pokercasinosports

BETINGELSER OG VILKÅR FOR LIVEEVENTS

BETINGELSER OG VILKÅR FOR POKERSTARS-SPILLERE

Disse betingelser og vilkår ("Vilkår") skal læses af dig ("Brugeren", "Spilleren", "du" eller "dig") i sin helhed sammen med betingelser og vilkår for PokerStars Live og PSLive-systemet, hvor det er relevant ("Aftalen"), inden du deltager i nogen kvalifikationssatellitter ("Kvalifikationssatellitter") på et relevant site ("Site") drevet af Gruppen (som defineret herunder), hvor der uddeles en præmie, en pakke med plads i en livepokerturnering og cash games (hver især en "Turnering"), som er en del af PokerStars Live-events såsom, men ikke begrænset til, PokerStars Championship og/eller PokerStars Festival (begge omtales heri som en "Event").

Ved at acceptere denne Aftale indvilliger du i, at "PokerStars Live", "PSLive", "PokerStars Championship", "PokerStars Festival" og "PokerStars" er brands ejet og drevet af en gruppe selskaber kendt som "Rational Group". Når betegnelsen "Gruppe" anvendes, menes der den gældende entitet i Rational Group med onlinespillicens ("Licenseret entitet") og afhængigt af det sted, hvor Turneringen i en Event, hvori du deltager, afholdes, Global Poker Tours Limited ("GPTL") eller TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") eller Rational Live Events (Malta) Limited ("RLEM") (tilsammen "Selskabet", "vi", "vores" eller "os") eller et datterselskab af dette Selskab, et holdingselskab tilhørende Selskabet og et datterselskab af et sådant holdingselskab. 

Bemærk, at denne Aftale: (a) er en juridisk bindende aftale, som du har indgået med os, (b) udgør hele vores aftale med dig med hensyn til din deltagelse i en Kvalifikationssatellit og (c) afløser eventuelle tidligere aftaler mellem dig og os omhandlende samme emne.

Du garanterer hermed, at du ikke indtræder i Aftalen, baseret på nogle repræsentationer eller forsikringer, skriftlige eller mundtlige fra os med undtagelse af dem, der er direkte nævnt i denne Aftale. Du accepterer, at vi har retten til at overdrage vores rettigheder, licenser og/eller forpligtelser i helhed eller delvist i forbindelse med denne Aftale til et medlem af vores Gruppe eller til tredjepart uden varsel.

Du accepterer specifikt, at vi (eller en autoriseret tredjepart, der handler på vores vegne) har ret til at handle, som vi finder passende for at overholde disse betingelser og vilkår.

Din deltagelse i en Kvalifikationssatellit og/eller en Turnering ved en Event som følge af din deltagelse i Kvalifikationssatellitten regnes for din fulde accept af Vilkårene.

1.1

Ved at deltage i en Kvalifikationssatellit kan du vinde en præmiepakke med adgang til en af vores Turneringer, der er en del af en Event. Du kan deltage i en Kvalifikationssatellit ved at:

 1. tilmelde dig og deltage i en kontantsatellitturnering på Sitet (en "Kontantsatellit") eller
 2. tilmelde dig og deltage i en StarsCoin-satellitturnering på Sitet (en "StarsCoin-satellit").
 3. Du kan også deltage i en Turnering ved at:
 4. købe en plads (kun en plads) i eller pakke (f.eks. plads og hotelophold) til en af Turneringerne (kun for Stars-konti på visse Sites),
 5. købe en plads (kun en plads) i eller pakke (f.eks. plads og hotelophold) til en af Turneringerne med turneringspengesystemet ("T-Money") (kun på Sitet),
 6. få en plads som VIP-gæst eller via kvalifikation eller
 7. vinde en kampagne, turnering eller freeroll på et relevant Site.
1.2

Du accepterer, at PokerStars Live til enhver tid kan tilføje eller ændre programmet for Turneringer og Events.

1.3

Spillerne skal være minimum 18 år eller over myndighedsalderen i den pågældende jurisdiktion (hvad end der er højest) for at deltage i en Kvalifikationssatellit og/eller Turnering. Bemærk, at selvom du er minimum 18 i den jurisdiktion, hvori du bor, når du deltager i en Kvalifikationssatellit, kan du ikke nødvendigvis deltage i en Turnering ved en Event, hvis du er under myndighedsalderen på det sted, hvor Eventen afholdes. 

1.4

På et hvilket som helst tidspunkt kan du blive bedt om at give bevis på din alder og/eller identitet (pas eller gyldigt billed-ID) af PokerStars Live eller en tredjepart autoriseret af PokerStars. Derudover kan spillestedet, hvor Turneringerne skal afholdes, bede dig om at underskrive yderligere betingelser og vilkår og anmode dig om bevis på din identitet. Enhver spiller, der ikke er i stand til at bevise sin alder og/eller identitet, bliver diskvalificeret fra Kvalifikationssatellitten og/eller Turneringen, kan udelukkes fra fremtidige Events og kan blokeres fra Sitet permanent.

