pokercasinosports

PokerStars' slutbrugerlicensaftale for onlinesoftware

Download slutbrugerlicensaftale

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") bør læses af dig ("Brugeren", "du" eller "dig") i sin helhed inden brug af PokerStars' tjenester og produkter. Bemærk, at Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, REEL Denmark Limited ("REEL Denmark") og Stars Mobile Limited ("Stars Mobile") (begge omtales herefter som "os", "vi" eller "vores"). REEL Denmark har en licens fra Spillemyndigheden, der gælder i Danmark og Grønland, under hvilken selskabet udbyder real money-spil ("RM-spil") til dig på hjemmesiderne www.pokerstars.dk og www.pokerstarscasino.dk, samt en licens fra Spillemyndigheden, der gælder i Danmark, under hvilken selskabet udbyder onlinesportsvæddemål på hjemmesiden www.pokerstarssports.dk. www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.pokerstarssports.dk bliver herefter tilsammen henvist til som vores "Sites".

Betingelser og vilkår for dit RM-spil følger herunder. Stars Mobile driver de "play money"-pokerspil ("PM-spil"), som du bliver tilbudt på Sitet. REEL Denmark har intet ansvar eller ingen forpligtelse over for dig med hensyn til PM-spil, og Stars Mobile har intet ansvar eller ingen forpligtelse over for dig med hensyn til RM-spil. Klik her for at se betingelser og vilkår for PM-spillene, der gælder, når du spiller PM-spil.

Ved at acceptere denne Aftale indvilliger du i, at PokerStars, PokerStars Casino og PokerStars Sports er brands ejet og styret af en gruppe selskaber kendt som "Flutter Group". Udtrykket "Flutter Group" (også omtalt som "Gruppe") betyder den gruppe virksomheder, som direkte eller indirekte styres af Flutter Entertainment plc. Både REEL Denmark og Stars Mobile er virksomheder, der hører under Flutter Group. Omkostningerne for dig i forbindelse med cash games og turneringer om penge på vores Sites er angivet i sektionen Vores provision, der inkorporeres heri som reference. Ud over betingelserne og vilkårene i denne Aftale skal du også læse vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik, betingelser og vilkår for PM-spil, pokerregler, spilleregler, FAQ'er, væddemålsregler, betingelser og vilkår for behandling og valutaveksling af penge alene med hensyn til RM-spil samt betingelser og vilkår for PokerStars Rewards såvel som andre regler, politikker, betingelser og vilkår relateret til produkter og kampagner på vores Sites, som de slås op på vores Sites fra tid til anden, hvilke er indeholdt heri ved reference, samt andre sådanne politikker, som du af os gøres opmærksom på fra tid til anden.

Ved at klikke på knappen "Jeg accepterer" i softwareinstallationsprocessen og/eller ved at bruge Softwaren (som defineret herunder) accepterer du denne Aftales betingelser og vilkår, vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik, betingelser og vilkår for PM-spil, pokerregler, spilleregler, FAQ, væddemålsregler samt betingelser og vilkår for behandling og valutaveksling af penge, der til enhver tid alle kan opdateres eller ændres i henhold til bestemmelserne i dem og i denne Aftale.

For så vidt angår denne Aftale, er definitionen af "Software" al software, som vi giver eller stiller til rådighed for dig uanset mediet, og uanset om du kan downloade det til din slutbrugerenhed eller ej. Derfor omfatter "Software" den software, som du kan downloade til din stationære computer eller bærbar ("PC") fra www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.pokerstarssports.dk, den webbaserede software tilgængelig på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.pokerstarssports.dk samt alle relaterede softwareapplikationer til mobilenheder, som du kan downloade, eller som er tilgængelige på din slutbrugerenhed (herunder, men ikke begrænset til, en mobiltelefon, PDA, tablet eller enhver anden type allerede eksisterende eller fremtidigt fremstillet bærbar eller mobil enhed) (hver især en "Enhed"), såvel som al supplerende software til Softwaren (det være sig webbaseret software eller klient-/serverbaseret software).

Vi kan tilbyde Spil (som defineret i Sektion 1.1 herunder), der tilbydes under Flutter Groups egne brands, samt Spil, der licenseres til Flutter Group af en tredjepart ("Tredjepartsleverandører").

1. LICENSOVERDRAGELSE/IMMATERIELLE RETTIGHEDER
1.1

Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver REEL Denmark Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverdragelig ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til og spille RM-spil såsom poker, kortspil, casinospil og sportsvæddemål med faste odds ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

1.2

Softwaren licenseres til dig af REEL Denmark til din egen private brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af personer, der er: (i) under 18 år, (ii) under den juridiske lavalder i deres land eller (iii) tilgår vores Sites fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. REEL Denmark er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det falder derfor på Brugeren at bedømme lovligheden heraf.

1.3

Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig enten midlertidigt eller permanent fra brug af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

1.4

REEL Denmark, dets Gruppeselskaber og licensgivere (inkl. Tredjepartsleverandører) har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation, herunder copyright, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

 1. kopiere, distribuere, udgive, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af Softwarens kildekode eller på anden måde;
 2. sælge, overdrage, underlicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
 3. stille Softwaren tilgængelig for tredjepart via computernetværk eller på anden måde;
 4. eksportere Softwaren til noget land (fysisk eller i elektronisk format); eller
 5. benytte Softwaren på en måde, der er forbudt ved gældende love eller regler,

(hver af de førnævnte går herefter under betegnelsen "Uautoriseret brug").

REEL Denmark, dets Gruppeselskaber og licensgivere (inkl. Tredjepartsleverandører) forbeholder sig alle rettigheder, implicitte eller udtalte, der ikke specifikt gives til Brugeren heri, og forbeholder sig alle rettigheder, adkomst og interesser i og med hensyn til Softwaren.

Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for alle skader, omkostninger eller udgifter opstået som resultat af eller i forbindelse med din Uautoriserede brug. Du skal informere REEL Denmark øjeblikkeligt, hvis du bliver bekendt med en anden persons Uautoriserede brug, og skal hjælpe REEL Denmark i et rimeligt omfang med at undersøge sagen, der opstår som følge af din rapportering.

1.5

Betegnelserne "PokerStars", "PokerStars Casino" og "PokerStars Sports", domænenavnene "pokerstars.dk", "pokerstarscasino.dk", "pokerstarssports.dk" og "pokerstarsmobile.dk" samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne brugt af REEL Denmark på vores Sites og/eller i Softwaren ("Varemærkerne") er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne ejet af REEL Denmark og/eller dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og disse selskaber forbeholder sig alle rettigheder til disse Varemærker. Desuden er alt indhold på vores Sites, herunder, men ikke begrænset til, Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindholdet") ejet af REEL Denmark og/eller dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere (inkl. Tredjepartsleverandører), og det er beskyttet af copyright og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og vores Sites ikke opnår rettigheder til nogen dele af Siteindholdet og/eller Varemærkerne. Under ingen omstændigheder må du benytte Siteindholdet og/eller Varemærkerne uden REEL Denmarks forudgående skriftlige tilladelse.

Desuden indvilliger du i ikke at gøre noget, der skader eller kan skade rettighederne, inkl. de immaterielle rettigheder, tilhørende REEL Denmark, dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere i Softwaren, Varemærkerne eller Siteindholdet, og at du ikke vil gøre noget for at skade REEL Denmarks, dets Gruppeselskabers, ansattes, direktørers eller konsulenters image eller omdømme.

1.6

Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesten (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed REEL Denmark og dets Gruppe global, uigenkaldelig, overdragelig, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

2. INGEN GARANTIER
2.1

REEL Denmark giver ingen garantier, hverken udtalte eller underforståede, i forbindelse med Tjenesten, der leveres "SOM DEN ER", og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvalitet, brugsegnethed, fuldkommenhed eller nøjagtighed.

2.2

Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

2.3

REEL Denmark forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller tilføje til Tjenesten med øjeblikkelig effekt og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt, (for eksempel) hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af REEL Denmark i denne henseende.

3. AUTORITET
3.1

REEL Denmark beholder autoriteten over udstedelse, vedligeholdelse og lukning af Brugernes konti på vores Sites. Beslutninger truffet af REEL Denmarks ledelse, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres. Kontoen oprettet af en Bruger bliver herefter omtalt som en Stars-konto. Brugerens Stars-konto giver adgang til alle vores Sites, som gøres tilgængelige for dig i henhold til vilkårene i denne Aftale af REEL Denmark, afhængigt af din geografiske placering. Alle henvisninger i denne Aftale til termen "Brugerkonto" eller "konto" svarer til din Stars-konto.

4. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Før du tager Tjenesten i brug og løbende herefter, repræsenterer, garanterer, klausulerer og indvilliger du i:

4.1

at der er en risiko for at tabe penge ved brug af Tjenesten, og at REEL Denmark ikke er ansvarlig for sådanne tab;

4.2

at REEL Denmark ikke er et pengeinstitut, og at du ikke får renter af penge, som er indbetalt hos REEL Denmark;

4.3

at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

4.4

at du skal give os visse personlige oplysninger (herunder information om betalingsmetoder) samt lokationsdata og/eller data eller oplysninger, der kan indhentes fra din enhed/computer, for at Tjenesten/Softwaren kan gøres tilgængelig for dig, og vi kan overholde lovkrav, således at du kan tilgå og bruge vores Software og/eller Tjenester via vores hjemmesider. Du må ikke bruge vores Software og/eller Tjenester, hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser. The Stars Group behandler dine personlige oplysninger i henhold til Persondataloven i Danmark, og som det fremgår af vores fortrolighedspolitik.

4.5

REEL Denmark yder ikke skattemæssig og/eller juridisk rådgivning til Brugerne. Brugere, der ønsker råd om skat eller juridiske sager, bør kontakte specialister i advokatbistand eller myndighederne i det land, de er bosat i;

4.6

at du ene og alene er ansvarlig for alle gældende skatter, der pålægges penge eller præmier vundet af dig gennem brug af Tjenesten;

4.7

at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for REEL Denmarks kontrol, og at REEL intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lave hastigheder, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler herved;

4.8

at du er 18 år eller ældre, og at du ikke er midlertidigt selvudelukket fra noget online- eller mobilspilsite, og at du med det samme vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsning af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Sites.

5. ULOVLIG BRUG
5.1

SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, foretage reverse engineering eller adskille Softwaren på nogen måde.

5.2

PERSONLIG BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt Brugerens personlige brug. Brugeren har kun tilladelse til at spille for sin personlige fornøjelse. Under ingen omstændigheder må en Bruger benytte sin "real money-konto" hos REEL Denmark til andre formål end at bruge Tjenesten. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til REEL Denmark, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse oplysninger, hvis noget ændrer sig.

5.3

AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugere ved at dele information om lommekort eller på enhver anden måde er strengt forbudt. REEL Denmark forbeholder sig retten ud over andre metoder til at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder REEL Denmark sig retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver REEL Denmark retten til at lukke Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

5.4

EKSTERNE HJÆLPEVÆRKTØJER TIL SPILLERE. REEL Denmark forbyder eksterne hjælpeværktøjer til spillere ("EPA-værktøjer"), der er udviklet til at give spillerne en "uretfærdig fordel". REEL Denmark definerer EPA-værktøjer som computersoftware (ud over Softwaren) og ikke-softwarebaserede systemer (f.eks. websites, abonnementstjenester og fysisk materiale). REEL Denmark har et bredt syn på, hvad der udgør en "uretfærdig fordel" i forbindelse med brugen af EPA-værktøjer, og du kan få specifik vejledning i vores politik om tredjepartsværktøjer og -tjenester. For at undgå tvivl er det forbudt, men ikke begrænset til, at tilgå eller indsamle oplysninger om andre spillere ud over den information, som Brugeren selv har observeret under Brugerens eget spil, og at modtage råd, anvisninger eller hjælp i realtid under spillet, når der ikke er tale om basale oplysninger.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder, men ikke begrænset til, "bots", er strengt forbudt i forbindelse med brug af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spilleren gennem brugerfladen i Softwaren og uden hjælp af nogen former for kunstig intelligens.

