pokercasinosports

Sådan spiller du Texas Hold'em

Vil du gerne spille Texas Hold'em-poker? Her finder du det, du har brug for at vide om Texas Hold'em, så du kan lære at spille spillet, herunder regler, hænderne, forskellige varianter af spiltypen med mere.

Hvad er Texas Hold'em?

Texas Hold'em er en af de mest populære pokervarianter i verden. På trods af at Texas Hold'em er relativt enkelt, kan det spilles med et tilsyneladende uendeligt antal strategier og taktikker.

Regler i Texas Hold'em

Det er vigtigt at forstå de grundlæggende regler, når du skal i gang med at spille Texas Hold'em:

 • Hver spiller får to kort, som kun vedkommende kan se (kaldet lommekort).
 • Dealeren lægger fem kort på bordet (fælleskort) – først tre på én gang, så endnu et og derefter et mere – som alle spillere kan bruge til at danne den bedste mulige hånd bestående af fem kort
 • Før og efter kortene vises, skiftes spillerne til at satse. Alle spillere skal have lagt samme antal chips i puljen for at blive i hånden og se næste kort (medmindre én spiller allerede er all-in).
 • Den bedste pokerhånd vinder puljen. En spiller kan benytte en hvilken som helst kombination af de syv kort, vedkommende har til rådighed, til at danne den bedste femkortshånd, hvor spilleren benytter nul, et eller begge sine lommekort

Blinds

I Hold'em indikerer en markør, der kaldes for "knappen" eller "dealerknappen", hvilken spiller der er dealeren i det aktuelle spil. Før spillet begynder, betaler spilleren til venstre for knappen noget, der kaldes "small blind", der er den første, tvungne indsats. Spilleren til venstre for small blind betaler "big blind", der typisk er to gange small blind (blinds kan variere afhængigt af indsatser og spillets struktur).

I Limit-spil er big blind det samme som minimumindsatsen, og small blind er typisk halvdelen af big blind (men kan være større afhængigt af indsatserne i spillet). For eksempel i et $2/$4 Limit-spil er small blind $1, og big blind er $2. I et $15/$30 Limit-spil er small blind $10, og big blind er $15.

I Pot Limit- og No Limit-spil bliver spillene refereret til på størrelsen af deres blinds (for eksempel har et $1/$2 Hold'em-spil en small blind på $1 og en big blind på $2).

Afhængigt af strukturen i det pågældende spil skal hver spiller muligvis også betale en "ante" (en anden form for tvungen indsats, der normalt er mindre end begge blinds, og som alle spillere ved bordet skal betale) til puljen.

Nu får hver spiller sine to lommekort. Indsatsrunden kører med uret rundt om bordet startende med spilleren "under the gun" (til venstre for big blind).

Indsatsmuligheder

Som i andre former for poker er de tilgængelige muligheder i Hold'em "folde", "checke", "satse", "kalde" eller "raise". De tilgængelige handlinger afhænger af tidligere handlinger foretaget af spillerne. Hvis der ikke er lagt en indsats, så kan spilleren enten checke (afstå fra at satse, men stadig være med i hånden) eller satse. Hvis en spiller har satset, kan efterfølgende spillere enten folde, kalde eller raise. At kalde betyder, at man matcher den foregående spillers indsats. At raise betyder, at man ikke kun matcher den foregående indsats, men også overgår den.

Før floppet

Efter at spilleren har set sine lommekort, har vedkommende nu muligheden for at spille sine kort ved at kalde eller raise big blind. Handlingen starter til venstre for big blind, der regnes for en "aktiv" indsats i denne runde. Den spiller har muligheden for at folde, kalde eller raise. Hvis big blind f.eks. var $2, ville det koste $2 at kalde eller mindst $4 at raise. Handlingen fortsætter derefter med uret rundt om bordet.

Bemærk: Indsatsstrukturen afhænger af spillets type. Forklaring af indsatsstrukturen i Limit Hold'em, No Limit Hold'em og Pot Limit Hold'em kan findes herunder.

Man fortsætter med at satse i hver indsatsrunde, indtil alle aktive spillere (som ikke har foldet) har placeret tilsvarende indsatser i puljen.

Floppet

Nu bliver tre kort vist på bordet med billedsiden opad. Det kaldes et "flop". I Hold'em er de tre kort på floppet fælleskort, som alle de aktive spillere kan benytte. Indsatser på floppet begynder ved den aktive spiller til venstre for knappen. Indsatsmulighederne er ligesom før floppet, men hvis ingen har satset, kan man checke, så handlingen går videre til den næste spiller ved bordet.

Turn

Når spillerne er færdige med at satse i flop-runden, bliver "turn"-kortet vist med billedsiden opad midt på bordet. Turn-kortet er det fjerde fælleskort i Hold'em (og kaldes nogle gange for "Fourth Street"). Endnu en indsatsrunde begynder ved den aktive spiller til venstre for knappen.

