pokercasinosports

Turneringsregler

Disse regler gælder for turneringer på vores platform.

Disse turneringsregler komplementerer vores tjenestevilkår i stedet for at afløse dem. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem turneringsreglerne og tjenestevilkårene gælder tjenestevilkårene.

Bemærk: Regel nr. 1.5, 2.4 og 2.5 gælder kun for turneringer, hvor der bruges blinds og/eller en dealerknap.

1. Generelt
1.1

Vi vil til enhver tid prioritere spillets bedste interesser og retfærdighed i vores beslutningsproces. Usædvanlige omstændigheder kan til tider diktere beslutninger, der af hensyn til retfærdighed har fortrinsret over de skrevne regler.

1.2

Alle turneringer begynder præcis på det tidspunkt, der er angivet i turneringslobbyen. Vi forbeholder os retten til at udsætte eller aflyse en turnering uden forudgående varsel.

1.3

Vigtig information om hver turnering, herunder blindstrukturen, rundernes længde, rebuys og pauser, kan findes ved at vælge turneringen i lobbyen og dobbeltklikke på den (desktop) eller ved at trykke på selve turneringen i lobbyen (mobil). Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre alle parametre for en turnering uden varsel.

1.4

Spillerne bliver placeret vilkårligt. Det er ikke tilladt at skifte plads.

1.5

Dealerknappen placeres på plads nr. 1, når spillet begynder.

1.6

I Fixed Limit-turneringer er ét bet og tre raises tilladt. Der er ingen grænse for antallet af raises i Pot Limit- og No Limit-turneringer.

1.7

Præmierne bliver udbetalt som angivet i turneringslobbyen, medmindre der indgås en aftale (se regel 8.1), eller hvis turneringen bliver aflyst (se vores politik om aflysning af turneringer herunder). Præmiestrukturen er ikke endelig, før tilmelding er lukket, og rebuy- og/eller add-on-perioden er slut.

1.8

Du skal have penge nok på din konto for at være berettiget til at foretage rebuy i en rebuy-turnering. Penge, der p.t. er i spil i andre turneringer eller cash games, eller der er i andre valutaer end turneringens valuta, regnes ikke som tilgængelige.

1.9

Sen tilmelding: Sen tilmelding er muligt i de fleste turneringer. Varigheden af perioden med sen tilmelding varierer, men vises altid på turneringsbilletten i Quick Seat-lobbyen, på oplysningspanelet i fanen Turneringer og i overskriften i turneringslobbyen for den turnering. Perioden for sen tilmelding måles i klokketimer (i modsætning til turneringstid). Hvis eksempelvis en turnering begynder kl. 09:00 og har sen tilmelding i 90 minutter, lukker sen tilmelding kl. 10:30. Sen tilmelding lukker tidligt, hvis tilstrækkeligt med spillere elimineres, så spillerne er nået i pengene.

Bemærk, at spillerne kun kan deltage i en turnering én gang, medmindre re-entry er tilladt, hvilket er angivet i turneringslobbyen. Det er ikke tilladt, at en spiller bruger flere konti til at deltage mere end én gang i den samme turnering, og det kan føre til straf, herunder advarsel, diskvalifikation fra turneringen (med delvis eller hel konfiskering af præmier) eller udelukkelse fra vores platform.

1.10

Afmelding: Afmelding fra de fleste turneringer er muligt indtil et tidspunkt, der er angivet i turneringslobbyen for hver turnering, og som kan variere fra event til event. Spillere, der har vundet deres plads i en satellit, kan afmelde sig, hvis eventen tillader det, men de får turneringspenge (T-Money) eller en billet til en anden event i bytte for deres plads. T-Money kan bruges til at købe sig ind i vores øvrige turneringer. Se mere her.

Nogle satellitter slutter, efter målturneringen er begyndt, men inden sen tilmelding lukker. I disse tilfælde får satellitvinderne plads direkte i målturneringen, når satellitten er slut.

Bemærk: Tilmeldings- og afmeldingsfrister kan variere, og afmelding er ikke muligt i alle turneringer. Se de specikke oplysninger om tilmelding for hver turnering i turneringslobbyen. Vi forbeholder os retten til at ændre til- og afmeldingsfristerne uden forudgående varsel.

