pokercasinosports

Baseball

Alle kampe skal starte på den planlagte dato (lokal tid), for at væddemålene tæller. Hvis en kamp er blevet udsat eller aflyst inden start, bliver alle væddemål erklæret ugyldige.

I alle baseballkampe (inklusive Minor League Baseball) eller MLB pre-season-kampe uden navngivne pitchers er alle væddemål gyldige, hvis der ikke er anført nogen pitchere, uanset hvem der pitcher for hvert hold. Reglen for 8½ innings gælder også, men hvis Mercy-reglen træder i kraft, gælder alle væddemål for stillingen på det tidspunkt. Når 7 innings-kampe spilles som en del af en doubleheader, vil reglen for 6½ innings gælde.

I et 2-vejsspil gælder regler for uafgjort, medmindre andet er angivet. Indsatser på singlespil returneres, og i kombinationsspil bliver udvalget regnet som ikke-deltager.

Indfrielse af væddemål

Alle indfrielser baseres på resultaterne og statistikken leveret af det relevante turneringsforbund, f.eks. MLB (Major League Baseball).

MLB-væddemål

Det er spillernes ansvar at sikre, at de er bekendte med relevante udskiftninger af pitcheren.

 • Pitchere er kun angivet af informationsmæssige hensyn. Det er op til kunden at vide, hvem der starter som pitcher.
 • Ingen (startende) pitcher anført – hold mod hold uanset startende pitcher. Væddemål tæller.

Væddemål på udsatte MLB-kampe, der genoptages inden for 72 timer efter udsættelsen, gælder stadig og bliver afgjort, når kampen er færdigspillet. Hvis kampen ikke færdigspilles inden for 72 timer efter udsættelsen, bliver alle væddemål annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Kampe, der ikke spilles som anført

Hvis spillestedet for en kamp ændres, tæller allerede indgivne væddemål, så længe det samme hold angives som hjemmehold. Hvis der byttes om på ude- og hjemmeholdet i en kamp, bliver væddemål baseret på den oprindelige opstilling erklæret ugyldige.

Regel om 4½ innings

Vinder inkl. overtid: Der skal spilles mindst fem hele innings, for at væddemål gælder, medmindre holdet, der slår som nr. to, fører efter 4½ innings, ellers erklæres væddemål for ugyldige. Hvis kampen aflyses eller udsættes efter dette tidspunkt, vil vinderen blive afgjort i henhold til resultatet efter den sidste hele inning (medmindre holdet, der slår som nr. to, udligner eller kommer foran i bunden af inningen – i så fald afgøres vinderen i henhold til resultatet på tidspunktet, hvor kampen afbrydes).

Bemærk, at udsatte kampe ikke overføres (med undtagelse af kampe i MLB playoff). Hvis Mercy-reglen tages i brug, vil alle væddemål dog gælde med resultatet på det aktuelle tidspunkt.

Regel om 6½ innings

Væddemål på totaler og handicap (i 7-inningskampe): Kampen skal vare mindst syv hele innings (eller 6½ innings, hvis holdet, der slår som nr. to, er foran), for at væddemål gælder. Hvis Mercy-reglen tages i brug, vil alle væddemål dog gælde med resultatet på det aktuelle tidspunkt. Bemærk, at udsatte kampe ikke overføres.

Regel om 8½ innings

Væddemål på totaler og handicap: Kampen skal vare mindst ni hele innings (eller 8½ innings, hvis holdet, der slår som nr. to, er foran) for at væddemål gælder. Hvis Mercy-reglen tages i brug, vil alle væddemål dog gælde med resultatet på det aktuelle tidspunkt. Bemærk, at udsatte kampe ikke overføres (med undtagelse af kampe i MLB playoff).

