pokercasinosports

Klik her for at se sportsreglerne, der gælder for væddemål indgået før: 29/3/2022

Væddemålsregler

Indledning

Brug og fortolkning

Væddemålsreglerne ("Væddemålsregler") er en del af vores betingelser og vilkår.

Væddemålsreglerne gælder for udbudte spilmuligheder og indgåede væddemål på vores sportsprodukt.

Væddemålsreglerne består af følgende:

 • Denne indledning,
 • generelle væddemålsregler og
 • regler for specifikke sportsgrene.

De generelle væddemålsregler gælder for alle sportsvæddemål, medmindre andet er angivet i reglerne for specifikke sportsgrene. Hvis der er uoverensstemmelser mellem reglerne for specifikke sportsgrene og de generelle væddemålsregler, har reglerne for specifikke sportsgrene forrang. De generelle væddemålsregler gælder for alle kategorier af væddemål og spilmuligheder, der ikke er nævnt i reglerne for specifikke sportsgrene.

Kundeansvar

Kunderne bør gøre sig bekendt med alle de væddemålsregler, der har indflydelse på en hvilken som helst spilmulighed, som de vil spille på.

Generelle væddemålsregler

Resultater og afgørelse af spilmuligheder

Generelt

Hvis det ikke er angivet i de specifikke regler, hvordan og på hvilket grundlag en spilmulighed bliver afgjort, bliver spilmuligheder afgjort baseret på de officielle resultater fra den relevante myndighed uanset efterfølgende diskvalifikationer eller rettelser af resultatet (medmindre en rettelse bliver annonceret inden for 24 timer fra den oprindelige afgørelse af den pågældende spilmulighed for at rette en fejl i rapporteringen af resultatet).

Hvis der ikke foreligger et officielt resultat fra en relevant myndighed, vil vi bestemme resultatet (med rimelighed) ved hjælp af oplysninger fra uafhængige kilder. Hvis nye oplysninger bliver offentligt tilgængelige inden for 48 timer efter afgørelsen, vil vi (med rimelighed) fastslå enten:

 • om spilmuligheden skal genindføres eller afgøres på ny på baggrund af disse nye oplysninger, eller
 • om der skal afventes yderligere oplysninger, før det besluttes, om spilmuligheden skal genindføres eller afgøres på ny. Medmindre vi har annonceret, at vi venter på yderligere oplysninger, bliver alle oplysninger, der bliver offentligt kendt, mere end 48 timer efter en spilmulighed er blevet afgjort, ikke taget i betragtning (uanset om sådanne oplysninger kunne have ført til et andet resultat eller ej).

Hvis der er tvivl om et resultat eller et potentielt resultat, forbeholder vi os retten til at suspendere afgørelse af enhver spilmulighed på ubestemt tid, indtil usikkerheden kan afklares til vores tilfredshed. Vi forbeholder os retten til at annullere en hvilken som helst spilmulighed, hvis usikkerheden vedrørende afgørelsen ikke kan afklares til vores tilfredshed.

Nye indfrielser

Væddemål indfries generelt, kort efter den pågældende begivenhed er slut. Kun som et gode fra kundeservice kan vi indfri (eller delvist indfri) nogle væddemål, før det officielle resultat bekendtgøres (eller vi kan øge en kundes tilgængelige saldo med den potentielle minimumgevinst for den pågældende kunde ved et specifikt væddemål). Men vi forbeholder os retten til at ændre indfrielsen af væddemålet, hvis:

 • det officielle resultat er forskelligt fra det resultat, som vi oprindeligt indfriede væddemålet ud fra, eller
 • hvis hele spilmuligheden i sidste ende annulleres.

Vi forbeholder os retten til at omgøre indfrielsen af et væddemål, hvis det blev indfriet fejlagtigt (eksempelvis ved menneskelig eller teknisk fejl).

Hvis vi indfrier et væddemål på ny, kan det medføre ændringer på en kundes saldo for at afspejle ændringer i indfrielsen af væddemålet.

Manglende deltagelse, opgivelse og diskvalifikation

Sportsvæddemål accepteres ud fra et princip om bortfaldelse ved manglende deltagelse, medmindre andet er angivet. Det betyder, at væddemål bliver annulleret, og at indsatser refunderes på et hold eller en deltager, der trækker sig inden starten på en begivenhed. Vi kan foretage fradrag svarende til Tattersalls' regel nr. 4(c) på gevinster for væddemål på begivenhedens resterende deltagere (baseret på odds for den deltager, der har trukket sig).

Visse spilmuligheder udbydes på "all in compete or not"-basis, hvor det er angivet. Det betyder, at hvis et hold eller en deltager trækkes ud af en begivenhed (uanset om det skyldes trækning, suspendering eller diskvalifikation fra begivenheden eller på anden måde), før holdet eller deltageren har deltaget i begivenheden, regnes alle væddemål på holdet eller deltageren (som gældende) for tabt.

Hvis en begivenhed er specificeret som fast trækning, og et hold eller en deltager trækkes ud, bliver suspenderet eller diskvalificeret fra den begivenhed, forbeholder vi os retten til at indfri væddemål ud fra de efterfølgende odds, når spilmuligheden er revideret uden det hold eller den deltager, der er trukket ud.

