pokercasinosports

Behandling af overførsler og valutaveksling

Brugeren anerkender og accepterer følgende:

1.1

Vi vil i rimelig grad bestræbe os på at sikre, at overførsler til og fra din konto behandles rettidigt. Vi garanterer ikke for den tid, som behandlingen kræver. Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i banknettet, fejl forårsaget af behandlerne eller andre handlinger foretaget af andre parter involveret i overførselsprocessen, som kan medføre forsinket behandling, nødvendiggøre ny behandling, tilbageførsel af transaktioner eller beslaglæggelse eller indefrysning af midler. Vi kan heller ikke drages til ansvar for konkret eller indirekte skade, hvis der fremsættes krav efter forsinkelse eller beslaglæggelse.

1.2

Vi er ikke ansvarlige for konkret eller indirekte skade, hvis der fremsættes krav efter forsinkelse eller tab som følge af ugyldige, mangelfulde eller fejlagtige finansielle eller personlige data oplyst af Brugeren i forbindelse med dennes anmodning om overførsel.

1.3

Som del af vores licensaftale og i overensstemmelse med lovgivning til forebyggelse af pengehvidvaskning skal Brugerne være opmærksomme på, at de kan blive bedt om at vise personlig dokumentation (såsom ID udstedt af myndighederne, kontoudtog eller forbrugsregninger) ved anmodning om at få behandlet deres overførsel. På den måde kan vi beskytte Brugerne og forhindre, at vores platform bliver brugt som mellemled i pengehvidvask eller svindel.

1.4

Annullerede eller afviste overførsler fra din konto refunderes til din konto i den valuta og på det beløb, der blev debiteret din Stars-konto med din oprindelige anmodning, før valutaveksling fandt sted.

1.5

Returnerede indgående overførsler debiteres din konto i den valuta og på det beløb, der blev krediteret din Stars-konto med din oprindelige anmodning, efter valutaveksling fandt sted.

1.6

Vi er ikke et vekselkontor. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab forårsaget af ændrede valutakurser.

1.7

Vores valutakurser opdateres løbende hver dag, og det er Brugerens ansvar at kontrollere de gældende kurser i vores bank inden transaktioner, der involverer veksling af valuta. For indbetaling og udbetalinger i de fleste valutaer tillægger vi en margin til mid-market-vekselkursen oplyst af XE (Source XE). XE's brugervilkår.

1.8

Hvis overførselsmetoden ikke er øjeblikkelig, vil valutakursen som beskrevet herover i afsnit 7 anvendes, når vi modtager bekræftelse på overførslen fra vores betalingsbehandler.