PokerStars, PokerStars Casino aamma BetStars Namminerisamik Politikki

Paasissutissat illersugaanissaannut peqqussut nalinginnaasoq

Paasissutissat illersugaanissaannut peqqussut nalinginnaasoq (GDPR) aamma tamanna qanoq ilinnut sunniuteqassanersoq pillugu paasisaqarniarlutit Apeqqutigineqaqqajuttartut alakkakkit.

Paasissutissanik Nakkutilliisup kinaanera. Namminerisamik politikkimut (“Namminerisamik Politikki”) atatillugu “paasissutissanik nakkutilliisoq” (tassa illit paasissutissaatinnik katersisoq, tigumminnittoq, toqqorterisoq aamma atuisinnaasoq) tassaavoq REEL Denmark Limited (“REEL Denmark”), taanna uunga attavigineqarsinnaavoq Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ imaluunniit maili aqqutigalugu Ikiorsiivimmut. Namminerisamik Politikkimi oqarutta “PokerStars”, “PokerStars Casino”, “BetStars” imaluunniit “uagut” taava suliffeqarfik pisarparput. Oqaatsip “Ataatsimoortut” atorneqarnerani isumaqarpoq REEL Denmark taassumalu ingerlatseqatigiiffiutai ingerlatseqatigiiffiillu REEL Denmarkimut attuumassutillit ingerlatseqatigiiffiutitallu allat The Stars Groupimut attuumassusillit pineqartut.

Atuisartutta Namminerisaannut pisussaaffigut. Nittartakkat uku pigaagut ingerlatsisuuffigalugillu www.pokerstars.dkwww.pokerstarscasino.dk aamma www.betstars.dk (Nittatakkat”). Paasissutissat inummut tunngasut uatsinnit katersorneqarsimasut paasissutissat isumannaatsuutinnissaannut, ingerlannissaannullu EU-mi paasissutissanik illersuinissamut, aningaasanoortarnermullu naleqqussaasarnermut oqartussaaffitta malittarisassaat malillugit “ajunnginnerpaamik” atornissaat pisussaaffigaarput.

Namminerisamik Politikkip siunertaa. Namminerisamik Politikkip qanoq katersisarnitsinnik, toqqorterisarnitsinnik paasissutissanillu ilinnut tunngasunik atuisarnitsinnik illillu paasissutissanut taakkununnga atatillugu qanoq pisussaaffeqarninnut qanorlu atuuteqarnerannut ilinnut paasitinnissaat siunertaraa.

Inatsisitigut pisussaaffigut. Paasissutissat illersugaanissaannut peqqussut nalinginnaasoq atuuttoq malillugu suut iserfigisinnaaneritit sullissinitsinnillu atuisinnaanissannut ilinnut paasissutissanik suliaqarnitsinni pisussaaffiit (malittarisassat piffissap ingerlanerani allannguuteqarfiusinnaapput) (ataatsimoortumik, “Inatsit Atuuttoq”) malittarpagut. Paasissutissat ilinnut tunngasut suliffeqarfitsinni ilaasortatsinnut allanut, suliffeqarfitsinnut attuumassutilinnut, tuniniaasutsinnut allanulluunniit attuumassutilinnut EU-mi aningaasaqarnikkut suleqatigiiffiup avataaniittunut aamma tunniunneqarsinnaapput. Taamatut pisoqartillugu Inatsimmi Atuuttumi malittarisassat maleruassavagut, inatsisitigut tamatumani Inatsimmi Atuuttumi inummut paasissutissat illersorneqarnissaannut piumasaqaatinik ‘naleqquttunik’ assigiinngitsunik maleruaasunut taamaallaat nuunneqarnissaat qulakkeersimavoq.

Taaguutit Naqinnermik Anginermik Aallartittut qanoq isumaqarpat? Namminerisamik Politikkimi matumani immikkut ittumik nassuiaateqarfiginngikkutsigit, taaguutit naqinnermik anginermik aallartittut Atuisumut Akuersissut pillugu Isumaqatigiissut  Namminerisamik Politikkimi matumani nassuiaaserneqassapput.