Spillere, der udelukker sig selv i løbet af en turnering over flere dage, vil stadig kunne afslutte evt. igangværende turneringer, som de deltager i. Det vil også sige, at spillere, der beder om at blive selvudelukket fra at spille på vores platform efter at have kvalificeret sig til dag 2 i en turnering over flere dage, stadig vil kunne deltage i den turnering en følgende dag i den turnering, selv efter selvudelukkelsesperioden begynder. Spillere, der vælger ikke at spille de følgende dage, kompenseres ikke.

Spillere, der beder om at blive selvudelukket under en phase-turnering, kan ikke gennemføre turneringens næste fase. Sørg for at tage i betragtning, om du kan deltage i hele turneringen, før du deltager i første fase.

2. Elimineringer
2.1

Turneringen slutter, når én spiller har vundet alle de chips, der er i spil, eller når alle tilbageværende spillere modtager den samme præmie (hvis der eksempelvis er fem identiske præmier i turneringen, så kan turneringen slutte, når der er fem spillere tilbage).

2.2

Hvis to eller flere spillere bliver elimineret på den samme hånd, bliver spilleren, der havde flest chips ved starten af hånden, placeret højest. Hvis alle spillerne havde det samme antal chips ved håndens start, vil disse spillere få samme placering, og eventuelle gevinster til de pågældende spillere vil blive fordelt ligeligt imellem dem. Når der spilles én hånd ad gangen (som beskrevet i regel 2.3), regnes to eller flere spillere, der bliver elimineret i samme "synkroniserede" hånd, for at være blevet elimineret samtidigt, selv hvis de sidder ved forskellige borde. Slutplaceringen afgøres så ud fra antal chips.

2.3

På visse tidspunkter i turneringen (for eksempel når præmiepengene stiger markant med de næste par elimineringer), og hvor der er mere end ét bord tilbage, kan turneringen spilles én hånd ad gangen. Det betyder, at hvis ét bord afslutter sin hånd før andre borde, venter det pågældende bord, til alle borde er færdige, før næste hånd begynder.

2.4

I vores turneringer benytter vi en regel om, at knappen rykker med uret. Denne regel betyder, at ingen spiller kan modtage dealerknappen to gange i træk, for ved slutningen af hver hånd rykker knappen med uret. Konsekvensen af denne regel er, at når spillere bliver elimineret, kan andre spillere få en udsættelse af en eller begge blinds. Da disse hændelser er tilfældige, får ingen spiller en langvarig fordel heraf.

2.5

Når der er to spillere tilbage ved finalebordet, betaler spilleren med dealerknappen small blind, og vedkommende har den første tur i den første runde.

2.6

Når spillerne bliver elimineret fra turneringen, bliver bordene brudt op for at udfylde tomme pladser, så bordene har lige mange (eller så tilnærmelsesvis lige mange) aktive spillere. Denne omfordeling af pladser er tilfældig, og selvom det sker sjældent, kan det resultere i, at en spiller skal betale mere end én big blind i træk. Spillerne, der bliver flyttet for at udjævne antallet ved bordene, bliver om muligt flyttet til en identisk position, hvad angår blinds. Når nok spillere er blevet elimineret, bliver alle spillerne samlet på "finalebordet".

3. Pauser
3.1

Pauserne i en turnering kan ses under "Turneringsinfo" i fanen "Struktur" i turneringslobbyen. Pausernes længde og tidspunkter kan variere fra event til event. Vi benytter to slags pauser:

 1. I turneringer med synkroniserede pauser er der pause 55 minutter over hver hele time. Hvis en turnering for eksempel starter kl. 07:25, er der pause kl. 07:55, 08:55, 09:55 og hver time derefter, indtil turneringen er slut. Der kan også være turneringer, hvor den synkroniserede pause kun finder sted hver anden time. For eksempel kunne en sådan turnering med start kl. 08:35 holde pause kl. 08:55, 10:55 og hver anden time derefter.
  I rebuy-turneringer af denne type, hvor add-ons er tilladt, er der endnu en kort pause (normalt tre minutter) efter afslutningen af rebuy-perioden, så spillerne har mulighed for add-ons.
 2. I andre turneringer er der pause med regelmæssige intervaller i løbet af spillet. En turnering, der starter kl. 07:25, går for eksempel på pause efter hver times spil, hvilket betyder, den første pause begynder kl. 08:25.

