PokerStarsimik, PokerStars Casinomik aamma BetStars Online Programmimik Atuisup Piginnaatitaanissaanut Akuersissut

PokerStarsimut, PokerStars Casinomut aamma BetStarsimut kiffartuussinermik pinnguaataanillu atuinnginnerni atuisup piginnaatitaanissaanut akuersissut una (“Akuersissut”) ilinniit (“Atuisoq” imaluunniit “Illit”) tamakkerlugu atuarneqassaaq. Malugiuk Akuersissut illit, REEL Denmark Limitedip (“REEL Denmark”) aamma Stars Mobile Limitedip (“Stars Mobile”) (REEL Denmark aamma Stars Mobile “The Stars Group”-itut, “uagut”-situt innersuunneqarpoq) akornanni inatsisitigut pituttuisumik imaqarmat. REEL Denmark Spillemyndighedenimiit akuersissuteqarpoq, Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu atuuttuusumik, aningaasanillu ilumoortunik aningaasanoorernik ingerlataqarluni (“RM Games”) ilinnut nittartakkani ukunani neqeroorutaasuni www.pokerstars.dk aamma www.pokerstarscasino.dk, aammattaaq Spillemyndighedenimiit akuersissutaateqarpoq Danmarkimi atuutinneqartumik, ilinnut nittartakkani ukunani neqeroorutaasuni www.betstars.dk. www.pokerstars.dk, pokerstarscasino.dk aamma betstars.dk maannamiit ataatsimut “Nittartakkat”-nik innersuunneqartussat. RM Gamesinik (Aningaasat Ilumoortut) pinnguarsinnaatitsisussanut atugassarititaasut piumasaqaatillu ataani allassimapput. “Play money”/”play for free” (“PM Games”) pokerimik pinnguaatit akeqanngitsut Nittartakkami ilinnut neqeroorutigineqartut Stars Mobilep ingerlatarai. PM Gamesinik (pokerinik pinnguaatit akeqanngitsut) pinnguarsinnaatitsisussanut Atugassarititaasunukaruit Piumasaqaatinullu una tooruk.

Uunga Akuersissummut iserninni nioqqutissat ilisarnaataasut PokerStars, BetStars aamma PokerStars Casino suliffeqarfinnit ataatsimoortunit “The Stars Group”-imik ateqartumik pigineqartuusut aqunneqartullu akuerissavat. Tassa oqaatsip “Ataatsimoortut (Groupip)” atorneqarnerani apeqqutaatillugulu sumut atorneqarnerani ima isumaqartinneqarpoq REEL Denmark ingerlatseqatigiiffiutinilu ingerlatseqatigiiffiillu REEL Denmarkimut attuumassutillit ingerlatseqatigiiffiutitallu allat The Stars Groupimut attuumassuteqartut pineqartut.

Illit aningaasat ilumoortut atorlugit aningaasanoornerit unammersuarnernilu peqataanernut akiliinissat Nittartakkatsinni Akileeriaaseq-ip ataani aalajangersarneqarpoq uani innersuussami ilaatinneqartumi. Akuersissummi uani atugassarititaasunut piumasaqaatinullu ilassutitut qinnuigaatsigit ukua atuaqqullugit, Namminerisamik Politikki, Cookiesinut Politikki, PM Gamesinut (pokerissutit akeqanngitsut) Naammassisassat Piumasaqaatillu, Pokerimi Malittarisassat, Pinnguarnermi Malittarisassat, FAQs, Sportini Eqquiniarnermut Malittarisassat, Aningaasat Ilumoortunik Suliarinninnermut Nunallu Aningaasaataanut Allanngortitsinernut atugassarititaasut piumasaqaatillu RM Gamesinut (Aningaasanik Ilumoortunik aningaasanoorneq) kisiat aamma Stars Rewardsinut (Starsimit akissarsiat) atugassarititaasut piumasaqaatillu malittarisassanullu allanut, politikki aamma atugassarititaasut piumasaqaatillu nioqqutissanut pilerisaarutinullu tunngasut Nittartakkaniittut siammarterneqallattaasartut matumuuna ilanngussat politikkillu allat pillugit nalunaarfineqallattaasassaatit.

Programmip aanerani ilaasup uuma “Akuersivunga” ataaniittup tuugassap toorneratigut aamma/imaluunniit Programmip (ataani nassuiarneqartup) atorneratigut atugassarititaasut piumasaqaatillu akuerissavatit uani Akuersissut-mi, Namminerisamik Politikki, Cookiesinut Politikki, PM Gamesinut (pokererutit akeqanngitsut) atugassarititat piumasaqaatillu, Pokerimi Malittarisassat, Pinnguarnermi Malittarisassat, FAQs, Sportini Eqquiniarnermut Malittarisassat aamma Aningaasat Ilumoortut Suliarinerinut Nunallu Aningaasaataanut Allanngortitsinernut atugassarititaasut piumasaqaatilluaalajangersarneqarput ilaatigullu nutarterneqarlutillu allanngortinneqarsinnaammata ataani tamassaumanilu akuerisassanut naapertuutsillugit.

Akuersissutip uuma siunertaani, “Programmi” ima isumaqarpoq programmit ilai tamaasalu pilersukkagut ilinnulluunniit pissarsiassaatigisavut, qanoq ittuugaluarpata, ilinniit atuisutulluunniit atortorissaarummiit aaneqarsinnaasut. Taamaattumik “Programmi” qarasaasianniit qarasaasiarluunniit angallattakkanniit (“PC”) programmimik The Stars Groupimik aaneqarsinnaasumik imaqassaaq uanngaanniit www.pokerstars.dk aamma pokerstarscasino.dk aamma www.betstars.dk aamma nittartakkakkut iserfigineqarsinnaasuniit www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk aamma www.betstars.dk aammattaaq The Stars Group mobilimut programmi app-eq aaneqarsinnaasoq imaluunniit atortorissaaruterni linnit atuisutut pissarsiarineqarsinnaanngorsimasoq ukunani (killeqanngitsumik mobilimi, qarasaasiaaqqami, tabletimi, imaluunniit atortorissaarutit angallattakkani mobililuunniit maanna piusut nassaarineqarnikullu ilanngullugit) (tamarmik “Atortorissaarut”-it) aamma Programmimut (nittartakkatigut imaluunniit atuisup programmiatigut) tapertatut programmi.

REEL Denmark Pinnguaatinik neqeroorsinnaavoq (ataani Immikkoortoq 1.1-imi nassuiarneqartoq) immikkut nioqqutissat ilisarnaataasutut nioqqutigineqartut aamma Pinnguaatinut pisiortorfiit allaniit The Stars Group piginnaatitaaffeqarpoq (“Pisiortorfiit Allat”).

1. AKUERSISSUTINIK TUNISINEQ/PILERSEQQAAKKANUT PIGINNAATITAFFIIT

1.1

Atugassarititaasut piumasaqaatillu matumani ukuninnga imaqarput The Stars Groupip Atuisoq assigiissaagaasumik ilusilikkamik, namminermut, allamut nuunneqarsinnaanngitsumik Programmip PC-innut Atortorissaarutinnulluunniit ikkunnissaanut akuersissummik tunngaviligaapput, taamaassimappat The Stars Groupip serverii iserfiginissaanut RM Gamesinillu (aningaasanik ilumoortunik) pinnguarnissamut soorlu poker, nallukattanik pinnguaatit, casinomi pinnguaatit sportimilu eqquiniarnerit aaqqissukkat (“Games”/”Pinnguaatit”) pinnguarineqarsinnaasut (Programmi aamma Pinnguaatit ataatsimut “Sullissinermik Atuineq”-upput).

1.2

Programmi The Stars Groupiminngaanniit ilinnut namminermut atugassanngorlugu piginnaatitsissutigineqarpoq. Malugiuk Sullissinermik atuineq ukunannga atorneqarsinnaanngimmat: (i) 18-it inorlugit ukiullit, (ii) inatsip atuutsinneqarfiani ukioq inersimasunut ilaatitaalerfik inorlugu ukiullit, (iii) inatsip atuutsinneqarfianiit inerteqqutaasumik Nittartakkanut attavinittut. The Stars Groupip inatsip atuutsinneqarfiini tamani Sullissinermik atuineq inatsisitigut akuerisaasimanersoq qulakkeersinnaanngilaa Atuisullu atuinertik inatsisitigut akuerisaasimanersoq qulakkeernissaa akisussaaffigaat.

1.3

Qaqagukkulluunniit ukiuppit uppernarsarnissaanut piumaffiginissarnut nammineq aalajangiisinnaatitaavugut Sullissineq ukiukitsunit atorneqannginnera qulakkeerniarlugu. Aammattaaq ukiut naammaginartumik uppernarsarneqanngippat ukiukitsuusutilluunniit pasigutsigit kontoppit atorunnaarallarsinneqarnissaanut matuneqarnissaanulluunniit peersitaatillutillu, utaqqiisaasumik atajuartumilluunniit, Sullissinermik atuinermiit atuisuutikkunnaarnissarnut nammineq aalajangiisinnaatitaavugut.

1.4

The Stars Group, Groupimik ingerlatsivii akuersissutinillu tunisisui (Pisiortorfiit Allat ilanngullugit) Programminut Programmillu kodeanut, sannaanut aamma aaqqissuussisimanerannut, piginnittussaatitaaneq ilanngullugu, niuernermi isertukkanut, pilerseqqaakkanut piginnaatitaanermut allanullu piginnaatitaanernut piginnaatitaaffiinnik kisimiillutik ingerlatsisuupput. Ima ilioqqusaanngilatit, killilersukkat aalajangersakkat iluanni inatsimmi atuuttumi:

 1. assilillugu, siaruarterlugu, saqqummersillugu, sananeqarnera allanngorsarlugu, allanngorsarlugu, naleqqussarlugu Programmiluunniit nutserlugu imaluunniit kode najoqqutaq iserfigeriaraluarlugu Programmimut kode najoqqutaq atorlugu suliaqarnissaq siunertaralugu, imaluunniit;
 2. Programmi tuniniarlugu, tunniullugu, akuersissut tunniullugu, nuullugu, agguaallugu attartortilluguluunniit;
 3. Programmi qarasaasiaq aqqutigalugu attaveqarfiit allanit pissarsiarineqarsinnaasunngortillugu imaluunniit;
 4. Programmi avammut nunanut allanut tunillugu (tigussaasut aqqutigalugit elektronikkikkulluunniit); imaluunniit
 5. inatsit atuuttoq malittarisassalluunniit naapertorlugit inerteqqutaasumik Programmi atorlugu,

(qulaaniittut tamarmik “Akuerisaanngitsumik Atuineq”-upput).

The Stars Group, Groupimik ingerlatsivii akuersissutinillu tunisisui (Pisiortorfiit Allat Ilanngullugit) piginnaatitaaffiit ilaannik tamakkiisumillu atuarneqarsinnaasunik piginnaatitaaffeqarput imaluunniit Atuisumut erseqqissumik tunniunneqanngitsut tassunga ilanngullugit tamakkiisumik piginnaatitaaffeqarput, Programmip qulequtaanut Programmimullu soqutiginninneq.

Akileeriaatsimi Akuerisaanngitsumik Atuinermit piusunik tassungaluunniit attuumassutilimmut ajoqusiinernut, akissaajaatinut aningaasartuutinulluunniit illit kisivit akisussaasuusullaatutit akuersivutit. Inuup arlaannaataluunniit akileeriaatsip tungaatigut Akuerisaanngitsumik Atuineranik paasisaqaruit The Stars Group piaartumik paasitissavat aamma paasissutissiinernut atatillugu The Stars Groupip misissuineranut iluameerlutit ikiuutaassaatit.

1.5

Aqqit “PokerStars”, “Pokerstars Casino” aamma “BetStars”, internetimi adressit “pokerstars.dk”, “pokerstarscasino.dk”, “betstars.dk” aamma “pokerstarsmobile.dk”, aamma nioqqutissat ilisarnaataat allat, sullissisut ilisarnaataat, allagartat, suliffeqarfiit aqqi aamma/imaluunniit internetimi adresset Nittartakkani aamma/imaluunniit Programmi The Stars Groupimit atorneqallattaasartut (“Nioqqutissat Ilisarnaataat”), nioqqutissat ilisarnaataapput, sullissisut ilisarnaataatigivaat, allagartaapput, suliffeqarfiit aterivaat aamma/imaluunniit internetimi adressejupput The Stars Groupimit aamma/imaluunniit Group ingerlatsivinniit aamma/imaluunniit akuersissutinik tunisisunit pigineqartut, peqatigiillutillu Nioqqutissat Ilisarnaataat namminneq aalajangiiffigisinnaatitaaffigaat. Taassuma saniatigut Nittartakkat imarisaat tamarmik, uku ilanngullugit, kisianni ukununnga killilersugaanngitsumik Programmi, ilusilersukkat, assit, titartagartat, assilisat, animationit, videot, nipilersukkat, nipit aamma allaatigisap imai (“Nittartakkap Imai”) The Stars Groupimiit aamma/imaluunniit Group ingerlatsivinniit aamma/imaluunniit akuersissutinik tunisisunit (Pisiortorfiit Allat ilanngullugit) pigineqarput piginnittussaatitaanermiillu aamma/imaluunniit pilerseqqaakkanut piginnaatitaafinniit aamma piginnaatitaaffinniit allanit illersugaallutik. Nittartakkat Imarisaannut aamma/imaluunniit Nioqqutissat Ilisarnaataannut, imaluunniit immikkoortunut allanut illit piginnaatitaaffeqannginnerit matumuuna Sullissinerup Nittartakkallu atorneratigut akuerivat. The Stars Groupimiit allakkakkut akuersissuteqaqqaarnat Nittartakkat Imarisai aamma/imaluunniit Nioqqutissat Ilisarnaataat atorsinnaanngilluinnarpatit.