Hvis et hold eller en deltager har deltaget i en sportsbegivenhed, efter den officielt er begyndt, og derefter af en eller anden årsag ikke fuldfører, bliver alle væddemål på det hold eller den deltager erklæret for gyldige (dvs. væddemål på holdet eller deltageren bliver ikke annulleret).

Ikke udbudte valgmuligheder

Vi bestræber os på at holde vores spilmuligheder opdateret til enhver tid (så det for hver spilmulighed altid er muligt at vælge potentielle vindere). Hvis holdet eller deltageren, som i sidste ende vinder, af en eller anden grund ikke er tilgængelig(t), gælder væddemål på andre valgmuligheder for den pågældende spilmulighed (og indfries i henhold til disse og alle andre gældende regler for indfrielse).

Hvis en kamp ender uafgjort, og det ikke var muligt at vælge uafgjort, bliver berørte væddemål annulleret.

Afbrydelse, aflysning og udsættelse

Nogle spilmuligheder har forskellige regler, og de er angivet i reglerne for specifikke sportsgrene. Men hvis en spilmulighed ikke har nogen regler i reglerne for specifikke sportsgrene vedrørende trækning, aflysning og/eller udsættelse, gælder følgende.

Med hensyn til alle kampe, individuelle begivenheder, løb eller lignende: Hvis begivenheden ikke færdiggøres inden tre dage fra den oprindeligt planlagte slutdato, annulleres alle væddemål på spilmuligheder på denne begivenhed bortset fra væddemål på spilmuligheder, som er afgjort uden tvivl.

Med hensyn til turneringer, konkurrencer eller lignende: Hvis begivenheden ikke færdiggøres inden for 24 timer efter den planlagte slutdato for begivenheden, indfries alle væddemål relateret til begivenheden i overensstemmelse med den officielle afgørelse fra den relevante myndighed, såfremt afgørelsen træffes inden for 90 dage fra den planlagte slutdato. Hvis der ikke annonceres nogen officiel afgørelse i perioden på 90 dage, annulleres alle væddemål på spilmuligheden bortset fra væddemål på spilmuligheder, som er afgjort uden tvivl. Hvis en spilmulighed annulleres, men er blevet delvist afgjort som en service for vores kunder, bliver sådanne delvist afgjorte væddemål omgjort, og alle væddemål på spilmuligheden bliver annulleret.

Hvis der ikke sker nogen yderligere sportslig aktivitet i forbindelse med en spilmulighed, hvor det ikke er muligt at vælge uafgjort, annulleres alle væddemål, der er indgået, efter der ikke længere sker nogen sportslig aktivitet.

Vi beslutter (med rimelighed), om en spilmulighed relaterer til en kamp (eller lignende) eller en turnering (eller lignende). Men eksempelvis gælder følgende:

 • Vinder af Europa League = turnering,
 • Vinder af Champions League-gruppe = turnering,
 • Topscorer i Premier League = turnering,
 • Golfmatch over 72 huller = kamp,
 • Vinder af Ryder Cup = turnering,
 • Vinder af golfturnering = turnering,
 • Vinder af tennisturnering = turnering,
 • Crickettestkamp = kamp,
 • Vinder af Ashes Series = turnering,
 • Motorløb (f.eks. grandprix) = kamp.

Ændret spillested

Med hensyn til al holdsport: Hvis spillestedet bliver ændret, efter et væddemål er indgået, bliver alle væddemål kun annulleret, hvis det nye spillested er hjemmebane for det oprindelige udehold (eller hvis spillestedet ændres til et andet land, hvad angår landskampe).

Med hensyn til alle øvrige kategorier eller spilmuligheder end holdsport: Hvis det planlagte spillested ændres, efter et væddemål er indgået, gælder alle væddemål stadig.

Hvis underlaget ændres (f.eks. en hockeykamp, hvor der skiftes fra græs til kunstgræs), efter et væddemål er indgået, gælder alle væddemål stadig.

Tidsrum

Hvis den planlagte varighed af en begivenhed bliver ændret, efter et væddemål er indgået, men inden begivenhedens begynder, bliver alle væddemål annulleret.

Nogle spilmuligheder henviser til, hvor lang tid der går før en hændelse under begivenheden (for eksempel tidspunktet for første mål). Hvis en hændelse indtræffer i tillægstiden efter den regulære spilletid, anses den for at være indtruffet ved udgangen af regulær spilletid. Hvis et mål i en fodboldkamp for eksempel bliver scoret i tillægstiden i første halvleg, regnes det for at være sket i 45. minut.

Alle væddemål gælder for hele den relevante "regulære spilletid", herunder tillægstid. Forlænget spilletid og/eller straffekonkurrence tæller ikke med.

Henvisninger i Væddemålsreglerne til et bestemt antal "dage" betyder afslutningen på dagen lokal tid, efter det angivne antal dage er gået. Hvis en fodboldkamp for eksempel er planlagt til 1. december, betyder den regel, der gør det muligt at gennemføre kampen inden for tre dage efter den planlagte slutdato, at fristen for at gennemføre kampen ville være d. 4. december kl. 23:59:59.