I alle tilfælde venter turneringen, indtil alle hænder er spillet færdig, før pausen begynder. Det betyder, at pausen kan være en smule længere på visse borde.

Bemærk, at der ikke er pause i alle turneringer (for eksempel hyperturbo- og nogle Heads-Up- og Shootout-events).

4. Afbrudt internetforbindelse og at "sidde over"
4.1

Ved at deltage i en turnering accepterer spilleren risiko for afbrudt internetforbindelse grundet problemer med forbindelsen mellem vedkommendes enhed og serverne, lag eller fastfrysninger eller andre problemer med spillerens enhed eller forbindelse.

  1. Vi påtager os intet ansvar for afbrudt forbindelse for spillerne bortset fra i tilfælde af servernedbrud.
  2. Selvom hver spiller er ansvarlig for sin egen internetforbindelse, prøver vi på at sikre spillere, der mister forbindelsen i de sidste faser af en turnering om penge, ved at give ekstra tid til at genetablere forbindelsen ("Disconnect Extra Time" eller "DET").
  3. Hvis en spiller bruger al sin tid under en hånd, uanset om vedkommende har mistet forbindelsen eller ej, bliver spillerens hånd foldet, hvis den står over for et bet eller raise, eller der vælges check, hvis den ikke gør.
  4. Hvis spilleren ikke har forbindelse, inden en hånd starter, modtager spilleren kort, og evt. blinds og/eller ante bliver betalt. Der er ingen regler mod at sidde over. Spilleren, der gør det, fortsætter med at betale blinds og antes, og vedkommende får fortsat kort. To eller flere spillere må ikke lave en aftale om at sidde over samtidig, uanset om det er ved samme eller forskellige borde.
  5. Hvis alle spillere ved et bord mister forbindelsen i Shootout- og Heads-Up-events og/eller sidder over i et større antal hænder (typisk 250 eller flere hænder i turneringer om penge), slutter spillet, og spilleren med flest chips går videre til næste runde.

I almindelige multi-table-turneringer er DET kun tilgængeligt ved finalebordet. DET er som følger:

 • Første tur: mellem 60 og 240 sekunder
 • Anden tur: mellem 30 og 120 sekunder (halvt så lang tid som ved første tur)
 • Tredje tur: mellem 15 og 60 sekunder (halvt så lang tid som ved anden tur)
 • Fjerde (og efterfølgende) tur: Ingen ekstra tid, men eftersom spilleren "sidder med", har vedkommende den almindelige mængde tid til at agere, før der foldes.

I Sit & Go-turneringer med færre end 45 spillere er ekstra tid ved tabt forbindelse muligt, når der er det antal spillere tilbage, som når i pengene, plus én. DET er som følger:

 • Første tur: 120 sekunder
 • Anden tur: 60 sekunder
 • Tredje (og efterfølgende) tur: Ingen ekstra tid, men eftersom spilleren "sidder med", har vedkommende den almindelige mængde tid til at agere, før der foldes.

I Heads-Up-turneringer er ekstra tid ved tabt forbindelse muligt gennem hele turneringen. DET er som følger:

 • Første tur: 120 sekunder
 • Anden tur: 60 sekunder
 • Tredje (og efterfølgende) tur: Ingen ekstra tid, men eftersom spilleren "sidder med", har vedkommende den almindelige mængde tid til at agere, før der foldes.

I alle ture herover har spilleren status som "sidder med", efter vedkommende foldes, og får derfor den angivne mængde tid, når det igen er vedkommendes tur.