Namminerisamik Politikkimut isumaqatigiissutit

 1. Isumaqatigiissut: Sullissinermik atuinikkut (“Atuisoq” imaluunniit “illit”) Namminerisamik Politikkimi piumasaqaatinut, piffissap ingerlanerani uatsinnit allanngortinneqarsinnaasunut akuersissaatit, imaluunniit illit tuniniaanermi nittarsaassinermi: (a) uatsinnit; aamma (b) allaninngaanniit nioqqutissanik sullissinernillu tuniniaasunit, paasissutissanik avitseqatigeratarsinnaasatsinnit nittarsaassivigineqartarnissamik akuersininni paasissutissanik ilinnut tunngasunik tunniussaqarninni immikkut ittumik aperissanngikkutsigit. Allannguutit: Piffissap ingerlanerani Namminerisamik Politikkimik allannguisinnaatitaavugut. Nittartakkani allannguinissap nalunaarutigineqareernerani erngertumik allannguisoqartassaaq. Taamaammat Namminerisamik Politikki piffissamit piffissamut alakkarlugu suut atuunnersut allannguutigisinnaasagullu tamarmik maluginiartakkit.

^ Qulaanut uterit

Paasissutissat suut pissarsiarineqartarpat sumullu atorneqassappat

 1. Nalunaarsuinermut paasissutissat: Nittartakkat akornanni Starsimi Atuisutut Kontumik ammaaniarnerup ilaattut aammalu uatsinnit Sullinneqarnissamik akuersiguit paasissutissanik ilinnut tunngasunik apeqquteqassaagut, tassunga ilanngullugit atit, inuuiit, najukkat, oqarasuaativit normua, emailit, kodet isissutissat kiisalu inatsisip atuuffiani Sullinneqarnissamut 18-inik ukioqalereersimanissamut piumasaqaat malillugu 18-it sinnerlugit ukioqarninnut uppernarsaat. Ateq uagutsinnut nalunaarsorneqartoq ilumoortumik aterisariaqarpat. Tamatuma saniatigut kontonut paasissutissat atuuttunik paasissutissanik immersornissaat pingaaruteqarpoq, pissutigalugu taakku aningaasanik nuussinermi tatiginassusermut allanullu matumani Namminerisamik Politikkimi nassuiaatigineqartunut atorneqartussaammata. Ilinnut tunngasunik paasissutissanik naleqquttunik allannguuteqarpat tamatumanik paasissutissiissuteqarfigissavatsigut, ilinnut tunngasunik paasissutissanik uagutsinnut tunniussimasannik allannguutinik nalunaarfiginata tamanna ilinnut innarliippat uagut akisussaaffigissanngilarput. Mobilikkut aningaasanoorneq: Atortorissaarut atorlugu Sullissinermik atuerusukkuit (Immikkoortup 16-ip ataani allassimasutut) sumiinnerit aallaavigalugu (imaluunniit pisiortorfik alla uagut sinnerluta iliuuseqartoq aqqutigalugu) imaluunniit programmimi alla Atortorissaarutinnit sumiiffinut takussutissiisinnaasoq atorlugu kiffartuunneqarnissamut akuersinissamut pisussaatitaassaatit. Sumiiffivit ilisimaneqarnissaa akuersissutiginngikkukku Atortorissaarut atorlugu Sullinneqarsinnaanavianngilatit. Paasissutissanik Ingerlaavartumik Katersisarneq: Sullissinermik ilinnut tunniussaqarnitsinnik atuininni inummut paasissutissat Nittartakkani sulerinerit pillugu paasissutissat aamma Atortorissaarutini paasissutissat ilanngullugit katersillutalu toqqorterisarpugut. ‘Cookies’-inik aamma atuivugut, ‘cookie’-nullu politikkerput matuma ataani nassuiaatigineqarpoq. Paasissutissanik