Hvis et hul ikke spilles til ende, fordi en spiller eller et hold opgiver, tabes væddemål på spilleren eller holdet.

Hvis en spiller eller et hold trækker sig eller bliver diskvalificeret efter at have slået mindst ét slag på det pågældende hul, tabes væddemål, såfremt mindst én anden spiller færdiggør det pågældende hul.

Hvis en spiller eller et hold ikke slår et eneste slag på et hul, bliver alle relevante væddemål annulleret.

Spilmuligheder med individuel match

Ved alle spilmuligheder med individuel match (for eksempel en individuel match i Ryder Cup) gælder følgende, hvis matchen er uafgjort efter 18 huller:

  • Hvis sudden death eller playoffhul(ler) er muligt i turneringen, bliver spilmuligheden afgjort på baggrund af resultatet af sudden death eller playoffhul(ler), og
  • hvis halve matcher er muligt i turneringen, bliver spilmuligheden indfriet som en "halv".

Ved begivenheder med holdmatcher bliver væddemål på vinderen af en hvilken som helst singlematch annulleret, hvis matchen ikke færdigspilles på naturlig vis. En singlematch regnes for eksempel ikke for at være færdigspillet på naturlig vis, hvis de pågældende spillere accepterer en halv match, fordi den samlede holdkonkurrence allerede er afgjort.

Spilmuligheder med vindermargin

Bliver indfriet på baggrund af det officielle turneringsresultat eksklusive evt. playoff.

Spilmuligheder på bedste spiller (f.eks. bedste amerikanske spiller eller bedste europæiske spiller)

I væddemål på bedste spiller er vinderen den bedst placerede spiller ved turneringens afslutning.

Væddemål på bedste spiller/placering bliver afgjort på samme måde som væddemål på vinder/placering.

Kun de angivne spillere tæller med ved væddemålets afgørelse.

I tilfælde af uafgjort gælder reglerne for dødt løb.

Kun vinderspil – forhøjede odds

Når mere end én spiller har samme laveste score i en turnering, og der ikke er playoff, gælder reglerne for dødt løb.

Klarer/misser cuttet

Spillere, der bliver diskvalificeret eller trækker sig, før de har spillet 36 huller (eller 54 huller i tilfælde af et cut efter tre runder), regnes for at have misset cuttet.

Hvis de 36 huller (eller 54 huller i tilfælde af et cut efter tre runder) ikke bliver spillet, annulleres alle væddemål på denne spilmulighed.

Spillere, der bliver diskvalificeret eller trækker sig efter at have opnået en score lig med eller bedre end det officielle cut (efter de har spillet 36 huller), regnes for at have klaret cuttet.

PGA Tour: Alle spillere, der klarer cuttet eller det andet cut (MDF), regnes for at have klaret cuttet (ifølge ranglisten på pgatour.com).

De største mod resten

Hvis nogen af de spillere, der er angivet under de største, ikke deltager, annulleres væddemål på spilmuligheden.

Vi forbeholder os retten til at anvende et regel 4-fradrag på denne spilmulighed, hvis oddset på resten af spillerne bliver tilstrækkeligt påvirket af, at spillere trækker sig.

Jeres væddemål

Medmindre andet er angivet, bliver alle væddemål på, en spiller ender i top 5/10/15/20 (eller lignende), indfriet som vundne, hvis spilleren står uafgjort om spilmulighedens lavest angivne placering. Hvis der eksempelvis spilles på, at en spiller slutter i top 10, og spilleren ender på en delt 10.-plads, indfries væddemålet som vundet.

 

De generelle væddemålsregler gælder for alle kategorier af væddemål og spilmuligheder, der ikke er nævnt i reglerne for specifikke sportsgrene.