Væddemål før kamp

 • Alle væddemål før kamp omfatter ekstra innings, medmindre andet er angivet.
 • Hvis der benyttes en Mercy-regel, tæller alle væddemål på stillingen på det pågældende tidspunkt.
 • Vinder inkl. overtid: Indfries i henhold til reglen om 4½ innings (se herover).
 • Handicap, 3-vejs handicaps og alternative handicap: Indfries i henhold til reglen om 8½ innings (se herover).
 • Kamptotaler, holdtotaler, 3-vejstotaler og alternative kamptotaler: Indfries i henhold til reglen om 8 ½ innings, undtagen når resultatet af væddemålet allerede er afgjort.
 • Flest hits, samlet antal antal hits, holdhits: Indfries i henhold til reglen om 8½ innings, medmindre resultatet allerede har oversteget totalen, hvorved væddemål på over indfries som vindere, og væddemål på under indfries som tabere.
 • 4½ innings totaler: Væddemål bliver indfriet baseret på stillingen i midten af femte inning (f.eks. ikke i slutningen af femte inning), medmindre den valgte total allerede er oversteget. Hvis det sker, bliver alle væddemål indfriet som følger: Over-væddemål på angivne totaler bliver indfriet som vindere, og under-væddemål på angivne totaler bliver indfriet som tabere.
 • 4½ innings kampodds/handicap: Væddemål vil blive afgjort i henhold til resultatet i midten af 5. inning (dvs. ikke i slutningen af 5. inning), medmindre holdet, som batter først, fører (med evt. handicap anvendt) ved starten af toppen af 5. inning, eller kommer foran (med evt. handicap anvendt) i den inning, i hvilket tilfælde det hold, som batter først, bliver erklæret for vinder.
 • Totaler efter 3/5/7 innings: Væddemål vil blive afgjort i henhold til resultatet efter 3/5/7 hele innings, medmindre kampen allerede er gået over den anførte total. Hvis det sker, bliver alle væddemål indfriet som følger: Over-væddemål på angivne totaler bliver indfriet som vindere, og under-væddemål på angivne totaler bliver indfriet som tabere.
 • Handicap efter 3/5/7 innings – væddemål vil blive afgjort i henhold til stillingen, efter de første 3/5/7 innings i kampen er fuldført, medmindre holdet, der batter som nummer to, allerede fører (med evt. handicap anvendt) midtvejs i den pågældende inning eller scorer og kommer foran (med evt. handicap anvendt) i den inning, hvor holdet, der batter som nummer to, i så fald vil blive afgjort som vinderen.

Prop bets før kampen, herunder prop bets på spillere

Hvis der benyttes en Mercy-regel, tæller alle væddemål på stillingen på det pågældende tidspunkt.

 • Ekstra innings tæller med, medmindre andet er anført.
 • Alle prop bets på 1. inning: 1. inning skal være spillet til ende, for at væddemål tæller, medmindre udfaldet af væddemålene allerede foreligger.
 • Dobbeltresultat: indfries på stillingen i slutningen af femte inning plus den samlede stilling i henhold til reglen om 8 ½ innings
 • Spil på lige/ulige: indfries i henhold til reglen om 8½ innings. Hvis kampen ender med et resultat på nul, bliver det regnet som et lige tal ved indfrielse af væddemål
 • Runs i alt – afgøres i henhold til reglen om 8½ innings, medmindre resultatet af væddemålet allerede er afgjort.
 • Fører efter x innings: Væddemål vil blive afgjort i henhold til scoren, efter at de første x innings er fuldført, medmindre holdet, der batter som nummer to, allerede fører midtvejs i den pågældende inning eller scorer og kommer foran i den inning, hvor holdet, der batter som nummer to, i så fald vil blive afgjort som vinderen.
 • Scorer først/først til x runs: Det første hold, der når det valgte antal runs, erklæres for vinder. Væddemål på ingen kræver, at reglen om 8½ innings anvendes, for at de kan erklæres for vundne.
 • Scorer sidst – afgøres i henhold til reglen om 8 ½ innings.
 • Hold med højest scorende inning: indfries på den højest scorende halv-inning i kampen. Hvis begge hold har den samme højeste score, bliver væddemålet afgjort som uafgjort (også selvom det ene hold har opnået denne score flere gange end det andet). Reglen om 8½ innings gælder.
 • Ekstra innings – ja/nej: bliver afgjort som ja, hvis stillingen er uafgjort efter ni innings (eller det reglementerede antal innings, hvis det ikke er ni), selv hvis senere innings ikke bliver spillet af den ene eller den anden grund.
 • Hvornår bliver der scoret flest runs? Bliver afgjort i henhold til reglen om 8½ innings.
 • Første home run bliver? – bliver afgjort baseret på første home run i kampen. Væddemål på "Ingen home run" kræver, at reglen om 8½ innings anvendes, for at de kan afgøres som vundne.
 • Duel: Flest baser (i alt)*/flest hits/flest strikeouts: Duellerne er kun gyldige, hvis begge spillere er i den officielle startopstilling. Reglen om 8½ innings gælder, medmindre begge spillere eller spilleren, der taber denne match-up, allerede er blevet udskiftet.
 • Prop bets på spillere: (Antal baser*/antal hits/antal strikeouts/slår en home run/laver en walk/laver en RBI/scorer en run). Spilleren skal gennemføre én tur som batter, for at væddemål gælder. Hvis den valgte spiller ikke spiller, annulleres væddemålet. Reglen om 8½ innings gælder, medmindre væddemålet allerede er afgjort af spilleren, der enten opnår det pågældende udfald eller bliver skiftet ud af kampen uden af have opnået det.
 • *Antal baser beregnes ved at lægge alle spillerens hits sammen, så single = 1 base, double = 2, triple = 3, home run = 4. Kun disse tæller med.
 • Første pitchers gennemførte innings: Væddemålet afgøres ud fra antallet af hele innings, som den første pitcher kaster. Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes eller annulleres, mens den første pitcher stadig er på banen og ikke har opnået det pågældende antal innings.