Livespil

Hvis en spilmulighed ikke er planlagt til at være et livespil, men vi ikke suspenderer spilmuligheden på det pågældende tidspunkt, gælder følgende:

 • Hvis begivenheden har et planlagt starttidspunkt, bliver alle væddemål indgået efter det planlagte starttidspunkt annulleret, og
 • hvis begivenheden ikke har et planlagt starttidspunkt, forsøger vi at fastslå det faktiske starttidspunkt, og alle væddemål efter det tidspunkt, som vi har fastsat, bliver annulleret.

Vi bestræber os på at suspendere livespilmuligheder ved begivenhedens start- og sluttidspunkt. Vi kan dog ikke garantere, at sådanne spilmuligheder bliver suspenderet på det pågældende tidspunkt.

Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at suspendere udfald/valgmuligheder i forbindelse med en spilmulighed, der er gjort til et livespil.

Kunderne er til enhver tid ansvarlige for at administrere deres livespil.

I forbindelse med livespil bør kunderne være opmærksomme på, at transmissioner, der er beskrevet som "live" af nogle tv-selskaber, faktisk kan være forsinkede eller optaget på forhånd. Omfanget af en eventuel forsinkelse kan variere afhængigt af den opsætning, gennem hvilken de modtager billeder eller data. Bemærk også, at det af driftsmæssige årsager kan tage lidt længere tid at behandle anmodninger om livespil.

Hvis vi accepterer et væddemål på en spilmulighed, der allerede er afgjort, bliver det væddemål annulleret (og der gives ingen gevinst for det).

Med hensyn til spilmuligheder, der er planlagt til at blive et livespil, bestræber vi os på at gøre sådanne spilmuligheder til livespil på starttidspunktet og at suspendere sådanne spilmuligheder, når en afgørende hændelse indtræffer (der bliver scoret mål/point, der bliver dømt straffe, eller en spiller bliver udvist). Vi garanterer dog ikke, at sådanne spilmuligheder vil blive suspenderet og gjort live på starttidspunktet.

Hvis en spilmulighed er planlagt til at blive et livespil, men vi ikke suspenderer spilmuligheden på starttidspunktet, og spilmuligheden ikke gøres til et livespil på noget tidspunkt under begivenheden, bliver alle væddemål efter det planlagte starttidspunkt annulleret, medmindre det kan fastslås, at væddemålet blev indgået før det officielle starttidspunkt eller det faktiske starttidspunkt. Hvis begivenheden ikke har et planlagt starttidspunkt, bestræber vi os på at fastslå det faktiske starttidspunkt, og alle væddemål efter vores fastsatte starttidspunkt bliver annulleret.

Hvis en spilmulighed er planlagt til at blive et livespil, og vi ikke suspenderer spilmuligheden på starttidspunktet, men spilmuligheden bliver gjort til et livespil på et senere tidspunkt under begivenheden, vil alle væddemål indgået efter starttidspunktet stadig gælde. Men oddsene kan blive ændret, og væddemålene kan blive indfriet i henhold til de korrekte odds på det tidspunkt, hvor det pågældende væddemål blev indgået (disse odds afgøres af os med rimelighed).

Handicapspil

Medmindre andet er angivet i reglerne for specifikke sportsgrene, afgøres handicapspil ved at justere det valgte holds score med det gældende handicap, som udbydes på det hold. Hvis der for eksempel vælges hold A +10, føjes 10 point til hold A's score, når væddemålet indfries. Hvis der vælges uafgjort i et handicapspil, afgøres det pågældende væddemål ved at justere hjemmeholdets score med det gældende handicap (hvis der for eksempel udbydes uafgjort -6, trækkes 6 point fra hjemmeholdets endelige score, når væddemål indfries, og hvis begge holds score er ens efter fratrækningen, regnes væddemålet for at være vundet).

Ved åbenlyse fejl i handicapspillene, dvs. handicappet står som - i stedet for + og vice versa, på en af vores begivenheder, hvad enten det er livespil eller væddemål før kampen, forbeholder vi os retten til at indfri væddemål ud fra det korrekte handicap på det tidspunkt, hvor væddemålet blev indgået.

Hvor kun handicapspil er muligt, bliver væddemålet indfriet som et handicapvæddemål, uanset om det er valgt eller ej.

Spilmuligheder om kvalifikation

Spilmuligheder relateret til kvalifikation, (f.eks. "når til finalen") afgøres ud fra det hold eller den deltager, der går videre, uanset om holdet/deltageren er med i den næste runde eller begivenhed, som holdet/deltageren har kvalificeret sig til. Væddemål bliver indfriet efter kvalifikationen, og efterfølgende diskvalifikation eller rettelser af resultatet tæller ikke.

Dødt løb

Medmindre andet er angivet i reglerne for specifikke sportsgrene, gælder reglerne for dødt løb for væddemål på en spilmulighed, hvor der er flere vindere end forventet.

Dødt løb er en betegnelse, der beskriver, når to eller flere valgmuligheder i en begivenhed står uafgjort. Hvis der erklæres dødt løb mellem to valgmuligheder i en hvilken som helst begivenhed, anvendes de fulde odds på halvdelen af indsatsen, og den anden halvdel tabes. Hvis der erklæres flere end to døde løb, tilpasses indsatsen tilsvarende.