toqqorsimatitsineq: Politikkimi matumani inummut paasissutissanik illersuinisstsinni allaatigineqartut malillugit siunertamut pisariaqartut toqqorsimatittarpagut, matumani inatsisitigut siunertaqarnermut pisariaqarsinnaasut tamarmik toqqorsimatinnerat ilanngullugu. Siunertarisatsinnut inummut paasissutissat pisariaqartut kisiisa katersortarpagut, paasissutissanillu aqutsinitsinni paasissutissanik pisariaqarunnaartunik nunguterinissarput ilaanngilaq. Starsimi isertaatit nungutissagukku (imaluunniit matussagutta) paasissutissaatitit malittarisassanut inatsisitigullu pisussaaffitsinnik piumasaqaateqartoqaratarsinnaaneranullu illersuinissatsinut atorsinnaanissaannut periarfissaqarniassagatta ukiuni tallimani toqqorsimasuutigissavagut. Inummut paasissutissat siunertanut pisariaqanngitsut piffissap taassuma kingorna nunguterneqassapput. Siunertat: Uagut, suliffeqarfitsinni ataatsimoortuni ilaasortat, suleqatigisat aammalu uagut pilluta uagutsinnut ilinnullu sullissisut, suliatsinnik ingerlatsinerput ilinnullu sullissinissarput anguniarlugu paasissutissat ilinnut tunngasut atussavagut. Pingaartumik tullinnguuttut pissutigalugit (aammali nittartakkani aningaasanoornermut tunngatillugu sullinneqarnermik suliaqarnitsinnut naapertuuttuuppat ilinnut paasissutissat tunngasut atornissaanut pisinnaatitaaffeqalissaagut):
  • aningaasanik nuussinermi uppernarsaatissatut;
  • akiligassanik peqquserlunnermilluunniit aarlerinartoqarsinnaaneranik misissuinissamut allamit ikiorteqarnikkut, matumani aningaasaateqarfinnit, kinaassutsimik uppernarsaviusartunit, akiligassanut tunngatillugu oqaaseqartitsiviusinnaasut ilanngullugit kinaassutsimik uppernarsaanissamut ikiortigineqarnissaannut atatillugu;
  • aningaasanoornermi akisussaassuseqartumik unamminersutit nalilersorniarlugu;
  • akisussaassuseqartumik unamminissamut atatillugu arlaanni nammineq ilaajunnaarsinnermik nalunaaruteqarsimanersutit (attuumassuseqarsinnaasuni) uppernarsarniarlugu;
  • ilinnut Kiffartuussinissamut;
  • kinaassutsimik, uppernarsaanermi aamma naliliinissamut siunertani;
  • kisitsisitigut misissueqqissaarnissamut ilisimatusarnissamullu;
  • ilisimatusarnissamut aamma ineriartortitsinissamut;
  • pilerisaarinermi, pilerisaarinermik misissuinissamut, atuisartunik misissuinermut, atuisartut qanoq ittuunerannik misissuinermut;
  • paasissutissanik misissuinermut;
  • pisinnaatitsissutinik inatsisitigut piumasaqaatinik eqquutsitsinissamut;
  • qarasaasiami pisiortorfimmit allamit tunniunneqartunik pisiarineqartunik misiliummik misissuinissamut atortoq;
  • sillimaniarnermut aarlerinartut peqquserluttoqarneranilu iliuuserineqartartut pinaveersaartinniarneranni; aamma
  • nunami sumiiffinnik uppernarsaanissamut.

^ Qulaanut uterit

Inummut paasissutissanik isumaginninnermut piumasaqaatit

 1. Piumasaqaatit: Paasissutissat ilinnut tunngasut assigiinngitsunik siunertaqarluta suliarsarpagut, taakku tamarmik immikkut paasissutissanik illersuinermut inatsisini allaaserineqarput.