Bemærk, at i alle turneringer nulstilles DET, hver gang brugeren får forbindelse igen. Så hvis en spiller sidder ved finalebordet i en event med flere borde, mister forbindelsen, ryger ned til 30 sekunder pr. tur og mister forbindelsen igen, begynder spilleren med 240 sekunder ved sin næste tur.

I løbet af den tid, hvor systemet venter på en spiller, der har mistet forbindelsen, stoppes turneringsuret (som hæver blindniveauer).

Bemærk: Reglerne herover kan variere fra turnering til turnering. DET gives ikke nødvendigvis i alle turneringer. Vi forbeholder os retten til at ændre disse regler uden forudgående varsel.

5. Chat
5.1

Uanset om spillerne er med i en hånd eller ej, må de ikke diskutere hånden eller deres kort, før den er afsluttet. Spillerne har til enhver tid pligt til at beskytte de andre spillere i en turnering. Diskussion af foldede kort eller mulige hænder er ikke tilladt. Diskussion af hænder under spil kan føre til en straf.

6. Uetisk spil
6.1

Poker er et enkeltmandsspil (ikke et holdspil). Alle handlinger og al chat, der har til sigte at hjælpe en anden spiller, regnes for uetisk og er forbudt. Uetisk spil såsom soft-playing (at spille mindre aggressivt mod en partner) og chip dumping (at tabe chips til en partner med vilje) kan resultere i straf, herunder konfiskering af penge fra den skyldiges konto og/eller lukning af konto. Vi gennemser rutinemæssigt spil for at finde brud på vores regler og sikre vores spils integritet. Det kan være nødvendigt at tilbageholde en spillers gevinster indtil afslutningen af gennemgangen af vedkommendes spil.

6.2

Med visse undtagelser (beskrevet herunder) må en spiller kun have én konto under en turnering, og spilleren må ikke "overdrage" sin plads til en anden spiller midt i en event. Brud på denne regel kan føre til straf, inkl. advarsel, diskvalifikation fra turneringen (med delvis eller hel konfiskering af præmier) eller udelukkelse fra vores platform.

Eksemplerne på tilladte undtagelser, som vi nævner herunder, er tænkt som eksempler på uplanlagte, men alvorlige hændelser, der står uden for din kontrol.

Eksempler på ting, der ikke er uden for din kontrol og derfor er forbudte, omfatter:

 1. Du går i seng og lader en anden fuldføre turneringen på dine vegne.
 2. Du deltager i en turnering, inden du begiver dig afsted på en planlagt rejse, og du beder en ven om at spille på din konto, mens du er undervejs.
 3. Du beslutter at spille en turnering færdig hjemme hos en ven og beder så din ven om at overtage din konto, mens du er på vej hjem til vedkommende.
 4. Du og din ven spiller i samme turnering. I aftaler, at hvis han ryger ud før dig, så må han overtage din konto.
 5. Din samlever er bortrejst, men giver dig sin adgangskode. Du logger på og spiller både på partnerens og din konto i den samme turnering.
 6. Du er gået videre til de sidste få borde i en turnering, og en person tilbyder dig penge for din plads. Du lader personen logge på din konto eller spiller turneringen færdig efter instruktion fra vedkommende.

Eksempler på ting, der er uden for din kontrol og derfor tilladt, så vidt vi kan bekræfte situationen, omfatter:

 1. Strømmen ryger i dit lokalområde pga. et tordenvejr, så du ringer til en ven og beder vedkommende overtage din konto, mens du finder en anden løsning.
 2. Dit barn bliver sygt, og du skal på hospitalet, så du ringer til en ven og beder vedkommende overtage din konto.
 3. Du spiller i en turnering og mister forbindelsen til internettet pga. et problem ved din internetudbyder. Du ringer til en ven og beder vedkommende overtage din konto, mens du finder en anden løsning.
7. Serverproblemer
7.1

I tilfælde af et serversammenbrud vil igangværende hænder ved alle borde blive gendannet ved at rulle dem tilbage. Hver spillers antal chips nulstilles til det beløb, som de havde i begyndelsen af hånden. Når en turnering skal aflyses pga. servernedbrud eller lignende, bliver spillerne under særlige omstændigheder kompenseret i henhold til bestemmelserne om aflysning af turneringer.