Ilanngullugu piginnaatitsissutsit ajoqusinnginnissaannut ajoquserniarsarinnginnissaannulluunniit isumaqataavutit, pilerseqqaakkanut piginnaatitaaffiit ilanngullugit ukunannga pigineqartut The Stars Group, Group ingerlatseqatigiit aamma/imaluunniit Programmimi akuersissutinik tunisisut, Nioqqutissat Ilisarnaataat imaluunniit Nittartakkat Imai aammattaaq The Stars Groupip, Group ingerlatseqatigiivisa, sulisuisa, aqutsisuisa, atorfilittai siunnersortaasalu isigineqarnerat isumaqarfigineqarnerallu ajoqusinnginnissaannut isumaqataavutit.

1.6

Atit ilusilersugarlunniit/assiluunniit Nittartakkat Sullissinerluunniit aqqutigalugu ilinnit atorneqartut (assersuutigalugu atuisutut atit ilisarnaatitulluunniit ilusilersugaatit (avatar)) pilerseqqaakkanut piginnaatitaaffiit, namminermut paasissutissaataannut tunngasut pisiortorfiilluunniit allat piginnaatitaaffii unioqqutissanngikkai qulakkeerpat. Matumuuna atinik ilusilersukkanilluunniit/assinilluunniit atuinermi Nittartakkanut Sullissinermullu attuumassutilimmik Namminerisamillu Politikkimi ilaasumi The Stars Group aamma Groupia nunarsuaq tamakkerlugu utertinneqarsinnaanngitsumik, nuunneqarsinnaasumik, akitsuuteqanngitsumik, piginnaatitaaffimmik tunineqarsinnaanngortippatit.

2. QULARNAVEEQQUTEQANNGILAQ

2.1

The Stars Group qularnaveeqqutit ilaannut tamanullu, taaneqartunut oqaasertaligaanngikkaluartunulluunniit, ilinnut Sullissivik aqqutigalugu “TAAMAATSILLUGIT” tunniunneqartunut akisussaaffeqanngilaq aammattaaq pitaassusaannut, tulluarsagaanerannut, iluittuunerannut eqqortuunerannulluunniit qularnaveeqqusernallu sinniisuuffiginngilatsigit.

2.2

Naak pitsaanerpaamik, isumannaatsumik sillimaniartumillu sullinnissat ukkatarigaluarlutigut Sullissiviup akornuserneqannginnissaa, piffissani aalajangersimasuni kukkuneqannginnissaaluunniit, kukkunerit aaqqinneqassanerinik imaluunniit Programmi aamma Nittartakkat viruseqannginniissaat, kukkunertaqannginnissaat allanilluunniit ajoquserneqannginnissaa qulakkeersinnaanngilarput.

2.3

The Stars Group atorunnaarallartitsinissaminut, atorunnaartitsinissaminut, allanngortitsinissaminut, peersinissaminut Sullissivimmulluunniit ilanngussinissaminut isumalluinnartumik isumaqarutta pisariaqartoq ingerlaannaq atuutilertussamik paasiteqqaarnissarnut pisussaaffeqarani piginnaatitaaffeqarpoq, ilanngullugu (assersuutigalugu) aningaasanoorfiusinnaasumut imminut ilaatinngitsutut akuersisimasutit pillugu paasissutissanik pissarsigutta imaluunniit isumaqarutta aqutsinermut pisariaqartoq, Programmimik aserfallatsaaliuinermut nutarterinermulluunniit aamma The Stars Groupip aalajangernerata kingunerisaattut tamatumuuna annaasaqarnermut arlaannaatigulluunniit akisussaassuseqarfigissanngilarput.

3. OQARTUSSAASUT

3.1

Nittartakkani Atuisut kontoannik tunniussinernut, atuutsinnerannut, matunerinut The Stars Group oqartussaasuuvoq. Atuisup kontoanut, Sullissinermik atuinerup, imaluunniit isumaqatigiinngissutinut aaqqiissutinut tunngasutigut The Stars Groupip aqutsinermini aalajangernera allanngortinneqarsinnaanngilaq aammattaaq misissorneqarsinnaananilu maalaarutigineqarsinnaanngilaq. Konto Atuisumit pilersinneqartoq maannamiit Stars Kontotut innersuunneqassaaq. Atuisup Stars Kontoa Nittartakkanut isersinnaatitsilissaaq, tamanna Akuersissutikkut ilinnut pissarsiarineqarsinnaanngortinneqarpoq illit nunami sumiiffinniit pissarsiarineqarsinnaasoq. Akuersissummi ‘Atuisup Kontoa’-nut imaluunniit ‘konto’-mut innersuussinerni ilaanni tamaniluunniit Stars Konto pineqarpoq.

4. SINNIISUUNERIT QULARNAVEEQQUTITILLU

Sullissinermik atuilinnginnerni ingerlaavartumillu atuinerni ukununnga sinniisuuvutit, qularnaveeqqusiivutit, angerputit akuersillutillu:

4.1

Sullissinerup atornerani aningaasanik annaasaqaratarsinnaavutit The Stars Groupilu tamakkuninnga annaasaqarninnut akisussaaffeqanngilaq;

4.2

The Stars Group aningaasaqarnerup tungaatigut suliffeqarfiunngilaq The Stars Groupimilu aningaasartuutit erniaaqassanngillat;

4.3

Sullissinermik atuinerit illit kisivit aalajangingarivat, sissuingassarivat mianernartuilu mianerisassarivatit;

4.4

inatsisitigut piumasaqaatigut naapertorlugit illillu nittartagaatitta arlaatigut programmerput aamma/imaluunniit sullissinerput atorsinnaaniassagakku paasissutissanik ilinnut tunngasunik tunniussinissat pisariaqarpoq (qanoq akiliissanerlutit paasissutissaq ilanngullugu) aamma summiiffiit pillugu paasissutissat aamma/imaluunniit datanik paaasissutissanilluunniit allanik atortorissaaruterniik/qarasaasianniit pissarsiarineqarsinnaasunik, Sullissiviup/programmip ilinniit atorneqarsinnaanngorniassammat. Piumasaqaammut uunga pituttorsimarusunngikkuit programmerput aamma/imaluunniit sullissinerput atorsinnaatitaanngilat. The Stars Groupip datamik illersuinermut inatsisit atuuttut naapertorlugit illit pillutit paasissutissat suliarissavai taakkualu Namminerisamik Politikki-tsinni allassimapput;

4.5

The Stars Group akileraarutinut aamma/imaluunniit inatsisinut tunngasunik Atuisunut siunnersuineq ajorpoq. Atuisut akileraarutit inatsisinullu tunngasut pillugit siunnersortikkusukkunik najugaqarfimminni aamma/imaluunniit sumiiffimminni siunnersuisunut aamma/imaluunniit inatsisit atuutsinneqarfianni oqartussaasunut tulluartunut saaffiginninnissaat innersuussutigineqarpoq;

4.6

akileraarutinut atuuttunut aningaasanik Sullisinerpulluunniit aqqutigalugu illit eqqukkarnik akilerneqarsinnaasunut illit kisivit akisussaasuuvutit;

4.7

nalunaarasuartaatikkut atassuteqarnerit Internetimillu atuinermut sullissiviit ilinnut Sullissiviup atornissaanut pisariallit The Stars Groupimiit aqunneqarsinnaanngilluinnarput aamma The Stars Group atassutaarunnernut, attaviup arriinneranut, imaqqortussutsimi ajornartorsiutinuti imaluunniit assigusunik sunniutilimmik ajoqutaasunut arlaannut akisussaasuutinneqassanngilaq; aamma

4.8

18-inik sinnerlugilluunniit ukioqarputit aamma nittartakkatigut mobilikkulluunniit aningaasanoornernut nittartakkanit arlaanniit imminut ilaajunnaartissimasuunngikkallarputit aamma aningaasanoorfinnit arlaanniit imminut ilaajunnaarsinnermut isumaqatigiissuteqaruit ingerlaannaq ilisimatissavatsigut. Imminut ilaajunnaarsinnermut akiliinermullu killissarititanut atortuutigut Nittartakkani Akisussaassuseqartumik Unammineq-mut quppernerniipput.

5. ATORIAATSIANI INERTEQQUTIT

5.1

PROGRAMMIMI ALLANNGUUTIT. Atuisup Programmi arlaannaatigulluunniit allanngorsaqqusaanngilaa, ingutsequsaanngilaa, sananeqarnera allanngorsaqqusaanngilaa imaluunniit naleqqussaqqusaanngilaa.

5.2

INUTTUT NAMMINERTUT ATUINEQ. Sullissineq Atuisup kisimi inuttut namminertut atugassaaa. Atuisoq inuttut namminertut aliikkusersuutituinnaq ajorsartup akigiligassaanik eqquiniaasinnaatitaavoq. Atuisup The Stars Groupimi “aningaasanut ilumoortunut konto”-ni Sullissinitsinnut attuumassuteqanngitsunut atornissaanut akuerineqanngilluinnassaaq. Atuisoq The Stars Groupimut Atuisup paasissutissanik tunniussinermini paasissutissanik tamakkiisumik ilumoortunillu tunniussissavoq aamma Atuisoq paasissutissanik tamakkuninnga allannguuteqartoqarpat nutarternissaannut pisussaatitaavoq.

5.3

UNIOQQUTITSILLUNI ISUMAQATIGIISSUTEQARNEQ. Atuisut akornanni nallukattanik paarisaminnik periutsinilluunniit allanik avitseqatitgiinnissaat inerteqqutaalluinnarpoq. The Stars Group, malittarisasanut tapertatut, Atuisut pokerernermi nerrivimmi aalajangersimasumut inissaannik itigartinneqarnissaannut imaluunniit unammersuaqataanissaasa killilersorsinnaanerannut piginnaatitaavoq, Atuisut marluk amerlanerilluunniit nerrivimmi aalajangersimasumi pinnguaqatigiinnissaannik itigartitsisinnaaneq ilanngullugu. Ilanngullugu The Stars Groupunioqqutitsilluni isumaqatigiissuteqarnerit imaluunniit pinnguartut akornanni (Atuisut ilanngullugit) unioqqutitsilluni isumaqatigiinniarnerit Akuersissummi atortussiat tungaatigut unioqqutitsinertut taassallugu piginnaatitaavoq tamatumuunalu Atuisoq taama iliorpat ilioriaraluarpalluunniit, taama iliornera qanorluunniit kinguneqaraluarpat The Stars Groupip Atuisup kontoata atorunnaarsinnissaanut piginnaatitaavoq.

5.4

PINNGUARTUMUT AVATAANIITTUMUT IKIUUTISSAANUT ATORTUT. The Stars Groupip pinnguartunut pinnguartumut avataaniittumut ikiuutissaanut atortut (“aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut”) “naapertuilluanngitsumik iluaqutaasussat” inerteqqutaatippai. The Stars Groupip aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut ima nassuiaaserpai qarasaasiami programmi (Programmip saniatigut allat programmit), ataqatigiimmillu aaqqissuussat (system) programmimik tunngaveqanngitsut (soorlu nittartakkat, pisartagaqarnermut (abonnement) sullissiviit aamma atortussat tigussaasut). The Stars Groupip aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut tungaatigut atuinerni “naapertuilluanngitsumik iluaqutit” suuneri siammasissumik isigai ilitsersuutillu aalajangersimasut Pisiortorfiit Allanut tunngasunut Atortut aamma Sullissinerni FAQ-itsinni nanineqarsinnaapput. Nalornineq pinaveersaarniarlugu, inerteqqutaasut allassimapput Atuisulli nammineq pinnguarnermi nalaani pinnguartut allat takusimasai, aallartillaatut qaffasissuseq qaangerlugu qanoq pinnguarnissamut siunnersuutinik ajoqersuutinilluunniit pissarsiffigisimasai ikiortigisimasaaluunniit pillugit paasissutissaannut isersinnaanissaq paasissutissanilluunniit katersinissaq killilersugaanngilaq.

5.5

NAMMINEQ PINNGUARTUSSATUT SANAAT (BOTSIT). Qarasaasiaq atorlugu inuusaartitat nammineq eqqarsarsinnaasunik, killiliinertaqanngitsumik, robotsinik atuineq Sullissinermik atuinermi inerteqqutaalluinnarpoq. Sullissinermut attuumassusillit iliuutsit tamarmik iliuuserineqartut Programmimut attaveqarnitsigut pinnguartuniit nammineerlutik iliuuserineqassapput, aamma qarasaasiaq atorlugu inuusaartitat nammineq eqqarsarsinnaasunit arlaannit ikiorneqassanngillat.

5.6

The Stars Groupip aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissuteqartoqarnera (EPA) pillugu paasisaqarnissaanut pinaveersaartitsisinnaaneranullu akuersivutit. Taamatut iliornerup imarisinnavai, killilersugaanngitsumilli, Atuisup qarasaasiaani The Stars Groupip Programmia ingerlasup saniatigut allat programmit ataatsikkut ingerlasut misissorneri. Taama iliornissaat pinaveersaarteqqusaanngilat, ajoqusersoqqusaanngilatit, imaluunniit mattuteqqusaanngilatit, uku ilanngullugit, killilersugaanngitsumik, taama iliornisaannut pisiortorfimmik allamik pinaveersaartitsisuusumik, ajoqusersuisuusumik mattussisuusumillu atuineq.

5.7

PINNGUARNERMI ANINGAASAASANIK ANNAASAQARTUUSAARNEQ. Pinnguarnermi aningaasaasanik annaasaqartuusaarneq pisarpoq Atuisoq piumasaminik pokerimi ajorsaraagami taama isillunilu aningaasaasat Atuisumut allamut piaaraluni nuutsikkaagamigit. Sullissinerup atornerani Atuisoq kinaluunniit Atuisoq alla kinaluunniit peqatigalugu pinnguarnermi aningaasaasanik annaasaqartuusaarnermi peqataasoq peqataariartorluunniit, aningaasanik tingusisuusussaq ilanngullugu, erngiinnaq Sullissinermik atuinissaa Atuisutullu kontominik atuinissaa ataavartumik inerteqqutigineqarsinnaavoq. Taama pisoqarnerani The Stars Groupip aningaasat Atuisutut kontorniittut utertinnissaanut pisussaaffeqanngilaq.