5.6

Du accepterer, at REEL Denmark kan tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-værktøjer. Disse forholdsregler kan inkludere, men er ikke begrænset til, at undersøge, hvilken software der kører på samme tid som Softwaren på en Brugers computer. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, herunder, men ikke begrænset til, at bruge tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

5.7

CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre jetoner til en anden Bruger. Alle Brugere, der under brug af Tjenesten udfører eller forsøger at udføre chip-dumping sammen med enhver anden Bruger, herunder at være den, der modtager midler, kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres brugerkonto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er REEL Denmark ikke forpligtet til at returnere dine penge til dig, hvis du skulle have nogen stående på din brugerkonto.

5.8

BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis REEL Denmark finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, handlingerne nævnt i paragraf 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, herunder, men ikke begrænset til, brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, er REEL Denmark berettiget til at skride til handling, herunder, men ikke begrænset til:

 1. øjeblikkelig spærring af Brugerens adgang til Tjenesten;
 2. lukning af Brugerens konto hos REEL Denmark;
 3. konfiskering af indestående på Brugerens konto;
 4. fremlæggelse af relevante oplysninger (inkl. Brugerens identitet) til pengeinstitutter, relevante myndigheder og/eller andre personer eller enheder, der har en juridisk ret til sådanne oplysninger; og/eller
 5. sagsanlæg mod Brugeren.
5.9

VALUTAVEKSLING. Brugeren er i stand til at foranledige valutavekslinger via Tjenesten på dennes PC eller Enhed med midler stående på Brugerens konto ("Valutavekslingsfunktionen"). Alle valutavekslingstransaktioner via Valutavekslingsfunktionen vil finde sted med de på tidspunktet gældende kurser tilbudt af REEL Denmark for den pågældende transaktionstype. Vekselkurserne bliver jævnligt opdateret, og det er muligt, at der tilbydes forskellige vekselkurser baseret på transaktionstypen og ændringer i valutakurser. Brugerne bør sikre sig, at de er bekendt med svingninger i vekselkursen og den effekt, det kan have på deres midler, før de benytter Valutavekslingsfunktionen. REEL Denmark er ikke ansvarlig for en Brugers tab eller fortjenester ved brug af Valutavekslingsfunktionen. Brugerne bør også bemærke, at REEL Denmark pålægger en margin for valutavekslinger foretaget via Valutavekslingsfunktionen, som REEL Denmark efter eget skøn kan vælge at frafalde for visse typer af transaktioner. En margin kan f.eks. pålægges valutavekslinger i forbindelse med ind- eller udbetalinger, transaktioner mellem konti eller automatisk veksling i situationer, hvor den vekslede valuta adskiller sig fra den brugte valuta i spillene. The Stars Group kan også efter eget skøn stoppe med at understøtte visse valutaer uden varsel.

Brugen af Valutavekslingsfunktionen og/eller Brugerens konto til at foretage valutaspekulation eller -handel er strengt forbudt. For at hjælpe med at sikre Valutavekslingsfunktionens integritet forbeholder vi os retten til efter eget skøn at:

 1. afvise eller tilbagesende alle valutavekslingstransaktioner igangsat via Valutavekslingsfunktionen og/eller
 2. begrænse antallet af valutaer, som en Bruger kan have for sin brugerkonto, samt beløbet, der kan veksles mellem valutaer af Brugeren; og/eller
 3. kræve, at midler, der står på en Brugers konto og veksles via Valutavekslingsfunktionen til en anden valuta, bliver brugt i Spil, før de kan udbetales eller bruges til andre formål; og/eller
 4. med tilbagevirkende kraft pålægge en margin, der blev frafaldt som del af valutavekslingstransaktionen.

Brugeren accepterer og anerkender betingelser og vilkår for behandling og valutaveksling af rigtige penge, der kan findes her.

5.10

REEL Denmark forbyder personer, der befinder sig i (inkl. midlertidigt ophold) eller bor i visse lande (inkl. lande, hvor personer er påkrævet at spille i henhold til de påbudte regler og love på de udpegede og autoriserede spilklienter) at foretage indbetalinger på deres konto eller spille RM-spil (de "Forbudte Jurisdiktioner"). For at undgå tvivl gælder de forudgående begrænsninger på real money-spil fra Forbudte Jurisdiktioner også for borgere fra andre lande, mens de er i en Forbudt Jurisdiktion.

Alle forsøg på at omgå disse restriktioner i en Forbudt Jurisdiktion er et brud på denne Aftale. Forsøg på at omgå reglerne omfatter, men er ikke begrænset til, manipulation af information benyttet af REEL Denmark ved identificering af din placering eller falske eller misvisende oplysninger angående din placering eller bopæl. Alle sådanne forsøg berettiger os til efter vores skøn passende handling, herunder, men ikke begrænset til, at beslaglægge midler på din Brugerkonto.

6. UDBETALINGSPOLITIK
6.1

Politikken og kriterierne for en Brugers muligheder for at udbetale midler fra sin Brugerkonto kan findes i vores udbetalingspolitik. REEL Denmark forbeholder sig retten til at bruge flere berettigelseskriterier for at bestemme de tilgængelige udbetalingsmetoder for en Bruger på et givet tidspunkt.

7. STØDENDE SPROGBRUG OG INDHOLD
7.1

Brugeren må ikke skrive eller slå noget op, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, hverken via chatfunktionen, spillerbilleder eller i e-mailkommunikation med REEL Denmarks ansatte.