8. Aftaler
8.1

Det er tilladt at indgå aftaler i turneringer, medmindre andet er oplyst i turneringslobbyen.

 1. Hvis alle tilbageværende spillere i en turnering indvilliger i at dele præmiepuljen på en måde, som de er blevet enige om, vil vi acceptere denne aftale og ændre de oprindeligt offentliggjorte turneringspræmier, så de afspejler tallene i aftalen.
 2. Hvis alle tilbageværende spillere ønsker at indgå en aftale, skal de sætte kryds ved "Diskuter en aftale" i "Info"-fanen i chatvinduet ved bordet. Når alle tilbageværende spillere har sat kryds i det felt, sættes bordet automatisk på pause ved afslutningen af den aktuelle hånd, og vores kundeserviceafdeling får besked. En af vores ansatte kommer hen til bordet for at sikre, at aftalen forløber gnidningsfrit. Vi kan ikke garantere, at en ansat vil være til rådighed med det samme, men vi bestræber os på at undgå forsinkelser.
 3. Der kan ikke indgås aftaler i alle turneringer, men når det er tilgængeligt, kan muligheden "Diskuter en aftale" ses i "Info"-fanen ved finalebordet.
 4. Vi deltager ikke i indgåelsen af aftalen, men vi fungerer som facilitator for at sikre, at alle er fuldstændig enige, før overførslerne foretages i henhold til betingelserne herover.
 5. Vi forbeholder os retten til at kræve, at en aftale efterlader et beløb "på bordet" som præmie til vinderen. Beløbet, der skal efterlades på bordet, vil normalt ikke overstige 5% af den samlede præmiepulje, og den tjener til at sikre, at turneringen bliver afsluttet på behørig vis. Beløbet, der skal efterlades på bordet, bliver normalt vist i turneringslobbyen.
 6. Spillerne må gerne blive enige om at efterlade flere penge "på bordet" til førstepræmien eller øvrige slutplaceringer.
 7. Det er spillernes ansvar at sikre 100% accept af aftalen. I mangel af en af vores medarbejders tilstedeværelse vil chatten ikke nødvendigvis alene kunne bekræfte en aftale. Men vi kan vælge at gennemføre en aftale, hvis alle parter tydeligt indvilligede i chatten.
 8. Kun spillere på finalebordet kan lave en aftale om pengene, og alle aftaler skal inkludere alle tilbageværende spillere.
 9. Aftaler bliver kun godkendt i real money-turneringer.
 10. Spillerne kan diskutere en hvilken som helst aftale, de ønsker. Hvis spillerne anmoder om det, oplyser vores personale om tal for ICM, Chip Count eller Even Split til spillerne som mulige aftaler.
  • ICM står for "Independent Chip Model", en metode til udregning af hver spillers værdi i den tilbageværende præmiepulje baseret på antal chips, de resterende præmier (minus evt. penge "på bordet") og sandsynligheden for, at hver spiller vinder hver tilbageværende præmie i turneringen. Det er standardmetoden, som tilbydes til spillerne.
  • Chip Count er fordeling af de tilbageværende præmier (minus evt. penge "på bordet") baseret udelukkende på antal chips.
  • Even Split fordeler de tilbageværende præmier (minus evt. penge "på bordet") mellem alle spillere.

  Ingen tal til aftaler oplyst af vores personale er endelige, før de tydeligt er accepteret af alle spillere i chatvinduet. Spillerne kan diskutere variationer af de tal, hvis de vil; vores personale vil så gentage aftalen i chatvinduet og bede de resterende spillere om at bekræfte, at de accepterer.

 11. Spillerne pålægges at spille deres Heads-Up-dyster til ende på en normal måde uanset deres modstanders identitet. Enhver form for "flipping", chip dumping eller lignende aktiviteter, der kan betegnes som "unormale", er forbudt. Brud på denne regel kan føre til handlinger op til udelukkelse fra vores platform og konfiskering af indeståender. Denne regel gælder ikke for finalen i en planlagt Heads-Up-turnering.

