pokercasinosports

Tennis

Alle væddemål er gældende uanset ændret program (eller kampdag).

Alle væddemål erklæres ugyldige, hvis en kamp starter, men ikke spilles til ende – undtagen væddemål, hvor udfaldet allerede er fastlagt. Eksempel: En kamp bliver afbrudt ved 6-4, 5-1. Væddemål på vinder af første sæt bliver indfriet som vindervæddemål. Den eneste undtagelse er, når en spiller bliver diskvalificeret, hvor den anden spiller/det andet hold går videre til næste runde og bliver erklæret som vinder.

Ændring af underlag/spillested

Hvis en turnering, eller en del af en turnering, afholdes på et underlag eller et spillested, der er forskelligt fra det først annoncerede, gælder alle væddemål.

Vinderspil/uden favorit/fjerdedel/halvdel

Alle væddemål bliver indfriet på en "all in run or not’"-basis. Væddemål på spillere, der senere trækker sig fra konkurrencen, bliver regnet som tabende væddemål.

Vindende fjerdedel/vindende halvdel

Forudsig, hvilken fjerdedel af turneringsudtrækningen vinderen kommer fra – enten 1., 2., 3. eller 4. Forudsig, hvilken halvdel af turneringsudtrækningen vinderen kommer fra – enten toppen eller bunden. Den pågældende turnering skal være spillet til ende, for at væddemål tæller.

Forudsig finalisterne/forudsig finalen/når finalen

Alle væddemål bliver indfriet på en "all in run or not’"-basis. Væddemål på spillere, der senere trækker sig fra konkurrencen, bliver regnet som tabende væddemål.

Kampvæddemål, inkl. livespil

Hvis en kamp starter, men ikke bliver spillet til ende, bliver væddemål erklæret ugyldige, medmindre den ene spiller bliver diskvalificeret efter kampens start. I dette tilfælde erklæres spilleren/holdet, der går videre eller tildeles sejren, som vinder.

Væddemål på turneringskampe

Begge spillere i en turnering skal spille et point i turneringen, ellers erklæres væddemål for ugyldige. Hvis spillerne går videre til samme runde af turneringen, bliver væddemål erklæret ugyldige.

Sæt

Væddemål erklæres ugyldige, hvis det reglementerede antal sæt ikke bliver spillet, eller antallet bliver ændret.

Først til tre partier (før kampstart)

En af spillerne skal vinde tre partier, for at væddemålene gælder.

Vinder af 1. sæt

Hvis første sæt ikke bliver gennemført, bliver væddemål erklæret ugyldige.

Tiebreak i 1. sæt

Hvis første sæt ikke bliver gennemført, bliver væddemål erklæret ugyldige, medmindre kampen har nået en stilling på 6-6, hvilket resulterer i, at væddemålet bliver indfriet som Ja.

Tiebreak i kampen

Hvis kampen begynder, men ikke bliver gennemført, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre en tiebreak allerede har fundet sted, eller det er umuligt for en tiebreak at finde sted.

Dobbeltresultat

Der udbydes nogle gange odds på, at en navngiven spiller vinder eller taber første sæt og ender med at vinde eller tabe kampen. Alle væddemål bliver erklæret ugyldige, hvis kampen starter, men ikke bliver fuldført.

Antal sæt

Både 2- og 3-vejsspil kan tilbydes. 3-vejs har "Præcis" som en valgmulighed. Væddemål erklæres ugyldige, hvis det reglementerede antal sæt ikke bliver spillet, eller antallet bliver ændret.

Flest serveesser

Væddemål bliver indfriet baseret på den officielle turneringsstatistik. Hvis en spiller bliver diskvalificeret eller trækker sig fra turneringen, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre udfaldet af væddemålet allerede ligger fast.

Første serveparti

2-vejsspil på, om en navngiven spiller holder eller bryder det første serveparti i kampen. Det første serveparti skal spilles til ende, for at væddemål tæller.

Første til at bryde serven

Forudsig den første spiller, der bryder serven i kampen. Hvis ingen serv bliver brudt i kampen, indfries væddemål som uafgjort.

Antal sæt inkl. livespil

Hvis en spiller bliver diskvalificeret eller trækker sig fra turneringen, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre det sidste sæt er begyndt, eller udfaldet af væddemålet allerede ligger fast.

Væddemål baseret på samlet antal partier/handicapspil inkl. livespil

Disse generelle regler gælder for partier i individuelle sæt, partier i kampen, spillerens partier og handicapvæddemål (baseret på partier vundet). I tilfælde af point/partier, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål. I alle sådanne væddemål tæller en tiebreak eller match tiebreak som et parti.

Hvis en spiller udgår eller bliver diskvalificeret, eller hvis underlaget bliver ændret midt i en kamp, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre der ikke er nogen tænkelig måde, sættet og/eller kampen kunne blive spillet til sin naturlige ende uden at påvirke udfaldet af væddemålet.