5.8

PEQQUSERLUTTUTUT PISSUSILERSORNEQ. Taama pisoqarnerani The Stars Groupip paasippagu Atuisoq Sullissineq atorneratigut peqquserlussimasoq imaluunniit peqquserloriarsimasoq, inerteqqutaasunik, unioqqutitsinernik imaluunniit atornerluinermi suliaqarsimasoq, killilersugaanngitsumik ilanngullugu, immikkoortoq 5-imut attuumassutilimmik taama ittunik suliaqarnerani imaluunniit pinnguarnermi uukapaatitsiniaasimasoq, imaluunniit peqquserlulluni akiliisimasoq, killilersugaanngitsumik ilanngullugu, kortimik akiliissummik tillitamik atuisimasoq imaluunniit peqquserlulluni utertitsilluni akiliisimasoq imaluunniit pinerlunnikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaasimasoq, The Stars Group tulluartumik iliuuseqarnissaminut pisussaatitaavoq, ilanngullugit, kisianni killilersugaanngitsumik:

 1. Atuisup Sullissinermut isersinnaanissaanik piaartumik mattullugu;
 2. Atuisup The Stars Groupimi kontoa atorunnaarsillugu;
 3. Atuisup aningaasaataanik kontoaniittuutaanik arsaarlugu;
 4. aningaasalersuinermik ingerlataqartunut, oqartussanut attuumassutilinnut aamma/imaluunniit inummut immikkoortumulluunniit paasissutissanik pinissaminnut pisinnaatitaaffilinnut paasissutissanik taama ittunik ingerlateqqiineq (Atuisup kinaassusaa ilanngullugu); aamma/imaluunniit
 5. Atuisoq eqqartuutinniarlugu.

5.9

NUNAP ANINGAASAATAANUT ALLANNGORTITSINEQ. Atuisup Sullissivik (“Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfik”) aqqutigalugu qarasaasiamini atortorissaarutiminiluunniit kontomini aningaasaatini nunap aningaasaataanut allanngortissinnaavai. Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfimmi aningaasanik allanngortitsinerit tamarmik allanngortitsinerup nalaani allanngortikkusutat aningaasap nalinganut nalinginnaasumut The Stars Groupimit pissarsiarineqarsinnaasoq aqqutigalugu pissapput. Aningaasat nalingi akuttoqatigiimmik pisartumik nutarterneqartassapput, aamma nuussinerit qanoq ittuuneri aningaasallu nalingisa nikinneri apeqqutaallutik aningaasat nalingi assigiinngitsut neqeroorutigineqarneri pisinnaasarput. Nunap aningaasaataanut allanngortitsinermi aningaasat nalingisa nikerarneri aammattaaq Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfiup atunnginnerani Atuisup aningaasaataannut sunniuteqarsinnaanera Atuisut ilisimasariaqarpaat. Atuisut Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfik atorneratigut iluanaarutaannut annaasaqaataannullu The Stars Group akisussaasuunngilaq. Atuisut aamma ilisimasariaqarpaat The Stars Group nunap aningaasaataanut allanngortitsinermi margenimik ilassuteqartartoq Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfik aqqutigalugu atuutinneqartartumik tamannalu, piumasaminik, nuussinerit ilaanni ilanngaataasinnaavoq. Akiliinermut aningaasanillu pissarsinermut, Atuisut kontoisa akornanni nuussinernut imaluunniit aningaasanik nammineq allanngortitsisartumik atuinermut, aningaasat allanngortinneqartut pinnguarnermi aningaasat nalinginit allaanerusunut pisunut attuumassuteqartunut nunap aningaasaataanut allanngortitsinermi margeni, assersuutigalugu, ilassutaasinnaavoq. The Stars Group aammattaaq, piumasaminik, ilisimatitseqqaarani imaluunniit aningaasat nalingi tungaatigut ikiorsiinini utertissinnaallugulu unitsissinnaavaa.

Aningaasat nalinginik paarlaassiniarluni imaluunniit aningaasannanniarluni Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfimmik atuineq inerteqqutaalluinnarpoq. Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfik innarlerneqannginnissaa anguniarlugu, kisitta piumasatsinnik, piginnaatitaaffigaagut:

 1. Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfik atorlugu nunap aningaasaataanut allanngortitsilluni nuussinerit itigartillugit imaluunniit allanngortillugit; aamma/imaluunniit
 2. Atuisup kontomini nunap aningaasaatai killilersorlugit aamma Atuisup aningaasanik allanngortitassanik tigummiaaqarsinnaanera killilersorlugu; aamma/imaluunniit
 3. Atuisup kontominiittuutai aningaasat Nunap Aningaasaataanut Allanngortitsisarfikkut allanngortinneqarnikkut tiguneqannginnerini imaluunniit siunertamut allamut atorneqannginnerini Pinnguaatinut atorneqassasut piumasaralugu; aamma/imaluunniit
 4. qaangiutereersunut atuuttumik nunap aningaasaataanut allanngortitsinermi nuussinermi ilanngunneqarsimanngitsumik margenimik ilanngussineq.

Atuisup atugassarititaasut piumasaqaatillu aningaasat ilumoortunik nuussinermut aamma nunap aningaasaataanut allanngortitsinermut tunngasut uani allassimasut akuerillugillu isumaqatigai.

5.10

The Stars Groupip inuit inatsip atuutsinneqarfianiittut (utaqqiisaasumik tikeraartut ilanngullugit) imaluunniit inerteqqutip atuutsinneqarfiusuni ilaanni najugaqartut (inerteqqutip atuutsinneqarfiini inuit inerteqqutip atuutsinneqarfiusumi peqqussut malillugu pinnguarsinnaatitaasut, tulluartumik toqqarneqarsimasoq, pinnguaat akuerisaasoq malillugu) atuisut kontominnut akiliinissaat imaluunniit RM Gamesinik (aningaasanik ilumoortunik pinngutaatinik) pinnguarnissaat inerteqqutaatippaa (“Inerteqqutip Atuutsinneqarfia”). Paatsoortoqannginnissaa anguniarlugu, aningaasat ilumoortut atorlugit pinnguarnermut killiliinerit qulaani Inerteqqutip Atuutsinneqarfiani allassimasut inunnut nunani allani najugalinnut nunani Inerteqqutip Atuutsinneqarfianiinnerini atuuppoq.

Inuit nunani Inerteqqutip Atuutsinneqarfianniittut killilersukkanik sunilluunniit ingalasseriaraluarnerat Akuersissummik unioqqutitsineruvoq. Killilersukkanik ingalasseriaraluarnerup imarivai, killilersugaanngitsumilli, illit sumiiffiit pillugu paasissutissanik The Stars Groupimit atorneqartunik uukapaatitsilluni allanngortiterineq aamma sumifiit imaluunniit sumi najugaqarnerit pillugu paasissutissanik eqqunngitsunik aamma salloqittaatinik tunniussineq. Misiilinerit taama ittut tulluartumik iliuuseqarnissamut ilanngullugu, killilersugaanngitsumik, Atuisutut kontorniit aningaasanik arsaarnissannut piginnaatitsissummik tunissavaatigut.

6. ANINGAASANIK TIGUSINISSAMUT POLITIKKI

6.1

Atuisup Atuisutut kontominiit aningaasanik tingusinissaanut politikki piumasaqaataalu Aningaasanik Tigusinissamut Politikkimi atuarneqarsinnaapput. The Stars Group Atuisup aningaasanik tingusinissaanut qaqugukkulluunniit Atuisumut toqqagassiissutigineqartunut tunngassuteqartumut allanit piumasaqaatit atornissaanut piginnaatitaaffeqarpoq.

7. OQAATSIT IMARISALLUUNNIIT NARRUJUUMMINARTUT

7.1

Atuisup Sullissinerup atorneratigut oqaloqatigiinnertigut inatsisinut akerliusunik, assuarnartunik, racenik nikassaanernik, kanngunartunik, nikanarsaataasunik, ingasattunik, imaluunniit siorasaarisutut pissusilersortutut tigussaasunik siaruarterinissaa inerteqqutaavoq imaluunniit tigussaasunik inatsisinik unioqqutitsisuusunik siaruarterinissaa inerteqqutaavoq imaluunniit nalinginnaasumik narrujuumminartutut isigisaasunik, tamassumunnga tunngasut Nallukattanik Pinnguarfimmi Malittarisassani atuakkit, atuisup ilusilersugaataanut/assianut toqqagassanut imaluunniit The Stars Groupip sulisuinik allaqateqarnermut tunngasut.

8. UNIOQQUTITSINEQ

8.1

Piginnaatitaaffinnut allanut sunniuteqanngitsumik Atuisoq tamakkiisumik ilaannakusoortumillunniit piumasaqaatinik unioqqutitsippat, The Stars Group imaluunniit Groupip iluani suliffeqarfik alla Atuisumut sullissisoq tulluartitaminik iliuuseqarnissaminut piginnaatitaavoq, uku ilanngullugit Akuersissutip uuma atorunnaarsinneqarnera, imaluunniit Atuisup allat peqatigalugit akuersissutaanik allanik atorunnaarsitsineq, Sullissinermik imaluunniit sullissivik allamiit The Stars Groupimit neqeroorutigineqartumik Atuisup atuisinnaaneranik piaartumik mattunneqarnera, Atuisup Nittartakkani imaluunniit nittartakkami The Stars Groupimiit aqunneqartumi allami kontoa matullugu, Atuisup Nittartakkani The Stars Groupimiit aqunneqartuni kontoaniittuutaani aningaasaataanik tamakkerlugit arsaarinninneq aamma/imaluunniit Atuisoq eqqartuutinniarlugu.

8.2

The Stars Group, Group aamma piginneqataasui, pisortai sulisuilu tamakkiissumik ukunannga illersussallugit akuersivutit oqaatigineqartunit, piumasarineqartunit, akiitsuniit, ajoqusernerniit, annaasaqarnerniit, akissaajaatinit aningaasartuutiniillu, eqqartuussinertigut aningaasartuutit ilanngullugit aammattaaq akiliisitsiniutiniit, qanorluunniit pilertuniit, ukunnannga pilersinnaasunit:

 1. Akuersissummik uannga tamakkiisumik ilaannakusoortumilluunniit illit unioqqutitsinerit;
 2. inatsisinik imaluunniit pisiortorfik allat piginnaatitaaffiinik illit unioqqutitsinerit; aamma
 3. Sullissinerup ilinniit atorneqarnera imaluunniit Kinaassutsimik Uppernarsaatit Isissutissat ilinnut tunngasut atorlugit Sullissinerup inummiit allamiit atorneqarnera (ataani nassuiarneqartutuut), illit akuerigaluarlugu akuerinngikkaluarluguluunniit.

9. AKISUSSAAFFINNI KILLILIINERIT

9.1

Qanoq pisoqaraluarpalluunniit, mianersuaalliornikkut ilanngullugu, The Stars Group imaluunniit Groupimi ilaasortat arlaat aalajangersimasumik, pisoqarneratigut, toqqaannartumik, toqqaannanngitsumik imaluunniit kingunertut ajoqusiinerit (ilanngullugit, killilersugaanngitsumik, niuernermi iluanaarutinik annaasaqartitsineq, suliffeqarfimmut ajoqusiineq, suliffeqarfiup paasissutissaanik annaasaqartitsineq, imaluunniit aningaasaqarnermi annaasaqartitsinerit) Sullissinermik atuinermi (atornerluinermiluunniit) pilertuni naak The Stars Group taama ajoqusiisoqarsinnaaneranik siuliatigut ilisimanngikkaluaraa, The Stars Group makkununnga akisussaatinneqanngilluinnassaaq.

9.2

Akuersissummi uani ukua The Stars Groupip akisussaaffiattut ilaatinneqassanngillat imaluunniit killilersuisuussanngillat: (a) toqusoqarneq imaluunniit inuup mianersuaalliorluni ajoqusernera; imaluunniit (b) peqquterluuteqarneq imaluunniit peqquserluttumik eqqartuineq.

10. ISUMANNAALLISAANEQ ILLILLU KONTOT

10.1

Atuisut kontoi tamarmik ukunannga ataqatigiissitanik atuinikkut iserfigineqarsinnaassapput: Stars ID asseqanngitsoq (“Stars ID”), isertaat (kode) asseqanngitsoq isertuussarlu (“Isertaat”), aaamma kisitsisit atorlugit akuersissut Atuisumiit toqqarneqarsinnaasoq (Stars ID, Isertaat akuersissullu alla ataatsimut “Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isertaat”-itut innersuunneqarput). Atuisoq malittarisassanut naapertuuttunik nammineq Stars ID-mik Isertaammillu toqqaanissaminut pisussaatitaavoq.

10.2

Danmarkimi inatsit naapertorlugu Atuisup kontoa ammarneqarsinnaaniassammat Atuisup kinaassussaa The Stars Groupimiit uppernarsarneqassaaq. The Stars Groupip Atuisoq kinaassusaata uppernarsarnisaata tungaanut Atuisoq taanna utaqqiisaarutaasumik Atuisutut kontomik tunineqassaaq. Ima pisoqassappat, utaqqiisaarutaasumik Atuisup kontoanik utaqqiisaarutaasumik ammaasoqareernerata kingorna piffissaq ullunik 30-nik sivisissuseqartoq ingerlareerpat The Stars Groupillu Atuisup kinaassusaa uppernarsarsinnaanngikkuniuk utaqqiisaarutaasumik Atuisup kontoa matuneqassaaq, aningaasat kontomiittuutigineqartut aallaqqaammut Atuisumiit kontomut akiliissutigineqarsimasut Atuisumut utertinneqassapput aamma Atuisup kontoaniittut Atuisup Sullissinermik atuinermini eqqukkatut aningaasaatai The Stars Grouimiit arsaarinnissutigineqarlutillu paarineqassapput, Danmarkimi inatsisit naapertorlugit piumasaqaatigineqartut malillugit. The Stars Groupip aningaasat arsaarinnissutigineqartut nammineq piumasaminik toqqakkaminut ajunngitsuliornermut siunertamut tunniussavai.

