pokercasinosports

The Big 20 Rewind. 20 år. 20 turneringer. $10 mio. garanteret.

Vi fejrer PokerStars' 20-årsjubilæum med 20 særlige turneringer. Én for hvert år.

Der er hele $10 mio. garanteret at spille om. Det hele finder sted fra d. 14. november-5. december.

Er du klar til at spole tiden tilbage? Se vores særlige tilbud herunder.

Vil du være med?

The Big 20 Rewind

The Big 20 Finale. PokerStars' største $55-turnering nogensinde.

Den 5. december afholder vi en sidste turnering for at fejre The Big 20. Og det er den største $55-turnering nogensinde på PokerStars – med $5. mio. garanteret.

Køb dig ind for $55, eller kvalificer dig billigere med vores særlige tilbud.

Vil du være med?

The Big 20 Spin & Go's

Gør $0,50 til $5.000 i særlige The Big 20 Spin & Go-turneringer. Du kan endda vinde en $55-adgang til The Big 20 Finale og spille med om $5 mio. garanteret. Du finder turneringerne i Spin & Go-lobbyen.

Her er, hvad du kan vinde:

Buy-in på $0,50
Præmie Sandsynlighed
$5.000 kontant 1 ud af 1.000.000
$55-adgang til The Big 20 Finale 1.000 ud af 1.000.000
$5,50-billet til The Big 20 3.500 ud af 1.000.000
$2,20-billet til The Big 20 187.001 ud af 1.000.000
$1,10-billet til The Big 20 808.498 ud af 1.000.000
8% af buy-ins går til rake

The Big 20 Rewind – betingelser og vilkår

Følgende er reglerne ("Regler") for kampagnen "The Big 20 Rewind" ("Kampagnen"), der afholdes af udbyderen ("PokerStars"/"vi"/"vores"/"os") af hjemmesiden fundet på PokerStars og tilhørende sites ("Sitet") og finder sted i vores GUI-softwareklient ("Klienten") eller enhver medvirkende hjemmeside eller downloadbar app til vores spil.

Alle deltagere ("Deltager"/"du"/"dig"/"din"), der ønsker at deltage i Kampagnen, accepterer hermed: (i) disse Regler, de generelle betingelser og vilkår for kampagner på Sitet ("Generelle vilkår") samt turneringsreglerne for deltagelse i enhver turnering på Sitet ("Turneringsregler") (tilsammen "Betingelser og vilkår") og (ii) at være ubetinget begrænset af alle de nævnte for at kunne deltage i Kampagnen.

Oplysninger om kampagnen

 • Kampagnen afholdes fra kl. 06:00 d. 14. november 2021 til kl. 05:59 d. 6. december 6 2021 ("Løbetiden").
 • The Big 20 Rewind er en turneringskampagne, hvor turneringsvindere kan vinde særlige præmier ud over de sædvanlige turneringspengepræmier.

Berettigelse

 • Deltagere skal (i) have en verificeret og bekræftet konto på Sitet samt (ii) opfylde berettigelseskravene som angivet i disse Regler og de generelle vilkår. PokerStars kan kræve bevis på identifikation, alder og adresse, og PokerStars forbeholder sig retten til at udføre enhver ID- og sikkerhedskontrol, som det findes passende for at bekræfte, at Deltagere opfylder alle berettigelseskrav. Hvis berettigelseskravene ikke opfyldes, kan det medføre ugyldiggørelse af adgange og/eller konfiskation af enhver præmie.

Præmier

 • For hver turnering i The Big 20 Rewind uddeles der en særlig præmie ("Særlig præmie") til vinderen af den enkelte turnering, som det er beskrevet i oplysningerne i turneringslobbyen for hver turnering.
 • Alle vindere af en Særlig præmie bliver kontaktet direkte vedrørende aftale om modtagelse af den respektive Særlige præmie senest 72 timer efter afslutningen på den pågældende turnering.
 • Spillere fra Danmark, Belgien, Tjekkiet, Estland og Sverige kan ikke vinde særlige præmier, men kan stadig deltage i turneringerne og vinde almindelige pengepræmier.
 • For at undgå tvivl kan den Særlige præmie ikke overføres, gives, overdrages eller sælges til nogen anden person.
 • Der gives ikke en Særlig præmie til en person, som af en hvilken som helst årsag ikke ifølge loven må modtage præmien, eller hvor det ville være ulovligt at levere den Særlige præmie til den person.
 • Vindere af en Særlig præmie kan blive pålagt at indgå i en adskilt bindende aftale med PokerStars angående betingelser for uddeling af den Særlige præmie ("Betingelser for særlige præmier"). Hvis Betingelserne for særlige præmier ikke overholdes, kan den Særlige præmie mistes.
 • Vindere er ikke berettiget eller autoriseret til at binde PokerStars på nogen måde til en kontrakt, udgift eller omkostning uden forudgående skriftlig samtykke herom.

