pokercasinosports

Cricket

Ingen væddemål tager højde for super overs, medmindre andet er oplyst.

Der tages ikke højde for straffe i nogen over- eller delivery-væddemål (væddemål for flere overs er ikke omfattet af denne regel).

Hvis en kamp bliver aflyst inden spilstart, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre kampen genstartes senest 48 timer efter den oprindelige spilstart. Hvis en kamp ender uafgjort, og de officielle konkurrenceregler ikke udpeger en vinder, eller hvis konkurrencereglerne udpeger en vinder ved at slå plat-og-krone eller ved lodtrækning, bliver alle uafgjorte væddemål erklæret ugyldige. Hvis en over ikke spilles til ende, bliver alle uafgjorte væddemål på den specifikke over erklæret ugyldige, medmindre inningen har nået sin naturlige afslutning, f.eks. "declaration", hele holdet ude, osv. Hvis væddemål forbliver åbne med en forkert stilling, der har væsentlig betydning for priserne, forbeholder vi os retten til at erklære væddemål ugyldige.

Twenty20 Cricket

Alle planlagte overs skal spilles, for at uafgjorte væddemål bliver indfriet, medmindre innings har nået deres naturlige afslutning.

ODI Cricket

For at væddemålet skal gælde, skal mindst 90% af alle overe i en innings være spillet, medmindre den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning.

Kampe, der ikke spilles som anført

Hvis spillestedet for en kamp ændres, tæller allerede indgivne væddemål, så længe det samme hold angives som hjemmehold. Hvis der byttes om på ude- og hjemmeholdet i en kamp, bliver væddemål baseret på den oprindelige opstilling erklæret ugyldige.

Vinderspil

I Twenty20-cricket bliver væddemål på kampe, der påvirkes af dårligt vejr, afgjort i henhold til de officielle konkurrenceregler. Hvis der ikke er oplyst odds for uafgjort, og de officielle turneringsregler udpeger en vinder eller et hold, der går videre, bliver væddemål indfriet baseret på det officielle resultat. Hvis en kamp opgives pga. udefrakommende forstyrrelser, erklæres væddemål ugyldige, medmindre en vinder udpeges af de officielle turneringsregler. Hvis modstanderholdet skiftes ud, bliver alle væddemål på kampen erklæret ugyldige.

Live-runs i første 'X' overs

Hvis det valgte antal overs ikke bliver gennemført pga. udefrakommende faktorer, bliver væddemål erklæret ugyldige, medmindre væddemålet allerede er indfriet.

Hvis den normale længde af innings er kortere end det valgte antal overs (f.eks. hvis et helt hold er ude i færre overs end valgt eller når deres mål), gælder alle væddemål.

Hold med højest score i over

Hvis ingen af holdene gennemfører det angivne antal overs pga. udefrakommende faktorer eller dårligt vejr, bliver væddemål erklæret ugyldige, medmindre de allerede er indfriet. I tilfælde af uafgjort bliver alle væddemål erklæret ugyldige.

Holdets bedste gærdespiller

I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship) gælder spilmuligheden kun første innings, medmindre andet er angivet.

Afhængigt af kamptypen skal følgende antal overe som minimum kastes i det pågældende holds innings, for at væddemål gælder:

  • Testkampe: 50 overe
  • County Championship: 50 overe
  • Kamp med 50 overe: 25 overe
  • Kamp med 40 overe: 20 overe
  • Kamp med 20 overe: 15 overe

I alle tilfælde gælder væddemål, hvis en innings når sin naturlige afslutning tidligere end ovennævnte krav. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Spillere i startopstillingen, som ikke skal slå, regnes for at have deltaget, og væddemål på disse spillere tabes.

Hvis spillere scorer samme antal runs, gælder regler for dødt løb.

Holdets bedste kaster

I en kamp med 2 innings (testkamp eller County Championship) gælder spilmuligheden kun første innings, medmindre andet er angivet.

Afhængigt af kamptypen skal følgende antal overe som minimum bowles i det pågældende holds innings, for at væddemål gælder:

  • Testkampe: 50 overe
  • County Championship: 50 overe
  • Kamp med 50 overe: 25 overe
  • Kamp med 40 overe: 20 overe
  • Kamp med 20 overe: 15 overe

I alle tilfælde gælder væddemål, hvis en innings når sin naturlige afslutning tidligere end ovennævnte krav. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Spillere i startopstillingen, som ikke skal kaste, regnes for at have deltaget, og væddemål på disse spillere tabes.

Hvis flere spillere tager samme antal gærder, anses den kaster, som har tilladt færrest runs, for vinder, uanset hvor mange overe kasterne har.

Hvis der stadig ikke kan findes en vinder, gælder regler for dødt løb.