8. BRUD
8.1

Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder REEL Denmark og alle selskaber i Gruppen sig, uden at det berører andre rettigheder, til at træffe sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester tilbudt af REEL Denmark, lukning af Brugerens konto på vores Sites eller andre sites drevet af REEL Denmark, konfiskering af alle penge på Brugerens konto på vores Sites eller andre sites drevet af REEL Denmark og/eller sagsanlæg mod Brugeren.

8.2

Du accepterer at holde REEL Denmark skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, aktionærer, direktører og ansatte for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab, omkostninger eller udgifter, herunder juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

 1. brud fra din side på dele af eller hele denne Aftale;
 2. overtrædelse fra din side af nogen love eller tredjeparts rettigheder og
 3. brug fra din eller anden persons side af Tjenesten med dine Loginoplysninger (som defineret herunder), uanset om det sker med eller uden din tilladelse eller viden.
9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1

Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er The Stars Group eller medlemmer af Gruppen ansvarlige for nogen særlige, tilfældige, direkte og indirekte skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder eller anden form for pekuniære tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom REEL Denmark havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

9.2

Intet i denne Aftale fratager eller begrænser REEL Denmarks ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed eller (b) svindel eller vildledende fremstilling.

10. SIKKERHED OG DIN KONTO
10.1

Alle Brugerkonti er tilgængelige via brug af en kombination af et unikt brugernavn ("Brugernavn"), et unikt og hemmeligt password ("Password") og andre valgfri numeriske autentifikationsmetoder, som Brugeren kan vælge (Brugernavn, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit eget Brugernavn og Password i henhold til reglerne herfor.

10.2

Brugerens identitet skal bekræftes af REEL Denmark i henhold til dansk lovgivning, før en Bruger kan oprette en konto. Indtil REEL Denmark bekræfter en Brugers identitet, udstyres Brugeren med en midlertidig konto. Hvis REEL Denmark ikke er i stand til at bekræfte en Brugers identitet inden for 30 dage efter oprettelsen af en midlertidig konto, bliver den midlertidige konto lukket, og alle tilbageværende midler på kontoen, der er indbetalt af Brugeren, bliver tilbagebetalt til Brugeren, mens beløb, der udgør præmier vundet af Brugeren ved brug af Tjenesten, bliver beslaglagt af REEL Denmark i henhold til dansk lovgivning. REEL Denmark vil donere sådanne beslaglagte midler til en velgørenhed efter eget valg.

10.3

Brugeren skal benytte en digital signatur, når Brugeren logger på sin konto, for at bekræfte Brugerens identitet. Den digitale signatur skal have et sikkerhedsniveau, der svarer til OCES-standarden. Brug af "MitID" opfylder dette krav.

10.4

Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

10.5

Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommendes egen brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

10.6

En Bruger må kun have én Brugerkonto hos REEL Denmark og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er strengt forbudt at have mere end én konto hos REEL Denmark. Hvis REEL Denmark finder frem til yderligere konti tilhørende en Bruger, kan REEL Denmark lukke de ulovlige konti uden varsel, og REEL Denmark forbeholder sig retten til at beslaglægge alle midler på disse ulovlige konti.

10.7

Bemærk, at der ikke påløber renter i forbindelse med penge, der står på din REEL Denmark-konto.

10.8

Du kan ikke satse beløb via Tjenesten, der overstiger det beløb, der står på din REEL Denmark-konto.

10.9

Du er fuldt ansvarlig for al udestående gæld til REEL Denmark. Du indvilliger i ikke at foretage tilbageførsler og/eller at nægte eller tilbagetrække betalinger foretaget af dig i forbindelse med Tjenesten. Du skal kompensere REEL Denmark for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af REEL Denmark som konsekvens af dine handlinger.

10.10

REEL Denmark forbeholder sig retten til at foretage kredit- og/eller identitetstjek på Brugeren via eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelsen af en konto i overensstemmelse med vilkårene i fortrolighedspolitikken. Eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

10.11

REEL Denmark forbeholder sig retten til at benytte eksterne elektroniske betalingsbehandlere og/eller pengeinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller overført til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

10.12

Du anerkender og accepterer, at penge indbetalt af dig på din Brugerkonto opbevares i forvaltning på dine vegne, og de regnes som "Slutbrugers indbetalinger" i henhold til forvaltningsordningen med Isle of Mans skatteafdeling.

10.13

Reglerne og proceduren for en Brugers aktivering af selvudelukkelse fremgår af The Stars Groups Ansvarligt spil-side på deres Sites.

10.14

Spil på nettet kan være ulovligt i din jurisdiktion. I så fald må du ikke bruge dit betalingskort til at fuldføre denne transaktion.

10.15

Vigtige oplysninger om moms, GST-skat og andre afgifter på tjenester ("Omsætningsafgifter"): Hvor der pålægges Omsætningsafgifter, er vores indtægter inkl. alle Omsætningsafgifter. Vi beregner og betaler disse afgifter, hvor det er relevant, på vegne af vores kunder, så du skal ikke foretage dig yderligere i denne forbindelse.

11. TREDJEPARTSSOFTWARE
11.1

Softwaren indeholder tredjepartssoftware, herunder casinospilsoftware licenseret til os af diverse tredjeparter, sportsbetting-software udviklet og udlånt under licens til os af Amelco UK Limited, software udviklet af OpenSSL Project til brug med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk software skrevet af Eric Young; ungif-software skrevet af Eric S. Raymond; PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger samt font-software, der er proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den "Licenserede Software").

11.2

Brugerens anvendelse af den Licenserede software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

11.3

Den Licenserede software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

11.4

Brugerens anvendelse er begrænset til "Intern Brug", hvilket vil sige brug af den Licenserede software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, underlicenseres eller distribueres. "Sædvanlig og normal intern forretningsbrug" omfatter for en Slutbruger, der er en enhed, brug af en sådan Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. "Sædvanlig og normal personlig brug" omfatter brug af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

11.5

Alle rettigheder, som ikke eksplicit er givet i den Licenserede software, er forbeholdte.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project og af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, "som den er", og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbne, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder, men ikke begrænset til, anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen samt alt teoretisk ansvar, om de er under kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

12. VORES BESLUTNINGER OM SPIL ER ENDELIGE
12.1

Historikken for hvert RM-spil bliver registreret på vores servere og i vores databaser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det viste resultat på din enhed og registreringerne på vores server eller i vores databaser er det vores registreringer, der regnes for rigtige. Du accepterer også, at funktionerne "Øjeblikkelig håndhistorik" og "Hand Replayer" ikke regnes for en officiel historik over nogen hænder.