Ansvarsfrasigelser

 • PokerStars er ikke på nogen måde ansvarlig for udgifter, omkostninger, skader, ansvar eller forpligtelser, der måtte tilfalde dig i forbindelse med Kampagnen eller Særlige præmien, ud over de udgifter og omkostninger, der specifikt sørges for som angivet i beskrivelsen af den Særlige præmie (om nogen). Denne frasigelse gælder ikke ansvar for (i) forsømmelse fra PokerStars' side, (ii) dødsfald eller personskade opstået som følge af forsømmelse fra Pokerstars' eller en af deres ansattes side, (iii) svindel eller bedrag, herunder vildledende fremstilling, eller (iv) ethvert ansvar, der ifølge loven ikke kan frasiges eller begrænses.
 • PokerStars påtager sig intet ansvar (og fralægger sig alt ansvar) for tab af fortjeneste, forretning, kontrakter, indkomst eller forventede besparelser eller for særlige, direkte, indirekte eller driftstab af nogen art overhovedet.

Generelt

 • PokerStars er ikke tvunget til at opfylde nogen af sine forpligtelser under Kampagnen eller i forbindelse med den Særlige præmie, hvis det ikke er muligt for dem at gøre dette grundet omstændigheder uden for deres rimelige kontrol, og selvom PokerStars kan tilstræbe at give en alternativ præmie, er de ikke forpligtet til at kompensere en vinder under sådanne omstændigheder.
 • I tilfælde af tvivl angående deltagelsesrettigheder, alle anliggender i forbindelse med modtagelsen af de Særlige præmier og/eller Betingelser og vilkår hviler den endelige beslutning hos PokerStars' ledelse. Alle beslutninger truffet af PokerStars er bindende og ikke underlagt vurdering eller appel fra en Deltager eller nogen tredjepart.
 • Alle Deltagere skal efterkomme anvisninger fra PokerStars og deres repræsentanter. Undladelse heraf kan føre til øjeblikkelig diskvalifikation fra Kampagnen eller tilbagetrækning af den Særlige præmie udelukkende efter PokerStars' skøn.

The Big 20 Spin & Go's – betingelser og vilkår

Tilbuddet

 • Med The Big 20 Spin & Go's-tilbuddet kan du vinde billetter til The Big 20-kampagnen.
 • Spin & Go's er en af PokerStars' primære spilvarianter, og i denne kampagne er præmierne ændret til The Big 20-turneringsbilletter, $5.000 i kontanter samt de sædvanlige Spin & Go-pengepræmier. Se præmier og sandsynligheder for tilbuddet herunder:

Buy-in på $0,50

Præmie Sandsynlighed
$5.000 kontant 1 ud af 1.000.000
$55-adgang til The Big 20 Finale 1.000 ud af 1.000.000
$5,50-billet til The Big 20 3.500 ud af 1.000.000
$2,20-billet til The Big 20 187.001 ud af 1.000.000
$1,10-billet til The Big 20 808.498 ud af 1.000.000

8% af buy-ins går til rake

Hvornår gælder tilbuddet?

 • Kampagnen varer fra kl. 06:00 d. 14. november 2021 til kl. 05:59 d. 7. december 2020.

Hvem kan benytte tilbuddet og hvordan?

 • Deltagere skal (i) have en verificeret og bekræftet konto på Sitet samt (ii) opfylde berettigelseskravene som angivet i disse Regler og de generelle vilkår. PokerStars kan kræve bevis på identifikation, alder og adresse, og PokerStars forbeholder sig retten til at udføre enhver ID- og sikkerhedskontrol, som det findes passende for at bekræfte, at Deltagere opfylder alle berettigelseskrav. Hvis berettigelseskravene ikke opfyldes, kan det medføre ugyldiggørelse af adgange og/eller konfiskation af enhver præmie.

Indsatskrav og begrænsninger på spiltype

 • Hver The Big 20 Spin & Go har et buy-in på $0,50. Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du kan deltage.

Sådan fås og indløses tilbuddet

 • Hvis du vinder din Spin & Go, modtager du straks kontanter, turneringsbilletter eller direkte turneringsadgang.
 • Evt. præmier indsættes straks på din konto.

Hvad har jeg ellers brug for at vide?

 • Du kan spille et ubegrænset antal The Big 20 Spin & Go's, men kan kun vinde én $55-adgang til The Big 20 Finale.
 • Den første adgang, du vinder, kan ikke overføres, byttes eller refunderes.
 • Du kan ikke afmelde dig efter at have vundet adgang til The Big 20 Finale, der afholdes d. 5. december.
 • Alle yderligere vundne adgange byttes straks til T$ (turneringspenge).
 • Hvis du vinder flere billetter til The Big 20 via Spin & Go's, kan du bruge dem til enhver The Big 20-event eller -satellit med samme buy-in.
 • Når The Big 20 slutter d. 6. december, byttes billetterne inden for 72 timer til generiske MTT-billetter.

Se generelle betingelser og vilkår for kampagner her.