pokercasinosports
Klik her for at se sportsreglerne, der gælder for væddemål indgået før: 29/3/2022

Cricket

Generelt

Væddemål bliver indfriet ud fra de officielle turnerings- og kampresultater offentliggjort på ICCs officielle hjemmeside. Hvis der ikke findes noget tilgængelige resultat, bliver www.espncricinfo.com brugt til indfrielsen.

En batter, der udgår af en innings, bliver ikke regnet som et gærde ved indfrielse af væddemål.

Udtrykket "innings når sin naturlige afslutning" henviser til en innings, som ikke er blevet lukket på grund af eksterne faktorer såsom regn eller dårligt lys. Når et hold kastes ud eller lukker en innings, anses det for at være den naturlige afslutning på en innings.

Hvis spillestedet for en kamp ændres, tæller allerede indgåede væddemål, så længe det samme hold angives som hjemmehold. Hvis der byttes om på ude- og hjemmeholdet i en kamp, bliver væddemål baseret på den oprindelige opstilling annulleret.

Afbrydelse, aflysning og udsættelse

Hvis en kamp bliver aflyst inden spilstart, bliver alle væddemål annulleret, medmindre kampen spilles senest 48 timer efter den oprindelige spilstart (i hvilket tilfælde væddemålene tæller).

Endagskampe

Væddemål bliver indfriet ud fra, hvem der er vinderen i henhold til de officielle kampregler (gælder også tilfælde, hvor kampene bliver forkortet på grund af eksterne faktorer, og Duckworth-Lewis-Stern-metoden eller lignende bruges til at danne et officielt resultat). Hvis der ikke er nok spilaktivitet til at danne et officielt resultat i henhold til kampreglerne, annulleres væddemålene, uanset om kampreglerne fastsætter en "vinder" af hensyn til en turnerings videre forløb, eller om en Super Over eller en bowl-out bruges til at bestemme vinderen.

Hvis en kamp ender uafgjort, og der spilles en Super Over eller bowl-out, bliver væddemål på kampens vinder indfriet af Super Over- eller bowl-out-resultatet. I alle andre scenarier gælder reglerne for dødt løb. For at undgå tvivl: Hvis stillingen er uafgjort efter begge innings (inklusive scenariet, hvor Duckworth-Lewis-Stern-metoden eller andre lignende metoder bruges i kampe med reducerede overs), tæller en tiebreakmetode baseret på tidligere spil i kampen/konkurrencen/turneringen, som kan blive brugt til at bestemme vinderen, ikke med i forhold til indfrielse af væddemål.

Hvis en Super Over eller bowl-out resulterer i uafgjort, uden at der spilles yderligere for at bestemme vinderen, gælder reglerne for dødt løb. Hvis der bruges flere efterfølgende Super Overs eller bowl-outs, bliver væddemål indfriet ud fra resultatet af den sidste Super Over eller bowl-out.

Testkampe og County Championship-kampe

Hvis en kamp bliver afbrudt på grund af vejret, inden en bold er kastet, annulleres væddemålene.

Hvis en kamp bliver afbrudt af en hvilken som helst anden grund end vejret, annulleres væddemålene på kampens resultat.

Hvis en kamp, hvor vi ikke har givet odds for "Draw", slutter med en "Draw", annulleres væddemål på kampens resultat.

Hvis et af holdene giver afkald på dets første innings, annulleres væddemål på første innings.

Sheffield Shield-kampe

Hvis en kamp, hvor vi ikke har givet odds for "Draw", slutter med en "Draw", bliver væddemål indfriet ud fra det hold, der har fået flest point i kampen. Hvis begge hold får samme antal point, annulleres væddemålene.

Serievæddemål

Vi forbeholder os retten til at annullere alle specielle spilmuligheder, der vedrører serien som helhed, hvis det fulde antal planlagte kampe ikke bliver spillet.

Hvis en serie, hvor vi ikke har givet odds for "Draw", slutter med en "Draw", annulleres væddemål på seriens resultat.