  Akuersineq

  Paasissutissanik ilinnut tunngasunik suliaqarnerit pingaartumik Kiffartuussisisinnaanissatsinnut pisariaqassapput. Paasissutissat ilinnut tunngasut immikkut ittumik atornissaannut ilaannikkooriarluta akuersissuteqarnissat apeqqutigisassavarput, matumani paasissutissat ilinnut tunngasut atornissaannut tunngatillugu malittarisassat naapertorlugit atorneqassapput akuersinerit allannikkut qaqugukkulluunniit tunuartissinnaavat. Assersuutigalugu nittarsaassinernik ussassaarinnernillu ilinnut nassiunissatsinnut akuersinissat pisariaqassaaq.

  Isumaqatigiissummik eqquutsitsineq, inatsisitigullu pisussaaffinnik eqquutsitsineq

  Taamatuttaaq isumaqatigiissummik (assersuutigalugu Starsimi Kontumik ammaanermi Atuisumut Akuersissut pillugu Isumaqatigiissummik malittarinninnissamut pisariaqarfiani imaluunniit inatsisitigut aamma/imaluunniit malittarisassatigulluunniit akisussaaffitsinnik maleruaanissatsinnut atatillugu paasissutissat ilinnut tunngasut uatsinnit atorneqarnissaat pisariaqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugu aaningaasanoortitsinissamut akuersissutitsinni atugassarititaasunik aammalu pinerlunnikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaanermik pinaveersaartitsinissaq pillugu inatsisinik maleruaanissatsinnut.

  Inatsisitigut soqutigisaqaqatigiit

  Naggataatigullu, paasissutissaatitit aamma suliarisinnaavagut tassani uagut (pisiortorfiulluunniit allap) nalilerutsigut inatsisitigut soqutigisaqarluta tassanili illit soqutigisannut kiffaanngissuseqarninnullu unioqqutitsissanngilagut. Inatsisitigut soqutigisaqatit naapertorlugit ingerlatsinitsinnut assersuutit ukua ilagisinnaavaat: (i) aaqqissuusseqqinnerup kingunerisaanik imaluunniit suliffeqarfiup iluani allaffissornikkut pissutsit pissutigalugit paasissutissanik ilinnut tunngasunik gruppetsinnut ingerlatsitseqqinnerput; (ii) suliffeqarfinnik aalajangersimasunik ilinnut uatsinnit Sullinneqarninnut iluaqutissanik allanik neqeroorsinnaasunik imaluunniit uatsinnit Sullinneqarnermik atuininnut paasissutissanik nalilinnik tunniussisinnaasunik suussusersiinerput; (iii) akisussaassuseqartumik unamminermik ajornartorsiutillit pillugit paasissutissanik toqqortarinninneq paasinninnermut; (iv) nittartakkatigut attaveqaqatigiinneq paasissutissallu illersorneqarnissaannik qulakkeerinninnissaq siunertaralugu paasissutissanik atuineq, tassunga ilanngullugu elektronikkikkut uagut attaveqaqatigiittarfitsinnut akuerineqarani isernerit pinaveersaartinnissaat; (v) eqquiniunnernik pasinartunik pinaveersaartitsinikkut aammalu paasissutissanik taama ittunik nalunaaruteqartarnikkut timersuutit illersorneri; (vi) inatsisitigut malittarisassatigullu maleruagassanik maleruaaneq; (vii) unammisunut immikkut ittumik akissarsititseriaaseqarneq.