River

Når spillerne er færdige med at satse i turn-runden, bliver "river"-kortet eller "Fifth Street" vist med billedsiden opad midt på bordet. River-kortet er det femte og sidste fælleskort i Hold'em-spil. Igen starter indsatserne ved den aktive spiller til venstre for knappen, og de samme indsatsregler gælder som i flop- og turn-runderne.

Showdown

Hvis der er mere end én spiller tilbage, når den sidste indsatsrunde er slut, viser den sidste, der satsede eller lavede et raise, sine kort, medmindre der ikke blev satset noget i den sidste runde, hvilket resulterer i, at spilleren til venstre for knappen viser sine kort først. Spilleren med den bedste pokerhånd bestående af fem kort vinder puljen. I tilfælde af ens hænder deles puljen ligeligt mellem spillerne med de bedste hænder. Ifølge Hold'em-reglerne har alle kulører samme værdi.

Efter puljen er blevet givet til en eller flere spillere, starter en ny runde Hold'em. Knappen bliver nu flyttet med uret til den næste spiller, blinds og evt. ante bliver igen betalt, og en ny hånd bliver givet til hver spiller.

Hvor mange håndkombinationer er der i Texas Hold'em?

Der er 1.326 mulige kombinationer for din starthånd i Texas Hold'em. Men eftersom kulørerne ikke har nogen værdi i den her pokervariant, har mange af kombinationerne samme værdi før floppet. Hvis vi eliminerer identiske kombinationer, er der 169 starthænder i Texas Hold'em.

To esser er den bedste starthånd før floppet. Men hvis din hånd ikke bliver forbedret ved hjælp af fælleskortene, har du kun et par. Især i puljer med flere deltagere er den hånd muligvis ikke så stærk, så du skal fortsætte til de senere indsatsrunder, eller så du vinder hånden ved showdown.

Når du spiller heads up (mod kun én modstander), skal du typisk spille en meget bred vifte af starthænder – især når du sidder med dealerknappen.

Men i spil med flere modstandere skal du være mere selektiv, hvad angår dine starthænder, og tage hensyn til bordposition og dine modstanderes ageren. Følgende er hænder, der generelt er stærke at spille:

 • Høje par – par es og par konge er de bedste starthænder i Texas Hold'em. De kan spilles med stor selvsikkerhed og aggressivitet før floppet, og du bør ikke holde dig tilbage fra at lægge chips i puljen i den fase af spillet, hvis muligheden byder sig. Par dame og par knægt er de næstbedste par, som også kan spilles på positiv vis, men du skal træde varsomt, hvis du oplever stor aggression før floppet, eller hvis floppet indeholder højere kort.
 • Lave par – lave og mellemhøje par som par 4 eller par 6 er gode at spille, hvis du sidder på en af de sidste positioner og kan komme til at se et flop relativt billigt, så du kan forsøge at ramme tre ens på floppet. Hvis du gør det, er din hånd ret godt maskeret for de af dine modstandere, der går efter højere par eller højere kort. Det anbefales at folde i tilfælde af en masse action før floppet, eller hvis der bliver satset, efter at du ikke har ramt noget på floppet.
 • Suited connectors – kort med sammenhængende talværdi og ens kulør (f.eks. hjerter knægt og hjerter 10). Den type hænder er gode at spille efter floppet og kan give dig chancen for at få en straight eller flush. Det anbefales, at du spiller mange af de hænder, hvis der er flere modstandere, og/eller hvis du har mange chips, eftersom du har potentialet til at vinde store puljer mod spillere med dårligere kort som to par eller tre ens.
 • Suited aces – hænder som hjerter es og hjerter 4 giver dig mulighed for at få en straight, men vigtigere endnu: nut flush. Det kan også være meget profitabelt mod spillere med dårligere kort – især spillere, som også kan få en mindre værdifuld flush. Derudover er suited aces gode hænder at bluffe med i tilfælde af et raise før floppet. Når du sidder med et es, betyder det, at du blokerer kombinationer med et es, som din(e) modstander(e) kan sidde med. Og hvis din indsats bliver kaldt, er din hånd stadig rimelig spilbar efter floppet.

Hvordan rangeres hænderne i Texas Hold'em?

At forstå håndrangeringen ud over dine starthænder er vigtigt, når du skal spille den bedste mulige femkortshånd med de syv tilgængelige kort.

Texas Hold'em bruger den traditionelle pokerhåndrangering:

 • Royal flush – 10-es i samme kulør
 • Straight flush – fem kort i samme kulør, i numerisk rækkefølge
 • Fire ens – fire kort af samme rang og et sidekort/"kicker"
 • Fuldt hus – tre kort af samme rang og to kort af en anden, matchende rang
 • Flush – fem kort i samme kulør
 • Straight – fem kort i numerisk rækkefølge
 • Tre ens – tre kort af samme rang og to sidekort
 • To par – to kort af samme rang, to andre kort af samme rang og ét sidekort
 • Et par – to kort af samme rang og tre sidekort
 • Højeste kort – ingen ens kort og ingen anden håndtype

Se mere om håndrangering, herunder eksempler på pokerhænder, i sektionen Sådan spiller du.