Fejl

Vi gør alt, vi kan, for ikke at begå fejl, når vi accepterer væddemål. Men hvis der som følge af tekniske problemer, systemproblemer eller menneskelige fejl accepteres et væddemål, som ikke stemmer overens (hvilket omfatter handicapbestemmelser eller lignende) og/eller er på vilkår, der enten er:

 • væsentligt forskellige fra dem, der er tilgængelige på det generelle spilmarked på det tidspunkt, hvor væddemålet blev indgået, eller
 • åbenlyst forkert baseret på sandsynligheden for, at begivenheden skulle indtræffe, på det tidspunkt, hvor væddemålet blev indgået, herunder i begge tilfælde fordi væddemålet blev indgået, efter en begivenhed var begyndt, fordi spilmuligheden ikke viste eller afspejlede status som livespil, eller af en hvilken som helst anden grund, gælder alle væddemål stadig, men vi indfrier vundne væddemål til de korrekte odds.

Hvis det er muligt at spille på vinder/placering på en spilmulighed, hvor spilmulighedens odds tydeligt indikerer, at det ikke burde have været muligt, forbeholder vi os retten til kun at indfri vinderdelen af væddemålet. Hvis valgmuligheden er en del af et kombi-spil med vinder/placering, gælder det for hele kombi-spillet, at kun vinderdelen bliver indfriet.

De korrekte odds afgøres af os (med rimelighed).

Maksimumgevinster

Det er kundens pligt at forblive inden for grænserne beskrevet i det efterfølgende. Grænserne gælder både for singlespil og kombi-spil. Hvis der laves et kombi-spil, der involverer begivenheder med forskellige maksimumgevinster, gælder den laveste grænse.

Alle væddemål er underlagt en maksimumgevinst til en enkelt kunde (eller en gruppe af tilknyttede kunder som beskrevet længere nede) på én dag uanset indsats, odds eller antal vundne spil som beskrevet herunder. Ud over som beskrevet herunder accepteres væddemål ud fra det princip, at det er en investering fra én kunde.

Alle maksimumgevinstgrænser gælder for én kunde eller gruppe af kunder, der handler i forening, som har indgået væddemål med samme valgmuligheder, herunder indgået som del af en række væddemål til en række forskellige odds over et antal dage ved hjælp af forskellige konti eller kanaler. Hvis vi har mistanke om, at et antal væddemål er blevet indgået på denne måde, bliver den samlede udbetaling for alle de væddemål begrænset til én maksimumgevinst.

Vi forbeholder os retten til at benytte følgende grænser. Alle grænser er i €/$/£. Hvis en kunde spiller med en anden valuta, bliver maksimumgevinsten beregnet ud fra XE's gældende mid-market-kurs på indfrielsestidspunktet.

Sport Kriterier Maksimumgevinst
Fodbold Alle herrelandsholdskampe, Champions League (efter kvalifikation), Europa League (efter kvalifikation), VM, EM, engelsk Premier League, Championship, League 1 og League 2, skotsk Premier League, tysk Bundesliga, fransk Ligue 1, Serie A og spansk La Liga 1.000.000
Fodbold Alle turneringer, der ikke er nævnt ovenfor 200.000
Golf Alle officielle US PGA- eller European Tour-begivenheder, spil på vinder af begivenhed 500.000
Golf Alle andre golfturneringer, der ikke er nævnt ovenfor, samt alle spil, der ikke omhandler vinder af begivenhed 100.000
Amerikansk fodbold NFL's regulære sæson, playoffkampe (vinder inkl. overtid, spredning og total) samt sæsonspil på Super Bowl 250.000
Amerikansk fodbold Alle andre turneringer, der ikke nævnes ovenfor, samt andre spil, der ikke er nævnt ovenfor 50.000
Basketball Alle NBA-spilmuligheder (vinder inkl. overtid, spredning, total og NBA-sæsonspil) 250.000
Basketball Alle andre turneringer, der ikke nævnes ovenfor, samt andre spil, der ikke er nævnt ovenfor 50.000
Baseball Alle MLB-spil (vinder inkl. overtid, handicap, total og World Series-sæsonspil) 250.000
Baseball Alle andre turneringer, der ikke nævnes ovenfor, samt andre spil, der ikke er nævnt ovenfor 50.000
Hestevæddeløb  Alle hestevæddeløb 50.000
Hundevæddeløb Alle hundevæddeløb 10.000
Andre begivenheder (ikke sport) Alle væddemål, der omfatter en valgmulighed på en begivenhed, som ikke er en sportsbegivenhed (f.eks. X-Factor og melodigrandprix)   25.000
Tennis ATP Tour-vinder og matchvinder 250.000
Tennis WTA Tour-vinder og matchvinder 250.000
Tennis Alle andre tennisspil og turneringer, der ikke er nævnt ovenfor, herunder men ikke begrænset til ITF, ATP/WTA Challenger og ATP-kvalifikationsturneringer 25.000
Ishockey Alle NHL-spil (vinder inkl. overtid, puck line, total og Stanley Cup-sæsonspil) 250.000
Ishockey Alle andre turneringer, der ikke nævnes ovenfor, samt andre spil, der ikke er nævnt ovenfor 50.000
Andre sportsgrene Alle væddemål, der indeholder et spil på sport (som ikke er nævnt herover) – inkl. ante post-sportsbegivenheder 50.000

Hvis et væddemål er indfriet, og et beløb større end den gældende maksimumgevinst er blevet indsat på en kundes konto, forbeholder vi os retten til at ændre det overførte beløb, så det afspejler den korrekte, gældende grænse. Vi forbeholder os denne ret, når et væddemål er fuldstændig afgjort, eller når gevinsten for et væddemål er modtaget før tid, ved at kunden har brugt vores Cash Out-funktion.