Holdets point i alt

Hvis et holds innings i en testkamp eller en County Championship-kamp varer mindre end 60 overs på grund af eksterne faktorer, bliver væddemål annulleret, medmindre den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning.

Hvad angår endagskampe, bliver væddemål indfriet ud fra gærdeholdets endelige score, herunder eventuelle ekstra eller strafpoint i løbet af den pågældende innings. Hvis de planlagte overs reduceres, tæller væddemålene, hvis reduktionen ikke overstiger 20% af overs i den pågældende innings på det tidspunkt, hvor væddemålet blev indgået (inkl. overs, som holdet allerede har spillet). Ellers bliver væddemål annulleret, medmindre udfaldet af disse væddemål allerede er definitivt afgjort. Hvis et hold skal spille færre end ti overs, bliver alle væddemål annulleret, hvis der sker en reduktion af overs.

I kampe, hvor vi tilbyder væddemål på holdets point i alt for begge hold, tæller væddemål på point i anden innings uanset den opnåede score for det hold, som slår først, forudsat at ingen af holdenes innings reduceres med mere end 20% (inkl. alle overs, der allerede var kastet, da væddemålet blev indgået).

Holdets bedste batter/topscorer og kaster/bedste spiller til at tage gærder (serie/turnering)

Væddemål bliver indfriet ud fra princippet "all in compete or not" (dvs. hvis en spiller ikke deltager i serien, gælder væddemål indgået på denne spiller).

Holdet X scorer X point

Denne spilmulighed adskiller sig fra holdets point i alt, og væddemål bliver indfriet ud fra holdets samlede antal scorede point, uanset om overs reduceres.

Holdets bedste batter/topscorer (kamp)

I en kamp med to innings (testkamp eller County Championship) gælder spilmuligheden kun første innings, medmindre andet er angivet.

Afhængigt af kamptypen, og medmindre andet angives, skal følgende antal overs som minimum kastes i det pågældende holds innings, for at væddemål gælder:

 • Testkampe: 50 overs
 • County Championship: 50 overs
 • Kamp med 50 overs (pr. innings): 25 overs
 • Kamp med 40 overs (pr. innings): 20 overs
 • Kamp med 20 overs (pr. innings): 10 overs
 • The Hundred: 50 bolde

I alle tilfælde gælder imidlertid, at væddemål tæller, hvis en innings når sin naturlige afslutning tidligere end ovennævnte krav. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Spillere i startopstillingen, som ikke slår, regnes for at have deltaget, og væddemål på disse spillere tabes.

Hvis to eller flere spillere scorer samme antal point, gælder reglerne for dødt løb.

Ved endagskampe: Hvis vinderen allerede er definitivt fundet, selv hvis den pågældende innings skulle blive spillet til sin naturlige afslutning, bliver væddemålet indfriet som normalt til trods for en reduktion.

Holdets bedste kaster/bedste spiller til at tage gærder (kamp)

I en kamp med to innings (testkamp eller County Championship) gælder spilmuligheden kun første innings, medmindre andet er angivet.

Afhængigt af kamptypen, og medmindre andet angives, skal følgende antal overs som minimum kastes i det pågældende holds innings, for at væddemål gælder:

 • Testkamp: 50 overs
 • County Championship: 50 overs
 • Kamp med 50 overs (pr. innings): 25 overs
 • Kamp med 40 overs (pr. innings): 20 overs
 • Kamp med 20 overs (pr. innings): 10 overs
 • The Hundred: 50 bolde

I alle tilfælde gælder imidlertid, at væddemål tæller, hvis en innings når sin naturlige afslutning tidligere end ovennævnte krav. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Spillere i startopstillingen, som ikke kaster, anses for at have deltaget, og væddemål på disse spillere bliver indfriet som tabt.

Hvis to eller flere spillere tager det samme antal gærder, gælder reglerne for dødt løb. Hvis der ikke tages nogen gærder, annulleres væddemålene.

Ved endagskampe: Hvis vinderen allerede er definitivt fundet, selv hvis den pågældende innings skulle blive spillet til sin naturlige afslutning, bliver væddemålet indfriet som normalt til trods for en reduktion.