Odds Boosts/Super Boosts på MLB:

 • Hvis et spil i væddemålet annulleres, annulleres hele væddemålet. Alle Odds Boosts og Super Boosts er altid eksklusive MLB "Write in Games". Det er kampe, der ikke er på det oprindelige program og derfor ikke tæller med i kampagnetilbud eller forhøjede odds til kunderne.

Grand Salami (samlet antal runs og hjemmeholdets runs vs. udeholdets runs):

 • Grand Salami-væddemål afgøres af det samlede antal runs scoret i alle kampe planlagt den pågældende dag i den specifikke liga.
 • I alle planlagte kampe skal spilles mindst ni hele innings (eller 8½ innings, hvis det hold, der batter som nummer to, er foran), før Grand Salami-væddemål gælder, og de skal spilles færdig den planlagte dag (kampe må gerne slutte efter midnat, hvis de startede før).
 • I Grand Salami-væddemål (samlet antal runs og hjemmeholdets runs vs. Udeholdets runs) er hjemmeholdets runs de runs, der er scoret af de hold, der batter som nummer to i første inning. I sjældne tilfælde spiller det hold, der batter som nummer to, ikke på deres egen hjemmebane. I disse tilfælde regnes det hold, der batter som nummer to, stadig for hjemmehold i disse væddemål.

Live

Hvis der benyttes en Mercy-regel, tæller alle væddemål på stillingen på det pågældende tidspunkt.