Grænse for samlet maksimumgevinst pr. dag: Med forbehold for lavere grænser, som kan gælde for begivenheder (som angivet ovenfor), er kundens samlede maksimumgevinst pr. dag for alle vundne væddemål på vores sportsprodukt €/$/£1.000.000. Hvis en kunde vinder væddemål, der overskrider denne daglige grænse, bliver udbetalingen reduceret til €/$/£1.000.000, og kunden opgiver den resterende del af udbetalingen, som ligger over €/$/£1.000.000.

Kombinationsspil

Et kombi-spil består af en række spil. Et spil defineres som en eller flere valgte muligheder på en individuel spilmulighed på en begivenhed.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn ikke at acceptere visse kombi-spil eller at reducere indsatser.

Alle kombi-spil er underlagt de væddemålsregler, der gælder for den enkelte sportsgren, som er relateret til et spil i et kombi-spil.

Hvis en valgmulighed i et spil ikke deltager eller på anden måde bliver annulleret i henhold til Væddemålsreglerne (for eksempel en aflyst kamp), bliver alle væddemål på det individuelle spil annulleret, og kombi-spillet bliver tilpasset derefter. For eksempel bliver en treble med ét annulleret spil til en double. Hvis det annullerede spil betyder, at et individuelt væddemål i et kombi-spil bliver til et singlespil, så gælder dette singlespil.

Kombi-spil, hvor der kombineres flere forskellige valgmuligheder inden for samme begivenhed, accepteres ikke, når der er forbundne begivenheder (dvs. hvor udfaldet af én begivenhed sandsynligvis vil påvirke oddsene på udfaldet af en anden begivenhed), medmindre de muligheder vælges via Byg væddemål-produktet. Væddemål med forbundne begivenheder kan blive afvist automatisk, når væddemålet forsøges indgået. Men hvis sådan et væddemål accepteres fejlagtigt, kan vi indfri individuelle væddemålskombinationer, der omfatter to eller flere af de forbundne begivenheder, som singlespil.

Spilmuligheder med vinder/placering og kun vinder kan ikke kombineres som del af et kombi-spil. Hvis vi fejlagtigt accepterer et kombi-spil af denne type, indfries kun vinderdelen af alle væddemål på vinder/placering, der indgår i kombi-spillet.

Væddemålstyperne "Lucky 15/31/63" – dette kombi-spil indeholder singlespil og opefter på henholdsvis fire, fem eller seks spil. I følgende punktopstilling er angivet antallet af væddemål, som hver Lucky-væddemålstype indeholder:

 • Lucky 15 (4 spil) består af: Fire singlespil, seks doubles, fire trebles og ét 4X-kombi-spil.
 • Lucky 31 (5 spil) består af: Fem singlespil, ti doubles, ti trebles, fem 4X-kombi-spil og ét 5X-kombi-spil.
 • Lucky 63 (6 spil) består af: Seks singlespil, 15 doubles, 20 trebles, 15 4X-kombi-spil, seks 5X-kombi-spil og ét 6X-kombi-spil.

Deltagere med samme navn

Hvis mere end én deltager har samme efternavn, og valgmuligheden ikke er angivet med enten fornavn, hold (hvis relevant) eller kvalifikationsodds, bliver deltageren med de lavest udbudte odds regnet for den valgte mulighed.

Hvis to eller flere deltagere har samme lavest udbudte odds, bliver indsatsen delt mellem dem.

Navnet/overskriften på en turnering er bevis på, hvad et væddemål henviser til. Hvis du for eksempel spiller på "Italien-Brasilien" under turneringsnavnet/-overskriften "VM for kvinder", gælder væddemålet for kampen mellem Italien og Brasilien, som er en del af VM for kvinder.

For sene væddemål

Væddemål accepteres op til begivenhedens starttidspunkt eller et forudbestemt tidspunkt, hvad end der er først.

Alle væddemål, der uforsætligt blev accepteret, efter der er lukket for væddemål, eller hvor begivenheden er afgjort, eller på et tidspunkt, hvor kunden kunne have indikation for udfaldet, bliver indfriet til de korrekte odds på det tidspunkt, hvor væddemålet blev indgået.

De korrekte odds afgøres af vores oddssættere.

Væddemål indgået, efter slutresultatet er kendt, bliver annulleret.

Hvis der er uenighed om starttidspunktet for en begivenhed/spilmulighed, hvor et officielt starttidspunkt ikke angives af myndigheden for den sportsgren, sker indfrielse af alle væddemål ud fra det tidspunkt, hvor vi afgør, at begivenheden begyndte.