Kampvæddemål på batter

Medmindre andet er angivet, bliver væddemål indfriet ud fra antallet af point scoret specifikt i første innings af en kamp.

Hvis nogen af spillerne i spilmuligheden ikke slår, annulleres væddemålene.

Regler for dødt løb gælder, hvis to eller flere af de navngivne battere scorer samme antal point (når dette antal point er højere end det antal, som enhver anden anført batter i spilmuligheden har scoret).

Kampvæddemål på kaster/trioer

Medmindre andet er angivet, bliver væddemål indfriet ud fra antallet af gærder, som tages specifikt i første innings af en kamp.

Hvis to eller flere spillere tager det samme antal gærder, gælder reglerne for dødt løb. Hvis nogen af spillerne i spilmuligheden ikke kaster, bliver væddemål annulleret.

Spilmuligheder på point af spiller

Væddemål bliver indfriet ud fra spillerens endelige score uden hensyn til reduktion af overs.

Mindst én bold skal kastes, mens en batter er ved slaggrænsen (modtager bolden eller ej), for at væddemål gælder.

Hvis batteren afslutter en innings "ikke ude" på grund af, at den pågældende innings lukkes, holdet når alle sine tildelte overs, eller holdet når sit mål, tæller spillerens score "ikke ude" ved væddemålets indfrielse.

Hvis en batter ikke slår, annulleres væddemål på denne batter.

Hvis en batter ikke er med i startopstillingen, annulleres væddemål på denne batter.

Hvis en batter trækker sig på grund af en skade, men vender tilbage senere, tæller det samlede antal point scoret af denne batter i den pågældende innings ved væddemålets indfrielse. Hvis batteren ikke vender tilbage senere, bliver væddemålet indfriet ud fra det endelige resultat, som det var, da batteren trak sig.

Antal point i en session

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal scorede point i løbet af sessionen, uanset hvilket/hvilke hold der har scoret disse point (dvs. hvis der skiftes innings i løbet af sessionen, afgøres resultatet af det samlede antal scorede point under sessionen i begge innings).

Hvis der kastes færre end 20 overs i en bestemt session, annulleres væddemål på antallet af scorede point i denne session.

Ekstra (wides, no-balls, byes og leg byes) tæller med i antallet af scorede point.

Antal gærder i en session

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal tabte gærder i sessionen (uanset hvilket hold der taber dem). Hvis der kastes færre end 20 overs i sessionen, annulleres væddemål på spilmuligheden. Spillere, der udgår, tæller ikke som gærder.

Point i et fastsat antal overs bortset fra seks overs

Det fulde antal fastsatte overs skal spilles, for at væddemål gælder (medmindre en innings har nået sin naturlige afslutning, eller hvis yderligere spilaktivitet ikke kunne påvirke resultatet).

Ændring af markspillernes begrænsninger som følge af en reduktion af planlagte overs påvirker ikke indfrielsen af dette væddemål.

Point i seks overs

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal point efter seks overs, forudsat at alle seks overs er blevet kastet i den pågældende innings, eller at den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning.

Hvis seks overs ikke bliver gennemført, annulleres væddemålene. Det præciseres, at hvis en kamp bliver reduceret til ti overs, gælder væddemål på denne spilmulighed stadig, hvis mindst seks overs gennemføres, eller den pågældende innings når sin naturlige afslutning, men bliver annulleret i en kamp med fem overs.

Højeste score i første 5/10/15 overs

Hvis et af holdenes innings reduceres i en endagskamp på grund af eksterne faktorer, annulleres væddemålene, medmindre udfaldet allerede var definitivt afgjort, før reduktionen af overs blev annonceret.

Væddemål gælder, hvis en innings bliver forkortet, fordi den har nået sin naturlige afslutning. I en kamp med to innings gælder denne spilmulighed kun for første innings, medmindre andet er angivet. I tilfælde af uafgjort, hvor vi ikke har gjort det muligt at vælge uafgjort, gælder reglerne for dødt løb.

