pokercasinosports

Betingelser og vilkår for Home Games

HOME GAMES PÅ POKERSTARS – BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG

Disse betingelser og vilkår for brug ("Aftalen") angiver de vilkår, som gælder for dig ved brug af PokerStars' onlinepokertjeneste kaldet Home Games ("Home Games"), og bør læses af dig i deres helhed, inden du benytter dig af Home Games. Bemærk, at denne Aftale udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og REEL Denmark Limited (herefter omtalt som "PokerStars", "os" eller "vi"). Vi ejer og driver hjemmesiden fundet på www.pokerstars.dk ("Sitet"), hvor Home Games er tilgængelige. Ud over denne Aftales betingelser og vilkår bedes du også læse vores slutbrugerlicensaftalefortrolighedspolitik, pokerreglerbetingelser og vilkår for pengeoverførsler og valutaveksling samt betingelser og vilkår for Stars Rewards såvel som andre regler, politikker, betingelser og vilkår forbundet med spil og kampagner, der er tilgængelige på Sitet fra tid til anden, som er inkorporeret heri ved reference, samt andre politikker, som vi gør dig opmærksom på fra tid til anden. Hvis du har indgået en samarbejdsaftale med PokerStars eller et af vores selskaber, i medfør af hvilken du markedsfører og promoverer Sitet for brugere af din hjemmeside ("Samarbejdsaftale"), er den Samarbejdsaftale også inkorporeret heri ved reference.

Bemærk, at Home Games er designet til at genskabe den pokeroplevelse, du ville have med dine venner derhjemme. Derfor spiller du sandsynligvis poker med mennesker, du kender, hvoraf nogle eller alle fysisk kan befinde sig samme sted som dig. Du vil også kunne se og høre dine modstandere i egen person, når de spiller live, hvis du aktiverer video- og/eller stemmefunktionen (på samme måde vil dine modstandere se og/eller høre dig, når du spiller live, hvis du bruger funktionen). Da PokerStars ikke er i stand til at verificere lovligheden af Home Games i alle jurisdiktioner, er det dit ansvar at sikre, at det er lovligt for dig at spille Home Games, inden du gør det.

Vær opmærksom på, at PokerStars ikke har ansvaret eller kan pålægges noget ansvar forbundet med nogen Home Games-bruges adfærd, der er i strid med denne Aftales betingelser og vilkår eller nogen anden politik eller regel fastsat af PokerStars i forbindelse med Home Games.

Under hensyn til, at PokerStars tillader dig at bruge Home Games, giver du ved at klikke på knappen "Jeg accepterer" som del af softwareinstallationsprocessen og ved brug af Home Games dit samtykke til denne Aftales betingelser og vilkår, herunder, men ikke begrænset til ovennævnte ansvarsfraskrivelse, slutbrugerlicensaftalen, fortrolighedspolitikken, pokerreglerne, betingelser og vilkår for pengeoverførsler og valutaveksling samt betingelser og vilkår for Stars Rewards fra tid til anden i overensstemmelse med bestemmelserne herunder og deri. Når du bruger video- eller stemmefunktionen i Home Games, giver du også os og/eller vores softwarelicensgivere adgang til din mikrofon og dit webcam, så vi kan tilbyde dig funktionen.

Home Games på PokerStars giver dig mulighed for at invitere venner og nære medlemmer af fællesskabet til at spille Home Games, uanset hvor i verden de befinder sig. Ud over almindeligt onlinespil er der en video- og stemmefunktion, som gør det muligt for alle spillere at livestreame sig selv, når de spiller ved Home Games-bordet, så spillet føles mere realistisk og tilføres en ekstra dimension. Når I bruger funktionen, får I elektronisk givet kort, som spilles på sædvanlig vis, men I har mulighed for at se og tale med hinanden via livevideo, mens I spiller jeres hænder (eller venter på, at andre spiller deres hænder). Du må ikke optage det på nogen som helst måde.