10.3

Atuisup kontominut isernermini Atuisup uppernarsarneqarnissaa siunertaralugu atsiorneq digitaliusoq atussavaa. Atsiorneq digitaliusup pitsaassusaata qaffisissusaa OCES-imi malittarisassat malissavai. “NemID”-ip atorneratigut malittarisassaq taanna eqquutsinneqassaaq.

10.4

Atuisup Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissat ataani Sullissinermik atuinermini kisimi akisussaasuulluni akuerivaa aammattaaq inummut allamut Kinaassutsiminut Uppernarsaatit Isissutissanik ingerlatitseqqinngiinissani aamma inummut allamut Atuisutut kontoni atortillugu Sullissinermut isertitsinnginnissaminut akuersivoq.

10.5

Atuisup Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissani isertuuttuaannarnissaanut oqaatiginngisaannarnissaanullu aamma isertuunnissaannut oqaatigineqannginnissaanullu ukkatarinninnissaminut akuersivoq. Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissanik atuinerit akuerisaanngitsut Atuisumit akisussaaffigineqassapput aamma Atuisup nammineq atuineratut isigineqassapput. Tassannga akisussaaffiit Atuisumiit akisussaaffigineqassapput.

10.6

Atuisoq The Stars Groupimi ataasinnaarmik Atuisutut kontoqarsinnaatitaavoq aamma Sullissinermik atuinermini kontomik ataasiinnarmik atuiassaaq. Atuisup The Stars Groupimi arlalinnik kontonik ammaanissaa inerteqqutaavoq. The Stars Groupip Atuisup ataatsip allanik kontonik ammaasimanera paasippagu The Stars Groupip ilisimatitseqqaarani kontot allat matusinnaavai aningaasallu kontoni allaniittut aamma arsaarinnissutigisinnaavai.

10.7

Malugiuk The Stars Groupimi aningaasaatitit kontorniittut erniaqanngimmata.

10.8

Sullissineq atorlugu ajorsartup akiligassaanik eqquiniaanermut peqataanermi akiliutigisinnaasatit The Stars Groupimi kontorni aningaasaatippit nalingi qaangersinnaanngilai.

10.9

The Stars Groupimut aningaasanik akiitsuppit akilernissaa illit tamakkiisumik illit akisussaaffigaat. Sullissinerup tungaatigut akiliutinik utertitsinnginnissat, aamma/imaluunniit akiliinissamut itigartitsinnginnissat allanngortitsinnginnissallu akuerivat. Akiliutinik utertitsinernut, itigartitsinernut allanngortitsinernulluunniit aamma kinguneranik uatsinnut annaasaqartitannik The Stars Groupimut akiliummik utertitsissaatit.

10.10

The Stars Groupip Atuisup akiitsuanik aamma/imaluunniit kinaassusaanik misissuinissaminut piginnaatitaaffeqarpoq, tamatumuuna akiitsullit pillugit paasissutissiisarfiit imaluunniit sullissiviit allat peqatigalugit, Atuisullu Sullissinermik atuilernermini paasissutissat uatsinnut tunniussai atorlugit. Akiitsullit pillugit paasissutissiisarfiit sullissiviilluunniit allat paasissutissanik peqarsinnaapput kisianni paasissutissat siunertanut allanut atussanngilaat.

10.11

The Stars Groupip Sullissinermik atuininnut atatillugu illit akiliinerpit suliarinissaanut tunngatillugu elektronikkikkut akiliisitsisarfiit allat aamma/imaluunniit aningaasalersuinermik ingerlataqartut atornissaannut piginnaatitaaffeqarpoq.

10.12

Illit Atuisutut kontornut aningaasat ikisatit ilinniit tatigineqartussatut kontomiinneri aamma Isle of Man Treasurymi Immikkoortortaqarfik peqatigalugu tatigeqatigiinnissamut isumaqatigiissut naapertorlugu “Atuisup Akiliutai”-tut isigineqarneri akuerivatit.

10.13

Atuisup imminut ilaajunnaarsinnissaanut politikki periuserlu The Stars Groupip Nittartagaani Akisussaassuseqartumik Unamminermut quppernermi atuarneqarsinnaapput.

10.14

Internetikkut Aningaasanoorneq sumiiffinni inatsip atuutsinneqarfiani inerteqqutaasinnaavoq; taamaassappat, kortit akiliutit uunga nuussinermut atornissaanut akuersissuteqanngilatit.

10.15

Paasissutissat pingaarutillit momsimut, nioqqutissanut kiffartuussinermullu akileraarutinut kiffartuussinernullu akileraarutinut allanut tunngasut maannamiit (“Nioqqutissanik Tunisaqarnermut Akileraarutit”)-itut taaneqarput: Nioqqutissanik Tunisaqarnermut Akileraarutit atuutsinneqartuni aningaasat isertitagut tamakkiisumik Nioqqutissanik Tunisaqarnermut Akileraarutitut ilannguppagut. Sullitagut sinnerlugit naleqqussagaasumik Akileraarutit uku naatsorsortarpagut akilertarlugillu taama ilinertigut uunga tunngatillugu illit iliuuseqartariaqanngilatit.

11. PROGRAMMI PISIORTORFIK ALLAMEERSOQ

11.1

Programmi pisiortorfiit allaniit programmitaqarpoq, casinomi pinnguarnermut programmi ilanngullugu pisiortorfik allaniit arlalinniit uatsinnut piginnaatitaaffilertinneqarnikoq suliarineqartorlu uanngaanniit Amelco UK Limited, programmi OpenSSL Toolkit-imi (http://www.openssl.org) atugassaq OpenSSL Projectimiit suliarineqartoq; allakkanik paasiuminaallisaat programmi Eric Youngimiit suliarineqartoq; ungif programmi Eric S. Raymondimiit suliarineqartoq; PSTCollectionView programmi Peter Steinbergerimiit suliarineqartoq, aamma programmip saqqaa akuersissutinik tunisisumiit imaluunniit pisiortorfimmiit pigineqartoq USA-mi piginnittussaatitaanermut inatsisinut inatsisillu atuutsinneqarfiannut allanut attuumassuteqartoq (“Programmi Akuersissummik Pinikoq”).

11.2

Atuisup Programminik Akuersissutinik Pinikunik atuinera Akuersissummi uani atugassarititaasunut piumasaqaatinullu tamanut naapertuuttuuvoq.

11.3

Programmi Akuersissummik Pinikoq allanngortinneqaqqusaanngilaq, naleqqussarneqaqqusaanngilaq Programmimilluunniit peerneqaqqusaanani.

11.4

Atuisup atuinera “Namminermut Atugassaq”-tut killilersugaavoq, tamanna isumaqarpoq Programmi Akuersissummik Pinikup atornera Atuisup pisussaaffiit naapertorlugit nalinginnaasumillu namminerlu suliffiutimini inuttulluunniit namminertut atuinermut tuniniangassanngortinnagulu, akuersissut tunniunnagu agguaannaguluunniit atugassaa. “Nalinginnaasumik namminerlu suliffiutip iluani atuineq” Atuisumut peqatigiiusumut ima isumaqassaaq, Atuisumit atorneqarneq, imaluunniit sulisuinit imaluunniit atuisut akuerisanit Atuisup nalinginnaasumik namminerlu suliffiutaata iluani atorneqartoq. “Nalinginnaasumik inuttullu namminermut atuineq” ima isumaqassaaq, Atuisup ataatsip nammineq Atuisumik atuinera, Atuisup imaluunniit najugaqataatalu iluminni atornissaat siunertaralugu atuineq. Sulisut, atorfillit, najugaqatillu tamarnik Akuersissummut unnga atugassarititaasut piumasaqaatillu pillugit Atuisumiit ilisimatinneqassapput.

11.5

Programmimi Akuersissummik Pinikumi piginnaatitaaffiit oqaatigineqanngitsut pigineqarput.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif programmi, PSTCollectionView programmi allakkanik paasiuminaallisaat OpenSSL Projectimiit atorneqarsinnaasoq, Eric S. Raymondimiit, Peter Steinbergerimiit aamma Eric Youngimiit “taamaatsillugit” aamma oqaatigineqartutuut ilaatinneqareertumillu qularnaveeqqutitut, ilanngullugit, killilersugaanngitsumilli, tuniniangassanut qularnaveeqqutit ilaatinneqareersut aamma siunertamut aalajangersimasumut atortussat immikkoortinneqarput. Arlaannaatigulluunniit akisussaasuutinneqassanngillat OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger tapersiisuiluunniit ukununnga toqqaannartunik, toqqaannanngitsunik, pisoqarneratigut, aalajangersimasunik, ilaarsilluni imaluunniit kingunerisatut ajoqusiinerit (ilanngullugu, killiligaanngitsumilli, nioqqutissaq imaluunniit sullissinermik artuineq taarserlugu pisineq; atuinermi, paasisassanik imaluunniit eqqukkanik annaasaqarneq imaluunniit suliffeqarfik akornuserlugu) qanorluunniit pilersinneqaraluarpata aamma akisussaaffeqaneq qanoq paasineqaraluarpalluunniit, isumaqatigiissuteqarnikkut, sukannersumik akisussaaffeqarnikkut, imaluunniit ajoqusiinerit (mianersuaalliiorneq ilanngullugu allaluunniit) OpenSSL Toolkitimik, ungif programmimik, PSTCollectionView programmimik atuinermi pilertunik allakkanillu paasiuminaallisaammik programmimik atuinermi pilertunut, naak taaama innarliisoqarsinnaaneranik paasissutissiisoqarnikuugaluartoq.

12. AKERLERIINNERIT/IKIORSIINEQ

12.1

Pinnguarnerni tamani paasissutissat The Stars Groupip serveriini immiunneqartut kingumut takuneqarsinnaaneri Atuisup akueraa. Qarasaasianni pokerimi nallukattat aamma The Stars Groupip serveriini pinnguarnerni immiussat imminnut naapertuutinngippata tamanna misissorneqassaaq. Atortut “Nallukattat Paarinerini Immiussat” aamma “Paarisanut Immiussanik Uteqqiisartoq” Programmiittut pisortatigoortumik paarisanut kingumut takuneqarsinnaasunik immiussaanngitsut Atuisup akueraa.

Atuisoq atuisunut ikiorsiivimmut maalaarusukkuni apeqquteqaateqarusukkuniluunniit, atuisunut ikiorsiivimmut immersugassaq immersussavaa (The Stars Groupimik atuisumut Ikiuutip ataaniittumiittoq toqqagassani) imaluunniit Ikiorsiivimmut emailimik nassiussissaaq taava atuisunut ikiorsiivimmi sulisutta maalaarutit apeqquteqaatilluunniit specialistinut attuumassutilinnut ingerlateqqissavaat. Atuisunut ikiorsiivik attaveqaqatigereerukku maalaarutinnullu aalajangiinerat naammaginngikkukku EU-p Onlinetvistbilæggelse-a saaffigisinnaavat. Paasisaqarnerorusukkuit nittartagaat http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alakkaruk maalaarnissannullu ilitsersuut malillugu. Taama illiorninnut atatillugu mailadresserput piumaneqassaaq, uanilu nanineqarsinnaavoq.

13. ALLANNGUINERIT

13.1

Akuersissutip uuma ilaaluunniit nutarsarnissaanut naleqqussarnissaanulluunniit The Stars Group qaqagukkulluunniit ilisimatitseqqaarani piginnaatitaaffeqarpoq, Akuersissummilu allannguutit Nittartakkani saqqummiunneqarneraniit ullut 14-it qaangiutsinnagit allannguutinut pituttugaalissaatit. Taamaammat Nittartakkat takullattaartassagitit aammattaaq atugassarititaasut piumasaqaatillu Akuersissummiittut piffissami tassani atuuttuusut takullattaartassagitit innersuussutigaarput. Nittartakkanik atuiinnarnerit Akuersissummik allannguinernut akuersinermut uppernarsaatitut isigineqassaaq.

14. INATSISILIORNEQ

14.1

Akuersissut tamassumunngalu attuumassutillit Danmarkimi inatsisinut naapertuuttumik naleqqussarneqassapput sukuiarneqassallutillu. Akuersissutip ataani isumaqatigiinngissutit Danmarkimi eqqartuussisut nalinginnaasuniit naleqqussarneqassapput.

15. IMMIKKOORTINNEQARSINNAASUT

15.1

Akuersissummi uani piumasaqaat inatsip atuutsinneqarfiani arlaanni inerteqqutaappat inerteqqutaalerpalluunniit, atorunnaarsinneqarpat atuutsinneqarsinnaanngippalluunniit, piumasaqaatit arlaata atuuttuussusaa imaluunniit naammassineqarsinnaanera inatsip atuutsinneqarfiani tassani sunnerneqanngilaq imaluunniit inatsip atuutsinneqarfianni allani atuuttussusaa piumasaqaatip piumasaqaatilluunniit allat naammassineqarsinnaaneri sunnerneqassanngillat.

16. SULIASSAQ

16.1

The Stars Group akuersissut una aalajangiiffiginissaanut, tamakkiisumik ilaannakusoortumilluunniit, ilisimatitseqqaarani qaqugukkulluunniit piginnaatitaavoq. Atuisup Akuersissutip uuma ataani piginnaatitaaffini pisussaaffiniluunniit aalajangiiffigisinnaanngilai.