Bedste første makkerskab

I endagskampe gælder væddemål på denne spilmulighed uden hensyntagen til evt. reduktion af overs, såfremt mindst én over gennemføres i hver innings.

I en kamp med fire innings gælder spilmuligheden kun for hvert holds første innings. I tilfælde af uafgjort vinder væddemålet på uafgjort, og alle andre væddemål tabes. Hvis vi ikke tilbyder valget uafgjort, gælder reglerne for dødt løb. Hvis en batter udgår på grund af en skade, bliver denne spilmulighed indfriet ud fra scoren, når det første gærde falder.

Næste mand ude

Hvis der ikke tages flere gærder i den pågældende innings, annulleres væddemålene.

Hvis en af batterne udgår med en skade, bliver væddemål på denne spilmulighed annulleret, og der laves en ny spilmulighed.

Hold til at slå flest seksere

Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret med mere end 20% af de oprindeligt tildelte overs, annulleres væddemålene, uanset hvor mange seksere der bliver slået inden eller efter den annoncerede reduktion af overs.

Væddemål gælder, hvis en innings bliver forkortet ved at nå sin naturlige afslutning.

Super Over/ekstra overs ud over det tildelte antal

I en endagskamp, hvor der anvendes en Super Over (eller lignende) til at afgøre vinderen af en kamp i tilfælde af uafgjort, tæller scorede point i en Super Over ikke med i indfrielsen af væddemål på pointscorere eller spillere til at tage gærder (f.eks. point i alt af batter, holdets point i alt, holdets topscorer, kampvæddemål på batter, holdets bedste kaster).

Desuden tæller opnåede seksere i en Super Over ikke med i indfrielsen af væddemål på, hvilket hold der scorer flest seksere, og antal seksere i alt.

Point i næste over

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal point opnået i en over (inklusive eventuelle ekstra).

Hvis en over ikke gennemføres, bliver væddemål på det relevante indeks annulleret, medmindre den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning.

Firer/sekser i en over

Væddemål bliver indfriet, når en grænse (firer eller sekser) rammes i den anførte over. Point skal scores med battet. Spillere, der løber sig til en firer/sekser og/eller ekstra, tæller ikke i denne spilmulighed.

Seksere/firere i alt i kampen – over/under

Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret med mere end 20% af den oprindelige tildeling af overs, annulleres væddemålene, medmindre det pågældende væddemål var definitivt afgjort, før reduktionen af overs blev annonceret. Væddemål gælder, hvis en innings bliver forkortet ved at nå sin naturlige afslutning.

Første over: point i alt – over/under

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal scorede point i første over i første innings af kampen.

Væddemål annulleres, hvis første over ikke bliver helt gennemført på grund af eksterne faktorer, medmindre udfaldet allerede var definitivt afgjort, da overs blev reduceret. I endagskampe bliver væddemål på point i første over indfriet ud fra scoren efter første over uden hensyntagen til evt. reduktion af overs.

Første bold i kampen

Væddemål bliver indfriet på baggrund af udfaldet af første gennemførte kast bortset fra kast, der bedømmes som død bold.

I endagskampe afgøres væddemålet af kampens første bold uden hensyntagen til evt. reduktion af overs, forudsat at bolden kastes.

Hold med kampens topscorer

I testkampe og County Championship-kampe bliver væddemål indfriet ud fra den højeste score opnået af et af holdene i første innings.

Hvis et af holdene af en eller anden grund spiller færre overs end tildelt i dets innings, (ud over en innings, der når sin naturlige afslutning), annulleres væddemålene. Men væddemål gælder, hvis resultatet allerede er afgjort før en eventuel reduktion af overs.

I endagskampe annulleres væddemålene, hvis et af mandskabernes innings reduceres, før eller efter spillet er sat i gang.

Førende hold efter første innings

Hvis holdet, som slår sidst, af en eller anden grund skal spille færre end 20 overs i dets innings (ud over en innings, der når sin naturlige afslutning), annulleres væddemål på denne spilmulighed.

I tilfælde af uafgjort bliver væddemål annulleret.