Limit, No Limit, Pot Limit og Mixed Texas Hold'em

Hold'em-reglerne er de samme i Limit-, No Limit- og Pot Limit-pokerspil med nogle få undtagelser:

 • Limit Texas Hold'em
  Indsatser i Limit Hold'em foregår i forudbestemte, strukturerede beløb. Før og på floppet er alle indsatser og raises på samme beløb som big blind. På turn og river fordobles alle indsatser og raises. I Limit Hold'em er det maks. tilladt at lægge fire indsatser pr. spiller i hver indsatsrunde. Disse består af (1) indsats, (2) raise, (3) re-raise og (4) cap (sidste raise).
 • No Limit Texas Hold'em
  Minimumindsatsen i No Limit Hold'em er det samme som størrelsen på big blind, men spillerne kan satse så meget, de vil, op til alle deres chips.

  Minimum-raise: I No Limit Hold'em skal et raise være mindst lige så meget som den tidligere indsats eller det tidligere raise i den samme runde. Hvis en spiller for eksempel satser $5, skal den anden raise med mindst $5 (en samlet indsats på $10).

  Maksimum-raise: Størrelsen på din stack (dine chips på bordet).

  I No Limit Hold'em er der ikke noget loft over antallet af tilladte raises.
 • Pot Limit Texas Hold'em
  Minimumindsatsen i Pot Limit Hold'em er det samme som størrelsen på big blind, men spillerne kan altid satse op til puljens størrelse.

  Minimum-raise: Et raise skal være mindst lige så meget som den tidligere indsats eller det tidligere raise i den samme runde. Hvis en spiller for eksempel satser $5, skal den anden raise med mindst $5 (en samlet indsats på $10).

  Maksimum-raise: Størrelsen på puljen, der defineres som den samlede pulje plus alle indsatser på bordet plus beløbet, som den aktive spiller først skal kalde, før vedkommende raiser.

  Eksempel: Hvis puljens størrelse er $100, og der ikke er nogen tidligere indsatser i en given indsatsrunde, kan en spiller maksimalt satse $100. Efter indsatsen går turen videre med uret til den næste spiller. Denne spiller kan enten folde, kalde $100 eller raise et beløb mellem minimum ($100 mere) og maksimum. Maksimumindsatsen er i dette tilfælde $400 – raiseren kalder først $100, hvilket bringer puljens størrelse til $300, hvorefter vedkommende raiser $300 yderligere, hvilket giver en samlet indsats på $400.

  I Pot Limit Hold'em er der ikke noget loft over antallet af tilladte raises.
 • Mixed Texas Hold'em
  I Mixed Hold'em skifter spillet mellem runder med Limit Hold'em og No Limit Hold'em. Blinds stiger normalt, når spillet skifter fra No Limit til Limit, for at sikre en vis konsistens i gennemsnitspuljen i hvert spil. Indsatsreglerne i hver runde følger reglerne for den pågældende variant som beskrevet tidligere.

I PokerStars-softwaren er det ikke muligt at satse mindre end minimum eller mere end maksimum. Med indsatsskyderen og i indsatsvinduet kan du kun satse beløb inden for de tilladte grænser.

Lær at spille Texas Hold'em gratis

Hvis du vil lære at spille Hold'em, kan du downloade PokerStars' software og spille nogle af de gratis pokerspil, hvor du kan spille online mod andre spillere. I modsætning til poker om penge er der ikke noget på spil, så du kan tage dig god tid til at lære alle reglerne i Hold'em.

Ud over Texas Hold'em har vi også mange andre pokervarianter. Se mere på vores side med pokerspil.

Yderligere oplysninger

I et spil Texas Hold'em forsøger spillerne at vinde puljen – summen af alle indsatser, der er blevet spillet i hånden. En spiller vinder puljen, hvis vedkommende har den bedste femkortshånd ved showdown.

Hvis alle spillere undtagen én har valgt at folde, vinder den tilbageværende spiller puljen uden at skulle vise sin hånd.

Succes i Texas Hold'em afhænger ofte af strategi. Når du begynder at udvikle din optimale strategi i Texas Hold'em, kan det være godt at tage følgende i betragtning:

 • Vælg at spille starthænder, som giver dig større sandsynlighed for at vinde penge i forskellige situationer. Sidder du med dealerknappen? Tænk på, hvad andre har gjort, og få mest muligt ud af at sidde i en bedre position ved bordet.
 • Tænk på dine potentielle hænder, og hvad andre sandsynligvis vil gøre, når du vælger størrelsen på din indsats. Her kan position også spille en stor rolle i din beslutningsproces.
 • At kunne folde og vide, hvornår du har tabt, er en færdighed, der kan være med til at passe på dine chips/dit buy-in og på længere sigt give dig succes og bevare pengene på din konto. Lær, hvornår det er bedst at folde og gå videre til næste hånd.

Træning og erfaring kan være vigtige aspekter, når det handler om at udvikle en succesfuld pokerstrategi. PokerStars har gratis spil, hvor spillerne kan finpudse deres færdigheder, og derudover en række strategitips og råd.