13. SÅDAN FÅR DU HJÆLP TIL ELLER INDGIVER EN KLAGE OVER TJENESTERNE
13.1

Hvis du har et generelt spørgsmål eller vil indgive en klage og derfor får brug for at kontakte os, skal du brugedenne kontaktformular. Du kan også søge på spørgsmål og kontakte os via vores hjælpcenter. Vores kundeservicemedarbejdere sørger for, at dit spørgsmål bliver besvaret eller sendt til den relevante specialistafdeling.

13.2

Hvis du har indgivet en klage, og den ikke er blevet behandlet inden for 14 dage, kontakter vi dig med information om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

13.3

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet din klage på tilfredsstillende vis, kan du til enhver tid efter at have modtaget vores endelige beslutning indsende sagen til onlinetvistbilæggelse gennem EU's platform til onlinetvistbilæggelse. Få mere at vide om denne tjeneste på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, og følg vejledningen i at registrere din klage. Som del af processen bliver du bedt om at angive vores e-mailadresse, som du finder ved at klikke her.

14. ÆNDRINGER
14.1

REEL Denmark forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du er bundet af den rettede Aftale inden for 14 dage, efter at den er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores Sites regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Din fortsatte brug af vores Sites regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

15. GÆLDENDE LOV
15.1

Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til Danmarks love. Konflikter af enhver art, der omhandler denne Aftale, skal løses af de danske domstole.

16. ADSKILLELIGHED
16.1

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

17. OVERDRAGELSE
17.1

REEL Denmark forbeholder sig til enhver tid retten til at overdrage denne Aftale delvist eller i sin helhed uden varsel. Brugeren kan ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

18. DIVERSE
18.1

Ingen dispensation fra REEL Denmark i forbindelse med brud på en eller flere af Aftalens bestemmelser (herunder REEL Denmarks manglende krav om striks og bogstavelig overholdelse af bestemmelser i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

18.2

Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er inkluderet i denne Aftale, med undtagelse af firmaer, der er medlem af Gruppen, eller Tredjepartsleverandører.

18.3

Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

18.4

Denne Aftale udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og os i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

18.5

Brugeren skal altid levere fyldestgørende og korrekt information med hensyn til alle anmodninger om oplysninger og information fra REEL Denmark i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesten i henhold til betingelserne i fortrolighedspolitikken.

18.6

Den danske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

Ophavsret © 2023 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger

Med hensyn til ungif-software:
Distribution af GIFLIB er copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Du kan finde mere information

på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.pokerstarssports.dk.

REEL Denmark kan kontaktes via kundeservice.

Gælder fra 4. december 2023.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE – PM-SPIL

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") bør læses af dig ( "Brugeren", "du" eller "dig") i sin helhed inden brug af tjenester eller produkter fra Stars Mobile. Bemærk, at denne Aftale udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Stars Mobile Limited (herefter omtalt som "Stars Mobile", "os" eller "vi").

Stars Mobile driver "play money"-pokerspillene og -casinospillene ("PM-spil") tilbudt til dig på internetsiderne www.pokerstars.dk og www.pokerstarscasino.dk (vores "Sites"). Betingelser og vilkår for dit PM-spil følger herunder.

Ud over denne Aftales betingelser og vilkår bør du også læse vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik, pokerregler og betingelser og vilkår for PokerStars Rewards samt de andre regler og betingelser for spil og kampagner på vores Sites, som med jævne mellemrum offentliggøres på vores Sites, og der heri inkorporeres som reference, samt andre bestemmelser, vi oplyser dig om.

Ved at klikke på "Jeg accepterer"-knappen i denne softwareinstallation og ved at bruge softwaren (som defineret herunder) accepterer du denne Aftales betingelser og vilkår, vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik og pokerregler, der hver især kan opdateres eller modificeres til enhver tid i henhold til bestemmelserne herunder og deri.

For så vidt angår denne Aftale, er definitionen af "Software" al software, som vi giver eller stiller til rådighed for dig uanset mediet, og uanset om du kan downloade det til din slutbrugerenhed eller ej. Derfor omfatter "Software" Stars Mobiles software, som du kan downloade til din stationære computer eller bærbar ("PC") fra www.pokerstars.dk og www.pokerstarscasino.dk, og den webbaserede software tilgængelig på www.pokerstars.dk og www.pokerstarscasino.dk samt Stars Mobiles softwareapplikation til mobilenheder, som du kan downloade, eller som er tilgængelig på din slutbrugerenhed (herunder, men ikke begrænset til, en mobiltelefon, PDA, tablet eller enhver anden type allerede eksisterende eller fremtidigt fremstillet bærbar eller mobil enhed) (hver især en "Enhed"), såvel som al supplerende software til Softwaren (det være sig webbaseret software eller klient-/serverbaseret software).

1. LICENSOVERDRAGELSE/IMMATERIELLE RETTIGHEDER
1.1

Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Stars Mobile Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverførbar ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til Stars Mobiles servere og spille de tilgængelige PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

1.2

Softwaren er givet i licens af Stars Mobile til dig til privat, personlig brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af personer, der er: (i) under 18 år, (ii) under den juridiske lavalder i deres land eller (iii) tilgår vores Sites fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. Stars Mobile er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

1.3

Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig enten midlertidigt eller permanent fra brug af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

1.4

Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. ophavsret, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

 1. kopiere, distribuere, udgive, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af Softwarens kildekode eller på anden måde;
 2. sælge, overdrage, underlicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
 3. stille Softwaren tilgængelig for tredjepart via computernetværk eller på anden måde;
 4. eksportere Softwaren til noget land (fysisk eller i elektronisk format); eller
 5. benytte Softwaren på en måde, der er forbudt ved gældende love eller regler,

(hver af de førnævnte går herefter under betegnelsen "Uautoriseret brug").

Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, implicitte eller udtalte, der ikke specifikt gives til Brugeren heri, og forbeholder sig alle rettigheder, adkomst og interesser i og med hensyn til Softwaren.

Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for alle skader, omkostninger eller udgifter opstået som resultat af eller i forbindelse med din Uautoriserede brug. Du skal informere Stars Mobile øjeblikkeligt, hvis du bliver bekendt med en anden persons Uautoriserede brug, og skal hjælpe Stars Mobile i et rimeligt omfang med at undersøge sagen, der opstår som følge af din rapportering.

1.5

Betegnelserne "PokerStars", "PokerStars Casino" og "Stars Mobile", domænenavnene "pokerstars.dk", "pokerstarscasino.dk", "pokerstarsmobile.dk" samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne anvendt af Stars Mobile på vores Site og/eller i Softwaren fra tid til anden ("Varemærkerne") er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne tilhørende Stars Mobile og/eller dets Gruppeselskaber og/eller deres licensgivere, og disse entiteter forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker. Desuden er alt indhold på Sitet, herunder, men ikke begrænset til, Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindhold") ejet af Stars Mobile og dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og Sitet ikke opnår rettigheder til nogen dele af Siteindholdet og/eller Varemærkerne. Under ingen omstændigheder må du bruge Siteindholdet og/eller Varemærkerne uden Stars Mobiles forudgående skriftlige tilladelse.

Desuden indvilliger du i ikke at gøre noget, der skader eller kan skade rettighederne, inkl. de immaterielle rettigheder, tilhørende Stars Mobile, dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere i Softwaren, Varemærkerne eller Siteindholdet, og at du ikke vil gøre noget for at skade Stars Mobiles, dets Gruppeselskabers, ansattes, direktørers eller konsulenters image eller omdømme.

1.6

Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesterne (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Stars Mobile og dens Gruppe global, uigenkaldelig, overdragelig, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

1.7

Mens du benytter Tjenesten, kan du "tjene", "købe" eller "handle" virtuelle chips til brug i Tjenesten ("Virtuelle chips"). Du anerkender hermed, at disse termer fra "den rigtige verden" kun bliver brugt figurativt, og at du ikke har nogen ret til eller andel i Virtuelle chips, der figurerer i eller opstår som resultat af Spil, uanset om de er "tjent" i et Spil eller "købt" fra Stars Mobile, eller nogen andre attributter, der omhandler en konto eller lagres i Tjenesten. En saldo med "virtuel valuta", der fremgår af din Brugerkonto, udgør ikke en saldo i "den rigtige verden" eller nogen opsparet værdi, men udgør i stedet en målestok for din licens.

1.8

Stars Mobile tillader og anerkender ikke nogen form for overførsel af Virtuelle chips foretaget uden for Tjenesten eller salg, foræring eller handel i "den rigtige verden" af noget, der findes i eller opstår i forbindelse med brug af Tjenesten, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Stars Mobile. Derfor må du ikke underlicensere, handle, bytte, sælge eller forsøge at sælge Virtuelle chips for værdi af nogen slags uden for Spillet. Alle sådanne overførsler eller forsøg på overførsler er forbudte og ugyldige og kan føre til, at din konto bliver lukket af Stars Mobile. Desuden anerkender du, at vi kan sagsøge dig for skader forårsaget af sådanne overførsler eller forsøg herpå foretaget uden for Tjenesten.

1.9

LICENS TIL VIRTUELLE CHIPS

Du kan købe en licens til at bruge Virtuelle chips, der regnes for at have værdi i Spillene, ved at gå til Købssiden i Tjenesten, indtaste dine kontooplysninger, bekræfte dit køb og endnu en gang anerkende din accept af denne Aftale.

1.10

Når du køber licens til Virtuelle chips, kan vi sende dig en bekræftelsesmail med oplysninger om de Virtuelle chips, du har bestilt. Tjek hurtigst muligt, at oplysningerne i denne bekræftelsesmail er korrekte, og gem en kopi til eget brug. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice. Stars Mobile gemmer en oversigt over alle transaktioner med henblik på eventuelle henvendelser.

1.11

Med hensyn til licensen til at benytte Virtuelle chips udgør din bestilling et tilbud til os om at købe en licens til at bruge disse Virtuelle chips, der bliver accepteret af os, når vi stiller de Virtuelle chips til rådighed på din konto til brug i vores PM-spil ("Accept"). Din licens til at bruge Virtuelle chips i vores PM-spil er en tjeneste leveret af Stars Mobile, der begynder ved Stars Mobiles Accept af dit køb. Et køb af en licens til at bruge Virtuelle chips refunderes ikke af Stars Mobile.

1.12

Stars Mobile kan til enhver tid ændre prisen på Tjenesten og de Virtuelle chips, de licenserer til dig gennem Tjenesten. Du accepterer, at Stars Mobile ikke er pålagt at give dig refusion af nogen grund, og at du ikke vil modtage penge eller anden kompensation for ubrugte Virtuelle chips, når din konto bliver lukket, uanset om det sker frivilligt eller ufrivilligt.

1.13

For at undgå tvivl præciseres det hermed, at køb af en licens til at benytte Virtuelle chips ikke giver dig nogen andre rettigheder end dem, der er specificeret i licensen. Det præciseres desuden, at en købt licens kun kan overdrages som beskrevet i licensens betingelser, og at sådanne licenser ikke må indløses, sælges, overføres, gives, udlejes, udlånes eller på anden måde overdrages i bytte for økonomisk gevinst.