Pokal-/trofæturneringer

Medmindre vi angiver andre vilkår, indfrier vi væddemål ud fra den spiller eller det hold, der løfter pokalen/trofæet.

Mistænkeligt spil

"Mistænkeligt spil" refererer til situationer, hvor vi har rimelig grund til at tro, at et eller flere væddemål er blevet indgået under mistænkelige omstændigheder. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Tilfælde af unormalt stor frekvens og/eller underlige mønstre (sammenlignet med normale væddemålstendenser) på samme valgmulighed(er) på meget kort tid
 • Tilfælde af unormalt stor frekvens og/eller underlige mønstre på samme valgmulighed(er), og hvor den teoretiske sandsynlighed for, at de(n) valgte mulighed(er) vinder på det pågældende tidspunkt, baseret på de gældende odds, ikke stemmer overens med den teoretiske sandsynlighed for, at de(n) samme valgmulighed(er) vinder baseret på deres startpriser
 • Tilfælde, hvor en eller flere begivenheders integritet er blevet draget i tvivl, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor en (eller flere) af deltagerne i en begivenhed udviser exceptionel god form, hvilket vi har mistanke om, du var klar over, men som var skjult for omverden for at få en unfair fordel i væddemål på begivenheden
 • Tilfælde, hvor vi har rimelig grund til at mistænke, at et væddemål eller en række relaterede væddemål ikke er blevet foretaget af dig fysisk, men via et program eller på anden automatisk måde eller på anden måde, end ved at kontoindehaveren foretager hvert væddemål via sin konto;
 • Tilfælde, hvor vi har grund til at tro, at du har benyttet dig af unfair eksterne faktorer i forbindelse med begivenhederne, du har spillet på
 • Tilfælde, hvor vi har rimelig mistanke om, at du har oprettet mere end én konto, eller at konti bliver styret af dig i et forsøg på at skjule den sande værdi, natur eller mønster for dine væddemål. Dette gælder også, selvom de yderligere konti er oprettet i et andet navn
 • Tilfælde, hvor vi har rimelig grund til at tro, at du agerer i samspil med andre, eller hvor du handler på andres vegne
 • Tilfælde, hvor vi har rimelig grund til at tro, at væddemålene er indgået fra en anden placering eller enhed end den, du påstår, du har benyttet

I et hvilket som helst af ovenstående tilfælde og uden at indskrænke vores mulighed for at træffe andre forholdsregler eller gøre andre foranstaltninger kan vi gøre følgende afhængigt af omstændighederne:

 • Anmode om yderligere information fra dig, som vi med rimelighed kan have brug for for at undersøge, om din ageren er mistænkeligt spil
 • Suspendere eller tilbageholde udbetaling af gevinster (eller dele heraf), indtil vi har modtaget tilfredsstillende dokumentation fra dig, der viser, at væddemålet ikke blev indgået under mistænksomme omstændigheder. Hvis vi eksempelvis har mistanke om, at et eller flere væddemål er blevet foretaget med robot eller andre automatiske metoder, kan vi kræve, at du giver rimelig dokumentation for, at hvert væddemål er indgået af dig via din konto. Du anerkender og accepterer, at vi forbeholder os retten til at indsamle og behandle alle oplysninger i forbindelse med dine spilmønstre, personlige data, indbetaling af penge og al anden relevant information, der kan hjælpe os med at undersøge brud på disse regler
 • Suspendere eller tilbageholde udbetalinger af alle beløb (eller dele deraf), for det meste maks. i 30 dage, men længere tid, hvis det med rimelighed er nødvendigt (for eksempel ved undersøgelser foretaget af os, sportsorganisationer, spillemyndigheder, politi eller anden tredjepart)
 • Ugyldiggøre væddemål inkl. kombi-spil inden begivenheden. Hvis det er muligt, informerer vi dig på forhånd om, at et eller flere væddemål er blevet annulleret, inden (første) begivenhed relateret til væddemålet/-ene;
 • Beregne gevinster baseret på startodds på begivenheden dækket af væddemålet. Hvis det er muligt, meddeler vi det på forhånd, hvis et eller flere væddemål bliver indfriet til startoddsene
 • I tilfælde, hvor der er ekstraordinært mange og/eller usædvanlige mønstre af væddemål indgået på samme valgmulighed(er) inden for kort tid (og hvis vi har rimelig grund til at tro, at væddemålene er forbundne), begrænse udbetalingen af gevinster. Hvor det er nødvendigt, gælder sådanne begrænsninger for flere konti op til maksimumudbetalingen for individuelle væddemål på de(t) pågældende spil
 • Hvis vi har rimelig grund til at tro, at du har deltaget i eller været forbundet med mistænkelig spilaktivitet, vil vi benytte alle rimelige midler til at undersøge sagen, herunder brug af forskellige procedurer brugt til at opdage aftalt spil, svindel og snyd
 • Vi forbeholder os retten til at lukke en konto, hvis vi har rimelig mistanke om, at mistænkelige aktiviteter er knyttet til den konto
 • Hvis et væddemål bliver gjort ugyldigt (eller erklæres ugyldigt) af os inden en begivenhed, bliver beløbet trukket for det væddemål sendt tilbage til din konto
 • Vi forbeholder os retten til at indkræve alle direkte eller indirekte tab forbundet med mistænkelige aktiviteter fra dig. Denne ret påvirker ikke vores andre rettigheder (herunder Common Law-rettigheder) i forhold til dig, uanset om de er nævnt i tjenestevilkårene eller ej
 • Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige for dine eller andres tab opstået som resultat af aktiviteter beskrevet i denne sektion. Vi forbeholder os også retten til at skride til handling på andre måder i tilfælde af mistænkelige væddemål, men vi er ikke forpligtet til at gøre det