 • Alle væddemål tæller uanset evt. pitcherændringer. Ekstra innings tæller med, medmindre andet er anført.
 • Vinder inkl. overtid – afgøres i henhold til reglen om 4½ innings.
 • Handicap/alternative handicap – reglen om 8½ innings gælder
 • Kamptotaler, holdtotaler, 3-vejstotaler og alternative kamptotaler: Reglen om 8½ innings gælder, medmindre udfaldet af væddemålet allerede foreligger.
 • 3-vejshandicap: omfatter odds på handicap uafgjort. Ekstra innings tæller. Reglen om 8½ innings gælder.
 • Kampen går til ekstra innings: Bunden af 9. inning skal fuldføres, før væddemål gælder. Hvis stillingen er uafgjort efter 9 innings, vil dette spil blive afgjort som Ja, også selvom de ekstra innings ikke bliver spillet pga. aflysning/udsættelse.
 • Vinder inningen (nuværende/næste): Starten og slutningen af den specificerede inning skal fuldføres, medmindre holdet, som batter sidst i den specificerede inning, fører på tidspunktet, hvor kampen aflyses/udsættes.
 • Handicap for inningen (inklusive alternativer): Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, før væddemål gælder, medmindre holdet, som batter sidst i den specificerede inning, allerede har dækket handicappet og ikke kan indhentes.
 • Total for inningen (inklusive alternativer): Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, før væddemål gælder, medmindre den anførte total allerede er overskredet på tidspunktet, hvor kampen aflyses/udsættes.
 • En scoring i inningen (nuværende/næste): Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, medmindre udfaldet af væddemålene allerede er afgjort.
 • En scoring i den halve inning/et hit i den halve inning (nuværende/næste): Den specificerede halve inning (top og bund) skal fuldføres, medmindre der allerede har været et run/et hit på tidspunktet, hvor kampen aflyses/udsættes.
 • Hold med flest hits i inningen (nuværende/næste): Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, før væddemål gælder, medmindre holdet, som batter sidst i den specificerede inning, har flest hits på tidspunktet, hvor kampen aflyses/udsættes.
 • Antal hits i inningen (nuværende/næste)/antal runs i inningen (nuværende/næste): Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, medmindre udfaldet allerede er afgjort.
 • Fører efter X innings: Toppen og bunden af den specificerede inning skal fuldføres, før væddemål gælder, medmindre holdet, som batter sidst, fører og ikke kan indhentes på tidspunktet, hvor kampen aflyses/udsættes. Hvis Mercy-reglen tages i brug, vil alle ufuldendte væddemål blive afgjort med kampens vinder som vinder.
 • Først til/holdtotaler/antal hits: Reglen om 8½ innings gælder, medmindre udfaldet af væddemålene allerede er afgjort, eller hvis en naturlig gennemførsel af en kamp ville have betydet, at udfaldet af væddemålene kunne fastsættes.
 • Hvis en kamp, som står uafgjort, aflyses eller udsættes, og den naturlige fuldførelse af kampen ville have medført en vinder, vil væddemål på det relevante først til-spil blive annulleret. Eksempel: En MLB-kamp bliver aflyst eller suspenderet ved 3-3 efter 10 innings. I dette tilfælde annulleres alle væddemål på først til 4. Væddemål på først til 5/6/7 vil blive afgjort som ingen.
 • Næste hold, der scorer: Hvis kampe afbrydes, vil alle væddemål på runs, som allerede er scoret, stadig gælde. Væddemål på næste run på tidspunktet, hvor kampen afbrydes/udsættes, vil blive annulleret.
 • Vindermargin: Reglen om 8½ innings gælder. Afgørelser af væddemål omfatter ekstra innings for MLB. For kampe uden for MLB, hvor en kamp kan ende uafgjort, vil denne mulighed være tilgængelig. Hvis en MLB-kamp ender uafgjort på tidspunktet, hvor en kamp aflyses/udsættes, vil væddemål blive annulleret.
 • Spillere – spilmuligheden resultat af næste kast omfatter strike (inkl. foul ball), ball, hit og andet (fielder's choice, hit-by pitch, catcher's interference, reaching on error osv.). Spillers resultat som batter – hvis der signaleres forsætlig fremrykning til første base, tæller det som en tur som batter, og spilmuligheden annulleres.

Fremtidsvæddemål – generelle regler

Væddemål på serie

Væddemål erklæres ugyldige, hvis det reglementerede antal spil (i henhold til det pågældende turneringsforbund) ikke bliver spillet, eller antallet bliver ændret.

Vinderspil, liga- og divisionsvinderspil

Alle væddemål tæller uanset holdflytninger, navneændringer og sæsonlængder eller playoff-format.

Vinder American League eller National League

Holdene, der går videre til World Series, erklæres for vindere.

Wildcard-væddemål

Det hold, der går videre til MLB-slutspillet på et wildcard, erklæres for vinder.

Pesapallo

Ved indfrielse af væddemål tæller ekstra innings. Hvis en kamp udsættes eller aflyses inden det planlagte starttidspunkt, bliver alle væddemål på kampen annulleret.