2. INGEN GARANTIER
2.1

Stars Mobile giver hverken udtalte eller indforståede garantier i forbindelse med Tjenesten, der leveres, som den forefindes, og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvalitet, egnethed til brug, fuldkommenhed eller nøjagtighed.

2.2

Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

2.3

Stars Mobile forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller føje til Tjenesten med øjeblikkelig virkning og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt, (for eksempel) hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Stars Mobile i denne henseende.

3. AUTORITET
3.1

Stars Mobile beholder autoriteten over udstedelse, vedligeholdelse og lukning af Brugernes konti på vores Sites. Beslutninger truffet af Stars Mobiles ledelse, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres.

4. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Før du tager Tjenesten i brug og løbende herefter, repræsenterer, garanterer, klausulerer og indvilliger du i:

4.1

at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

4.2

I overensstemmelse med vores lovmæssige krav, og for at du kan tilgå og bruge vores software og/eller vores tjenester via vores hjemmesider, skal du sende os visse personlige oplysninger om dig selv (herunder oplysninger om dine betalingsmetoder) samt data om din geografiske placering og/eller andre sådanne data eller informationer, der kan udledes af din enhed/computer, for at Tjenesten/Softwaren er tilgængelig for dig. Du må ikke bruge vores Software og/eller Tjenester, hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser. Stars Mobile behandler dine personlige oplysninger i henhold til Isle of Mans persondatalovgivning, der er i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

4.3

at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen, som er nødvendige for at have adgang til og for at bruge Tjenesten, ligger uden for Stars Mobiles kontrol, og at Stars Mobile intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed;

4.4

at du ikke må benytte Tjenesten på nogen måde til at skabe, modtage eller være behjælpelig i overførslen eller modtagelsen af penge eller anden økonomisk værdi for dig eller tredjepart (uanset om tredjeparten agerer på dine vegne eller ej). Virtuelle chips har ingen værdi i sig selv og kan ikke overføres eller veksles på en Brugers konto. Desuden har Virtuelle chips på en Brugers konto ingen værdi i sig selv, og de kan ikke indløses for nogen "ægte" valuta eller præmie. Det er derfor forbudt at underlicensere, udleje, lease, sælge, handle, give, overdrage eller på anden måde videregive din Brugerkonto eller evt. Virtuelle chips forbundet med din Brugerkonto til tredjepart, og

4.5

at du er 18 år eller ældre, og at du ikke er midlertidigt selvudelukket fra noget online- eller mobilspilsite, og at du med det samme vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsning af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Site.

5. ULOVLIG BRUG
5.1

SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, foretage reverse engineering eller adskille Softwaren på nogen måde.

5.2

PERSONLIG BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt Brugerens personlige brug og fornøjelse og ikke til penge, og den må ikke benyttes til at skabe økonomisk fortjeneste eller andre pekuniære fordele for Brugeren. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Stars Mobile, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse oplysninger, hvis noget ændrer sig.

5.3

AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugere ved at dele information om lommekort eller på enhver anden måde er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder sig retten ud over andre metoder til at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder Stars Mobile sig retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Stars Mobile retten til at lukke Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

5.4

EKSTERNE HJÆLPEVÆRKTØJER TIL SPILLERE. Stars Mobile forbyder eksterne hjælpeværktøjer til spillere ("EPA-værktøjer"), der er udviklet til at give spillerne en "uretfærdig fordel". Stars Mobile definerer EPA-værktøjer som computersoftware (ud over Softwaren) og ikke-softwarebaserede systemer (f.eks. websteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Stars Mobile har et bredt syn på, hvad der udgør en "uretfærdig fordel" i forbindelse med brugen af EPA-værktøjer, og du kan få specifik vejledning i vores politik om tredjepartsværktøjer og -tjenester. For at undgå tvivl er det forbudt, men ikke begrænset til, at tilgå eller indsamle oplysninger om andre spillere ud over den information, som Brugeren selv har observeret under Brugerens eget spil, og at modtage råd, anvisninger eller hjælp i realtid under spillet, når der er tale om mere end basale oplysninger.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder, men ikke begrænset til, "bots", er strengt forbudt i forbindelse med brug af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spilleren gennem brugerfladen i Softwaren og uden hjælp af nogen former for kunstig intelligens.

5.6

Du accepterer, at Stars Mobile kan tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-værktøjer. Disse forholdsregler kan inkludere, men er ikke begrænset til, at undersøge, hvilken software der kører på samme tid som Stars Mobile-softwaren på en Brugers computer. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, herunder, men ikke begrænset til, at bruge tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

5.7

CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre sine Virtuelle chips til en anden Bruger. Alle Brugere, der under brug af Tjenesten udfører eller forsøger at udføre chip-dumping sammen med enhver anden Bruger, kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres brugerkonto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Stars Mobile ikke forpligtet til at returnere dine Virtuelle chips til dig, hvis du skulle have nogen stående på din Brugerkonto på det pågældende tidspunkt.

5.8

BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Stars Mobile finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, handlingerne nævnt i paragraf 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, herunder, men ikke begrænset til, brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, er Stars Mobile berettiget til at skride til handling, herunder, men ikke begrænset til:

 1. øjeblikkelig spærring af Brugerens adgang til Tjenesten;
 2. lukning af en Brugers konto hos Stars Mobile;
 3. konfiskering af alle Virtuelle chips på Brugerens konto og/eller
 4. sagsanlæg mod Brugeren.
6. STØDENDE SPROGBRUG OG INDHOLD

Brugeren må ikke skrive eller slå noget op, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, enten via chatfunktionen, spillerbilleder eller i e-mailkommunikation med Stars Mobiles ansatte.

7. BRUD
7.1

Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder Stars Mobile og alle selskaber i Gruppen, der yder tjenester til Brugeren, sig – uden at det berører andre rettigheder – retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester udbudt af Gruppen, lukning af Brugerens konto på vores Sites eller andre sites udbudt af Gruppen, konfiskering af alle Virtuelle chips på Brugerens konto på vores Sites eller andre sites drevet af Gruppen og/eller sagsanlæg mod Brugeren.