 • Eksempel 1: Et sæt bliver afbrudt ved 4-4: Væddemål på over/under 9,5 partier eller færre i sættet bliver indfriet som hhv. vundet/tabt, da en naturlig konklusion på sættet vil bestå af mindst 10 partier; væddemål på over/under 10,5 partier eller flere bliver erklæret ugyldige.
 • Eksempel 2: En kamp, hvor der spilles bedst af tre sæt, bliver afbrudt ved 6-0 6-7: Væddemål på over/under 24,5 partier eller færre i kampen bliver indfriet som hhv. vundet/tabt, da en naturlig konklusion på kampen vil bestå af mindst 25 partier; væddemål på over/under 25,5 eller flere bliver erklæret ugyldige.
 • En kamp, hvor der spilles bedst af fem sæt, bliver afbrudt ved 4-6 6-4 3-6 6-3 5-5: Væddemål på en af spillerne med et handicap på +2,5 eller mere bliver indfriet som vundet, væddemål på en af spillerne med et handicap på -2,5 eller mindre bliver indfriet som tabt, og væddemål på uafgjort med et handicap på +/- 3 eller mere bliver indfriet som tabt. Alle væddemål på handicap fra -2 til +2 bliver erklæret ugyldige.

Handicap, samlet antal partier og væddemål på spillerpartier er baseret på det reglementerede antal sæt. Hvis det reglementerede antal sæt bliver ændret eller adskiller sig fra de udbudte, bliver alle væddemål erklæret ugyldige.

I slutningen af kampen bliver alle partier, som hver spiller har vundet, lagt sammen, og handicappet bliver lagt til eller trukket fra for at bedømme handicapvinderen.

Vinderens nationalitet

Nationalitet som oplyst af sportens styrende myndigheder. Væddemål gælder uanset tilbagetrækninger.

Hurtigste serv i turneringen

Væddemål bliver indfriet baseret på de officielle turneringsresultater. Spilleren skal serve mindst én gang, for at væddemålet gælder.

Antal esser/dobbeltfejl

Hvis en spiller bliver diskvalificeret eller trækker sig fra turneringen, bliver alle væddemål erklæret ugyldige, medmindre udfaldet af væddemålet allerede ligger fast. Væddemål bliver indfriet baseret på den officielle turneringsstatistik.

Hvor mange sæt taber spilleren i løbet af turneringen

Hvis en spiller trækker sig fra eller ikke starter kampen (udgår), tæller det som et tab på to sæt i kampe, der spilles bedst af tre sæt, eller tre sæt i kampe, der spilles bedst af fem sæt.

Elimineringstidspunkt

Spilleren skal spille et point i turneringen, ellers erklæres væddemålet for ugyldigt.

Vinderens seedning

Forudsig, om vinderen bliver seedet lige eller ulige. Hvis en useedet spiller vinder turneringen, bliver alle væddemål erklæret ugyldige.

Match tiebreaks

I nogle konkurrencer afgøres kampe, hvor sætstillingen er 1-1, af en match tiebreak. Hvis kampen bliver afgjort ved match tiebreak, bliver den match tiebreak regnet som tredje sæt. Væddemål på sæt indfries som 2-1 til vinderen af match tiebreak.

Alle væddemål accepteret fejlagtigt på den korrekte stilling eller antallet af partier i tredje sæt bliver erklæret ugyldige.

International Premier Tennis League

Kampvæddemål

Indfrielse af væddemål bliver baseret på det officielle resultat.

Spil på sæt

Specifikt for det sidste enkelte sæt i en kamp bliver væddemål indfriet baseret på de(n) første spiller(e), der når seks partier (og stillingen på det tidspunkt), og de efterfølgende "indhentningspartier" i sættet bliver ignoreret.

Afløsning

Hvis en spiller bliver afløst under et sæt, tæller alle væddemål inkl. livespil.

Livespil på partier (nuværende og næste)

 • Spilleren, der server i det relevante parti, er markeret med (Svr).
 • Hvis den forkerte spiller markeres som (Svr), bliver væddemål på nuværende eller næste parti, nuværende eller næste partis stilling, nuværende eller næste parti til deuce, pointvæddemål eller næste parti, første point erklæret ugyldige uanset resultatet.
 • Hvis det næste planlagte parti er en tiebreak eller match tiebreak, bliver alle væddemål på partiet erklæret ugyldige med undtagelse af næste parti, første point.
 • Parti til deuce bliver indfriet som ja, hvis stillingen når 40-40 på noget som helst tidspunkt.
 • Hvis et parti inkluderer straffepoint fra dommeren, gælder alle væddemål på partiet. Hvis dommeren dømmer et straffeparti, eller hvis et parti ikke bliver afsluttet pga. spillerskade, bliver alle væddemål på det parti erklæret ugyldige – med undtagelse af parti til deuce, hvis udfaldet allerede foreligger. I tilfælde af point/partier, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål.

Livespil på "først til"

 • Væddemål indfries baseret på den første spiller, der når det specificerede antal partier i det pågældende sæt. Hvis ingen af spillerne når det pågældende antal partier (pga. kampen bliver afbrudt), bliver væddemål på det spil erklæret ugyldige. I tilfælde af point/partier, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål.
 • Hvis det pågældende sæt ikke bliver spillet, bliver alle spil på "først til" for det sæt erklæret ugyldige.