Essensen af Home Games betyder, at du kan vælge at spille ring games og turneringer i et stort udvalg af pokervarianter, så du kan opleve det belejlige, konkurrenceprægede og sjove ved at spille Home Games online med folk, du kender. Din brug af Home Games skal bidrage til og være i overensstemmelse med essensen af Home Games. Spillerdata, ranglister, klubstatistik og mange andre spilresultater ("Dataværktøjer") leveres gennem Home Games, alle med det ene formål at forbedre din sociale og konkurrencemæssige oplevelse med dine venner eller nære medlemmer af fællesskabet. Ingen af Dataværktøjerne eller informationen indsamlet herfra må bruges eller gives til Klubmanagere, Medlemmer eller tredjepart med nogen finansiel fortjeneste. Hvis PokerStars opdager eller mistænker misbrug af essensen af Home Games, eller at Dataværktøjer eller information herfra bruges af dig eller er blevet brugt af dig med finansiel fortjeneste, forbeholder PokerStars sig retten til at udelukke dig fra at bruge Home Games og/eller at lukke den pågældende Klub når som helst efter eget skøn.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING
1.1

Definerede vilkår anvendt i slutbrugerlicensaftalen har samme definition i denne Aftale.

1.2

Følgende ord og udtryk anvendt i denne Aftale har følgende betydning (medmindre konteksten tydeligt kræver andet):

 1. "Administrator" vil sige en Klubmanager eller et Medlem, som er blevet tildelt muligheden for at arrangere og aflyse HG-spil, konfigurere parametrene i HG-spil, planlægge starttidspunkter for HG-spil og på anden vis fungere som administrativ kapacitet i forbindelse med HG-spil.
 2. "Klub" vil sige en pokerklub oprettet af en Bruger, som bruger Home Games.
 3. "Klubmanager" vil sige en Bruger, som opretter en Klub.
 4. "HG-spil" vil sige et spil onlinepoker, hvor der gøres brug af Home Games.
 5. "HG-turnering" vil sige et HG-spil, som er en turnering.
 6. "Medlem" vil sige en Bruger, der er medlem af en Klub, men ikke er Klubmanager.
1.3
 1. Du er en Bruger,
 2. Home Games er et Spil,
 3. softwaren udviklet af PokerStars i forbindelse med Home Games, er en del af Softwaren,
 4. ord- og logomærker for "HOME GAMES" er Varemærker, og
 5. alle loginoplysninger forbundet med Home Games, herunder kontonumre, Klub- og Bruger-ID, invitationskoder til en Klub og Home Games-adgangskoder er Loginoplysninger.
1.4

En vending, der indledes med udtrykket "herunder", "omfatter" eller "for eksempel", har betydningen "herunder, men ikke begrænset til" og begrænser ikke betydningen af ord, der går forud for udtrykket.

1.5

Ord i ental omfatter også flertal og vice versa, og ord i et køn omfatter samtlige køn.

1.6

En henvisning til en "paragraf" er en henvisning til en paragraf i denne Aftale.

2. AUTORITET
2.1

PokerStars har autoritet over følgende:

 1. oprettelse, drift og lukning af Klubber,
 2. bevilling, håndhævelse og fjernelse af status som Klubmanager,
 3. bevilling, håndhævelse og fjernelse af status som Medlem og
 4. bevilling, håndhævelse og fjernelse af status som Administrator.
2.2

PokerStars' ledelses beslutning angående alle aspekter af en Klub eller din anvendelse af Home Games (herunder din klub- og medlemsstatus) er endelig og kan ikke appelleres.

3. ANSVAR SOM KLUBMANAGER
3.1

Hvis du er Klubmanager, skal du læse og overholde alle forklaringer, instruktioner og retningslinjer forbundet med Home Games angivet på Sitet fra tid til anden.

3.2

En Klubmanager er ambassadør for PokerStars og skal repræsentere PokerStars og Home Games bedst muligt over for både Medlemmer og offentligheden. Du må ikke agere på en sådan måde, at du efter vores mening bringer eller kan bringe PokerStars eller nogen af vores selskaber i miskredit eller er i betydelig modstrid med PokerStars' eller nogen af vores selskabers interesser.

