pokercasinosports

Her kan du se de gældende regler for væddemål indgået før: 29/3/2022

Fodbold

Generelt

Væddemål indfries ud fra 90 minutters spilletid i henhold til kampens dommere inklusive tillægstid. Medmindre andet er angivet, tæller forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer ikke med.

I tilfælde af tvivl om det officielle resultat fra den relevante myndighed bliver udfaldet afgjort på baggrund af oplysninger fra uafhængige kilder.

Hvis en officiel kamp viser andre holdoplysninger end dem, der er angivet på vores hjemmeside (f.eks. udskiftninger, aldersgruppe eller køn), bliver alle væddemål på de berørte spilmuligheder annulleret. I alle andre tilfælde gælder væddemål stadig (herunder tilfælde, hvor et holdnavn er angivet uden betegnelsen "XI" i navnet).

Data fra Opta bliver anvendt til at afgøre spilmuligheder, der indeholder specifikke statistikker, herunder, men ikke begrænset til, antal afslutninger, offside og tacklinger. Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, bliver der anvendt en anden uafhængig kilde.

Hvis nye oplysninger bliver offentligt tilgængelige inden for 72 timer efter indfrielse, gør vi (med rimelighed) et af følgende:

  • Genindfører eller afgør spilmuligheden på ny på baggrund af disse nye oplysninger, eller
  • afventer yderligere oplysninger, før det besluttes, om en spilmulighed skal genindføres eller afgøres på ny.

Væddemål på spilmuligheder, der relaterer til antal hændelser, der skal indtræffe, såsom "antal hjørnespark", bliver indfriet ud fra det antal, der bliver taget, ikke tildelt. Det gælder også tilfælde, hvor tiden spiller en rolle.

Med hensyn til kampe, hvis planlagte spilletid er andet end de gængse 90 minutter, bliver væddemål indfriet baseret på regulær spilletid inkl. tillægstid. Hvis en kamp bliver spillet i et usædvanligt format (f.eks. tre eller fire halvlege), bliver alle spilmuligheder på halvleg annulleret.

Hvis det første straffespark skal sparkes om, indfrier vi væddemål på, om der scores på og/eller brændes straffespark, ud fra resultatet af omsparket. Det kan omfatte flere omspark, indtil forløbet er afsluttet.

Der er en lille sandsynlighed for, at vi ved et uheld tilbyder væddemål, hvor udfaldet ikke kan lade sig gøre (hvis vi for eksempel stadig har væddemål på, at en spiller bliver første målscorer i en kamp, efter den pågældende spiller er blevet udskiftet). Selvom vi har implementeret systemer, hvis formål er at forhindre dette i at ske, vil vi i de få tilfælde, hvor det alligevel sker, annullere de pågældende væddemål (og refundere de relevante indsatser til kunderne i overensstemmelse hermed).

Afbrydelse, aflysning og udsættelse

Hvis en kamp bliver udskudt, bliver alle uindfriede væddemål annulleret, hvis kampen ikke starter inden kl. 23:59 lokal tid (eller hvis vi mener, at en kamp ikke var begyndt på det tidspunkt) den planlagte dato.

Hvis en kamp bliver flyttet til et andet tidspunkt inden den planlagte startdato (f.eks. af hensyn til TV-transmission), regnes det ikke for en udsættelse, og alle væddemål gælder stadig, så længe det nye spilletidspunkt er inden for 72 timer fra det oprindelige starttidspunkt og den oprindelige startdato.

Hvis en kamp starter, men senere bliver afbrudt, bliver alle uindfriede væddemål annulleret, hvis kampen ikke bliver spillet færdig inden kl. 23:59 lokal tid den planlagte dato.

Manglende deltagelse, opgivelse og diskvalifikation

Medmindre andet er oplyst, bliver alle spillere, der er på banen i en del af kampen, regnet for at have deltaget i forbindelse med indfrielse af væddemål. Kun spillere, der ikke er med i truppen, og ikke anvendte udskiftere regnes for ikke at have deltaget.

Hvis et hold bliver diskvalificeret eller fjernet fra en liga eller turnering, før den pågældende liga/turnering er startet, bliver alle væddemål på det hold annulleret.

Ændret spillested

Hvis kampens spillested er et andet end det, der er angivet på vores hjemmeside, gælder væddemål stadig, hvis kampen ikke er blevet flyttet til modstanderens hjemmebane, i hvilket tilfælde væddemål på kampen annulleres. Men i store internationale turneringer (f.eks. VM og EM) regnes alle spillesteder for neutrale. Hvis det planlagte spillested for en kamp bliver ændret, herunder hvis spillestedet ændres til et nyt spillested i et andet land, gælder alle væddemål stadig.