17. ASSIGIINNGITSUT

17.1

Akuersissummut uunga piumasaqaatinut unioqqutitsinermik The Stars Groupimiit atorunnaarsitsinera (The Stars Groupip tungaaniit sukannersumik eqqorluartumillu oqaatiginnginngitsuukkat imaluunniit Akuersissummik uuminnga naapertuutitsinnginneq) Akuersissummi piumasaqaammik unioqqutitsinerup imaluunniit piumasaqaatit allanik unioqqutitsinerup kingorna atorunnaarsitsinertut paasineqassaaq.

17.2

Akuersissummiittut uani arlaat pisiortorfinnut allanut Akuersissummut uunga attuumassuteqanngitsunut piginnaatitaaffinnik iluaqutaasunilluunniit tunniussisuussanngillat, Groupip Pisiortorfiillu Allat iluini suliffeqarfiit minillugit.

17.3

Akuersissummi uani arlaat ilaasoq illit uagullu akornatsinni peqatigiittut, sullissivimmik, immitsinnut tatiginissamut aaqqissuussinermik, immitsinnut tatiginneqatigiilertinnermik imaluunniit ataatsimoorullugu sammisanik pilersitsinatillu taama paasineqassanngillat.

17.4

Akuersissut una Sullissinerup tungaatigut illit uagullu akornatsinni ataatsimoorussamik isumaqatigiissummik imaqarpoq aamma siuliatigut illit uagullu akornatsinni akuersissummut, paaseqatigiinnitsinnut, aaqqiissummulluunniit taarsiisuuvoq.

17.5

Atuisoq Sullissinermik atuineranut Namminerisamik Politikkimi atugassarititaasunut tunngatillugu The Stars Groupip paasissutissat piumasai naapertorlugit Atuisoq tamakkiisumik ilumoortunillu paasissutissanik tunniussissaaq.

17.6

Akuersissutip oqaatsinut assigiinngitsunut nutserneqarnerisa assigiinngiiaarneri peqqutaallutik Akuersissutip uuma danskisoortaa pingaarnerpaassaaq.

Piginnittussaatitaasoq © 2018 Rational Intellectual Holdings Limited. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput.

OpenSSL Toolkit-imut tunngatillugu:
Piginnittussaatitaasoq © 1998-2011 The OpenSSL Project. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput.
Piginnittussaatitaasoq © 1995-1998 Eric Young. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput

PSTCollectionView-imut programmimut tunngatillugu:
Piginnittussaatitaasoq (c) 2012-2013 Peter Steinberger

Ungif programmimut tunngatillugu:
Nassiussuiffik GIFLIB piginnittussaatitaavoq (c) 1997 Eric S. Raymond

Paaissutissat allat ukunani pissarsiarineqarsinnaapput www.pokerstars.dkwww.pokerstarscasino.dk aamma www.betstars.dk.

The Stars Group Ikiorsiivik aqqutigalugu attavigineqarsinnaavoq.

August 2019-imiit atuuttuusoq.

ATUISUTUT PIGINNAATITAAFFIMMUT AKUERSISSUT – PM GAMES (POKERINIK PINNGUAATIT AKEQANNGITSUT)

PokerStarsimut, PokerStars Casinomut aamma BetStarsimut kiffartuussinermik pinnguaataanillu atuinnginnerni atuisup piginnaatitaanissaanut akuersissut una (“Akuersissut”) ilinniit (“Atuisoq” imaluunniit “Illit”) tamakkerlugu atuarneqassaaq. Malugiuk Akuersissut illit Stars Mobile Limitedillu (“Stars Mobile”-itut, “uagut”-situt innersuunneqarpoq) akornanni inatsisitigut pituttuisunik imaqarmat.

“Play money” pokerimik pinnguaatit aamma casinomi pinnguaatit akeqanngitsut (PM Games) nittartakkani www.pokerstars.dk-mi aamma www.pokerstarscasino.dk-mi (“Nittartakkani”) ilinnut neqeroorutigineqartut Stars Mobilep ingerlatarai. PM Gamesinik pinnguarsinnaatitsisussanut atugassarititaasut piumasaqaatillu ataani allassimapput.

Akuersissummut uunga iserninni Stars Mobile suliffeqarfinnut ataatsimoortunut ilaasoq akuerissavat. Tassa oqaatsip “Group”-ip atorneqarnerani apeqqutaatillugulu sumut atorneqarnerani ima isumaqartinneqarpoq Stars Mobile ingerlatseqatigiiffiilu Stars Mobilemut attuumassutillit ingerlatseqatigiiffiutitallu ilanngullugit, killilersugaanngitsumilli ingerlatseqatigiiffiit attuumassutillit ima nioqqutissat Ilisarnaateqarlutik “PokerStars Casino” aamma “BetStars” sullissinermik neqerooruteqartut.

Akuersissummi uani atugassarititaasunut piumasaqaatinullu ilassutit pillugit qinnuigaatsigit ukua atuaqqullugit Namminerisamik Politikki, Cookiesinut Politikki, Pokerimi Malittarisassat aamma Stars Rewardsinut (Starsimit akissarsiat) Atugassarititaasut Piumasaqaatillu malittarisassanullu allanut, politikki, aamma atugassarititaasut piumasaqaatillu nioqqutissanut pilersaarutinullu tunngasut Nittartakkaniittut siammarterneqallattaasartut matumuuna ilanngussat politikkillu allat pillugit nalunaarfigineqallattaassaatit.

Programmip aanerani ilaasup uuma “Akuersivunga” ataaniittup tuugassap toorneratigut Programmip (ataani nassuiarneqartup) atorneratigut atugassarititaasut piumasaqaatillu akuerissavatit uani Akuersissut-mi, Namminerisamik Politikki, Cookiesinut Politikki aamma Pokerimi Malittarisasssat aalajangersarneqartut ilaatigullu nutarterneqarlutillu allanngortinneqarsinnaammata ataani tamassumanilu akuerisassanut naapertuutsillugit.

Akuersissutip uuma siunertaani, “Programmi” ima isumaqarpoq programmit ilai tamaasalu pilersukkagut ilinnulluunniit pissarsiassaatigisavut, qanoq ittuugaluarpata, ilinniit atuisutulluunniit atortorissaarummiit aaneqarsinnaasut. Taamaattumik “Programmi” qarasaasianniit qarasaasiarluunniit angallattakkanniit (“PC”) programmimik Stars Mobilemik aaneqarsinnaasumik imaqassaaq uanngaanniit www.pokerstars.dk aamma pokerstarscasino.dk aamma nittartakkakkut iserfigineqarsinnaasuniit www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk aamma www.betstars.dk aammattaaq Stars Mobile mobilimut programmi app-eq aaneqarsinnaasoq imaluunniit atortorissaaruterni linnit atuisutut pissarsiarineqarsinnaanngorsimasoq ukunani (killeqanngitsumik mobilimi, qarasaasiaaqqami, tabletimi, imaluunniit atortorissaarutit angallattakkani mobililuunniit maanna piusut nassaarineqarnikullu ilanngullugit) (tamarmik “Atortorissaarut”-it) aamma Programmimut (nittartakkatigut imaluunniit atuisup programmiatigut) tapertatut programmi.

1. AKUERSISSUTINIK TUNISINEQ/PILERSEQQAAKKANUT PIGINNAATITAFFIIT

1.1

Atugassarititaasut piumasaqaatillu matumani ukuninnga imaqarput Stars Mobilep Atuisoq assigiissaagaasumik ilusilikkamik, namminermut, allamut nuunneqarsinnaanngitsumik Programmip PC-innut Atortorissaarutinnulluunniit ikkunnissaanut akuersissummik tunngaviligaapput, Stars Mobilep serverii PM Gamesinillu (“Games”/”Pinnguaatit”) pinnguarnissamut isersinnaasunngortinniarlutit (Programmi Pinnguaatillu ataatsimut “Sullissineq”-upput).

1.2

Programmi Stars Mobilemiit ilinnut namminermut atugassanngorlugu piginnaatitsissutigineqarpoq. Malugiuk Sullissinermik atuineq ukunannga atorneqarsinnaanngimmat: (i) 18-it inorlugit ukiullit, (ii) inatsip atuutsinneqarfiani ukioq inersimasunut ilaatitaalerfik inorlugu ukiullit, (iii) inatsip atuutsinneqarfianiit inerteqqutaasumik Nittartakkanut attavinittut. Stars Mobile inatsip atuutsinneqarfiini tamani Sullissinermik atuineq inatsisitigut akuerisaasimanersoq qulakkeersinnaanngilaa Atuisullu atuinertik inatsisitigut akuerisaasimanersoq qulakkeernissaa akisussaaffigaat.

1.3

Qaqagukkulluunniit ukiuppit uppernarsarnissaanut piumaffiginissarnut nammineq aalajangiisinnaatitaavugut Sullissineq ukiukitsunit atorneqannginnera qulakkeerniarlugu. Aammattaaq ukiut naammaginartumik uppernarsarneqanngippat ukiukitsuusutilluunniit pasigutsigit kontoppit atorunnaarallarsinneqarnissaanut matuneqarnissaanulluunniit peersitaatillutillu, utaqqiisaasumik atajuartumilluunniit, Sullissinermik atuinermiit atuisuutikkunnaarnissarnut nammineq aalajangiisinnaatitaavugut.

1.4

Stars Mobile, Groupimik ingerlatsivii akuersissutinillu tunisisui Programmimut Programmillu kodeanut, sannaanut aamma aaqqissuussisimanerannut, piginnittussaatitaaneq ilanngullugu, niuernermi isertukkanut, pilerseqqaakkanut piginnaatitaanermut allanullu piginnaatitaanermut piginnaatitaaffiinnik kisimiillutik ingerlatsisuupput. Ima ilioqqusaanngilatit, killilersukkat aalajangersakkat iluanni inatsimmi atuuttumi:

 1. assilillugu, siaruarterlugu, saqqummersillugu, sananeqarnera allanngorsarlugu, allanngorsarlugu, naleqqussarlugu Programmiluunniit nutserlugu imaluunniit kode najoqqutaq iserfigeriaraluarlugu Programmimut kode najoqqutaq atorlugu suliaqarnissaq siunertaralugu, imaluunniit;
 2. Programmi tuniniarlugu, tunniullugu, akuersissut tunniullugu, nuullugu, agguaallugu attartortilluguluunniit;
 3. Programmi qarasaasiaq aqqutigalugu attaveqarfiit allanit pissarsiarineqarsinnaasunngortillugu imaluunniit;
 4. Programmi avammut nunanut allanut tunillugu (tigussaasut aqqutigalugit elektronikkikkulluunniit); imaluunniit
 5. inatsit atuuttoq malittarisassalluunniit naapertorlugit inerteqqutaasumik Programmi atorlugu,

(qulaaniittut tamarmik “Akuerisaanngitsumik Atuineq”-upput).

Stars Mobile, Groupimik ingerlatsivii akuersissutinillu tunisisui piginnaatitaaffiit ilaannik tamakkiisumillu atuarneqarsinnaasunik piginnaatitaaffeqarput imaluunniit Atuisumut erseqqissumik tunniunneqanngitsut tassunga ilanngullugit tamakkiisumik piginnaatitaaffeqarput, Programmip qulequtaanut Programmimullu soqutiginninneq.

Akileeriaatsimi Akuerisaanngitsumik Atuinermit piusunik tassungaluunniit attuumassutilimmut ajoqusiinernut, akissaajaatinut aningaasartuutinulluunniit illit kisivit akisussaasuusullaatutit akuersivutit. Inuup arlaannaataluunniit akileeriaatsip tungaatigut Akuerisaanngitsumik Atuineranik paasisaqaruit Stars Mobile piaartumik paasitissavat aamma paasissutissiinernut atatillugu Stars Mobilep misissuineranut iluameerlutit ikiuutaassaatit.

1.5

Aqqit “PokerStars”, “Pokerstars Casino” aamma “Stars Mobile”, internetimi adressit “pokerstars.dk”, “pokerstarscasino.dk”, aamma “pokerstarsmobile.dk”, aamma nioqqutissat ilisarnaataat allat, sullissisut ilisarnaataat, allagartat, suliffeqarfiit aqqi aamma/imaluunniit internetimi adresset Nittartakkani aamma/imaluunniit Programmi Stars Mobilemit atorneqallattaasartut (“Nioqqutissat Ilisarnaataat”), nioqqutissat ilisarnaataapput, sullissisut ilisarnaataatigivaat, allagartaapput, suliffeqarfiit aterivaat aamma/imaluunniit internetimi adressejupput Stars Mobilemit aamma/imaluunniit Group ingerlatsivinniit aamma/imaluunniit akuersissutinik tunisisunit pigineqartut, peqatigiillutillu Nioqqutissat Ilisarnaataat namminneq aalajangiiffigisinnaatitaaffigaat. Taassuma saniatigut Nittartakkat imarisaat tamarmik, uku ilanngullugit, kisianni ukununnga killilersugaanngitsumik, Programmi, ilusilersukkat, assit, titartagartat, assilisat, animationit, videot, nipilersukkat, nipit aamma allaatigisap imai (“Nittartakkap Imai”) Stars Mobilemit aamma/imaluunniit Group ingerlatsivinniit aamma/imaluunniit akuersissutinik tunisisunit pigineqarput piginnittussaatitaanermillu aamma/imaluunniit pilerseqqaakkanut piginnaatitaaffiit aamma piginnaatitaaffinniit allanit illersugaallutik. Nittartakkat Imarisaannut aamma/imaluunniit Nioqqutissat Ilisarnaataannut, imaluunniit immikkoortunut allanut illit piginnaatitaaffeqannginnerit matumuuna Sullissinerup Nittartakkallu atorneratigut akuerivat. Stars Mobilemiit allakkakkut akuersissuteqaqqaarnat Nittartakkat Imarisai aamma/imaluunniit Nioqqutissat Ilisarnaataat atorsinnaanngilluinnarpatit.

