pokercasinosports

Hundevæddeløb – kommer snart!

Alle individuelle løbsspil bliver afgjort baseret på de officielle resultater. Efterfølgende diskvalifikationer, appeller eller rettelser af resultaterne påvirker ikke afgørelsen, og vi garanterer ikke rigtigheden af informationen vist i produktet, og brug af disse oplysninger til at spille sker på eget ansvar.

Alle væddemål på et løb bliver erklæret ugyldige, hvis løbet opgives eller bliver erklæret ugyldigt. Desuden bliver væddemål erklæret ugyldige, hvis et løb ikke finder sted på den annoncerede dag. Hvis et hundevæddeløbsspil forbliver åbent efter løbets starttidspunkt (som defineret af SIS), bliver alle væddemål indgået efter starttidspunktet erklæret ugyldige, uanset om de går hjem eller ej.

Ante-post

I ante-post-væddemål gælder alle væddemål på individuelle hunde, uanset om hunden deltager eller ej. Alle relevante væddemål bliver erklæret ugyldige, hvis en begivenhed:

  • bliver aflyst uden ny løbsdato
  • bliver udsat og flyttet til nyt løbssted
  • bliver udsat og flyttet til en ny dag, men samme sted. Adgange til løbet skal genåbnes, gendannes til en tidligere adgangs- eller deklarationsfase, og hvis yderligere hunde bliver tilmeldt eller gentilmeldt, og vi finder, at de ekstra tilmeldinger er af betydning for væddemål på løbet.

For at undgå tvivl: Hvis et løb bliver udsat og flyttet til en anden dag på samme sted, gælder alle relevante væddemål. Dette gælder kun, hvis deltagelserne/deklarationerne på udsættelsestidspunktet forbliver uændrede eller inkluderer ubetydelige tilføjelser inden starten på det nye løb.

Startodds

Væddemål til startodds indgået hos os bliver indfriet baseret på branchens officielle startodds og ikke vores startodds. Hvis der ikke returneres nogen officielle startodds eller "Off Course"-startodds, bliver væddemål indfriet baseret på de sidste odds annonceret hos os inden starten på løbet.

Placeringsvilkår

Spil på vinder/placering bliver tilbudt for de fleste løb. For alle hundevæddeløb (til tidlige odds, tavleodds og startodds) bliver vilkårene for spil på vinder/placering påvirket af løbstypen og antallet af deltagere, og vilkårene er som følger:

DeltagereVilkår for spil på vinder/placering
2-4 KUN VINDER
5-7 1/4 odds, 1,2
Over 8 1/5 odds, 1,2,3
  • "Vinder"- og "Placering"-delen af hvert spil på vinder/placering bliver afgjort separat (dvs. vinder-til-vinder og placering-til-placering)
  • Når spillet er åbent, kan antallet af vindere i "bliver placeret"-spil blive påvirket af yderligere ikke-deltagelser
  • Hvis antallet af placerede hunde er mindre end antallet af potentielle vindere, bliver kun placerede hunde regnet som vindere
  • Hvis et løb bliver reduceret til fire deltagere eller mindre, bliver alle spil på vinder/placering regnet som "alle vinder", da der ikke er nogen placeringer

Regel om ikke-deltagelse

Hvis en greyhound får startordre, men ikke løber, bliver alle væddemål på hunden regnet som tabte.

Indsatser bliver returneret, hvis en deltager bliver trukket eller regnes for ikke at have startet – og derfor bliver erklæret som ikke deltagende af starteren – med undtagelse af ante-post-væddemål. Hvis en hund bliver trukket fra løbet, bliver alle væddemål på den pågældende hund erklæret ugyldige. Væddemål på tilbageværende deltagere bliver indfriet til startodds.

Forecast-væddemål

Straight, Reverse og Combination Forecasts findes for hundevæddeløb, hvor tre eller flere hunde løber.

Forecast-væddemål bliver indfriet i henhold til industriens Forecast Dividend med følgende undtagelser:

  • Hvis et Straight Forecast bliver accepteret på et løb, hvor der ikke er opgivet nogen dividende, bliver væddemålet indfriet som et enkelt vindervæddemål på den første valgmulighed.
  • Hvis du vælger en ikke-deltager i et Forecast-væddemål, bliver væddemålet erklæret ugyldigt. Hvis du vælger en ikke-deltager i Combination Forecast-væddemål, bliver alle væddemål med ikke-deltageren erklæret ugyldige.

Brugerne må ikke inkludere "unavngivne favoritter" i Forecast-væddemål, og hvis et CSF eller BAGS/BEGS Forecast ikke bliver returneret, bliver væddemål indfriet baseret på NSL Straight Forecast Chart.

Tricast

Tricast-væddemål på hundevæddeløb bliver accepteret på alle løb, hvor fem eller flere valgmuligheder løber. Hvis et Tricast-væddemål bliver accepteret, hvor mindre end fire deltager i løbet, bliver det indfriet som et Straight Forecast på valgmulighederne nomineret til at slutte på første- og andenpladsen, og valgmuligheden nomineret til at slutte på tredjepladsen bliver ignoreret.

Hvis et Tricast-væddemål bliver accepteret for et løb, hvor der ikke er erklæret dividende, bliver det indfriet som et Straight Forecast på valgmulighederne nomineret til første- og andenpladsen. Den tredje valgmulighed bliver ignoreret ved indfrielse af væddemål.

Hvis væddemålet er en Combination Tricast, bliver hver Tricast i kombinationen indfriet som en Straight Forecast, hvor tredje valgmulighed bliver ignoreret. Hvis en ikke-deltager bliver valgt, bliver Tricast-væddemålet indfriet som en Straight Forecast for de to tilbageværende valgmuligheder.