Antal løbet ud i kampen

Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret med mere end 20% af de oprindeligt tildelte overs, annulleres væddemålene.

Væddemål gælder, hvis en innings bliver forkortet ved at nå sin naturlige afslutning.

Gærdefald

Væddemål bliver indfriet ud fra scoren ved næste gærdefald uden hensyntagen til evt. reduktion af overs.

Hvis en innings forkortes pga. en reduktion af overs eller kampens afbrydelse, gælder væddemålene, så længe én bold er blevet kastet, siden den nye batter kom hen til slaggrænsen.

Hvis gærdeholdet når alle dets tildelte overs, når dets mål eller lukker en innings, inden det specificerede gærde falder, anses holdets næste gærde for at være faldet ved den samlede score, som gærdeholdet har opnået.

Holdets tabte gærder

I endagskampe bliver væddemålene indfriet ud fra det antal gærder, som holdet taber i dets innings.

Hvis en innings af en eller anden grund bliver forkortet (ud over at have nået sin naturlige afslutning), annulleres væddemålene, medmindre udfaldet allerede var definitivt afgjort.

I en testkamp refererer spilmuligheden specifikt til det samlede antal gærder, som holdet taber i anden innings.

Højeste score efter første over

I endagskampe gælder væddemål uden hensyntagen til evt. reduktioner, såfremt den første over i hver innings bliver fuldført.

Holdets antal seksere/firere i en kamp

Væddemål bliver annulleret, hvis det pågældende holds overs reduceres i en innings, medmindre spilmuligheden er definitivt afgjort, før en reduktion af overs annonceres.

Century (100)/half-century (50) i kampen/første innings

Væddemål bliver indfriet ud fra, om en enkelt spiller (i stedet for et helt hold) scorer et century eller et half-century i kampen eller første innings.

Afhængigt af kamptypen, og medmindre andet angives, skal følgende antal overs som minimum kastes i det pågældende holds innings, for at væddemål gælder:

 • Testkamp: 50 overs
 • Kamp med 50 overs (pr. innings): 40 overs
 • Kamp med 20 overs (pr. innings): 16 overs
 • The Hundred: 80 bolde

I alle tilfælde gælder imidlertid, at væddemål tæller, hvis en innings når sin naturlige afslutning tidligere end ovennævnte krav.

Scorer 10/20/30/40/50/100 point

Væddemål gælder, uanset om spilleren får mulighed for at slå, såfremt vedkommende er i startopstillingen.

Væddemål på spillere, der ikke er i startopstillingen, annulleres.

Flest løbet ud

Væddemål gælder, så længe ingen af holdene mister mere end 20% af dets oprindeligt tildelte overs på grund af eksterne faktorer, medmindre spilmuligheden er definitivt afgjort, før en evt. reduktion af overs bliver annonceret.

Tager flest gærder i kampen

Væddemål gælder på baggrund af alle kastere, der er angivet i startopstillingen, uanset hvor mange overs de kaster. Men hvis gærdeholdets overs reduceres med mere end 10% af den oprindelige tildeling, bliver denne spilmulighed annulleret, medmindre udfaldet var definitivt afgjort, før en eventuel reduktion af overs blev annonceret).

Ekstra i innings

Væddemål annulleres, hvis den pågældende innings bliver reduceret med mere end 10%.

Højeste score i én innings i en serie

Væddemål bliver indfriet ud fra, hvilket hold der får den højeste score i en enkelt innings i den pågældende testserie.

I tilfælde af uafgjort gælder reglerne for dødt løb.

Spilmuligheder på spillerpræstation

Spillerne får point på følgende måde:

 • 1 point for hvert point scoret med battet
 • 10 point for hver grebet bold i marken
 • 20 point for hver gærde taget med bolden
 • 25 point for hver stokket ud af keeper

En bold skal kastes i kampens tredje innings, for at væddemål gælder.

I endagskampe annulleres væddemål, hvis et af holdenes innings reduceres, før eller efter spillet er startet (medmindre reduktionen skyldes, at en innings har nået sin naturlige afslutning, eller medmindre det pågældende væddemål allerede er definitivt afgjort på det tidspunkt, hvor reduktionen annonceres).