Ilanngullugu piginnaatitsissutsit ajoqusinnginnissaannut ajoquserniarsarinnginnissaannulluunniit isumaqataavutit, pilerseqqaakkanut piginnaatitaaffiit ilanngullugit ukunannga pigineqartut Stars Mobilep, Group ingerlatseqatigiit aamma/imaluunniit Programmimi akuersissutinik tunisisut, Nioqqutissat Ilisarnaataat imaluunniit Nittartakkat Imai aammattaaq Stars Mobilep, Group ingerlatseqatigiivisa, sulisuisa, aqutsisuisa, atorfilittai siunnersortaasalu isigineqarnerat isumaqarfigineqarnerallu ajoqusinnginnissaannut isumaqataavutit.

1.6

Atit ilusilersugarlunniit/assiluunniit Nittartakkat Sullissinerluunniit aqqutigalugu ilinnit atorneqartut (assersuutigalugu atuisutut atit ilisarnaatitut ilusilersugaq (avatar)) pilerseqqaakkanut piginnaatitaaffiit, namminermut paasissutissaataannut tunngasut pisiortorfiilluunniit allat piginnaatitaaffii unioqqutissanngikkai qulakkeerpat. Matumuuna atinik ilusilersukkanilluunniit/assinilluunniit atuinermi Nittartakkanut Sullissinermullu attuumassutilimmik Namminerisamillu Politikkimi ilaasumi Stars Mobile aamma Groupia nunarsuaq tamakkerlugu utertinneqarsinnaanngitsumik, nuunneqarsinnaasumik, akitsuuteqanngitsumik, piginnaatitaaffimmik tunineqarsinnaanngortippatit.

1.7

Sullissinerup atornerani piviusungatitami aningaasaasanik “eqquisinnaavutit”, “pisisinnaavutit” imaluunniit “pisiortorsinnaavatit” Sullissinermut atugassanik (“Piviusungatitami Aningaasaasat”). Matuuna oqaatsit “silarsuaq ilumoortoq”-t assersuutitut kisiat atoneqarneri akuerivat, aammattaaq Piviusungatitami Aningaasaasat Pinnguaatini arlaanni nuineri pilerneriluunniit piginnaatitaaffeqarfiginngikkitit akuerivat, Pinnguaammi “eqqugaangaluarpataluunniit” imaluunniit Stars Mobilemiit “pisiaangaluarpata”, imaluunniit immikkoortut allat kontomut attuumassutillit Sullissivimmiittuutitalluunniit. “Pviusungatitami nunap aningaasaatai” Atuisup kontorniittuutitit silarsuarmi piviusumi aningaasaatit assiginngilai imaluunniit aningaasaatit ersersinngilai, kisiannili piginnaatitaaffinnut uuttuutaatinneqarput.

1.8

Stars Mobilep Piviusungatitami Aningaasaasanik Sullissinermut attuumassusilernagit naatsorsuutigalugit nuusserinerit, imaluunniit “silarsuarmi ilumoortumi” naatsorsuutigalugit tunisinerit, tunniussinerit paarlaasseqatigiinnerilluunniit Sullissinermiit aallaaveqartut tassuunaartulluunniit inerteqqutaatillugillu akuersaanngilai, Stars Mobilemiit allakkatigut akuerineqartut minillugit. Taamaattumik Pinnguaatip avataani nalilimmik Piviusungatitami Aningaasaasanut akuersissut tunnioqqusaanngilat, paarlaassutigeqqusaanngilatit tuneriaraluaqqusaanagilluunniit. Nuussinerit nuusseriaraluarnerilluunniit inerteqqutaapput atortussaatinneqaratillu tamannalu Stars Mobilemiit kontonnik atorunnaartitsisuusinnaavoq. Ilanngullugu, Sullissinerup avataani Piviusungatitami Aningaasaasanik nuussininnut nuusseriaraluarnernulluunniit eqqartuutinniarsinnaagitsigit akuerivat.

PIVIUSUNGATITAMI ANINGAASAASANUT AKUERSISSUT

1.9

Piviusungatitami Aningaasaasat nalilimmik atornissaanut piginnaatitaaffimmik pisisinnaavutit, Sullissinermi pisinermut quppernermi taama iliorsinnaavutit, akiligassitsiffissamut paasissutissat tunniunneratigut, pisininni immikkuualuttut akuerinertigut Akuersissummullu uunga akuersissutit uppernarsaqqinneratigut.

1.10

Piviusungatitami Aningaasaasanut piginnaatitsissummik pisiguit, e-mailimik uppernarsaammik Piviusungatitami Aningaasaasat pisiatit pillugit paasissutissanik imalimmik nassissinnaavatsigit. Qinnuigaatsigit e-mailimi uppernarsaammi paasissutissat eqqortuuneri sapinngisamik piaartumik misissoqqullugit e-mailillu assilinera pigisassatut toqqoqqullugu. Ernumassuteqaruit sullitanut ikiorsiivik attavigisinnavat. Stars Mobile apeqquteqaatit suliarisinnaaniarlugit nuussinernut paasissutissat toqqortaatigisarpai.

1.11

Piviusungatitami Aningaasaasat atorsinnaanissaanut piginnaatitsissummik pisinerit Piviusungatitami Aningaasaasanik atuinissamut pisineq uatsinnut takussutissaassaaq tamannalu uatsinniit akuerineqassaaq Piviusungatitami Aningaasaasat kontorniit PM Gamesinut atorsinnaalertikkutsigit (“Akuersineq”). Sullissinermi Stars Mobilemiit tunniunneqartumi PM Gamesinut Piviusungatitami Aningaasaasat atornissaanut piginnaatitsissutsit pisininni Stars Mobilemiit Akuersinertigut aallartinneqassaaq. Piviusungatitami Aningaasaasanut piginnaatitsissummik pisineq Stars Mobilemut utertinneqarsinnaanngilaq.

1.12

Stars Mobilep Sullissinermut Piviusungatitamilu Aningaasaasanut piginnaatitsissutsinnut Sullissinikkut ilinnut tunniunneqartup akia qaqugukkulluunniit allanngorsarsinnaava. Stars Mobilep patsisit arlaaat tunngavigalugu utertitsinissaminut pisussaatitaanngitsoq, illillu Atuisutut kontot matunerani, nammineq piumasarinngisamilluunniit matutinneqarnerani, Piviusungatitami Aningaasaasanut atunngisannut aningaasanik imaluunniit taartisianik pissarsissanngittutit akueraat.

1.13

Paatsoortoqannginnissaa anguniarlugu, matumuuna erseqqissarneqarpoq Piviusungatitami Aningaasaasat atornissaanut piginnaatitaaffimmik pisinermi piginnaatitaaffimmut pisinnaatitaaffippit saniatigut piginnaatitaaffeqannginnavit. Aammattaaq erseqqissarneqarpoq piginnaatitsissut pisiarineqartoq piginnaatitaaffiup atugassarititaanut naapertuutsillugu erseqqissarneqartutut nuunneqassasoq aamma piginnaatitsissut aningaasanngortinneqarsinnaanngilaq, tunineqarsinnaanngilaq, nuunneqarsinnaanngilaq, kingornussassanngortinneqarsinnaanngilaq, attartortinneqarsinnaanngilaq, atukkiunneqarsinnaanngilaq nalilimmillu pissarsissutissatut tunineqarsinnaanani.

2. QULARNAVEEQQUTEQANNGILAQ

2.1

Stars Mobile qularnaveeqqutit ilaannut tamanullu, taaneqartunut oqaasertaligaanngikkaluartunulluunniit, ilinnut Sullissivik aqqutigalugu “TAAMAATSILLUGIT” tunniunneqartunut akisussaaffeqanngilaq aammattaaq pitsaassusaannut, tulluarsagaanerannut, iluittuunerannut eqqortuunerannulluunniit qularnaveeqqusernallu sinniisuuffiginngilatsigit.

2.2

Naak pitsaanerpaamik, isumannaatsumik sillimaniartumillu sullinnissat ukkatarigaluarlutigut Sullissiviup akornuserneqannginnissaa, piffissani aalajangersimasuni kukkuneqannginnissaaluunniit, kukkunerit aaqqinneqassanerinik imaluunniit Programmi aamma Nittartakkat viruseqannginniissaat, kukkunertaqannginnissaat allanilluunniit ajoquserneqannginnissaa qulakkeersinnaanngilarput.

2.3

Stars Mobile atorunnaarallartitsinissaminut, atorunnaartitsinissaminut, allanngortitsinissaminut, peersinissaminut Sullissivimmulluunniit ilanngussinissaminut isumalluinnartumik isumaqarutta pisariaqartoq ingerlaannaq atuutilertussamik paasiteqqaarnissarnut pisussaaffeqarani piginnaatitaaffeqarpoq, ilanngullugu (assersuutigalugu) aningaasanoorfiusinnaasumut imminut ilaatinngitsutut akuersisimasutit pillugu paasissutissanik pissarsigutta imaluunniit isumaqarutta aqutsinermut pisariaqartoq, Programmimik aserfallatsaaliuinermut nutarterinermulluunniit aamma Stars Mobilep aalajangernerata kingunerisaattut tamatumuuna annaasaqarnermut arlaannaatigulluunniit akisussaassuseqarfigissanngilarput.

3. OQARTUSSAASUT

3.1

Nittartakkani Atuisut kontoannik tunniussinernut, atuutsinnerannut, matunerinut Stars Mobile oqartussaasuuvoq. Atuisup kontoanut, Sullissinermik atuinerup, imaluunniit isumaqatigiinngissutinut aaqqiissutinut tunngasutigut Stars Mobilep aqutsinermini aalajangernera allanngortinneqarsinnaanngilaq aammattaaq misissorneqarsinnaananilu maalaarutigineqarsinnaanngilaq.

4. SINNIISUUNERIT QULARNAVEEQQUTITILLU

Sullissinermik atuilinnginnerni ingerlaavartumillu atuinerni ukununnga sinniisuuvutit, qularnaveeqqusiivutit, angerputit akuersillutillu:

4.1

Sullissinermik atuinerit illit kisivit aalajangingarivat, sissuingassarivat mianernartuilu mianerisassarivatit;

4.2

Inatsisitigut piumasaqaatigut naapertorlugit illillu nittartagaatitta arlaatigut programmerput aamma/imaluunniit sullissinerput atorsinnaaniassagakku paasissutissanik ilinnut tunngasunik tunniussinissat pisariaqarpoq (qanoq akiliissanerlutit paasissutissaq ilanngullugu) aamma summiiffiit pillugu paasissutissat aamma/imaluunniit datanik paaasissutissanilluunniit allanik atortorissaaruterniik/qarasaasianniit pissarsiarineqarsinnaasunik, Sullissiviup/programmip ilinniit atorneqarsinnaanngorniassammat. Piumasaqaammut uunga pituttorsimarusunngikkuit programmerput aamma/imaluunniit sullissinerput atorsinnaatitaanngilat. Stars Mobilep datamik illersuinermut inatsisit aamma Isle of Manimit peqqussutit atuuttut naapertorlugit illit pillutit paasissutissat suliarissavai, tamaasa Namminerisamik Politikki-mut naapertuutsillugit tassani aamma atuarneqarsinnaapput.

4.3

nalunaarasuartaatikkut atassuteqarnerit Internetimillu atuinermut sullissiviit ilinnut Sullissiviup atornissaanut pisariallit Stars Mobilemiit aqunneqarsinnaanngilluinnarput aamma Stars Mobile atassutaarunnernut, attaviup arriinneranut, imaqqortussutsimi ajornartorsiutinutinut imaluunniit assigusunik sunniutilimmik ajoqutaasunut arlaannut akisussaasuutinneqassanngilaq;

4.4

Sullissinerup aningaasanik nuussissutitut, pissarsiffittut imaluunniit aningaasanik iluanaaruteqarnermut uppernarsaatitut imaluunniit aningaasaqarnermi ilinnut imaluunniit pisiortorfinnut allanut iluaqutaasussatut (illit pillutit iliuusingaluarpata iliuusiunngikkaluarpataluunniit) ilinnit atorneqarnissaa inerteqqutaavoq. Piviusungatitami Aningaasaasat naleqanngillat Atuisullu kontoata iluani nuunneqarsinnaanatillu paarlaasseqatigiissutaasinnaanngillat. Aamma Piviusungatitami Aningaasaasat naleqanngillat nunallu aningaasaanut eqqukkatullu ‘ilumoortunut’ aningaasanngortinneqarsinnaanngillat. Atuisutut kontot Piviusungatitamiluunniit Aningaasaasat illit Atuisutut kontornut attuumassuteqartut inummut allamut tunnioqqusaanngilatit, attartorteqqusaanngilatit, atukkioqqusaanngilatit, tuneqqusaanngilatit, paarlaassutigeqqusaanngilatit, tunissutigeqqusaanngilatit aamma kingornussassanngorteqqusaanngilatit; aamma

4.5

18-inik sinnerlugilluunniit ukioqarputit aamma nittartakkatigut mobilikkulluunniit aningaasanoornernut nittartakkanit arlaanniit imminut ilaajunnaartissimasuunngikkallarputit aamma aningaasanoorfinnit arlaanniit imminut ilaajunnaarsinnermut isumaqatigiissuteqaruit ingerlaannaq ilisimatissavatsigut. Imminut ilaajunnaarsinnermut akiliinermullu killissarititanut atortuutigut Nittartakkani Akisussaassuseqartumik Unammineq-mut quppernerniipput.

5. ATORIAATSIANI INERTEQQUTIT

5.1

PROGRAMMIMI ALLANNGUUTIT. Atuisup Programmi arlaannaatigulluunniit allanngorsaqqusaanngilaa, ingutsequsaanngilaa, sananeqarnera allanngorsaqqusaanngilaa imaluunniit naleqqussaqqusaanngilaa.