VAR (Video Assistant Referee)

Hvis VAR konsulteres, anses den hændelse, der førte til konsultationen, for at have fundet sted på det faktiske tidspunkt for dens forekomst (i stedet for det tidspunkt, hvor den pågældende konsultation eller beslutning indtraf).

Hvis et væddemål er blevet indfriet, og det efter en efterfølgende VAR-beslutning bliver åbenlyst, at indfrielsen var unøjagtig, forbeholder vi os retten til at omgøre indfrielsen af væddemålet (hvis VAR-beslutningen blev truffet inden afslutningen på kampen eller en anden tidsfrist gældende for væddemålet).

Væddemål, der er indgået mellem en hændelse, der førte til en VAR-gennemgang, og den pågældende VAR-beslutning, bliver annulleret, medmindre:

  • VAR-gennemgangen (og den efterfølgende beslutning) ikke ændrede på den beslutning, der blev truffet af dommerne på banen, eller
  • VAR-gennemgangen (og den efterfølgende beslutning) ændrede på den beslutning, der blev truffet af dommerne på banen, men ikke havde væsentlig indflydelse på det pågældende væddemål. Alle væddemål, der ikke i væsentlig grad påvirkes af VAR-gennemgangen (og den efterfølgende beslutning), gælder stadig.

For at fjerne al tvivl betragter vi VAR for at være anvendt, hvis det forstås ud fra dommerens gestik (f.eks. håndbevægelser eller at stoppe kampen for selv at gennemgå hændelsen), eller anvendelse af VAR bekræftes i kamprapporten fra den officielle myndighed, som i sidste ende er ansvarlig for at føre kontrol med den pågældende kamp. I tilfælde, hvor det er uklart, om VAR er blevet brugt, pga. manglende TV-dækning og/eller modstridende beretninger, bliver væddemål indfriet baseret på oplysningerne modtaget fra feed-udbydere og generelt velrenommerede onlinekilder (med rimelighed).

Specifikke spilmuligheder

Ved spilmuligheder på hold, der scorer flest mål, lukker flest mål ind, får flest kort eller scorer flest mål i en turnering, holdets topscorer, antal hattrick i en turnering og by med flest mål, tæller forlænget spilletid med, men straffesparkskonkurrencer tæller ikke.

Ved spilmuligheder på, at en spiller scorer et mål, brænder straffespark eller bliver udvist i en specifik turnering, gælder alle væddemål, uanset om spilleren deltager i turneringen eller ej. Forlænget spilletid tæller med i sådanne spilmuligheder, men straffesparkskonkurrencer tæller kun med i spil på, at en spiller brænder straffespark, og ikke i de to andre. I tilfælde af uenighed om, hvem der har scoret et mål, følger vi den beslutning, der er truffet af den relevante myndighed.

Tidspunkt for første mål

Første halvleg anses for at vare 45 minutter uanset tillægstid. Ved disse spilmuligheder dækker valgmuligheden "0-10 minutter" desuden over de første 10 minutter af kampen fra 0:00, til lige før uret rammer 10:00. Det samme princip gælder for hver af de andre valgmuligheder i denne spilmulighed.

Kampens spiller

Væddemål indfries ud fra det officielle resultat for kampens spiller som angivet af den relevante myndighed. Hvis kampens spiller af en eller anden årsag ikke kåres officielt, bliver væddemål annulleret.

Spilmuligheder på målscorer

Væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, bliver annulleret. Væddemål på spilmuligheder på første målscorer bliver annulleret, hvis spilleren først går på banen, efter første mål er scoret. Ved andre spilmuligheder på målscorere regnes spillerne for deltagere i den pågældende spilmulighed, hvis de går på banen på et hvilket som helst tidspunkt i de 90 minutters spilletid inklusive tillægstid.

Ved spilmuligheder relateret til en specifik målscorer medregnes selvmål ikke. Hvis der bliver scoret et selvmål, bliver væddemål på den efterfølgende målscorer regnet for vundne. Den aktive spilmulighed på målscorer gælder altid på næste mål, der scores i kampen, uanset om det foregående mål er et selvmål.

Vi bestræber os på at anføre alle deltagere, men det udelukker ikke, at en spiller, som ikke er angivet, kan indfries som vinder.

Vinder/placering – første målscorer

Væddemål indfries kun ved første mål, andet mål, tredje mål, fjerde mål og femte mål. Væddemål på spillere, som først scorer, efter det femte mål er scoret, regnes for tabt. Hvis der bliver scoret færre end fem mål i en given kamp, bliver væddemål indfriet på baggrund af de mål, der bliver scoret. Hvis der ikke bliver scoret nogen mål, regnes alle væddemål på vinder/placering for tabte væddemål.