^ Qulaanut uterit

Paasissutissanik avitseqatiginninneq, Paasititsineq aamma Tunniussineq

 1. Paasissutissat immikkuullarissut. Inummut paasissutissaatitit matumani ingerlateqqissinnaavagut:
   • inatsisinut imaluunniit oqartussanut pisariaqartumik tigusisussamut;
   • inatsisiliortunut imaluunniit akuersissutinik tunniussisartunut imaluunniit oqartussanut;
   • aningaasanoornermut atatillugu akiliiniarnermut tunngatillugu pisiortorfinnut allanut;
   • pisiortorfinnut allanut, uagutsinnut imaluunniit uagut pilluta sullissisunut;
   • nittarsaassinermut tunngatillugu pisiortorfinnut allanut, matumani Immikkoortumi 11-mi ataani nassuiarneqartutut akuersisimaguit imaluunniit akerliliisimaguit;
   • akiliisarnermut ingerlatsisunut imaluunniit taarsigassiisarnermik ingerlatsisunut, uagut atuisuttalu akornanni akiliinermut akiliisitsiniarnermullu tunngatillugu sulisutsinnut;
   • pisiortorfinnut allanut uagutsinnik suliffeqarfitsinnilluunniit imaluunniit suliffeqarfiup ilaannik arlatsinnilluunniit pisisunut;
   • akiligassarsisinnaanermik nalilersuisartunut;
   • taama iliuuseqarnissaq pisariaqarsorigutsigu:
    i. inatsimmut arlaannaannulluunniit maleruaanissaq pillugu imaluunniit eqqartuussinermi suliassamut uagutsinnut tunngasunut;
    ii. pisinnaatitaaffivut pigisavulluunniit illersorniarlugit qulakkeerniarlugillu;
   • illit akuersissuteqarnikkut;
   • paasissutissat annaasat pissarsiareqqinnissaannut; imaluunniit
   • Immikkoortoq 5-imi allassimasut eqqarsaatigalugit.
 1. Paasissutissat Nalinginnaasut: Paasissutissanut Nalinginnaasunut immikkut ittumik assersuutit siuliani allassimasut saniatigut, sulisutsinnut, gruppetsinni allani sulisunut, agentitsinnut sullissisunullu allanut uatsinnut sullissiniarlutik paasissutissanik ilinnut tunngasunik atuisunut, matumani illit Sullissivitsinnik atuisuunerit eqqarsaatigalugu paasissutissanik ilinnut tunngasunik tunniussaqaratarsinnaavugut.
 1. Inummut Paasissutissat Ataqatigiissinneqartut: Namminerisamik Politikki manna naapertorlugu Sullissivimmik atuinermi paasissutissanik ilinnut tunngasunik katersavut, gruppetsinni suliffeqarfinni allani sullissinernik atuinermi paasissutissanik ataatsimoortissinnaavagut (tassunga ilanngullugit ‘BetStars’ nittartakkat sullissiviillu) taamatuttaaq nioqqutissani tamani matumunnga attuumassutilinni naleqquttuniluunniit, soorlu mobilikkut inuiaqatigiilluunniit attaveqaqatigiittarfiini. Namminerisamik Politikki manna naapertorlugu paasissutissat ataatsimoortitavut suliarissavagut Namminerisamik Politikkimilu siunertarineqartut naapertorlugit atussallugit.
 1. Akiitsunut Paasissutissat: Utertitatsinnik taarsiinngikkuit, itigartitsiguit akiliuteqarnermilluunniit utertitsiguit, kontunni paasissutissat, tassunga ilanngullugu kontumik aqutsininnut tunngasut Akiligassarsisinnaanermik Ingerlataqarfinnut (CRA) tunniutissavagut. CRA-p akiitsut nalunaarsussavai. Paasissutissat taakkua ingerlataqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaapput imaluunniit taarsiinerup, itigartitsinerup akiliummilluunniit utertitsinerup ulluaniit ukiut arfinillit CRA-p pigissavai. Pinerlunneq, peqquserlunneq, aningaasarsianik malunnarunnaarsaaneq pinaveersaartinniarlugit, illit, aappat, inoqutitit allat, suliffinni aningaasaqarnikkulluunniit suleqatigisatit akiligassarsisinnaanermut ingerlatsivinnut allanut qinnuteqarpata, kontunnik nakkutiginnippata, akiligassannut tunngatillugu ingerlatsivinnut ingerlatsivinnulluunniit tunngatillugu ingerlatsivinnut aalajangiinissamut, sumiinninnik nakkutiginninnermut, akiitsunnik akileeqqusiniarnermut, kisitsisitigut misissueqqissaarnermut aammalu systemimik misileraanermut paasissutissat taakkua CRA-mit atorneqassapput.