3.3

Hvis du er Klubmanager, indvilliger du desuden i følgende:

 1. at drive Klubben ansvarligt og i god tro,
 2. at beskytte din Brugerkonto og adgang til Klubbens managerfunktioner imod uautoriseret brug (vi anbefaler på det kraftigste en RSA Security Token) – uden at begrænse dine forpligtelser forbundet med slutbrugerlicensaftalen,
 3. at yde support i forreste linje til Medlemmer og hjælpe med Klubrelaterede problemer (ekskl. stridigheder mellem Medlemmer) og at gøre alle rimelige bestræbelser på at løse sådanne problemer (om nødvendigt med hjælp fra PokerStars' kundeservice),
 4. at være primær kontaktperson i forbindelse med alle stridigheder mellem Medlemmer relateret til din Klub og at gøre alle rimelige bestræbelser på at løse sådanne stridigheder uden hjælp fra PokerStars,
 5. at behandle Medlemmer retfærdigt og respektfuldt,
 6. at respektere Medlemmernes fortrolighed og udelukkende behandle deres persondata i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og gældende datalovgivning,
 7. at bruge funktion til blokering af Medlemmer fornuftigt og først blokere Medlemmer, efter du har taget Klubbens velbefindende i tilstrækkelig betragtning,
 8. at udnævne et Medlem af hver Klub, som du er Klubmanager for, til din efterfølger, såfremt du forlader Klubben eller på anden vis bliver ude af stand til at varetage dine opgaver som Klubmanager,
 9. at give os øjeblikkelig besked om kendt eller mistænkt svindel, chip-dumping, aftalt spil, hvidvask af penge eller anden opførsel, som er ulovlig eller forbudt ifølge os (som angivet i denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen eller på anden vis på Sitet) forbundet med din Klub, som du får vished om, og
 10. at overholde alle rimelige anvisninger givet til dig af PokerStars i forbindelse med din Klubs, din og (i det omfang, det står dig i din magt) dine Medlemmers brug af Home Games.
3.4

I forbindelse med oprettelse af en Klub skal Klubmanageren vælge et navn og et logo til Klubben. Når de er godkendt, kan Klubbens navn ikke ændres, medmindre det efterfølgende bestemmes, at navnet ikke er i overensstemmelse med paragraf 3.5.

3.5

Foruden paragraf 3.4 må Klubmanageren ikke vælge et klubnavn, -logo eller -billede, som:

 1. er stødende, ulovligt, upassende, uanstændigt, anstødeligt, pornografisk, ærekrænkende, injurierende, truende, kan opildne til racisme eller er blasfemisk,
 2. krænker PokerStars' eller nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller bryder nogen love,
 3. indeholder en hvilken som helst form for link,
 4. indeholder en anden Brugers ID (på nedsættende vis),
 5. indeholder navnet på en professionel pokerspiller eller en anden berømthed (medmindre det også er dit eget navn, eller hvis denne person er Klubmanager eller Medlem af din Klub),
 6. indeholder særlige tegn eller
 7. indeholder navnet på eller promoverer tjenester fra en af PokerStars' konkurrenter.
3.6

Uden at fravige paragraf 3.4 og 3.5 herover skal alle klubnavne og -logoer gennemgås og godkendes af PokerStars. PokerStars forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn at afvise et hvilket som helst klubnavn-, -logo eller -billede uden at skulle specificere grunden til afvisningen.

3.7

Klubmanageren må ikke tage del i spamming eller andre påtrængende teknikker for at skaffe Medlemmer. Hver enkelt Klubmanager er alene ansvarlig for indholdet af de e-mails, vedkommende sender.

3.8

Klubmanagere må ikke opkræve gebyr af Medlemmerne for at melde sig ind i en Klub.

4. ANSVAR SOM MEDLEM
4.1

Hvis du er Medlem, indvilliger du i følgende:

 1. at opføre dig ansvarligt og i god tro i din egenskab af Medlem,
 2. at behandle andre Medlemmer retfærdigt og respektfuldt,
 3. at respektere andre Medlemmers fortrolighed og udelukkende behandle deres persondata i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og gældende datalovgivning,
 4. at beskytte din Brugerkonto og adgang til Klubbens managerfunktioner imod uautoriseret brug (vi anbefaler på det kraftigste en RSA Security Token),
 5. at bruge din Klubmanager som primær kontaktperson i forbindelse med alle henvendelser, bekymringer og stridigheder relateret til din Klub,
 6. at give os øjeblikkelig besked om mistænkt svindel, chip-dumping, aftalt spil, hvidvask af penge eller anden opførsel, som er ulovlig eller forbudt ifølge os (som angivet i denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen eller på anden vis på Sitet) forbundet med din Klub, som du får vished om, og
 7. ikke at agere på en sådan måde, at du efter vores mening bringer eller kan bringe PokerStars eller nogen af vores selskaber i miskredit eller er i betydelig modstrid med PokerStars' eller nogen af vores selskabers interesser.
4.2

I det omfang, du inviterer andre til at melde sig ind i din Klub, må du ikke som Medlem tage del i spamming eller andre påtrængende teknikker for at skaffe Medlemmer, herunder, men ikke begrænset til uanmodet annoncering blandt andre Klubber. Hver enkelt Medlem er alene ansvarlig for indholdet af de e-mails, vedkommende sender.