Hvis en spiller går på banen, efter det første mål er scoret, bliver både vinder- og placeringsdelen af væddemålet annulleret, medmindre første mål er et selvmål (i så fald gælder væddemål stadig). Hvis en spiller bliver udvist eller udskiftet, inden første mål bliver scoret, tabes væddemål på den valgmulighed.

Hvis en spiller scorer kampens første mål, indfries både vinder- og placeringsdelen som vundne. Hvis en spiller scorer andet, tredje, fjerde eller femte mål, indfries kun placeringsdelen som vunden.

En spiller kan ikke få placering to gange (dvs. hvis vedkommende scorer andet og tredje mål, regnes kun det andet mål for vinder).

Væddemål på vinder/placering på ingen målscorer, sidste målscorer, holdets første målscorere og scorecasts accepteres ikke. Hvis sådanne væddemål accepteres ved en fejl, bliver hele indsatsen spillet på et væddemål kun på vinder.

Væddemål kun på placering accepteres ikke.

Forlænget spilletid tæller ikke med.

Selvmål tæller ikke med. Hvis et af de første fem mål er et selvmål, bliver sjette mål indfriet som vinder på placeringsdelen af et væddemål på vinder/placering. Hvis to af de første fem mål er selvmål, bliver sjette og syvende mål indfriet som vinder på placeringsdelen af et væddemål på vinder/placering osv.

Væddemål på målscorerduel

Væddemål indfries baseret på den spiller, der scorer flest mål i sin respektive kamp, ud af de angivne spillere (de angivne spillere kan deltage i samme kamp eller en anden kamp). Væddemål på uafgjort vindes, hvis begge spillere scorer samme antal mål, eller ingen af spillerne scorer. Begge spillere skal starte inde i deres respektive kampe, før væddemål gælder. Selvmål tæller ikke med.

Hattrick i turnering

Forlænget spilletid tæller med, men straffesparkskonkurrencer og selvmål tæller ikke med.

Scorecasts

En scorecast defineres som en double på første målscorer og ciffertips.

Hvis en spiller enten ikke deltager i kampen eller deltager, efter der er scoret et mål, omdannes et væddemål på scorecast til et singlespil på ciffertips til de relevante odds ved kampstart. Hvis det (eller de) første mål er selvmål, bliver doubles på den næste målscorer og korrekt ciffertips indfriet som vundne. Hvis der kun bliver scoret selvmål i kampen, bliver væddemål indfriet som singlespil på ciffertips til de relevante odds ved kampstart. Hvis en kamp bliver afbrudt, efter der er scoret et mål, bliver alle væddemål indfriet som singlespil på første målscorer til de relevante odds ved kampstart.

Wincasts

En wincast defineres som en double på første målscorer og kampens resultat.

Hvis en spiller ikke har været på banen, inden det første mål scores, bliver væddemål indfriet som singlespil på kampens resultat til de relevante odds ved kampstart.

Hvis det første mål er et selvmål, bliver væddemål på den næste målscorer og resultatet regnet for vundne.

Topscorer

Alle væddemål gælder, uanset om spilleren deltager i den pågældende liga, turnering eller konkurrence eller ej. Hvis der er uenighed om, hvem der har scoret et bestemt mål, følger vi den beslutning, der træffes af den relevante myndighed.

Kun mål scoret i den pågældende liga, turnering eller konkurrence tæller med. Hvis en spiller for eksempel skifter til en klub midt i sæsonen, tæller mål fra en anden liga ikke med. Men mål scoret for en anden klub i samme liga tæller med. Selvmål tæller ikke med.

Mål scoret i playoffkampe tæller ikke med.

Mål scoret i forlænget spilletid tæller med, men mål scoret i straffesparkskonkurrencer tæller ikke med.

Spilmuligheder på skud på mål

Ved væddemål på skud af en spiller eller skud på mål annulleres væddemål på spillere, som ikke deltager i kampen. Spillerne bliver regnet for deltagere, hvis de deltager i kampen på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 90 minutters spilletid plus tillægstid.

Ved spilmuligheder på kombinerede skud på mål bliver væddemål annulleret, hvis en spiller angivet med navn i valgmuligheden slet ikke deltager i kampen uanset det samlede resultat.

Spiller scorer ikke, spiller får ikke kort, og spiller afleverer

Væddemål på spillere, der ikke er i startopstillingen, annulleres.

Multihjørnespark

Væddemål på disse spilmuligheder baseres på antallet af hjørnespark i første halvleg ganget med antallet af hjørnespark i anden halvleg.