Som altid, når vi benytter os af vores rettigheder, gør vi det på en måde, der er fair over for dig og andre brugere. Se mere i vores generelle vilkår.

Vi er medlem af International Betting Integrity Association ("IBIA"), en nonprofitorganisation, der holder øje med uregelmæssige spilmønstre og potentiel manipulation af begivenheder.  Som en del af dette medlemskab deltager vi i deres advarselssystem, som er målrettet mod at identificere sådanne hændelser.

Når vi modtager en advarsel, forbeholder vi os retten til efter eget skøn at:

(i) suspendere enhver begivenhed eller række begivenheder i alle spilmuligheder; og

(ii) udskyde og/eller tilbageholde betalingen på enhver begivenheder eller række begivenheder i alle spilmuligheder, indtil integriteten af denne begivenhed eller række begivenheder er blevet bekræftet af den relevante sportsorganisation via IBIA.

Hvis det derudover bekræftes, at der er sket manipulation i en hvilken som helst begivenhed eller række begivenheder af IBIA, der handler i samarbejde med de retmæssige sportsmyndigheder, forbeholder vi os retten til efter eget skøn at suspendere alle væddemål på disse begivenheder enten af enhver enkeltperson, som IBIA har identificeret som værende i besiddelse af insiderviden eller -information, eller af enhver anden person, der efter vores rimelige vurdering er forbundet med, handler sammen med eller på anden vis er tilknyttet denne enkeltperson.

Vi kan for at forhindre svindel, snyd og hvidvask af penge videregive dine oplysninger og din spilhistorik til tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til relevante kontrolinstanser, spille- og sportsmyndigheder, pengeinstitutter og retshåndhævende myndigheder eller enhver anden myndighed, der beskæftiger sig med efterforskning af påståede overtrædelser. 

Visning af stillinger

Selvom den aktuelle score, den forløbne tid, video og andre data angivet på dette site stammer fra livefeeds fra tredjeparter, bør du være opmærksom på, at disse data kan være forsinkede og/eller unøjagtige.  Hvis du bruger disse data til at indgå væddemål, gør du det udelukkende på eget ansvar. Vores regler for indfrielse af væddemål gælder stadig, og derfor påtager vi os intet ansvar for uoverensstemmelser mellem oplysninger vist her, og hvordan væddemål indfries.

Skader

I tilfælde af opdateringer om skader i forbindelse med en spilmulighed, hvor antallet af kampe eller odds for tilbageværende deltagere kan påvirke oddsene markant, f.eks. "topscorer" eller "scorer flest point", forbeholder vi os retten til enten at annullere væddemål, anvende et regel 4-fradrag eller ændre væddemål til de næste udbudte odds, efter spilmuligheden er blevet revideret som følge af skadeopdateringen.

Det kan gælde for væddemål, der er indgået mellem offentliggørelsen af skadeopdateringen og revisionen af den pågældende spilmulighed.

Cash Out

Cash Out er en funktion, der tilbydes på forskellige spilmuligheder. Med Cash Out kan du ændre dit oprindelige væddemål på spilmuligheden og sikre dig en gevinst eller et tab ved at indfri dit væddemål (eller en del af dit væddemål) før tid, uden at du behøver vente på, at begivenheden slutter.

Vi kan ikke garantere, at din anmodning om Cash Out bliver accepteret, og den kan eksempelvis mislykkes, hvis spilmuligheden bliver suspenderet, eller oddsene ændrer sig, inden din anmodning er blevet behandlet.

Hvis din anmodning om Cash Out godkendes, vises en meddelelse om det, og dit væddemål (eller den relevante del af dit væddemål) bliver indfriet med det samme, og eventuelle gevinster sættes ind på din konto svarende til det beløb, der er vist på Cash Out-knappen. Bemærk, at det omfatter den oprindelige indsats (eller del af din indsats), og at det samlede beløb, der sættes ind på din konto, er det beløb, der vises på Cash Out-knappen. Ved en komplet Cash Out bliver væddemålet indfriet, og efterfølgende begivenheder har ingen indflydelse på det beløb, der sættes ind på din konto. Ved en delvis Cash Out bliver en del af dit væddemål indfriet, og efterfølgende begivenheder påvirker kun den del af dit væddemål, som du ikke har valgt Cash Out for.

Hvis din anmodning om Cash Out mislykkes, vises der en meddelelse med årsagen til det, og du kan få tilbudt et nyt Cash Out-tilbud.