5. SAMARBEJDSPARTNERE
5.1

Hvis du har indgået en Samarbejdsaftale, er du bundet af følgende betingelser og vilkår i forbindelse med din anvendelse af Home Games (udtryk med stort i denne paragraf 5, som ikke er defineret anderledes i denne Aftale, har samme betydning som i Samarbejdsaftalen):

5.2

Du er hermed bevilget retten til at markedsføre og promovere Home Games ved at placere Markedsføringskoder og/eller Links på din Hjemmeside som en del af Sitets markedsføring og promovering med forbehold af, at du overholder den nyeste version af Samarbejdsaftalen. Enhver Klub, der oprettes som følge af uautoriseret markedsføring og promovering udført af dig, kan lukkes øjeblikkeligt af PokerStars.

5.3

Du har tilladelse til at invitere brugere af din Hjemmeside, herunder via e-mail, til at blive Klubmanager og at angive din Markedsføringskode og/eller Link i en sådan invitation. MEN det er strengt forbudt for enhver tredjepart, herunder, men ikke begrænset til brugerne af din Hjemmeside og enhver Klubmanager eller ethvert Medlem, at invitere potentielle Medlemmer ved brug af Klub med det Link og/eller den Markedsføringskode, som du er blevet tildelt i medfør af Samarbejdsaftalen.

5.4

Du må under ingen omstændigheder anvende en Markedsføringskode og/eller et Link, som du er blevet tildelt i medfør af Samarbejdsaftalen, eller nogen andre former for tilskyndelse i nogen invitation sendt af dig til tredjepart, herunder, men ikke begrænset til brugerne af din Hjemmeside, til at blive Medlem af en Klub, du har oprettet.

5.5

Du må under ingen omstændigheder anmode nogen tredjepart, herunder, men ikke begrænset til brugere af din Hjemmeside, om at invitere potentielle Medlemmer til en Klub ved at bruge det Link og/eller den Markedsføringskode, du er blevet tildelt i medfør af Samarbejdsaftalen.

5.6

Du må under ingen omstændigheder tilbyde eller give (eller lade tredjepart tilbyde eller give) nogen tilskyndelser (direkte eller indirekte, af finansiel eller anden karakter) via e-mail, publikationer på din Hjemmeside eller andre medier (online eller offline) til nogen tredjepart gennem din brug af Home Games, herunder din deling af nogen Provision optjent af dig gennem din brug af Home Games i medfør af denne Aftales vilkår.

5.7

Du må under ingen omstændigheder bruge Home Games på en måde, der er misbrug af produktet (herunder at bruge det til at øge din Provision eller dit Honorar, der ellers tilfalder dig).

5.8

Hvis du fastslås at have brudt denne paragraf 5 eller har gjort noget for at omgå forbuddene heri, forbeholder vi os retten til efter eget skøn at tage de efter vores mening nødvendige forholdsregler, herunder lukning af involverede Klubber og/eller annullering af Samarbejdsaftalen.

5.9

Din ret til at bruge Home Games som bevilget i denne paragraf 5 kan til enhver tid tilbagekaldes af PokerStars efter vores skøn og er underlagt yderligere betingelser og/eller begrænsninger, som PokerStars fra tid til anden kan specificere, herunder, men ikke begrænset til begrænsning på antallet eller procentdelen af Medlemmer knyttet til dig via en Tracker i en given Klub.

6. ANNONCERING
6.1

Du må ikke bruge Home Games til at promovere nogen tjenester eller produkter undtagen PokerStars eller vores selskaber (for eksempel ved at linke til tredjepartshjemmesider eller vise reklamer fra tredjeparter) eller på nogen måde opfordre Medlemmer til at spille onlinepoker på PokerStars' konkurrenters hjemmesider.

6.2

Du må ikke angive links eller på anden vis linke fra Sitet eller nogen del af det (herunder de dele af Sitet, der er tilknyttet din Klub) til nogen tredjepartshjemmeside, der promoverer en af PokerStars' konkurrenter, antyder tilknytning, godkendelse eller støtte af Klubben fra PokerStars' side eller er i strid med denne Aftale eller slutbrugerlicensaftalen.