Margin i første innings

Væddemål bliver indfriet ud fra forskellen på antal point scoret af hvert hold i kampens første innings.

Hvis et holds innings i en testkamp eller en County Championship-kamp varer mindre end 60 overs på grund af eksterne faktorer, annulleres væddemålene. For at undgå tvivl sker det, medmindre en innings har nået sin naturlige afslutning.

Kastet ud i første/anden innings

Væddemål bliver indfriet som "ja", hvis det pågældende hold mister alle dets gærder i de tildelte overs. Væddemålet bliver indfriet som "nej", hvis de ikke er ude, når den pågældende innings er slut. Hvis der sker en reduktion af overs, annulleres væddemål på spilmuligheden, medmindre den pågældende innings har nået sin naturlige afslutning.

Væddemål på margin

Hvis kampen slutter uafgjort og går i en Super Over, bliver væddemål indfriet som uafgjort. Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret med mere end 10% på grund af eksterne faktorer, annulleres væddemålene.

Spiller slår en sekser

Væddemål gælder, uanset om spilleren får mulighed for at slå, så længe vedkommende er i startopstillingen. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres. For at undgå tvivl tæller en spiller, der løber sig til en sekser, ikke i denne spilmulighed.

Sekser og ude

Væddemål gælder, hvis en spiller slår en sekser og også tager et gærde under en kamp. Spillere i startopstillingen, som ikke slår eller kaster, regnes for at have deltaget, og væddemål på disse spillere bliver indfriet som tabt.

Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Hvis en innings af en eller anden grund bliver forkortet, og det ikke skyldes, at den har nået sin naturlige afslutning, annulleres væddemålene, medmindre de var definitivt afgjort.

Første/anden innings – bedste periode a fem overs

Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret på grund af eksterne faktorer, annulleres væddemål på denne spilmulighed.

Ved endagskampe: Hvis vinderen allerede var definitivt fundet, selv hvis den pågældende innings skulle blive spillet til sin naturlige afslutning, bliver væddemål indfriet som normalt til trods for en reduktion.

Scorede point ved tab af fire gærder

Væddemål bliver indfriet ud fra det samlede antal scorede point, når fjerde gærde falder.

Hvis det fjerde gærde ikke falder, bliver væddemål indfriet ud fra holdets score, når den pågældende innings er slut.

Double på holdets topscorer/holdets bedste spiller til at tage gærder

I en kamp med to innings (dvs. en testkamp eller County Championship-kamp) gælder spillet på holdets topscorer kun første innings (medmindre andet er angivet).

Afhængigt af kamptypen skal følgende antal overs som minimum kastes i vinderholdets innings, for at væddemål gælder:

 • Testkamp: 50 overs
 • County Championship: 50 overs
 • Kamp med 50 overs (pr. innings): 25 overs
 • Kamp med 40 overs (pr. innings): 20 overs
 • Kamp med 20 overs (pr. innings): 10 overs
 • The Hundred: 50 bolde

I alle tilfælde gælder imidlertid, at væddemål tæller, hvis en innings når sin naturlige afslutning med færre overs end ovennævnte krav. Væddemål på en spiller, som ikke er med i startopstillingen, annulleres.

Spillere i startopstillingen, som ikke slår, regnes for at have deltaget, og væddemål på disse spillere tabes.

Hvis to eller flere spillere scorer samme antal point, gælder reglerne for dødt løb.

Ved endagskampe: Hvis vinderen allerede var definitivt fundet, selv hvis den pågældende innings skulle blive spillet til sin naturlige afslutning, bliver væddemål indfriet som normalt til trods for en reduktion.

Kampens spiller

Væddemål bliver indfriet ud fra den officielle "Player of the Match"-pris, som tildeles efter kampen. Hvis mere end én spiller får "Player of the Match"-prisen, gælder reglerne for dødt løb.

Væddemål på spillere, som ikke er med i deres holds startopstilling, annulleres.