Det kan tage længere tid at behandle Cash Out-anmodninger foretaget live på grund af forsinkelsen i forbindelse med livespil.

Væddemålsregler for livespil gælder for alle livespil, hvor der er mulighed for Cash Out.

Vælger du at anvende Cash Out, kan det betyde, at du bliver afmeldt og ikke længere er berettiget til et specifikt tilbud. Se flere oplysninger i betingelser og vilkår for det pågældende tilbud.

Ved væddemål, hvor der er brugt et Free Bet, er Cash Out ikke muligt, før Cash Out-beløbet er højere end værdien af dit Free Bet.

Vi forbeholder os retten til at omgøre indfrielsen med Cash Out, hvis væddemålet bliver indfriet fejlagtigt (eksempelvis ved menneskelig eller teknisk fejl). Hvis vi indfrier et væddemål på ny, kan det medføre ændringer på en kundes saldo for at afspejle ændringer i indfrielsen af væddemålet.

Vi forbeholder os retten til at annullere en indfrielse med Cash Out, hvis den valgmulighed, der er valgt Cash Out for, ikke længere deltager, efter der er valgt Cash Out for væddemålet. I så fald bliver væddemålet annulleret, da væddemålet blev indgået på en ikke-deltager, og indsatsen bliver refunderet.

Vi forbeholder os retten til at suspendere eller deaktivere Cash Out-funktionen når som helst.

Højere odds

Alle væddemål, hvor vi tilbyder højere odds, bliver indfriet baseret på normal spilletid og tillægstid (dvs. uden evt. forlænget spilletid, straffekonkurrencer eller lignende), medmindre andet er angivet i det relevante væddemål eller væddemålsreglerne.

Medmindre andet er angivet, afgøres væddemål, på hvilke der tilbydes højere odds, i henhold til vores sædvanlige regler for indfrielse.

Vi forbeholder os retten til at annullere alle væddemål med højere odds, hvis de højere odds var beregnet til kun at gælde væddemål før kampen, og vi fejlagtigt accepterede væddemålet til de højere odds, efter den pågældende begivenhed var begyndt.

I tilfælde af en klar og tydelig formulerings- eller oddsfejl på et væddemål med højere odds vil vi (i henhold til vores sædvanlige regler for indfrielse) forsøge at indfri væddemålet til de odds, som vi havde til hensigt at tilbyde, og/eller i henhold til den formulering, som åbenlyst var beregnet til at gælde for det pågældende væddemål.

Med hensyn til væddemål med højere odds, der omfatter flere spillere, forbeholder vi os retten til at indfri væddemålet baseret på odds på de tilbageværende spillere, hvis én eller flere angivne spillere ikke deltager.

Med hensyn til væddemål med højere odds, der omfatter flere kampe, forbeholder vi os retten til at indfri væddemålet baseret på oddsene på de resterende kampe, hvis én eller flere kampe ikke afvikles.

Jeres væddemål

Reglerne i dette afsnit og alle afsnit om Jeres væddemål i reglerne for specifikke sportsgrene gælder ved indfrielse af alle væddemål, der indgås via Jeres væddemål. Alle andre regler for indfrielse, som indgår i Væddemålsreglerne, gælder også ved indfrielse af Jeres væddemål, medmindre de modsiger eller strider mod dem, der optræder i et afsnit om Jeres væddemål (i så fald har reglerne i afsnittet om Jeres væddemål forrang).

Hvis en deltager, som indgår i et Jeres væddemål, ikke deltager i den pågældende begivenhed, bliver hele det pågældende væddemål annulleret.

Hvis der sker en tydelig fejl i formulering eller odds, forbeholder vi os retten til at annullere ethvert indgået Jeres væddemål, og i så fald tilbyder vi efterfølgende et Jeres væddemål med korrekt formulering eller odds, så kunderne kan indgå deres væddemål igen.

Diverse

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn ikke at acceptere visse væddemål på sport eller at reducere indsatsen.

Alle henvisninger til tidsrum i Væddemålsreglerne gælder for den tidszone, hvor begivenheden finder sted. For eksempel gælder en henvisning til starttidspunktet for en fodboldkamp det lokale kickofftidspunkt.

Alle oplysninger leveres i god tro. Men vi kan ikke påtage os ansvaret for fejl eller udeladelser i forbindelse med oplysninger såsom angivelse af odds, deltagere, tidspunkter, stillinger, resultater eller generel statistik.

Resultater eller stillinger, som du bliver anbefalet af en af vores ansatte eller repræsentanter (for eksempel under livespil), gives kun som vejledning.

Vi kan efter eget skøn til enhver tid beslutte at suspendere spil på en spilmulighed (også selvom en sådan suspendering sker tidligere end ventet i henhold til Væddemålsreglerne). Vi kan også for at bevare integriteten og retfærdigheden i vores spilmuligheder annullere visse væddemål på en spilmulighed eller fuldstændig annullere en hel spilmulighed.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre Væddemålsreglerne. Alle sådanne ændringer er bindende og træder i kraft øjeblikkeligt, efter at ændringerne er blevet offentliggjort for kunderne, og alle væddemål, der accepteres, efter regelændringerne er blevet offentliggjort, er underlagt de nye Væddemålsregler.