6.3

Du må linke til Sitet fra enhver hjemmeside ejet af dig eller i en e-mail afsendt af dig, såfremt (i) du gør det på en måde, som er retfærdig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, og (ii) du ikke antyder tilknytning, godkendelse eller støtte fra vores side, hvor en sådan ikke findes. Din ret til at linke i medfør af denne paragraf 6.3 kan ikke sublicenseres, videregives eller på anden måde overføres af dig. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at tilbagekalde din ret til at linke.

7. ØKONOMISK PROFIT
7.1

Home Games er udelukkende beregnet til din personlige underholdning (uanset om du bruger dem som Klubmanager eller Medlem) og må ikke på nogen måde anvendes til at skabe økonomisk profit eller anden pekuniær fordel for dig eller nogen anden Bruger af Home Games. Forbudt adfærd i forbindelse med brug af Home Games omfatter (men er ikke begrænset til) følgende:

 1. oprettelse af en deponeringskonto eller anden metode, program eller system online eller offline for at distribuere midler til nogen person baseret på udfaldet af nogen Home Games ring game eller -turnering,
 2. opkrævning eller modtagelse af et gebyr for at melde sig ind i Klubben af noget Medlem og
 3. uden at fravige paragraf 6.1 eller 6.2 at tjene penge eller opnå nogen anden form for betaling for annoncering.
8. FORTROLIGHED OG IDENTITET
8.1

Du anerkender og accepterer, at et HG-spil sandsynligvis indbefatter spillere, som kender hinanden, og at nogle eller alle disse spillere fysisk kan befinde sig samme sted under det HG-spil. Du vil også kunne se og høre dine modstandere i egen person, når de spiller live, hvis du aktiverer video- eller stemmefunktionen (på samme måde vil dine modstandere se og høre dig, når du spiller live, hvis du bruger funktionen). Ved at acceptere denne Aftale bekræfter og anerkender du, at det er lovligt for dig at deltage i Home Games i din jurisdiktion.

8.2

Dit bruger-ID på din spillerkonto på PokerStars er også dit navn som Klubmanager eller Medlem, og det er synligt for Klubmanageren og Medlemmerne i Home Games-lobbyen, Klublobbyen og offentlige oversigter over Klubber (hvis Klubmanageren vælger dette). Således vil folk, der kender dig gennem Home Games og/eller din Klub, også kende identiteten af dit bruger-ID på din spillerkonto på PokerStars (og have set og/eller hørt, hvem du er, hvis du bruger videofunktionen). Hvis du ikke accepterer dette, skal du ikke anvende Home Games. Brugerne må ikke have mere end ét unikt bruger-ID.

8.3

PokerStars må gennemgå Klubbers chatlogs med et hvilket som helst formål, herunder at kontrollere overholdelse af denne Aftale og slutbrugerlicensaftalen.

8.4

Dine persondata kan blive delt med tredjeparter, hvis vi mistænker, at du er involveret i Svigagtig adfærd (som defineret i paragraf 10.1 herunder). Men i forbindelse med deling af sådanne data skal vi overholde vores fortrolighedspolitik.

8.5

Du accepterer at modtage e-mails fra os relateret til aktivitet i din Klub, herunder planlægning af HG-spil, resultater og stillinger. Du kan til enhver tid afmelde dig modtagelse af sådanne e-mails for de enkelte Klubber. Bemærk, at du vil modtage disse e-mails, selvom du har afmeldt dit kampagne-e-mails eller andre e-mails relateret til Sitet, medmindre du afmelder dig e-mails relateret til en specifik Klub.

9. SYSTEMOPDATERING
9.1

PokerStars kan fra tid til anden midlertidigt lukke Home Games for at udføre opdateringer (eller af en hvilken som helst anden grund i medfør af slutbrugerlicensaftalen), men om muligt giver vi dig besked om en sådan lukning. I tilfælde af en sådan lukning kan det være nødvendigt at aflyse planlagte HG-spil. Klubmanageren bærer ikke ansvaret for en sådan lukning.

9.2

Hvis du er Medlem, accepterer du, at lukningen beskrevet i paragraf 9.1 ligger uden for Klubmanagerens kontrol. Ikke desto mindre bør du i første omgang henvende dig til din Klubmanager, hvis du har spørgsmål om lukning.

