Rangering af pokerhænder

Hands in Poker

På PokerStars spilles der mange varianter af poker, og nogle af dem har anderledes håndrangeringer. Texas Hold'em, Omaha, Seven Card Stud og Five Card Stud benytter alle den traditionelle ”high” rangering af pokerhænder. Omaha Hi/Lo, Razz og Stud Hi-Lo benytter 'Ace to Five Lowball' ('California') rangeringen for low hænder. 2-7 Single Draw og 2-7 Triple Draw benytter 'Deuce to Seven Lowball' ('Kansas City') rangeringen for low hænder. Endeligt benytter Badugi en særlige rangering, der er unik for dette spil.

Traditional High-rangeringen

+

Straight Flush: Fem kort i rækkefølge og i samme kulør.

Straight

I tilfælde af ens hænder: Hånden med det højeste kort vinder.. Den bedst mulige Straight Flush er en Royal Flush, bestående af es, konge, dame, knægt og ti i samme kulør. Denne hånd kan ikke slåes.


Fire ens: Fire kort med samme værdi plus kicker (sidekort).

Four of a Kind

I tilfælde af ens hænder: De højeste fire ens vinder. I spil med fælleskort, hvor flere spillere har de samme fire ens, vinder den højeste kicker.


Fuldt hus: Tre kort med samme værdi plus to kort med en anden samme værdi.

Full House

I tilfælde af ens hænder: De højeste tre kort med samme værdi vinder puljen. I spil med fælleskort, hvor flere spillere har tre kort med samme værdi, vinder spilleren, hvis to øvrige samme kort har den højeste værdi.


Flush:Fem kort i samme kulør.

Flush

I tilfælde af ens hænder: Spilleren, der sidder med det højeste kort i pågældende kulør, vinder. Om nødvendigt bruges det næsthøjeste, tredjehøjeste, fjerdehøjeste og femtehøjeste kort til at afgøre, hvem der vinder. Hvis alle fem kort har samme værdi, bliver puljen delt. Kuløren i sig selv benyttes aldrig som tie-breaker i poker.


Straight: Fem kort i rækkefølge.

Straight

I tilfælde af ens hænder: Hånden med det højeste kort i rækkefølgen vinder.

Bemærk! En straight kan starte med et es (es, to, tre, fire, fem – den laveste mulige Straight) eller slutte med et es (ti, knægt, dame, konge, es – den højeste Straight mulig), men man kan ikke ”overlappe” (knægt, dame, konge, es, to).


Tre ens: Tre kort med samme værdi plus to sidekort uden indbyrdes forbindelse.

Three of a Kind

I tilfælde af ens hænder: De højeste tre ens vinder. I spil med fælleskort, hvor flere spillere har de samme tre ens, vinder spilleren med den højeste kicker og – om nødvendigt – den næsthøjeste kicker.


To par: To kort med samme værdi plus to andre kort med en anden fælles værdi samt en kicker.

Two Pair

I tilfælde af ens hænder: Det højeste par vinder. Hvis flere spillere har det samme højeste par, vinder spilleren med det højeste andet par. Hvis begge spillere har de samme par, vinder spilleren med den højeste kicker.


Et par: To kort med samme værdi, plus tre kickere uden sammenhæng.

One Pair

I tilfælde af ens hænder: Det højeste par vinder. Hvis flere spillere har det samme par, vinder spilleren med den højeste kicker og, om nødvendigt, den næsthøjeste og tredjehøjeste kicker.


(x) Høj (es høj/konge høj osv.): En hånd, som ikke tilhører nogle af ovenstående kategorier.

High Card

I tilfælde af ens hænder: Det højeste kort vinder. Om nødvendigt bruges det næsthøjeste, tredjehøjeste, fjerdehøjeste og femtehøjeste kort til at afgøre, hvem der vinder.

Ace to Five Lowball-rangeringen

+

Denne rangering af lave hænder bruges i traditionelle Hi Lo-spil, som Omaha Hi Lo og Stud Hi Lo, samt i Razz, hvor man kun spiller om lave hænder.

Bemærk at kulør ikke har betydning for Ace to Five Low. En Flush eller Straight "ødelægger" ikke en Ace to Five hånd. Esset er altid et lavt kort i forbindelse med lave hænder. Bemærk venligst også, at værdien af en femkorts low hånd starter med det højeste kort og videre ned.

Fem high, også kaldet Wheel: 5, 4, 3, 2 og es.

Five Low (Wheel)

I tilfælde af ens hænder: Alle fem-high hænder deler potten.


Seks high: Fem kort uden par, hvor det højeste kort er en 6'er

Six Low

I tilfælde af ens hænder: Hånden med det laveste næsthøjeste kort vinder. 6, 4, 3, 2, A slår således 6, 5, 4, 2, A (en 'Six-Four' slår en 'Six-Five'). Om nødvendigt bruges det tredjehøjeste, fjerdehøjeste og femtehøjeste kort på hånden til at afgøre, hvem der vinder.


Syv high: Fem kort uden par, hvor det højeste kort er en 7'er.

Seven Low

I tilfælde af ens hænder: Hånden med det laveste næsthøjeste kort vinder. Om nødvendigt bruges det tredjehøjeste, fjerdehøjeste og femtehøjeste kort på hånden til at afgøre, hvem der vinder.


Otte høj: Fem kort uden par, hvor det højeste kort er en 8'er.

Eight High

I tilfælde af ens hænder: Hånden med det laveste næsthøjeste kort vinder. Om nødvendigt bruges det tredjehøjeste, fjerdehøjeste og femtehøjeste kort på hånden til at afgøre, hvem der vinder.