Livespil på sæt

Kampen skal være spillet til ende, for at væddemål tæller. Hvis en spiller bliver diskvalificeret eller udgår, bliver alle væddemål erklæret ugyldige.

Livespil på sætvinder (nuværende og næste)

Hvis et sæt starter, men ikke spilles til ende, bliver alle væddemål erklæret ugyldige – med undtagelse af dem, hvor udfaldet allerede er afgjort.

Livespil 3./4./5. sæt – ja/nej

Hvis et sæt starter, men ikke spilles til ende, gælder alle væddemål, så længe der er spillet mindst ét point i det pågældende sæt.

Livespil på sætresultat (nuværende og næste)

 • Hvis der ikke bliver spillet et næste sæt, bliver alle væddemål på det sæt erklæret ugyldige. Det valgte sæt skal være spillet til ende, for at væddemål tæller. I tilfælde af point/partier, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål.
 • I nogle konkurrencer afgøres kampe, hvor sætstillingen er 1-1, af en match tiebreak. Hvis kampen bliver afgjort ved match tiebreak, bliver den match tiebreak regnet som tredje sæt. Væddemål på vundne sæt bliver indfriet som 2-1 til vinderen af match tiebreak, og væddemål på vinderen af tredje sæt bliver også indfriet herefter.
 • Alle væddemål på næste partivinder eller næste partis stilling bliver erklæret ugyldige, hvis næste parti viser sig at være kampens tiebreak, selvom væddemål på næste parti, første point stadig tæller.
 • Alle væddemål accepteret fejlagtigt på den korrekte stilling eller antallet af partier i tredje sæt bliver erklæret ugyldige.

Livespil på antal partier i næste sæt

Hvis der ikke bliver spillet et næste sæt, bliver alle væddemål på det sæt erklæret ugyldige. Se også de generelle regler for spil på antal partier. I tilfælde af point/partier, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål.

Livespil på point

 • Væddemål tilbydes på, hvilken spiller der vinder det pågældende point. Hvis pointet ikke bliver spillet, fordi partiet eller kampen slutter, bliver alle væddemål på det pågældende point erklæret ugyldige. I tilfælde af point, der opgives, tæller disse med ifm. indfrielsen af væddemål.
 • Hvis det pågældende point gives som straffepoint, bliver alle spil på det pågældende point erklæret ugyldige.
 • Væddemål tæller, uanset om et point spilles i en tiebreak eller ej.

Livespil på tiebreak (inkl. match tiebreaks)

 • Hvis en tiebreak ikke spilles i det nominerede sæt, bliver alle væddemål på disse spilmuligheder erklæret ugyldige. Alle væddemål tæller, uanset om der bliver givet straffepoint i en tiebreak eller ej.
 • Hvis dommeren giver en tiebreak som et straffeparti, inden partiet starter, bliver alle væddemål på tiebreaken erklæret ugyldige.
 • Hvis tiebreaken gives som et straffeparti, mens spillet er i gang, tæller væddemål på tiebreakvinder, men væddemål på tiebreakstilling erklæres ugyldige (medmindre den eneste måde, tiebreaken kunne vindes, var alle andre). Væddemål på samlet antal point i tiebreak bliver kun indfriet, hvis tiebreaken allerede har overskredet den pågældende grænse eller skal gøre det for at nå en naturlig konklusion.
 • Hvis tiebreaken ikke spilles til ende pga. diskvalifikation eller en spiller, der udgår, bliver alle væddemål på tiebreaken erklæret ugyldige – med undtagelse af samlet antal point i tiebreak som beskrevet herover.
 • Hvis det officielle resultat af en tiebreak ikke specificeres (dvs. hvis det enten gives som straffeparti eller via diskvalifikation), bliver alle væddemål på tiebreaken erklæret ugyldige – med undtagelse af samlet antal point i tiebreak som beskrevet overfor.

Livespil – spiller bliver brudt i løbet af kampen

Hvis spilleren bliver diskvalificeret eller trækker sig, bliver væddemål erklæret ugyldige, hvis spillerens serv endnu ikke er blevet brudt (medmindre det er umuligt, at spilleren kan serve igen – i disse tilfælde bliver væddemål indfriet, som om spillerens serv ikke er blevet brudt).

Livespil – forkert server

Hvis den forkerte spiller er markeret som (Svr), bliver alle væddemål på nuværende eller næste parti, nuværende eller næste partis stilling, spil på point eller næste parti, første point erklæret ugyldige uanset resultatet.

Indfrielse af væddemål

Alle væddemål på ATP- og WTA-tennis bliver indfriet i henhold til resultater fra Enetpulse. Enetpulse er den officielle leverandør af ATP- og WTA-resultater. Alle andre væddemål bliver indfriet i henhold til den officielle hjemmeside for hver turnering eller turneringsmyndighed.

Reproduceret under licens fra ATP og WTA. Alle rettigheder forbeholdes.