9.3

Hvis du er Klubmanager, accepterer du at påtage dig det primære ansvar for at håndtere henvendelser fra Medlemmer relateret til lukninger beskrevet i paragraf 9.1.

9.4

Du kan til enhver tid afmelde dig en HG-turnering op til to minutter før dens planlagte starttidspunkt. Du giver afkald på dit buy-in, hvis du ikke spiller en planlagt HG-turnering uden at have afmeldt dig i tide, og PokerStars refunderer ikke beløbet.

10. SVIGAGTIG ADFÆRD
10.1

PokerStars tillader dig at bruge Home Games på grundlag af, at du ikke udviser svigagtig eller uærlig adfærd. Du accepterer, at du ikke må begå eller tilvejebringe, opfordre til, medvirke til eller støtte begåelse af nogen form for svig eller uærlighed eller anden adfærd, som er ulovlig eller forbudt af os (som angivet i denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen eller på anden vis på eller gennem Sitet) i forbindelse med en Klub eller anvendelse af Home Games ("Svigagtig adfærd").

10.2

PokerStars tager Svigagtig adfærd meget alvorligt. Ud over alle rettigheder og remedier, som PokerStars har i medfør af denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen, lovgivning eller på anden vis, kan enhver Bruger, som findes at have begået Svigagtig adfærd, blive meldt til de pågældende myndigheder.

10.3

Klubmanageren skal på rimelig vis overvåge aktiviteten i sin Klub for at finde bevis på Svigagtig adfærd og melde alle kendte eller mistænkte former for Svigagtig adfærd i henhold til bestemmelserne i paragraf 3.3 (i) til kundeservice.

10.4

Uden at fravige paragraf 10.3 skal ethvert Medlem være opmærksom på bevis på Svigagtig adfærd relateret til sin Klub og skal melde alle kendte eller mistænkte former for Svigagtig adfærd i henhold til bestemmelserne i paragra 4.1 (f) til kundeservice.

11. SUSPENSION OG MISLIGHOLDELSE
11.1

Såfremt vi mener, at du misligholder denne Aftale eller slutbrugerlicensaftalen, eller af enhver anden forsvarlig grund, forbeholder PokerStars sig retten (med forbehold af vores øvrige rettigheder og remedier i medfør af denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen, lovgivning eller på anden vis) til øjeblikkeligt:

 1. at suspendere eller nægte dig adgang til Sitet eller hvilke som helst dele af det, herunder, men ikke begrænset til en hvilken som helst Klub, hvor du er Klubmanager eller Medlem, eller Home Games generelt,
 2. at suspendere eller aflyse ethvert HG-spil eller hvilke som helst andre aktiviteter forbundet med Klubben,
 3. at suspendere driften af en Klub og/eller
 4. at lukke en Klub.
11.2

Såfremt du findes at have misligholdt denne Aftale eller slutbrugerlicensaftalen, forbeholder PokerStars sig retten (med forbehold af vores øvrige rettigheder og remedier i medfør af denne Aftale, slutbrugerlicensaftalen, lovgivning eller på anden vis) til øjeblikkeligt:

 1. at bringe denne Aftale til ophør,
 2. at suspendere eller permanent nægte dig adgang til Sitet eller hvilke som helst dele af det, herunder, men ikke begrænset til en hvilken som helst Klub, hvor du er Klubmanager eller Medlem, eller Home Games generelt,
 3. at suspendere eller aflyse ethvert HG-spil eller hvilke som helst andre aktiviteter forbundet med Klubben,
 4. at suspendere driften af eller permanent lukke en Klub,
 5. at konfiskere alle midler på din Brugerkonto,
 6. at lukke din Brugerkonto,
 7. at anlægge en retssag mod dig og/eller
 8. at skride til en hvilken som helst handling, som PokerStars finder passende.
12. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
12.1

Du accepterer at holde PokerStars og vores selskaber og aktionærer, direktører og ansatte fuldt ud skadesløse for og mod alle krav, hæftelser, ansvar, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder juridiske og alle andre omkostninger, hvordan de end pådrages, der kan opstå som følge af:

 1. misligholdelse eller angivelig misligholdelse fra din side af dele af eller hele denne Aftale,
 2. ethvert brud på, enhver krænkelse af, ethvert angiveligt brud på og enhver angivelig krænkelse af enhver lov eller tredjepartsrettighed fra din side,
 3. enhver form for Svigagtig adfærd eller angivelig Svigagtig adfærd, i hvilken du har været involveret i forbindelse med Home Games, og
 4. din eller enhver anden persons brug af Home Games med dine Loginoplysninger, uanset om det sker med eller uden din tilladelse.
12.2

PokerStars hæfter under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, for nogen som helst særlige, påløbne, direkte, indirekte eller følgelige skader (herunder erstatning for tabt fortjeneste, driftstab, tab af forretningshemmeligheder eller enhver anden form for pekuniært tab) opstået som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, selvom PokerStars havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne skader, eller selvom sådanne tab var rimelig påregnelige.

12.3

Intet i denne Aftale fraskriver en parts ansvar for personskade eller død forårsaget af uagtsomhed eller for tyveri eller bedrageri af den pågældende part.

13. PRÆCEDENS
13.1

Såfremt der i forbindelse med din anvendelse af Home Games er uoverensstemmelser i bestemmelserne i paragraf 6 og 7 i denne Aftale og din Samarbejdsaftale, gælder din Samarbejdsaftale.

14. RETTELSER
14.1

PokerStars forbeholder sig til enhver tid retten til at opdatere eller ændre denne Aftale eller dele heraf uden varsel, og du er bundet af en sådan ændret Aftale fra 14 dage, efter den er lagt på Sitet. Derfor opfordrer vi dig til at besøge Sitet regelmæssigt og kontrollere betingelser og vilkår i den Aftale, som gælder på det givne tidspunkt. Din fortsatte brug af vores Site regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

15. GÆLDENDE LOV
15.1

Aftalen og alle dertilhørende sager er underlagt og skal fortolkes ud fra dansk lovgivning. Med forbehold af det herunder nævnte accepterer du uigenkaldeligt, at de danske domstole har enekompetence i forbindelse med alle krav, tvister og uoverensstemmelser relateret til Aftalen og alle sager, som opstår deraf, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at en sag bliver ført foran disse domstole, eller at en sag er blevet ført foran et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf begrænser PokerStars' ret til eller mulighed for at føre sager mod dig i andre kompetente jurisdiktioner, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre jurisdiktioner, at der samtidigt eller efterfølgende kan lægges sag an i andre jurisdiktioner inden for den pågældende jurisdiktions love herom.

16. ADSKILLELIGHED
16.1

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale. Hvis en hvilken som helst bestemmelse ugyldiggøres, men ville være gyldig, såfremt en del af bestemmelsen blev slettet eller ændret, gælder den pågældende bestemmelse med en sådan ændring, som måtte være nødvendig for at gøre den gyldig.

17. OVERDRAGELSE
17.1

PokerStars forbeholder sig til enhver tid retten til at overdrage dele af eller hele denne Aftale uden varsel. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i medfør af denne Aftale.

18. DIVERSE
18.1

Ingen dispensation (udtrykkelig eller underforstået) fra PokerStars i forbindelse med misligholdelse af en hvilken som helst bestemmelse i Aftalen (herunder PokerStars' undladelse af at at kræve striks og bogstavelig efterrettelighed og overholdelse af en hvilken som helst bestemmelse i denne Aftale) skal på nogen måde tolkes som dispensation for fremtidig misligholdelse af en sådan bestemmelse eller en hvilken som helst anden bestemmelse i denne Aftale.

18.2

Med undtagelse af PokerStars' selskaber skaber eller tildeler intet i denne Aftale ret eller andre fordele for nogen anden person, som ikke er en part i denne Aftale (herunder enhver anden Klubmanager eller ethvert andet Medlem af din Klub bortset fra dig).

18.3

Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et ansættelsesforhold, partnerskab, agentur, trust, tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

18.4

Denne Aftale og dokumenterne henvist til heri udgør hele forståelse og aftalen mellem dig og os i forbindelse med Home Games og erstatter enhver tidligere aftale, forståelser og ordning med hensyn til Home Games mellem dig og os.

18.5

Du skal angive komplette og sandfærdige oplysninger med hensyn til samtlige oplysninger og informationer anmodet af PokerStars i forbindelse med din anvendelse af Home Games og – hvis du er Klubmanager – Medlemmerne af din Klubs anvendelse af Home Games med forbehold af vores fortrolighedspolitik til enhver tid.

18.6

Den danske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.