5.2

INUTTUT NAMMINERTUT ATUINEQ. Sullissivik Atuisup kisimi inuttut namminertut aliikkutaralugulu atugassaraa, aningaasanuunngitsoq aamma arlaannaatigulluunniit ilinnut aningaasaqarnermi iluaqutissatut imaluunniit aningaasaqarnermi allatut iluaqutissatut atorneqassanngilaq. Atuisoq Stars Mobilemut Atuisup paasissutissanik tunniussinermini paasissutissanik tamakkiisumik ilumoortunillu tunniussissavoq aamma Atuisoq paasissutissanik tamakkuninnga allannguuteqartoqarpat nutarternissaannut pisussaatitaavoq.

5.3

UNIOQQUTITSILLUNI ISUMAQATIGIISSUTEQARNEQ. Atuisut akornanni nallukattanik paarisaminnik periutsinilluunniit allanik avitseqatitgiinnissaat inerteqqutaalluinnarpoq. Stars Mobile, malittarisasanut tapertatut, Atuisut pokerernermi nerrivimmi aalajangersimasumut inissaannik itigartinneqarnissaannut imaluunniit unammersuaqataanissaasa killilersorsinnaanerannut piginnaatitaavoq, Atuisut marluk amerlanerilluunniit nerrivimmi aalajangersimasumi pinnguaqatigiinnissaannik itigartitsisinnaaneq ilanngullugu. Ilanngullugu Stars Mobile unioqqutitsilluni isumaqatigiissuteqarnerit imaluunniit pinnguartut akornanni (Atuisut ilanngullugit) unioqqutitsilluni isumaqatigiissuteqarnerit Akuersissummi atortussiat tungaatigut unioqqutitsinertut taassallugu piginnaatitaavoq tamatumuunalu Atuisoq taama iliorpat ilioriaraluarpalluunniit, taama iliornera qanorluunniit kinguneqaraluarpat Stars Mobile Atuisup kontoata atorunnaarsinnissaanut piginnaatitaavoq.

5.4

PINNGUARTUMUT AVATAANIITTUMUT IKIUUTISSAANUT ATORTUT. Stars Mobilep pinnguartunut pinnguartumut avataaniittumut ikiuutissaanut atortut (“aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut”) “naapertuilluanngitsumik iluaqutaasussat” inerteqqutaatippai. Stars Mobilep aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut ima nassuiaaserpai qarasaasiami programmi (Programmip saniatigut allat programmit), ataqatigiimmillu aaqqissuussat (system) programmimik tunngaveqanngitsut (soorlu nittartakkat, pisartagaqarnermut (abonnement) sullissiviit aamma atortussat tigussaasut). Stars Mobilep aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissummut (EPA) atortut tungaatigut atuinerni “naapertuilluanngitsumik iluaqutit” suuneri siammasissumik isigai ilitsersuutillu aalajangersimasut Pisiortorfiit Allanut tunngasunut Atortut aamma Sullissinerni FAQ-itsinni nanineqarsinnaapput. Nalornineq pinaveersaarniarlugu, inerteqqutaasut allassimapput Atuisulli nammineq pinnguarnermi nalaani pinnguartut allat takusimasai, aallartillaatut qaffasissuseq qaangerlugu qanoq pinnguarnissamut siunnersuutinik ajoqersuutinilluunniit pissarsiffigisimasai ikiortigisimasaaluunniit pillugit paasissutissaannut isersinnaanissaq paasissutissanilluunniit katersinissaq killilersugaanngilaq.

5.5

NAMMINEQ PINNGUARTUSSATUT SANAAT (BOTSIT). Qarasaasiaq atorlugu inuusaartitat nammineq eqqarsarsinnaasunik, killiliinertaqanngitsumik, robotsinik atuineq Sullissinermik atuinermi inerteqqutaalluinnarpoq. Sullissinermut attuumassusillit iliuutsit tamarmik iliuuserineqartut Programmimut attaveqarnitsigut pinnguartuniit nammineerlutik iliuuserineqassapput, aamma qarasaasiaq atorlugu inuusaartitat nammineq eqqarsarsinnaasunit arlaannit ikiorneqassanngillat.

5.6

Stars Mobilep aningaasanik aqutsinermut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissuteqartoqarnera (EPA) pillugu paasisaqarnissaanut pinaveersaartitsisinnaaneranullu akuersivutit. Taamatut iliornerup imarisinnavai, killilersugaanngitsumilli, Atuisup qarasaasiaani Stars Mobilep Programmia ingerlasup saniatigut allat programmit ataatsikkut ingerlasut misissorneri. Taama iliornissaat pinaveersaarteqqusaanngilat, ajoqusersoqqusaanngilatit, imaluunniit mattuteqqusaanngilatit, uku ilanngullugit, killilersugaanngitsumik, taama iliornisaannut pisiortorfimmik allamik pinaveersaartitsisuusumik, ajoqusersuisuusumik mattussisuusumillu atuineq.

5.7

PINNGUARNERMI ANINGAASAASANIK ANNAASAQARTUUSAARNEQ. Pinnguarnermi aningaasaasanik annaasaqartuusaarneq pisarpoq Atuisoq piumasaminik pokerimi ajorsaraagami taama isillunilu aningaasaasat Atuisumut allamut piaaraluni nuutsikkaagamigit. Sullissinerup atornerani Atuisoq kinaluunniit Atuisoq alla kinaluunniit peqatigalugu pinnguarnermi aningaasanik annaasaqartuusaarnermi peqataasoq peqataariartorluunniit erngiinnaq Sullissinermik atuinissaa Atuisutullu kontominik atuinissaa ataavartumik inerteqqutigineqarsinnaavoq. Taama pisoqarnerani Stars Mobilep Piviusungatitami Aningaasaasat Atuisutut kontorniittut Piviusungatitamiluunniit Aningaasaasat pisassat utertinnissaanut pisussaaffeqanngilaq.

5.8

PEQQUSERLUTTUTUT PISSUSILERSORNEQ. Taama pisoqarnerani Stars Mobilep paasippagu Atuisoq Sullissineq atorneratigut peqquserlussimasoq imaluunniit peqquserloriarsimasoq, inerteqqutaasunik, unioqqutitsinernik imaluunniit atornerluinermik suliaqarsimasoq, killilersugaanngitsumik ilanngullugu, immikkoortoq 5-imut attuumassutilimmik taama ittunik suliaqarnerani imaluunniit pinnguarnermi uukapaatitsiniaasimasoq, imaluunniit peqquserlulluni akiliisimasoq, killilersugaanngitsumik ilanngullugu, korti akiliissummik tillitamik atuisimasoq imaluunniit peqquserlulluni utertitsilluni akiliisimasoq imaluunniit pinerlunnikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaasimasoq, Stars Mobile tulluartumik iliuuseqarnissaminut pisussaatitaavoq, ilanngullugit, kisianni killilersugaanngitsumik:

 1. Atuisup Sullissinermut isersinnaanissaanik piaartumik mattullugu;
 2. Atuisup Stars Mobilemi kontoa atorunnaarsillugu;
 3. Atuisup kontoaniittunik Piviusungatitami Aningaasaasanik arsaarinninneq; aamma/imaluunniit
 4. Atuisoq eqqartuutinniarlugu.

6. OQAATSIT IMARISALLUUNNIIT NARRUJUUMMINARTUT

Atuisup Sullissinerup atorneratigut oqaloqatigiinnertigut inatsisinut akerliusunik, assuarnartunik, racenik nikassaanernik, kanngunartunik nikanarsaataasunik, ingasattunik, imaluunniit siorasaarisutut pissusilersortutut tigussaasunik siaruarterinissaa inerteqqutaavoq imaluunniit tigussaasunik inatsisinik unioqqutitsisuusunik siaruarterinissaa inerteqqutaavoq imaluunniit nalinginnaasumik narrujuumminartutut isigisaasunik, tamassumunnga tunngasut Nallukattanik Pinnguarfimmi Malittarisassani atuakkit, atuisup ilusilersugaataanut/assianut toqqagassanut imaluunniit Stars Mobilep sulisuinik allaqateqarnermut tunngasut.

7. UNIOQQUTITSINEQ

7.1

Piginnaatitaaffinnut allanut sunniuteqanngitsumik Atuisoq tamakkiisumik ilaannakusoortumillunniit piumasaqaatinik unioqqutitsippat, Stars Mobilep imaluunniit Groupip iluani suliffeqarfik alla Atuisumut sullissisoq tulluartitaminik iliuuseqarnissaminut piginnaatitaavoq, uku ilanngullugit Akuersissutip uuma atorunnaarsinneqarnera, imaluunniit Atuisup allat peqatigalugit akuersissutaanik allanik atorunnaarsitsineq, Sullissinermik imaluunniit sullissivik allamiit Groupimit neqeroorutigineqartumik Atuisup atuisinnaaneranik piaartumik mattunneqarnera, Atuisup Nittartakkani imaluunniit nittartakkami Groupimiit aqunneqartumi allami kontoa matullugu, Atuisup Nittartakkani Groupimiit aqunneqartuni kontoaniittuutaani Piviusungatitami Aningaasaasaataanik tamakkerlugit arsaarinninneq aamma/imaluunniit Atuisoq eqqartuutinniarlugu.

7.2

Stars Mobile, Group aamma piginneqataasui, pisortai sulisuilu tamakkiissumik ukunannga illersussallugit akuersivutit oqaatigineqartunit, piumasarineqartunit, akiitsuniit, ajoqusernerniit, annaasaqarnerniit, akissaajaatinit aningaasartuutiniillu, eqqartuussinertigut aningaasartuutit ilanngullugit aammattaaq akiliisitsiniutiniit, qanorluunniit pilertuniit, ukunnannga pilersinnaasunit:

 1. Akuersissummik uannga tamakkiisumik ilaannakusoortumilluunniit illit unioqqutitsinerit;
 2. inatsisinik imaluunniit pisiortorfik allat piginnaatitaaffiinik illit unioqqutitsinerit; aamma
 3. Sullissinerup ilinniit atorneqarnera imaluunniit Kinaassutsimik Uppernarsaatit Isissutissat ilinnut tunngasut atorlugit Sullissinerup inummiit allamiit atorneqarnera (ataani nassuiarneqartutuut), illit akuerigaluarlugu akuerinngikkaluarluguluunniit.

8. AKISUSSAAFFINNI KILLILIINERIT

8.1

Qanoq pisoqaraluarpalluunniit, mianersuaalliornikkut ilanngullugu, Stars Mobile imaluunniit Groupimi ilaasortat arlaat aalajangersimasumik, pisoqarneratigut, toqqaannartumik, toqqaannanngitsumik imaluunniit kingunertut ajoqusiinerit (ilanngullugit, killilersugaanngitsumik, niuernermi iluanaarutinik annaasaqartitsineq, suliffeqarfimmut ajoqusiineq, suliffeqarfiup paasissutissaanik annaasaqartitsineq, imaluunniit aningaasaqarnermi annaasaqartitsinerit) Sullissinermik atuinermi (atornerluinermiluunniit) pilertuni naak Stars Mobile taama ajoqusiisoqarsinnaaneranik siuliatigut ilisimanngikkaluaraa, Stars Mobile makkununnga akisussaatinneqanngilluinnassaaq.

8.2

Akuersissummi uani ukua Stars Mobilep Groupilluunniit akisussaaffiattut ilaatinneqassanngillat imaluunniit killilersuisuussanngillat: (a) toqusoqarneq imaluunniit inuup mianersuaalliorluni ajoqusernera; imaluunniit (b) peqquterluuteqarneq imaluunniit peqquserluttumik eqqartuineq.

9. ISUMANNAALLISAANEQ ILLILLU KONTOT

9.1

Atuisut kontoi tamarmik ukunannga ataqatigiissitanik atuinikkut iserfigineqarsinnaassapput: Stars ID asseqanngitsoq (“Stars ID”), isertaat (kode) asseqanngitsoq isertuussarlu (“Isertaat”), aaamma kisitsisit atorlugit akuersissut Atuisumiit toqqarneqarsinnaasoq (Stars ID, Isertaat akuersissullu alla ataatsimut “Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isertaat”-itut innersuunneqarput). Atuisoq malittarisassanut naapertuuttunik nammineq Stars ID-mik Isertaammillu toqqaanissaminut pisussaatitaavoq.

9.2

Atuisup Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissat ataani Sullissinermik atuinermini kisimi akisussaasuulluni akuerivaa aammattaaq inummut allamut Kinaassutsiminut Uppernarsaatit Isissutissanik ingerlatitseqqinngiinissani aamma inummut allamut Atuisutut kontoni atortillugu Sullissinermut isertitsinnginnissaminut akuersivoq.

9.3

Atuisup Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissani isertuuttuaannarnissaanut oqaatiginngisaannarnissaanullu aamma isertuunnissaannut oqaatigineqannginnissaanullu ukkatarinninnissaminut akuersivoq. Kinaassutsimut Uppernarsaatit Isissutissanik atuinerit akuerisaanngitsut Atuisumit akisussaaffigineqassapput aamma Atuisup nammineq atuineratut isigineqassapput. Tassannga akisussaaffiit Atuisumiit akisussaaffigineqassapput.

9.4

Atuisoq Stars Mobilemi ataasinnaarmik Atuisutut kontoqarsinnaatitaavoq aamma Sullissinermik atuinermini kontomik ataasiinnarmik atuiassaaq. Atuisup Stars Mobilemi arlalinnik kontonik ammaanissaa inerteqqutaavoq. Stars Mobilep Atuisup ataatsip allanik kontonik ammaasimanera paasippagu Stars Mobilep ilisimatitseqqaarani kontot allat matusinnaavai aningaasallu kontoni allaniittut aamma arsaarinnissutigisinnaavai.

9.5

Sullissineq atorlugu ajorsartup akiligassaanik eqquiniaanermut peqataanermi akiliutigisinnaasatit Stars Mobilemi kontorni aningaasaatippit nalingi qaangersinnaanngilai.