Spilmuligheder på kort i alt

Hver spiller kan højst få to kort. Gult kort = ét kort. Rødt kort = ét kort. Gult kort plus gult kort (udvisning) = to kort.

Kun kort givet til spillere på banen medregnes i denne sum. Hvis der gives et kort til en udskifter, som ikke er på banen på tidspunktet for kortet, tæller det ikke med i nogen sum. Kort givet efter slutfløjtet tæller ikke med i nogen sum.

Karantænepoint

Hver spiller kan højst få 35 point. Gult kort = 10 point. Rødt kort = 25 point.

To gule kort, der automatisk giver rødt kort, tæller som ét gult og ét rødt kort.

Kun kort givet til spillere på banen medregnes i denne sum. Hvis der gives et kort til en udskifter, som ikke er på banen på tidspunktet for kortet, tæller det ikke med i nogen sum. Kort givet efter slutfløjtet tæller ikke med i nogen sum.

Spilmuligheder på får kort/bliver vist ud

Væddemål bliver annulleret, hvis spilleren ikke deltager i kampen. Spillerne bliver regnet for deltagere, hvis de deltager i kampen på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 90 minutters spilletid plus tillægstid. Kort tæller kun, hvis de gives til spillere, efter de er gået på banen for første gang, og før de forlader banen for sidste gang.

Spilmuligheder på spiller i begge halvlege

Væddemål indfries ud fra, at en navngiven spiller opfylder den angivne betingelse i både første halvleg og anden halvleg.

Hvis den pågældende spiller ikke deltager i første halvleg af kampen, bliver væddemål annulleret.

Hvis den pågældende spiller deltager i en hvilken som helst del af første halvleg og ikke opfylder betingelsen for første halvleg, tabes væddemål, uanset hvor længe spilleren deltager i enten første eller anden halvleg.

Hvis den pågældende spiller er med i en hvilken som helst del af første halvleg og opfylder den givne betingelse, men senere udskiftes før eller i pausen og slet ikke er med i anden halvleg, bliver væddemål annulleret.

Spilmuligheder på nedrykning

Hvis et hold rykker ud af en liga, fordi det ved sæsonens afslutning er endt på en nedrykningsplads i den pågældende liga, bliver væddemål på, at det hold rykker ned, indfriet som vundne.

Hvis et hold bliver diskvalificeret eller fjernet fra ligaen, før den pågældende sæson er startet, bliver alle væddemål på den pågældende spilmulighed annulleret (og en ny spilmulighed tilføjes efterfølgende).

Hvis et hold bliver diskvalificeret eller fjernet fra ligaen, efter den pågældende sæson er startet (eller den relevante myndighed i løbet af sæsonen beslutter, at holdet skal diskvalificeres eller fjernes fra ligaen efter sæsonens afslutning), bliver alle væddemål på det pågældende hold annulleret.

For at undgå tvivl bliver væddemål på, at et hold rykker ned, indfriet som vundne, hvis holdet får fratrukket point, så det slutter sæsonen på en nedrykningsplads i den pågældende liga.

Spilmuligheder på top/bund

Alle hold skal gennemføre alle deres ligakampe, for at væddemål på at slutte nederst gælder. Hvis et eller flere hold ikke gennemfører alle deres kampe af en hvilken som helst grund, bliver denne spilmulighed annulleret. Alle kampe, der afbrydes, men tildeles et officielt resultat, bliver klassificeret som gennemførte kampe, og væddemål på spilmuligheden gælder. Alle efterfølgende ændringer i ligatabellerne, efter alle kampe er spillet færdig, påvirker ikke indfrielsen af spilmuligheden.

Hvad angår spilmuligheder på top og bund med handicap, tæller målforskellen ikke med.

Ved spilmuligheder på top og bund til jul indfries væddemål ud fra ligaposition d. 25. december uanset antal kampe spillet og evt. udsatte og/eller afbrudte kampe. Ved spilmuligheder på bund til jul annulleres alle væddemål på spilmuligheden, hvis et anført hold bliver diskvalificeret eller fjernet fra ligaen inden d. 25. december.

Væddemål på bedste hold fra et bestemt kontinent eller en anden valgmulighed (f.eks. bedste sydamerikanske, europæiske eller afrikanske hold) bliver indfriet baseret på det hold, der nåede længst. Hvis to navngivne hold spiller mod hinanden i finalen eller kampen om tredjepladsen, regnes vinderen af den kamp for at være nået længst. Reglerne for dødt løb gælder, hvis to eller flere hold, der er nået længst i en specifik spilmulighed, elimineres fra turneringen på samme tidspunkt.