Aningaasaliineq aningaasanillu pissarsinerup isumaginerat

 1. Aningaasaliiniarnermi aningaasaleeriaasissat paasissutissiissutigisariaqarpat (assersuutigalugu: kortivit akiillisup normui). Paasissutissat taakkua atorlugit nittartakkatsinni aningaasaliiniarnivit iluatsinnissaanut akuerinissaannullu atorneqarsinnaapput. Paasissutissani ilinnut tunngasuni attuumassutilinnik allanngortoqarpat piaartumik paasitissavatsigut.

^ Qulaanut uterit

Nipangiussimasussaatitaaneq

 1. Qanoq Iliortarpugut? Kinaassuseq, salliusussaatitaanerit paasissutissallu allat atuisutsinnit ataasiakkaanit katersorsimasavut ilungersorluta illersorniartuarpavut aammalu ilisimanngisatsinnik Gruppetta avataaniittunut paasissutissat tunniunnavianngilagut, taamaallaat Atuisunut imaluunniit Namminerisamik Politikkimi allassimasunut. Paasissutissanik katersisarnitsinnik suliarinnittarnitsinnillu illersuiniarluta serveritsinnut, paasissutissaasivitinnut, firewallitsinnut aamma teknologii atorlugu paasiuminaallisitsisarnitsinnut atortutigut suliaqangaatsiarpugut. Teknologiit taakku sillimaniarnermut atortorissaarutitta ilaattut atorneqarput.

Qanoq iliorsinnaavit? Aamma ilinnut tunngatillugu paasissutissanik nammineq illersueqataassaatit. Atuisutut Isertaatitit nipangiusimasussaatitaapput, Atuisutut Isertaatitivit isertuunnissaanut pisussaaffeqarputit aamma qaqugumulluunniit nammineq pigissavatit nipangiusimallugillu.