9.6

Stars Mobilemut aningaasanik akiitsuppit akilernissaa illit tamakkiisumik akisussaaffigaat. Sullissinerup tungaatigut akiliutinik utertitsinnginnissat, aamma/imaluunniit akiliinissamut itigartitsinnginnissat allanngortitsinnginnissallu akuerivat. Akiliutinik utertitsinernut, itigartitsinernut allanngortitsinernulluunniit aamma kinguneranik uatsinnut annaasaqartitannik Stars Mobilemut akiliummik utertitsissaatit.

9.7

Stars Mobilep Atuisup akiitsuanik aamma/imaluunniit kinaassusaanik misissuinissaminut piginnaatitaaffeqarpoq, tamatumuuna akiitsullit pillugit paasissutissiisarfiit imaluunniit sullissiviit allat peqatigalugit, Atuisullu Sullissinermik atuilernermini paasissutissat uatsinnut tunniussai atorlugit. Akiitsullit pillugit paasissutissiisarfiit sullissiviilluunniit allat paasissutissanik peqarsinnaapput kisianni paasissutissat siunertanut allanut atussanngilaat.

9.8

Stars Mobilep Sullissinermik atuininnut atatillugu illit akiliinerpit suliarinissaanut tunngatillugu elektronikkikkut akiliisitsisarfiit allat aamma/imaluunniit aningaasalersuinermik ingerlataqartut atornissaannut piginnaatitaaffeqarpoq.

10. PROGRAMMI PISIORTORFIK ALLAMEERSOQ

10.1

Programmi pisiortorfiit allaniit programmitaqarpoq, programmi OpenSSL Toolkit-imi (http://www.openssl.org) atugassaq OpenSSL Projectimiit suliarineqartoq ilanngullugu; allakkanik paasiuminaallisaat programmi Eric Youngimiit suliarineqartoq; ungif programmi Eric S. Raymondimiit suliarineqartoq; PSTCollectionView programmi Peter Steinbergerimiit suliarineqartoq, aamma programmip saqqaa akuersissutinik tunisisumiit imaluunniit pisiortorfimmiit pigineqartoq USA-mi piginnittussaatitaanermut inatsisinut inatsisillu atuutsinneqarfiannut allanut attuumassuteqartoq (“Programmi Akuersissummik Pinikoq”).

10.2

Atuisup Programminik Akuersissutinik Pinikunik atuinera Akuersissummi uani atugassarititaasunut piumasaqaatinullu tamanut naapertuuttuuvoq.

10.3

Programmi Akuersissummik Pinikoq allanngortinneqaqqusaanngilaq, naleqqussarneqaqqusaanngilaq Programmimilluunniit peerneqaqqusaanani.

10.4

Atuisup atuinera “Namminermut Atugassaq”-tut killilersugaavoq, tamanna isumaqarpoq Programmi Akuersissummik Pinikup atornera Atuisup pisussaaffiit naapertorlugit nalinginnaasumillu namminerlu suliffiutimini inuttulluunniit namminertut atuinermut tuniniangassanngortinnagulu, akuersissut tunniunnagu agguaannaguluunniit atugassaa. “Nalinginnaasumik namminerlu suliffiutip iluani atuineq” Atuisumut peqatigiiusumut ima isumaqassaaq, Atuisumit atorneqarneq, imaluunniit sulisuinit imaluunniit atuisut akuerisanit Atuisup nalinginnaasumik namminerlu suliffiutaata iluani atorneqartoq. “Nalinginnaasumik inuttullu namminermut atuineq” ima isumaqassaaq, Atuisup ataatsip nammineq Atuisumik atuinera, Atuisup imaluunniit najugaqataatalu iluminni atornissaat siunertaralugu atuineq. Sulisut, atorfillit, najugaqatillu tamarnik Akuersissummut unnga atugassarititaasut piumasaqaatillu pillugit Atuisumiit ilisimatinneqassapput.

10.5

Programmimi Akuersissummik Pinikumi piginnaatitaaffiit oqaatigineqanngitsut pigineqarput.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif programmi, PSTCollectionView programmi allakkanik paasiuminaallisaat OpenSSL Projectimiit atorneqarsinnaasoq, Eric S. Raymondimiit, Peter Steinbergerimiit aamma Eric Youngimiit “taamaatsillugit” aamma oqaatigineqartutuut ilaatinneqareertumillu qularnaveeqqutitut, ilanngullugit, killilersugaanngitsumilli, tuniniangassanut qularnaveeqqutit ilaatinneqareersut aamma siunertamut aalajangersimasumut atortussat immikkoortinneqarput. Arlaannaatigulluunniit akisussaasuutinneqassanngillat OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger tapersiisuiluunniit ukununnga toqqaannartunik, toqqaannanngitsunik, pisoqarneratigut, aalajangersimasunik, ilaarsilluni imaluunniit kingunerisatut ajoqusiinerit (ilanngullugu, killiligaanngitsumilli, nioqqutissaq imaluunniit sullissinermik artuineq taarserlugu pisineq; atuinermi, paasisassanik imaluunniit eqqukkanik annaasaqarneq imaluunniit suliffeqarfik akornuserlugu) qanorluunniit pilersinneqaraluarpata aamma akisussaaffeqaneq qanoq paasineqaraluarpalluunniit, isumaqatigiissuteqarnikkut, sukannersumik akisussaaffeqarnikkut, imaluunniit ajoqusiinerit (mianersuaalliiorneq ilanngullugu allaluunniit) OpenSSL Toolkitimik, ungif programmimik, PSTCollectionView programmimik atuinermi pilertunik allakkanillu paasiuminaallisaammik programmimik atuinermi pilertunut, naak taaama innarliisoqarsinnaaneranik paasissutissiisoqarnikuugaluartoq.

11. AKERLERIINNERIT

PM Gamenik pinnguarnerni tamani paasissutissat Stars Mobilep serveriini immiunneqartut kingumut takuneqarsinnaaneri Atuisup akueraa. Qarasaasianni pokerimi nallukattat aamma Stars Mobilep serveriini pinnguarnerni immiussat imminnut naapertuutinngippata tamanna misissorneqassaaq. Atortut “Nallukattat Paarinerini Immiussat” aamma “Paarisanut Immiussanik Uteqqiisartoq” Programmiittut pisortatigoortumik paarisanut kingumut takuneqarsinnaasunik immiussaanngitsut Atuisup akueraa.

12. ALLANNGUINERIT

Akuersissutip uuma ilaaluunniit nutarsarnissaanut naleqqussarnissaanulluunniit Stars Mobile qaqagukkulluunniit ilisimatitseqqaarani piginnaatitaaffeqarpoq, Akuersissummilu allannguutit Nittartakkani saqqummiunneqarneraniit ullut 14-it qaangiutsinnagit allannguutinut pituttugaalissaatit. Taamaammat Nittartakkat takullattaartassagitit aammattaaq atugassarititaasut piumasaqaatillu Akuersissummiittut piffissami tassani atuuttuusut takullattaartassagitit innersuussutigaarput. Akuersissutit allanneqarnikut siuliisa assilineqarneri uunga allannikkut pissarsiarineqarsinnaapput Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Nittartakkanik atuiinnarnerit Akuersissummik allannguinernut akuersinermut uppernarsaatitut isigineqassaaq.

13. INATSISILIORNEQ

Akuersissut tamassumunngalu attuumassutillit Isle of Manip inatsisaanut naapertuuttumik naleqqussarneqassapput sukuiarneqassallutillu. Qulaani taaneqartut pillugit Isle of Manimi eqqartuussiviit kisiartaallutik inatsimmik atuutsitsissasut uunga tunngatillugu Akuersissummut oqaatigisanut, akerleriinnernut assigiinngissutinulluunniit tassanngaanniillu pilertunut aamma pisinnaatitaaffinnik ukunani eqqartuussivitsigut allanngortinneqarsinnaanngitsumik atorunnaarsitsineq, imaluunniit oqalliffimmi tulluanngitsumi iliuuserineqarsimasut pillugit oqaatigisat, imaluunniit eqqartuussiviit uku inatsimmik atuutsinneqarfiunngitsut pillugit allanngortinneqarsinnaanngitsumik akuerivutit. Immikkoortumi uani Stars Mobilep inatsip atuutsinneqarfiani eqqartuussivinni illit pillutit suliamik ingerlatsinisissaminut pisinnaatitaaffia killiersorneqassanngilaq, aamma inatsip atuutsinneqarfiani atuutsinneqarfianiluunniit arlalinni suliamik ingerlatsinissaa pinngitsoortinniarneqassanngilaq, ataatsikkut ingerlanneqaraluarpara ataatsikkuunngikkaluarpataluunniit, inatsip atuutsinneqarfiani inatsisip pisinnaatitsinera naapertorlugu. Inatsisit aalajangersakkanik aalajangiinermi piginnaatitaaffinnut ilinnut atuisutut EU-p inatsisaa naapertorlugu piumasaqaatit pinngitsuugassaanngitsut imaluunniit inatsisit aalajangersakkanik toqqaasimanngikkaanni inatsimmut ilinnut atuuttuusumut tunniunneqarsimasunut sunniuteqanngilaq.

14. IMMIKKOORTINNEQARSINNAASUT

Akuersissummi uani piumasaqaat inatsip atuutsinneqarfiani arlaanni inerteqqutaappat inerteqqutaalerpalluunniit, atorunnaarsinneqarpat atuutsinneqarsinnaanngippalluunniit, piumasaqaatit arlaata atuuttuussusaa imaluunniit naammassineqarsinnaanera inatsip atuutsinneqarfiani tassani sunnerneqanngilaq imaluunniit inatsip atuutsinneqarfianni allani atuuttussusaa piumasaqaatip piumasaqaatilluunniit allat naammassineqarsinnaaneri sunnerneqassanngillat.

15. SULIASSAQ

Stars Mobile akuersissut una aalajangiiffiginissaanut, tamakkiisumik ilaannakusoortumilluunniit, ilisimatitseqqaarani qaqugukkulluunniit piginnaatitaavoq. Atuisup Akuersissutip uuma ataani piginnaatitaaffini pisussaaffiniluunniit aalajangiiffigisinnaanngilai.

16. ASSIGIINNGITSUT

16.1

Akuersissummut uunga piumasaqaatinut unioqqutitsinermik Stars Mobilemiit atorunnaarsitsinera (Stars Mobilep tungaaniit sukannersumik eqqorluartumillu oqaatiginnginngitsuukkat imaluunniit Akuersissummik uuminnga naapertuutitsinnginneq) Akuersissummi piumasaqaammik unioqqutitsinerup imaluunniit piumasaqaatit allanik unioqqutitsinerup kingorna atorunnaarsitsinertut paasineqassaaq.

16.2

Akuersissummiittut uani arlaat pisiortorfinnut allanut Akuersissummut uunga attuumassuteqanngitsunut piginnaatitaaffinnik iluaqutaasunilluunniit tunniussisuussanngillat, Groupip iluini suliffeqarfiit minillugit.

16.3

Akuersissummi uani arlaat ilaasoq illit uagullu akornatsinni peqatigiittut, sullissivimmik, immitsinnut tatiginissamut aaqqissuussinermik, immitsinnut tatiginneqatigiilertinnermik imaluunniit ataatsimoorullugu sammisanik pilersitsinatillu taama paasineqassanngillat.

16.4

Akuersissut una Sullissinerup tungaatigut illit uagullu akornatsinni ataatsimoorussamik isumaqatigiissummik imaqarpoq aamma siuliatigut illit uagullu akornatsinni akuersissummut, paaseqatigiinnitsinnut, aaqqiissummulluunniit taarsiisuuvoq.

16.5

Atuisoq Sullissinermik atuineranut Namminerisamik Politikkimi atugassarititaasunut tunngatillugu Stars Mobilep paasissutissat piumasai naapertorlugit Atuisoq tamakkiisumik ilumoortunillu paasissutissanik tunniussissaaq.

16.6

Akuersissutip oqaatsinut assigiinngitsunut nutserneqarnerisa assigiinngiiaarneri peqqutaallutik Akuersissutip uuma tuluttoortaa pingaarnerpaassaaq.

Piginnittussaatitaasoq © 2018 Rational Intellectual Holdings Limited. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput.

OpenSSL Toolkit-imut tunngatillugu:
Piginnittussaatitaasoq © 1998-2011 The OpenSSL Project. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput.
Piginnittussaatitaasoq © 1995-1998 Eric Young. Pisinnaatitaaffiit tamarmik pigineqarput.

PSTCollectionView-imut programmimut tunngatillugu:
Piginnittussaatitaasoq (c) 2012-2013 Peter Steinberger

Ungif programmimut tunngatillugu:
Nassiussuiffik GIFLIB piginnittussaatitaavoq (c) 1997 Eric S. Raymond

Paaissutissat allat ukunani pissarsiarineqarsinnaapput www.pokerstars.dk aamma www.pokerstarscasino.dk.

Stars Mobile Ikiorsiivik aqqutigalugu attavigineqarsinnaavoq.

August 2019-imiit atuuttuusoq.

Akisussaassuseqartumik Unammineq

Akisussaassuseqartumik Unammineq

Akisussaassuseqartumik unammisoqarnissaa ukkataraarput, nuannersumik pitsaasumillu unammisoqartarnissaa ukkataraarput.

Neqeroorutit Immikkut Ittut

Neqeroorutit Immikkut Ittut

PokerStars ukioq kaajallallugu immikkut ittunik neqerooruteqartarpoq, aningaasanik akissarsiassanik, toqqaannartumik pisunut inissat assigiinngitsorpassuillu.

Qanoq Pokerertarnersut

Qanoq Pokerertarnersut

Pokerimi malittarisassat, aallarterlaanut siunnersuutit iliuusissallu pillugit PokerStarsimi Qanoq Pokerertarnersut-mi nassaarisinnaavatit.

Aningaasat Ilumoortut atorlugit Pinnguarneq

Chip Stack

Aningaasanik ilumoortunik aallaqqaatitut akiliigit PokerStarsimilu unammillutit aallartillutit. Akiliineq pisariippoq isumannaatsuullunilu.