1.5

Ved at deltage i en Kvalifikationssatellit (eller enhver anden satellit på et relevant Site) giver du uigenkaldeligt PokerStars Live og tredjeparter, som agerer på vores vegne, alle rettigheder, samtykke og licens, der er nødvendige, for at vi kan bruge dit navn, billede, fotografi og din gengivelse i hele verden i al evighed til ethvert formål, som vi udelukkende efter vores skøn har behov for med et hvilket som helst middel og i alle medier uden yderligere kompensation. Du friholder hermed os og vores udpegede repræsentanter fra alle krav, skader, ansvar, udgifter og omkostninger opstået på grund af brud på privatheds-, trykke- eller personrettigheder, du måtte have, eller brud på ophavsret eller anden ejendomsret, du måtte have, baseret på eller forbundet med brug af dit navn, billede, fotografi og din gengivelse. Det foregående er bindende for dig, dine arvtagere, bemyndigede og juridiske repræsentanter. Du frasiger dig hermed alle moralske rettigheder i dit navn, billede, fotografi og din gengivelse, som du nu eller på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden måtte være berettiget til i henhold til del IV af Isle of Mans lov om ophavsret af 1991 (og alle lignende rettigheder i andre jurisdiktioner) og accepterer ikke at iværksætte, støtte, fastholde eller tillade noget søgsmål eller retssag med henblik på, at enhver behandling, benyttelse eller brug af samm krænker dine moralske rettigheder. Du indvilliger yderligere i at hjælpe med at promovere PokerStars og, kun på anmodning, fungere som talsmand for PokerStars under og efter Turneringen, herunder men ikke begrænset til at mødes med pressen og deltage i andre events afholdt af PokerStars Live.

1.6

Vi forbeholder os retten til at anmode dig om at bære Sitets logo under Eventen, herunder ved TV- eller webcast-transmitterede borde uden yderligere kompensation.

1.7

Da hvert Site tilbydes til spillere i forskellige retskredse, skal spillerne overholde forskellige love, og der vil være forskellige regler for buy-in til Turneringer. Hvis du vil have mere information om, hvad der er tilladt for hver Stars-konto, bedes du kontakte registrations@pokerstarslive.com.

1.8

Hvis du er sponsoreret på fuld tid af et legitimt tredjepartsonlinespilsite, og du køber dig ind i en Turnering med din Stars-konto som beskrevet i paragraf 1d herover, må du bære din sponsors logo, hvis du skriftligt indhenter tilladelse hertil forinden. Hvis du kvalificerer dig til en Turnering på Sitet, må du imidlertid ikke bære din sponsors logo under den Turnering. Desuden vil du ikke blive omtalt som PokerStars-spiller i nogen medier. Det noteres hermed, at du stadig skal overholde Eventens regler og bestemmelser, der omfatter markedsføringsbegrænsninger og overholdelse af lokale bestemmelser i Eventens jurisdiktion.

1.9

Du anerkender og accepterer, at PokerStars Live pålægger alle deltagere i Events at læse, underskrive og acceptere betingelser og vilkår for PokerStars Live og PSLive-systemet forud for indhentning af et PSLive-kort for at deltage i en Turnering. Hvis din underskrift ikke indhentes, og du deltager i en Turnering, regnes det for accept af betingelser og vilkår for PokerStars Live og PSLive-systemet.

1.10

Hvis du vinder en præmiepakke til en Turnering ved at deltage i en Kvalifikationssatellit ("Præmiepakke"), bedes du bemærke, at Præmiepakken ikke kan overføres, byttes eller veksles til penge eller tilsvarende. Du skal enten bruge Præmiepakken eller helt give afkald på den uden kompensation. Hvis du vinder yderligere præmiepakker, kan de ikke sælges eller overføres, og på din Stars-konto indsættes både T-Money svarende til værdien af adgangen/opholdet i Præmiepakken samt penge øremærket til forbrug/rejse til Turneringen, hvis sådanne penge til forbrug/rejse er en del af Præmiepakken. Hvis du vinder en yderligere præmiepakke, der har en højere samlet værdi end din første Præmiepakke, skal du bruge eller give afkald på denne mere værdifulde pakke, og værdien af den præmiepakke med lavest værdi indsættes på din Stars-konto i henhold til ovenstående betingelser.