Det er ikke tilladt at lave aftaler om Tournament Leader Board- og Sit & Go Leader Board-point. Forsøg herpå kan resultere i tilbagekaldelse af alle uddelte Leader Board-point for de spillere, der var involveret i aftalen.

9. Dusører
9.1

I særlige turneringer bliver der sat en kontant "dusør" på nogle af eller alle spillerne i turneringen. En spiller, der slår en spiller med en dusør ud, vinder den kontante "dusør".

Der er tre slags turneringer med dusør:

Knockout: Der er en dusør på alle spillere. Du vinder en pengepræmie for hver spiller, som du slår ud. Der er også Progressive Knockouts, hvor din bonus stiger, når du slår spillere ud.

Team Pro-dusør: Der er en dusør på alle medlemmer af Team PokerStars, der deltager i turneringen.

Fastsat dusør: Der er en dusør på en udvalgt spiller i turneringen.

Dusøren gives til den spiller, der vinder den "relevante pulje" for den pågældende hånd, hvilket enten kan være hovedpuljen eller en af flere sidepuljer. "Relevant pulje" betyder puljen, hvor spilleren med dusøren var all-in med sine sidste chips.

Eksempel:

Daniel (100 chips), Barry (200 chips), Vanessa (400 chips) og Jake (1.000 chips) spiller en hånd i en No Limit-turnering.

Daniel går all-in, og Barry, Vanessa og Jake kalder. Puljen, som Daniel kan vinde, hedder "hovedpuljen". De andre spillere satser videre i sidepulje 1.

Barry går all-in, og Vanessa og Jake kalder. Vanessa og Jake satser videre i sidepulje 2.

Vanessa går all-in, og Jake kalder.

Barry viser den bedste hånd. Han vinder sidepulje 1 og hovedpuljen, og han eliminerer derved Daniel. Han modtager dusøren for Daniel.

Jake har den næstbedste hånd, så han vinder sidepulje 2 og eliminerer Vanessa. Jake modtager dusøren for Vanessa.

Bemærk, at selvom Barry havde den bedste hånd samlet set, så havde han ikke så mange chips som Vanessa og kunne derfor ikke eliminere hende. Jake havde til gengæld nok chips, og derfor modtager han Vanessas dusør.

9.2

I en pokervariant med delt pulje såsom Omaha Hi/Lo eller Stud Hi/Lo går dusøren altid til spilleren med den høje hånd. Dette skyldes, at en spiller ikke kan elimineres alene af en lav hånd.

9.3

Hvis to spillere har ens hænder og derfor deler den "relevante pulje" (eller i en pokervariant med delt pulje som beskrevet i regel 9.2 deler den høje del af den "relevante pulje"), bliver dusøren delt ligeligt mellem vinderne. Ulige cents bliver givet med uret rundt.

9.4

Hvis en spiller med en dusør vinder turneringen:

 1. I en knockoutturnering modtager spilleren sin egen dusør.
 2. I en turnering med Team Pro eller en spiller med fast dusør, hvor en Team Pro eller spilleren med fast dusør vinder, bliver dusøren ikke uddelt.
9.5

Hvis en turnering reklamerer med en dusør på en bestemt spiller, men den spiller ikke dukker op i turneringen, er der ingen dusør for den pågældende spiller.

9.6

Spillerne kan ikke lave aftaler indbyrdes om at eliminere en bestemt spiller og dele dusøren mellem dem. Sådanne aftaler regnes for aftalt spil og er grund til diskvalifikation fra turneringen eller anden straf. Se mere i regel 6.1 og 6.2 herover.

10. Aflysninger

Hvis vi af hvilken som helst grund er nødt til at aflyse, forsøger vi at kompensere spillerne på den mest retfærdige og rimelige måde. Der er tre forskellige kompensationsmetoder afhængigt af de præcise omstændigheder og tidspunktet for aflysningen. Det er alene turneringsledelsens skøn, hvilken metode der anvendes.