^ Qulaanut uterit

Nipangiussisimasussaatitaanerup killingi

 1. Inatsisitigut Saqqummiunneqaqqusat. Suliffitsinni avatangiisinik sillimaniarnermut inatsisitigut malittarisassatigullu piumasaqaatit pissutigalugit Atuisutta inummut paasissutissaataanik ingerlatitseqqinnissamut peqqussuteqarfigineqarsinnaavugut, tamatumanillu ilisimatinnissannik akuersissuteqarfigineqanngeratarsinnaalluta. Taama ingerlatitseqqinnissamut ukununnga killilersimaarnissaq sulissutigingaatsiassavarput: (a) sassaqqusaanissatta, eqqartuussisup aalajangernisaa inatsisilerinermilluunniit ingerlatsinerup pisussaaffiillu piumasarineqarnissaat ilimagigutsigu; imaluunniit (b) kinaassusiliinissap, attaveqarnissap imaluunniit inunnut peqatigiinnulluunniit eqqartuussinermik suliamik aallartitsisoqarnissaanut aamma/imaluunniit pisinnaatitaaffitta atortinneqarnissaannut pisariaqarluinnarnerani. Tamatuma saniatigut Atuisutut ilisarnaatit, atit, inuuit, najukkat, illoqarfigisat, nunagisat, postnormut, nunagisat, oqarasuaativit normua, emailit, atuinermi sulisarnerit, aningaasanik nuussisarnerit, Atuisartunut allanut attaveqaqatigiinnerit kiisalu aningaasaqarnermut atatillugu ikiorsiissutit ikisinermi nuussinermilu atortut pisiortorfinnut allanut suleqatigisatsinnut imaluunniit pisortatigoortumik oqartussaasunut aningaasanik malunnarunnaarsaanermik misissuinermut, pilersitseqqaartutut pisinnaatitaanermik eqqunngitsuliortoqarneranut, suliffeqarfiit namminersortut imaluunniit allat inerteqqutaasumik iliuuseqartut uagutsinnut inatsisitigut akisussaalersitsisinnaasutut tunngavilerlugit nalilerutsigit akuersisillutit tunniussinnaavagut.
 2. Ataatsimoortunut pilerisaarineq. Nutaarsiassanik, ussassaarinernik aamma allanik pilerisaarinermi neqeroorunik tunniussiniarnitsinni e-mailinnut adressit oqarasuaativilluunniit normua aamma atoratarsinnaavarput. Attaveqatigiinnermi ussassaarutinik, nutaarsiassanik ussassaarinermi neqeroorutinik uatsinnit tigusisarunnaarniaruit uagutsinnut ilanngunninni imaluunniit kingorna ilitsersuut malillugu attaveqartarnerit ilinnut nassiussat aqqutigalugit atorunnaarsissinnaavatit. Aammattaaq qaqugukkulluunniit nalunaarfigisinnaavatsigut ussassaarutinik attaveqarfigineqartarunnaarusullutit tamanna Ikiorsiivik-mut attaveqarnikkut pisinnaavoq.
 3. Pisiortorfinnit Allanit Nioqqutissanik Kiffartuussinernillu Neqerooruteqarfiusarneq. Ilinnit akuersissuteqartoqarneratigut emailit aamma oqarasuaativit normua pisiortorfinnut allanut aamma tunniussinnaavarput, taamaalillutit nioqqutissanik kiffartuussinernillu neqerooruteqarfigisinnaassallutit. Pilerisaarutinik taakkuninnga pisarunnaarniarlutit qaqugukkulluunniit piumasaqarsinnaavutit, taamaaliorniaruit allakkamik imaqanngitsumik ‘Remove’-mik oqaasertalerlugu Ikiorsiivik-mut nassiussissaatit. Pilerisaarutinik taamaattunik pisarunnaarniarlutit piumasaqaruit paasissutissaatitit nittarsaassinermut allattorsimasuutitsinnit siunissamullu nittarsaassinermut suleqatigisatsinnut allattorsimasuutinit nungutissavagut. Suleqatigisatsinniilli pilerisaarutinik nassiussarsiarisartakkatit immikkut atorunnaarsissavatit, taakku allattorsimaffimmit peerneqarnissannik piumasaqanngikkallaravilli saaffiginninnissamut paasissutissat uatsinni siusinnerusukkut pissarsiarereernikuuaat.
 4. Ussassaarineq. Ussassaarinermi atortuni atit paasissutissallu atsiornikuusatit kisiisa atussavagut.

^ Qulaanut uterit

Paasissutissaatinnut Tunngatillugu Pisinnaatitaaffitit

 1. Ilinnit paasissutissarsinissamut pisinnaatitaaffeqarneq. Illit pillugit paasissutissat eqqortuutinniarnissaat anguniagaraarput. Paasissutissat ilinnut tunngasut assilineri perusukkukkit, takorusukkukkit allanngortikkusukkukkillu imaluunniit Inatsimmi Atuuttumi pisinnaatitaaffitit naapertorlugit paasissutissat naqqitsikkusukkukkit qaqugukkulluunniit attavigisinnaavatsigut. Ingerlaqqitsinnata kinaassutsimut uppernarsaammik piumasaqarsinnaavugut taassumalu piviusuussusaanik naammagisimaartariaqarluta. Immikkoortumi 14-imi matumani pisinnaatitaaffitit atorusullugit saaffiginnikkusukkuit Ikiorsiivik-mut emailimik nassiussissaatit. Pisut ilaanni illit suliakkiissutinnut imaluunniit Inatsit Atuuttoq naapertorlugu suliakkiissutivit suliarineranut allaffissornermut aningaasartuutit matussuserneqarnissaat piumasaqaatigisinnaavarput.  
 2. Pisinnaatitaaffiit Allat. Ilinnut paasissutissanut atatillugu ukuninnga pisinnaatitaaffeqarpugut:
  1. ajutoortitsinissaanik imaluunniit naalliutsitsinissaanik kinguneqaratarsinnaanera pissutigalugu atorneqarnissaanik itigartitsisinnaatitaaneq;
  2. ingerlanginnartumik aalajangiussanut itigartitsisinnaatitaaneq;
  3. paasissutissanik ilinnut tunngasunik eqqunngitsunik pisuni immikkut ittuni aaqqiisinnaatitaaneq, blokeriisinnaatitaaneq, nunguterisinnaatitaaneq suujunnaarsitsisinnaatitaaneq; aamma
  4. Inatsimmik Atuuttumik naapertuinnginnerup kingunerisaanik ajutoornernut taarsiiffigitinnissamut qinnuiginnissinnaatitaaneq.