1.11

Hvis du køber en plads i en Turnering som beskrevet i paragraf 1(c) og (d) herover, kan du afmelde dig en Turnering ved enten at:

 1. gå til lobbyen i din spilklient og åbne appen "Værktøjer" i menuen til højre, vælge "Mine spil og billetter" og "Registreret i turneringer" og så følge links til at afmelde dig inden starten på en sådan Turnering eller
 2. sende en e-mail til registrations@pokerstarslive.com og anmode om at blive afmelding senest 48 timer før starten på Turneringen eller
 3. følge den relevante procedure ved personlig henvendelse ved Eventen forud for starten på en sådan Turnering. Når en Turnering er startet, kan du ikke længere afmelde dig, og du modtager ingen refundering. Hvis du ikke møder op for at modtage din billet til Turneringen, bliver dit buy-in inkluderet i Turneringens præmiepulje.
1.12

I forlængelse af paragraf 1(c) herover bedes du bemærke, at hvis du køber en hotelpakke til en Event gennem din Stars-konto på .COM eller .EU, kan dit køb ikke refunderes, og du kan ikke afbestille pakken, når den er købt og betalt.

1.13

Når der ikke foreligger specifikke udbetalingsregler for Eventen, skal spillerne overholde følgende udbetalingsregler, selvom PokerStars Live forbeholder sig retten til at ændre disse til enhver tid og til enhver Event:

 1. Hvis du deltager i turneringen som beskrevet i paragraf 1(a), kan du maksimalt modtage to gange buy-in i kontanter, og resten bliver overført til din Stars-konto.
1.14

Hvis du vinder en indledende satellit, hvor vinderen får en plads i en efterfølgende Kvalifikationssatellit (i stedet for en plads til at deltage i en Turnering ved en Event), kan du afmelde dig Kvalifikationssatellitten og modtage T-Money svarende til buy-in til den Kvalifikationssatellit på din Stars-konto. Du kan bruge disse T-Money til at deltage i en Kvalifikationssatellit eller andre satellitter efter dit valg.

1.15

Når du har kvalificeret dig til en Turnering via Sitet, får du i nogle Turneringer en billet til en startdag, så du selv kan tilmelde dig til din foretrukne dag 1. Tilmeld dig ved at gå til lobbyen, klikke på "Events" > "Live" > din foretrukne event og se efter startdage, hvor der står "Billet" i buy-in-navnet på hver af de tilgængelige startdage. Muligheden for at vælge en dag lukker den sidste uge inden Eventen, og tilbageværende spillerne bliver automatisk tilmeldt dag 1A.

1.16

Step-billetter er kun gyldige i Step-systemet, og de kan ikke overføres eller byttes.

1.17

Når du deltager i en satellit på Sitet, bekræfter du over for os, at navn, alder, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer/-numre forbundet med din Stars-konto er korrekt, og du indvilliger i, at personen, hvis navn står på Stars-kontoen, der vinder en Præmiepakke, bliver regnet for den person, der deltog og vandt Kvalifikationssatellitten, og den person skal deltage og spille i Turneringen.

1.18

Alle forsøg fra dig på at ændre eller duplikere din Stars-konto for at kunne deltage i en satellit, vil resultere i øjeblikkelig fratagelse af alle vundne præmier og kan føre til lukning af din Stars-konto.

1.19

I tilfælde af tvist i forbindelse med din deltagelse i en Kvalifikationssatellit, dele af Præmiepakken eller disse Vilkår træffer vi den endelige beslutning, og enhver beslutning truffet af os er bindende og kan ikke revurderes eller appelleres af en Spiller eller tredjepart. 

1.20

Hvis en Spiller af en hvilken som helst grund kvalificerer sig til/tilmelder sig en Turnering, men ikke deltager i Turneringen på et tidspunkt fastsat af PokerStars Live, regnes en sådan spiller for at have givet afkald på sin ret til at deltage i en Turneringen, og PokerStars Live er på ingen måde forpligtet til at kompensere spilleren.

1.21

Ved at deltage i en Kvalifikationssatellit indvilliger alle Spillere i at holde PokerStars, deres juridiske repræsentanter, partnere, datterselskaber, agenturer og respektive funktionærer, direktører, ansatte og agenter fri for enhver erstatningspligt, herunder personskade pådraget i forbindelse med modtagelsen af Præmiepakker. 

1.22

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse Vilkår alene efter vores skøn, herunder at aflyse, ændre eller suspendere en Kvalifikationssatellit, hvis vi alene efter vores skøn finder, at Kvalifikationssatellitten ikke kan afholdes som angivet.

1.23

Alle spillere, der deltager i en Kvalifikationssatellit, skal overholde alle krav i vores tjenestevilkår og vores generelle betingelser og vilkår for turneringer.

1.24

Disse Vilkår og alt relateret hertil er underlagt og skal forstås i henhold til Isle of Mans lovgivning og er kun underlagt Isle of Mans domstoles jurisdiktion.