pokercasinosports

Golf

Turneringsvæddemål bliver indfriet baseret på de officielle resultater oplyst af turneringsmyndighederne ved præmieoverrækkelsen, og senere diskvalificeringer eller rettelser påvirker ikke indfrielsen. Hvis en begivenhed påvirkes af dårligt vejr, afregnes turneringsvæddemål ud fra det officielle resultat. Det mindste antal huller, der skal til for at kåre en officiel vinder, kan variere fra 36 til 54 huller afhængigt af touren, men resultatet skal være officielt. I tilfælde af forkerte udbetalinger som følge af fejl på den officielle hjemmeside ændrer vi udbetalingen, hvis fejlen kommer for en dag senest 24 timer efter den oprindelige afgørelse af spilmuligheden.

Alle væddemål på en specifik spiller bliver erklæret ugyldige, hvis spilleren ikke stiller til start i turneringen. Fremtidsvæddemål på enhver spiller, der deltager i en kvalifikationsturnering, men ikke kvalificerer sig til hovedturneringen, regnes for tabte væddemål. Alle spillere, der stiller til start i en turnering, men udgår eller bliver diskvalificeret inden slutningen af turneringen, bliver regnet som tabere.

Hvis en turnering bliver forkortet, og vi indfrier spil på turneringen, bliver alle væddemål matchet efter den sidste fuldførte runde erklæret ugyldige. Hvis der ikke er nogen odds for et uafgjort resultat, gælder reglerne for dødt løb.

I alle 'kvalificerer sig'-væddemål for turneringer regnes antallet af spillere, der kvalificerer sig til turneringen som vindere, uanset om de deltager i turneringen eller ej. Væddemål bliver indfriet efter kvalifikationen, og senere diskvalifikationer eller rettelser af resultatet tæller ikke med.

Hvis en turnering/runde bliver genstartet, bliver alle væddemål placeret efter det officielle starttidspunkt erklæret ugyldige, bortset fra væddemål, hvor udfaldet allerede foreligger uden tvivl. Væddemål på 2-balls eller 3-balls bliver kun erklæret ugyldige, hvis de bliver indgået efter tee time for den pågældende gruppe.

 Spil på ‘Vindermargin’ bliver indfriet baseret på de officielle turneringsresultater, ekskl. playoffs.

For spil på ‘3-balls’ eller ‘2-balls’ gælder alle væddemål, uanset om spillerne er i samme gruppe eller paropdeling eller ej.

Væddemål på turneringskampe

Hvis en spiller trækker sig uden at have slået mindst én bold, bliver alle væddemål på markedet erklæret for ugyldige. Hvis ingen spillere i den pågældende spilmulighed gennemfører første runde, bliver alle væddemål erklæret for ugyldige.

Hvis ingen af de navngivne spillere fuldfører en specifik runde (ekskl. den første), bliver spilleren med færrest point efter den forudgående runde erklæret som vinder. Hvis en spiller bliver diskvalificeret eller trækker sig i løbet af en runde, bliver væddemål på spilleren indfriet, som om spilleren har tabt, såfremt mindst én anden spiller fuldfører den pågældende runde. Hvis to eller flere spillere i en given spilmulighed deler førstepladsen efter 72 huller, afgøres vinderen, når de efterfølgende playoff-huller er spillet.

Hvis en spiller ikke klarer cuttet, regnes den anden spiller for vinder. Hvis ingen af spillerne klarer cuttet, afgøres væddemålet ud fra den laveste samlede score efter cuttet. Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig efter starten, regnes den anden spiller for vinder, uanset om der er spillet 36 huller eller ej. Hvis en spiller diskvalificeres i tredje eller fjerde runde, efter den anden spiller allerede har misset cuttet, regnes den diskvalificerede spiller for vinder.

Ovenstående gælder også kampvæddemål på 72 huller med følgende undtagelse: Hvis stillingen er uafgjort efter 72 huller, er resultatet enten uafgjort, hvis det var muligt at spille på uafgjort, og ellers annulleres alle væddemål.

Hvis en turnering forkortes på grund af dårligt vejr, gælder alle væddemål, såfremt der kåres en vinder af turneringen, og der er spillet mindst 36 huller. Vinderen er den spiller, der fører, når den sidste færdigspillede runde er slut.

Væddemål på runder

Hvis en spiller trækker sig uden at have slået mindst én bold i den pågældende runde, bliver alle væddemål på markedet erklæret for ugyldige. Hvis en spiller ikke fuldfører en runde af nogen som helst grund bortset fra tilbagetrækning eller diskvalifikation, bliver alle væddemål erklæret ugyldige undtagen i tilfælde, hvor udfaldet foreligger ubetinget.

Alle væddemål på spillere, der trækker sig eller bliver diskvalificeret efter mindst ét slag i den pågældende runde, bliver indfriet, som om spilleren har tabt, såfremt mindst én anden spiller fuldfører den pågældende runde. Hvis ingen spiller gennemfører første runde, bliver alle væddemål erklæret for ugyldige.

Væddemål på slag hul-for-hul

Alle væddemål på et specifikt hul bliver erklæret ugyldige, hvis det pågældende hul ikke bliver spillet til ende af nogen som helst grund, medmindre udfaldet allerede foreligger ubetinget. Væddemål bliver indfriet ved afslutningen af hullet, og efterfølgende straffe eller diskvalificeringer påvirker ikke indfrielsen.

Væddemål på hul-for-hul

Alle væddemål gælder, når alle navngivne spillere har haft deres tee shots. Hvis ingen af spillerne gennemfører hullet, annulleres alle væddemål, medmindre der uomtvisteligt er fundet en vinder, en spiller har trukket sig eller er blevet diskvalificeret, eller hullet aflyses. Afgørelsen falder, når spillerne forlader greenen.

Spil på top 5/top 10/top 20

Regler for dødt løb gælder.

Fører efter 1. runde

Væddemål afgøres baseret på turneringsscoren efter første runde. Regler for dødt løb gælder.

Gruppevæddemål

Vinderen er spilleren med den højeste placering, når turneringen er slut. En spiller, der ikke klarer cuttet, regnes for at have tabt. Hvis ingen af spillerne klarer cuttet, afgøres væddemålet ud fra den laveste samlede score efter cuttet. Fradrag for ikke deltagelse, intet væddemål i henhold til regel 4 (fradrag) gælder. Regler for dødt løb gælder, medmindre vinderen findes efter playoff. I tilfælde af dårligt vejr skal der spilles mindst 36 huller, og der skal kåres en turneringsvinder, for at væddemål gælder. Vinderen er den spiller, der fører, når den sidste færdigspillede runde er slut.