  Pisinnaatitaaffitit nalornissutigigukkit imaluunniit paasissutissat ilinnut tunngasut qanoq atorneqassaneranut tunngatillugu ernumassuteqaruit Danskit Paasissutissanik Illersuinermut Aqutsisoqarfiata saaffigissavat (Immikkoortoq 17 takuuk). Pisinnaatitaaffinnut tunngatillugu uatsinnut saaffiginnikkuit sapinngisarput tamaat ikiorniarsarissavatsigit. Eqqaamajuk, taamaakkaluartoq pisinnaatitaaffiit tamarmik killeqanngitsumik atuussinnaanngimmata.

^ Qulaanut uterit

Cookies

 1. Cookiesit paasissutissaapput allagaannaasut taakku nittartakkamut iseraangavit qarasaasiannut, qarasaasiannut angallattakkannut oqarasuaammulluunniit angalakkamut (tamarmik “Atortorissaarut” ataseq) aaneqartarput. Nittartakkamut allamut isernermi nittartakkamut peqqaarfianut imaluunniit nittartakkanut cookiesinik taakkunannga ilisarsisunut utimut nassiunneqartarput. Cookies pillugit sumullu atorneqartarnerat pillugu paasisaqarusukkuit una takuuk: www.allaboutcookies.org.

  Cookiesit iluaqutaasorujussuupput assigiinngitsorpassuarnullu tunngatillugu atorneqartarlutik. Matumani ilaapput illit nittartakkami pitsaanerpaamik atugaqarnissat, salliusussaatitaanivit eqqaamaneqarnera aammalu atuisup misigisaata pitsanngorsarneqarnera. Cookiesit ussassaarutit nittartakkami takusatit ilinnut soqutigisannullu naleqqunnerulersinnissaannut ilaatigut ikiorsiissutaasarput. Nittartakkatsinnut innersuussinerit pilerfii paasiniarlugit, salliusussaatitaanerit eqqaamaniarlugu aammalu Nittartakkatsinni atuisut pitsaanerusumik misigisaqarnissaannut atugassatsinnik kisitsisitigut paasissutissat kinaassutsimik isertuussisut pilersinniarlugit cookies atortarpavut. Aamma nittartaassinitta qanoq pitsaatiginera paasiniarlugu, ussassaarutip ilinnit takuneqarnera killilerniarlugu, nittartakkamik isersimaffigisaqarsimanerit eqqaamaniarlugu soqutigisannullu tulluunnerusunik ussassaariniarluta cookies atortarpavut. Cookies pillugit sukumiinerusumik paasissutissat Nittartakkanilu qanoq atort
 2. arnerivut Cookie pillugu Politikki-tsinni takuneqarsinnaapput, tassani aamma nassuiarneqarpoq cookies qanoq qamissinnaaneritit imaluunniit atortorissaarummi isissutigisanni cookies aqussinnaanerit allassimapput (pingaartumik immikkoortoq “Cookies qanoq aaqqissuunneqartarpat” takuuk).

^ Qulaanut uterit

Paasissutissat allat

 1. Ilinnut tunngasunik paasissutissanik qanoq illersuisarnersugut atuisarnersugullu pillugu paasisaqarnerorusukkuit paasissutissiiffigisinnaavatsigit. Ikiorsiivik attavigiuk. Aammattaaq danskit paasissutissanik illersuinermut aqutsisoqarfiata allaffianit paasissutissanik iluaqutaasinnaasunik pissarsisinnaavutit.

^ Qulaanut uterit

Namminerisamik Politikki kingullermi nutarterneqarpoq: Aggustip 14-iat, 2019