10.1

Tilbagerulning: I dette tilfælde bliver turneringen "rullet tilbage", som om den aldrig havde fundet sted. Hvis du var tilmeldt turneringen, får du dit buy-in og dine gebyrer (inkl. rebuys, add-ons og evt. knockoutadgang) refunderet. Og buy-in refunderes i præcis samme format, som du købte dig ind med. Hvis du for eksempel købte dig ind i en turnering med T$10 og $15 i kontanter, får du T$10 og $15 i kontanter tilbage.

10.2

Fremrulning (ingen spillere på præmiegivende placeringer): Hvis en turnering aflyses, og vi laver en fremrulning, inden spillerne er nået til pengepræmierne, giver vi alle tilbageværende spillere deres turneringsgebyr (og evt. knockoutdusør) tilbage og fordeler så præmiepuljen baseret på følgende formel: 50% af præmiepuljen fordeles ligeligt mellem alle tilbageværende spillere, og 50% af præmiepuljen fordeles proportionalt ud fra antal chips.

10.3

Fremrulning (spillerne er nået til pengepræmierne): Når en turnering aflyses, og spillerne allerede er nået til pengepræmierne, giver vi alle tilbageværende spillere deres turneringsgebyr (og evt. knockout-dusør) tilbage og fordeler så præmiepuljen som følger: Hver spiller får den mindste præmie, som endnu ikke er uddelt på aflysningstidspunktet, og den resterende præmiepulje fordeles proportionelt ud fra antal chips.

Heads-Up Sit & Go-turneringer (HU S&G) håndteres anderledes på grund af deres særlige natur. Hvis eksempelvis én spiller stadig har forbindelse, mens den anden ikke har, kan den første spiller faktisk vinde turneringen, mens den anden spiller har mistet forbindelsen. Derfor forbeholder vi os retten til at fordele præmien fordelt på antal chips i enhver HU S&G, som vi mener har været mærkbart påvirket af nedetid på vores side.

10.4

Hvis en turnering med en garanteret præmiepulje aflyses, refunderer vi kun de samlede buy-ins, ikke det garanterede beløb.

10.5

Hvis en turnering med faste eller Team Pro-dusører aflyses, refunderer vi kun den regulære præmiepulje (og evt. knockoutpulje), ikke faste eller Team Pro-dusører.

10.6

I turneringer, hvor der som præmier er billetter, satellitbilletter eller materielle præmier ud over penge, refunderes kun penge. Præmier, som ikke er penge, inkluderes ikke ved frem- eller tilbagerulning.

10.7

Vi forbeholder os retten til at ændre aflysningsudbetalinger eller at ændre denne politik

11. Heads-Up-turneringer

I en Heads-Up-turnering dyster spillerne i en event over flere runder mod en række modstandere, indtil de bliver elimineret eller selv eliminerer den sidste modstander. Specifikke oplysninger om turneringens struktur og præmiepulje kan ses i turneringslobbyen.

11.1

Medmindre en Heads-Up-turnering begynder med præcis 2, 4, 8, 16, 32, 64 eller 128 spillere, sidder nogle spillere over i første runde. Andre spillere skal spille en ekstra kamp i første runde, og turneringen spilles, til der er 2, 4, 8, 16, 32 eller 64 spillere, før man går videre til anden runde. Ingen spillere sidder over efter første runde, og det vælges vilkårligt blandt deltagerne, hvem der skal sidde over.

12. Turneringer med tidlige præmier

Turneringer med tidlige præmier fungerer på samme måde som almindelige turneringer, men med én vigtig forskel:

 • Når turneringen når til placeringerne, der giver præmier, får alle berettigede spillere straks den mindste pengepræmie, som er angivet i turneringens præmiestruktur. 
 • I en pop op-meddelelse på bordet får alle berettigede spillere besked om, at de har fået præmien.
 • Derefter fortsætter turneringen som normalt. Når en spiller bliver slået ud af turneringen (eller vinder den), indsættes endnu et beløb svarende til differencen mellem den mindste pengepræmie og den samlede vundne præmie på spillerens konto. Hvis vedkommende ikke har vundet en større præmie, er der kun én betaling.

Ved at gøre den indledende turneringspræmie tilgængelig med det samme har spillerne flere muligheder for at bruge deres præmier.