Hold til at slå flest seksere/firere

Hvis et af holdenes innings i en endagskamp bliver reduceret med mere end 20% af de oprindeligt tildelte overs, annulleres væddemål på denne spilmulighed, uanset hvor mange seksere/firere der bliver slået før eller efter en annonceret reduktion af overs.

Væddemål gælder, hvis en innings bliver forkortet ved at nå sin naturlige afslutning.

Først til 10 point

Væddemål på denne spilmulighed gælder, medmindre en af de angivne spillere ikke åbner gærdespillet, i hvilket tilfælde væddemål annulleres.

Væddemål gælder, uanset hvilken af de navngivne spillere der modtager første bold.

Hvis ingen af spillerne når 10 point, er valget "ingen" det korrekte udfald af væddemålet.

Men i kampe, der påvirkes af vejret, annulleres væddemålene, hvis ingen af spillerne når 10 point, og en af dem er ikke ude.

Topscorer/tager flest gærder under turneringen

Væddemål bliver indfriet ud fra princippet "all in compete or not" (dvs. hvis en spiller ikke deltager i turneringen, gælder væddemål på den pågældende spiller).

Første grænses retning

Væddemål bliver indfriet ud fra første grænses retning som slået af batteren (gives som point til batteren).

Spilmuligheden omfatter både firere og seksere.

Gennemført kamp

Væddemål bliver indfriet ud fra, om der annonceres et resultat for den angivne endagskamp, eller om kampen bliver afbrudt/ikke gives noget resultat.

For at undgå tvivl betyder et annonceret officielt resultat, bortset fra når kampen afbrydes eller ikke gives noget resultat, at "ja" er det korrekte udfald af denne spilmulighed.

Hvis kampen afbrydes eller ikke gives noget resultat, betyder det, at "nej" er det korrekte udfald af denne spilmulighed.

Bemærk, at denne spilmulighed overføres til en eventuel reservedag og bliver indfriet ud fra kampens officielle resultat. Hvis en kamp udskydes eller afbrydes af en hvilken som helst anden grund end vejret, forbeholder vi os retten til at annullere alle væddemål.

Point i alt i kampen

Væddemål bliver indfriet ud fra, hvor mange point der scores i kampen fordelt på begge holds innings tilsammen.

Ekstra og strafpoint tæller med ved væddemålets indfrielse.

Følgende antal overs skal som minimum spilles, ellers bliver alle væddemål annulleret, medmindre resultatet allerede er afgjort.

 • Testkamp: 50 overs
 • Kamp med 50 overs (pr. innings): 40 overs
 • Kamp med 20 overs (pr. innings): 16 overs
 • The Hundred: 80 bolde

Tabte gærder efter "X" overs

Væddemål bliver indfriet ud fra antallet af tabte gærder efter det antal overs, der er angivet i indekset. Hvis en innings når en naturlig afslutning uden at nå det antal overs, der er angivet i indekset, bliver væddemål indfriet ud fra antallet af tabte gærder ved spillets afslutning.

Jeres væddemål

I endagskampe bliver væddemål på antal scorede point indfriet ud fra det endelige antal scorede point af hvert hold (inkl. eventuelle ekstra eller strafpoint tildelt i løbet af kampen). Hvis det planlagte antal overs i en innings bliver reduceret, gælder alle væddemål på kampen, hvis reduktionen ikke overstiger 10% af det samlede antal overs, der var planlagt for den pågældende innings, da det relevante Jeres væddemål blev indgået. Hvis reduktionen af overs er over 10%, annulleres alle Jeres væddemål på kampen (uden hensyntagen til det samlede antal point scoret af hvert hold), medmindre det pågældende væddemål allerede var definitivt afgjort ved afslutningen af den forkortede kamp (dvs. at udfaldet af væddemålet ikke kunne have været anderledes ved afslutningen af den forkortede kamp, selvom de ekstra planlagte overs var blevet spillet).

De generelle væddemålsregler gælder for alle kategorier af væddemål og spilmuligheder, der ikke er nævnt i reglerne for specifikke sportsgrene.