Otte høj er den svageste hånd, der anses som low, i Omaha Hi/Lo og Stud Hi/Lo. I Razz er der dog ikke noget krav om hånden, og den laveste hånd vil altid vinde potten, selv hvis det er en 9 low, dame eller endda et par!

Deuce to Seven Lowball-rangeringen

+

Deuce to Seven Lowball-rangeringen er 100% modsat den traditionelle 'High' rangering. Derfor er den værst mulige hånd i 'Traditional High' poker – Seven-Five High i forskellige kulører – den bedste hånd i Deuce to Seven Lowball (en ‘Perfect Seven Low’ eller ‘Wheel’).

Es er altid et højt kort i Deuce to Seven (så A-5-4-3-2 er Ace Low, ikke en Straight). Straights og Flushes tæller mod din hånd i Deuce to Seven.

Seven Low: fem vilkårlige kort, der ikke danner par, straight eller i samme kulør, hvor det højeste kort er en 7'er. Den bedste hånd er 7, 5, 4, 3, 2, også kendt som et ‘Wheel’.

Deuce to Seven Lowball

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Så en 7, 5, 4, 3, 2 slår 7, 6, 5, 3, 2 (en 'Seven-Five low' er bedre end en 'Seven-Six low'). Om nødvendigt bruges tredje, fjerde eller femte kort til at finde en vinder.

Eight Low: fem vilkårlige kort, der ikke danner par, straight eller er i samme kulør, hvor det højeste kort er en 8'er.

Eight Low

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Så en 7, 5, 4, 3, 2 slår 7, 6, 5, 3, 2. Om nødvendigt bruges tredje, fjerde eller femte kort til at finde en vinder.

Nine Low: fem vilkårlige kort, der ikke danner par, straight eller er i samme kulør, hvor det højeste kort er en 9'er..

Nine Low

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Så en 7, 5, 4, 3, 2 slår 7, 6, 5, 3, 2. Om nødvendigt bruges tredje, fjerde eller femte kort til at finde en vinder.

Ten Low: fem vilkårlige kort, der ikke danner par, straight eller er i samme kulør, hvor det højeste kort er en 10'er.

Ten Low

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Så en 7, 5, 4, 3, 2 slår 7, 6, 5, 3, 2. Om nødvendigt bruges tredje, fjerde eller femte kort til at finde en vinder.

Bemærk: Der er ingen kvalifikationskrav for lav hånd i Deuce to Seven Lowball-spil. De ovenfor viste hænder er blot eksempler på hænder, der kan dukke op i spillet – den laveste hånd vinder altid potten i Deuce to Seven, selv hvis det er et par eller værre!

Badugi-rangeringen

+

Badugi benytter ikke den traditionelle pokerhåndsrangering, og det tager derfor lidt øvelse at læse en hånd korrekt. Badugi-rangeringen minder lidt om Ace to Five-rangeringen. Ligesom i ”Ace to Five”-rangeringen gælder et es altid som et lavt kort. Men i modsætning til Ace to Five gælder et kort kun, hvis det ikke er i samme kulør eller har samme rang som et andet kort.

Badugihænder består af fire kort i stedet for de normale fem. Derfor er det umuligt at lave en femkorts-Straight, og fire kort på række er derfor ikke et problem.

Husk: hvis du har flere kort af samme kulør, tæller kun et af dem, og hvis du har par, tæller kun et af dem.

Badugi: En Badugi er en hånd, der består af fire kort, der ikke danner par/sæt og som alle er i forskellig kulør.

Badugi

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Om nødvendigt bruges tredje eller fjerde kort til at finde en vinder.


Hånd med tre kort: En hånd bestående af fire kort, hvor to danner par eller er af samme kulør. Det laveste kort i en kulør tæller.

Three Card Hand

Fordi der er et par, tæller den ene 4'er ikke, hvilket giver en trekortshånd på 4-2-A.

Fordi der er to hjerter i denne hånd, tæller kun den ene hjerter, hvilket giver en trekortshånd på 3-2-A.

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Om nødvendigt bruges tredje kort til at finde en vinder. Det fjerde kort, som danner par med, eller er i samme kulør som et af de andre, gælder ikke.


Hånd med to kort: En hånd bestående af fire kort, hvor der er to par eller to gange samme kulør. De laveste to uparrede kort i forskellige kulør gælder.

Two Card Hand

Da der er to par, gælder kun et kort fra hvert par, hvilket giver en tokortshånd på 5-A.

Three Card Hand

Da der er tre hjerter, tæller kun et af dem, hvilket giver en tokortshånd på 2-A.

I tilfælde af to ens højeste kort: Det lavere andet kort vinder potten. Tredje og fjerde kort kan ikke bruges, da de er i par med - eller samme kulør som - andre kort i hånden.


Hånd med et kort: En hånd, der kun består af et spilbart kort. Det laveste kort gælder.

One Card Hand

Da der er fire esser, tæller kun et af dem, hvilket giver en et-kortshånd på A.


One Card Hand

Da der er fire kort i samme kulør, tælles kun et af dem, hvilket giver en et-kortshånd på 3.

I tilfælde af to ens højeste kort: Potten splittes ligeligt mellem de to et-kortshænder.

ER DU NY SPILLER?
DOWNLOAD DEN GRATIS POKERSOFTWARE

Download den gratis PokerStars-software og kom i gang. Det er nemt og hurtigt.

Play Poker

Sådan downloader du pokersoftwaren