7.2

Du accepterer at holde Stars Mobile skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, aktionærer, direktører og ansatte for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab, omkostninger eller udgifter, herunder juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

 1. brud fra din side på dele af eller hele denne Aftale;
 2. overtrædelse fra din side af nogen love eller tredjeparts rettigheder og
 3. brug fra din eller anden persons side af Tjenesten med dine Loginoplysninger (som defineret herunder), uanset om det sker med eller uden din tilladelse eller viden.
8. ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1

Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Stars Mobile eller medlemmer af Gruppen ansvarlige for nogen særlige, tilfældige, direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, driftsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder eller enhver anden form for pekuniært tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Stars Mobile havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

8.2

Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Stars Mobiles eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed eller (b) svindel eller vildledende fremstilling.

9. SIKKERHED OG DIN KONTO
9.1

Alle Brugerkonti er tilgængelige via brug af en kombination af et unikt brugernavn ("Brugernavn"), et unikt og hemmeligt password ("Password") og andre valgfri numeriske autentifikationsmetoder, som Brugeren kan vælge (Brugernavn, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit eget Brugernavn og Password i henhold til reglerne herfor.

9.2

Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

9.3

Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommendes egen brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

9.4

En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Stars Mobile og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er strengt forbudt at have mere end én konto hos Stars Mobile. Hvis Stars Mobile finder frem til yderligere konti tilhørende en Bruger, kan Stars Mobile lukke de ulovlige konti uden varsel, og Stars Mobile forbeholder sig retten til at beslaglægge alle Virtuelle chips på disse ulovlige konti.

9.5

Du kan ikke via Tjenesten placere nogen indsatser (med Virtuelle chips), der overstiger beløbet, der står i Virtuelle chips på din Brugerkonto.

9.6

Du er fuldt ansvarlig for al udestående gæld til Stars Mobile. Du indvilliger i ikke at foretage tilbageførsler og/eller at nægte eller tilbagetrække betalinger foretaget af dig i forbindelse med Tjenesten. Du skal kompensere Stars Mobile for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af Stars Mobile som konsekvens af dine handlinger.

9.7

Stars Mobile forbeholder sig retten til at foretage kredit- og/eller identitetskontrol af Brugeren via eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelse hos Tjenesten. Eksterne kreditvurderingsbureauer eller -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

9.8

Stars Mobile forbeholder sig retten til at benytte eksterne elektroniske betalingsbehandlere og/eller pengeinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller overført til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

10. TREDJEPARTSSOFTWARE
10.1

Softwaren indeholder som komponent tredjepartssoftware, inkl. software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org), kryptografisk software skrevet af Eric Young, ungif-software skrevet af Eric S. Raymond, PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger og font-software, der er proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den "Licenserede Software").

10.2

Brugerens anvendelse af den Licenserede software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

10.3

Den Licenserede software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

10.4

Brugerens anvendelse er begrænset til "Intern Brug", hvilket vil sige brug af den Licenserede software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, underlicenseres eller distribueres. "Sædvanlig og normal intern forretningsbrug" omfatter for en Slutbruger, der er en enhed, brug af en sådan Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. "Sædvanlig og normal personlig brug" omfatter brug af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

10.5

Alle rettigheder, som ikke eksplicit er givet i den Licenserede software, er forbeholdte.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project og af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, "som den er", og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbne, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder, men ikke begrænset til, anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen samt alt teoretisk ansvar, om de er under kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

11. TVIST

Historikken for hvert PM-spil bliver registreret på vores servere og i vores databaser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et resultat vist på din enhed og registreringerne på vores server eller i vores databaser er det vores registreringer, der skal regnes for rigtige. Du accepterer også, at funktionerne "Øjeblikkelig håndhistorik" og "Hand Replayer" i Softwaren ikke skal regnes for en officiel historik over nogen hænder.

12. ÆNDRINGER

Stars Mobile forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du er bundet af den rettede Aftale inden for 14 dage, efter at den er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores Sites regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Kopier af tidligere versioner af Aftalen kan rekvireres ved at skrive til Stars Mobile, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man IM3 1DZ. Din fortsatte brug af vores Sites regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

13. GÆLDENDE LOV

Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepterer uigenkaldeligt, at de relevante domstole på Isle of Man har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med Aftalen, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at sager bliver ført for disse domstole, eller at en sag er blevet ført for et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf begrænser Stars Mobiles ret til eller mulighed for at lægge sag an mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindre søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse samtidigt eller efterfølgende inden for den pågældende retskreds' love herom. Valget af lovgivning forringer ikke de rettigheder, der kan gælde for dig som forbruger i henhold til de ufravigelige bestemmelser i EU-lovgivningen eller i den lovgivning, som ville gælde for dig i den valgte lovgivnings fravær.

14. ADSKILLELIGHED

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

15. OVERDRAGELSE

Stars Mobile forbeholder sig retten til at overdrage denne Aftale delvist eller i sin helhed uden varsel. Brugeren kan ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

16. DIVERSE
16.1

Ingen dispensation fra Stars Mobile i forbindelse med brud på en eller flere af Aftalens bestemmelser (herunder Stars Mobiles manglende krav om striks og bogstavelig overholdelse af bestemmelser i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

16.2

Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale, med undtagelse af selskaber, der er medlem af Gruppen.

16.3

Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

16.4

Denne Aftale udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og os i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

16.5

Brugeren skal altid levere fyldestgørende og korrekt information i forbindelse med alle anmodninger om oplysninger og information fra Stars Mobile i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesten i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

16.6

Den engelske version af denne Aftale er den gældende version i tilfælde af uoverensstemmelser i oversatte versioner af Aftalen.

Ophavsret © 2023 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Alle rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger

Med hensyn til ungif-software:
Distribution af GIFLIB er copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Se mere information på www.pokerstars.dk og www.pokerstarscasino.dk.

Stars Mobile kan kontaktes via kundeservice.

Gælder fra 4. december 2023.