Ciffertips når som helst

Spilmuligheden handler om, hvorvidt den valgte stilling er stillingen når som helst i løbet af de 90 minutters spilletid plus evt. tillægstid. Hvis en kamp ender 0-0 efter 90 minutters spilletid og tillægstid, har alle spilmuligheder tabt. Forlænget spilletid tæller ikke med.

Quickbet-spilmuligheder

Ved indfrielse bruges i alle tilfælde tidspunktet for begivenheden, som vores dataudbyder leverer til os (dataudbyderen vælges til enhver tid udelukkende af os).

Hvis ingen af de angivne udfald forekommer i den angivne periode, bliver alle væddemål tabt.

Ved valgmuligheden "mål" regnes et mål for at være blevet scoret i det øjeblik, hvor hele bolden er ovre målstregen inden for målrammen, forudsat at dommeren ender med at godkende målet. Hvis eksempelvis hele bolden krydser målstregen, men målet ikke godkendes, fordi der blev begået frispark, før bolden var ovre målstregen, regnes der ikke for at være blevet scoret et mål. Selvmål tæller med i forbindelse med indfrielse af denne spilmulighed.

Ved valgmuligheden "frispark" regnes et frispark for at være blevet dømt, når dommeren og/eller linjevogteren signalerer et af følgende: Et direkte frispark efter et frispark, et indirekte frispark efter et frispark eller en offside, men ikke et straffespark, hjørnespark eller dommerkast.

Direkte frispark for mål/skud – afslutninger på direkte frispark er ethvert forsøg skabt direkte på selve frisparket.

Ved valgmuligheden "hjørnespark" regnes et hjørnespark for at være blevet dømt i det øjeblik, hvor dommeren eller linjevogteren signalerer, at der er dømt hjørnespark.

Ved valgmuligheden "målspark" regnes tildeling af og tidspunktet for et målspark ud på baggrund af, hvornår det blev signaleret af dommeren og/eller linjevogterne. Et udspark fra målvogterens hænder eller et frispark taget af målmanden er ikke et målspark.

Ved valgmuligheden "indkast" anses et indkast for at være blevet dømt i det øjeblik, hvor dommeren og/eller linjevogteren signalerer, at der er dømt indkast.

Rammer træværket

Ved alle væddemål, der involverer træværket, er kravet, at bolden rører en hvilken som helst del af stolperne eller overliggeren efter et forsøg på modstanderens mål i aktivt spil. Afslutninger, der rammer træværket på vej i mål, tæller med. Enhver afslutning, der rammer træværket flere gange (f.eks. overliggeren og venstre stolpe), anses kun for at have ramt træværket én gang. Det tæller kun, når det angribende hold (og den spiller, som udførte den sidste handling) rammer træværket, selv hvis bolden rammer træværket på en aflevering bagud af det forsvarende hold. Hvis bolden rammer træværket, efter dommeren har stoppet spillet, tæller det ikke.

Spilmuligheder på første assist og assist når som helst

Hvis Opta ikke har et resultat for assist for første mål, gælder væddemål for det andet mål og fortsætter, indtil der er tildelt en assist for et mål.

Væddemål på første assist bliver annulleret, hvis den spiller, der er spillet på, ikke deltager i kampen, eller hvis spilleren sættes på banen, efter det første mål er scoret (og der tildeles en assist for det mål).

Kun ved spilmuligheden første assist annulleres væddemål, hvis en spiller sættes på banen, efter det første mål er scoret (og der tildeles en assist for det mål). Hvis en spiller bliver udvist eller udskiftet, inden første mål scores (og der tildeles en assist for det mål), bliver væddemål tabt.

Spilmuligheder på forlænget spilletid

Ved spilmuligheder på forlænget spilletid gælder væddemål på 30 minutters spilletid ifølge kampens dommere plus evt. tillægstid. Straffesparkskonkurrencer tæller dog ikke med. Væddemål bliver udelukkende indfriet på baggrund af stillingen i forlænget spilletid. For så vidt angår denne spilmulighed, regnes stillingen for at være 0-0, når forlænget spilletid begynder.

Transfers – specials

Lejeaftaler tæller som transfers ifm. indfrielse af væddemål.

Hvis en spiller ikke skifter klub i et specifikt tidsvindue, indfries væddemål som tabte. I så fald bliver alle væddemål på, at spilleren bliver i sin klub, indfriet som vundne.

Hvis spilleren skifter til en klub, der ikke er anført i spilmuligheden, tabes væddemål på, at spilleren skifter til en specifik klub. Der kan på opfordring fra kunderne tilføjes yderligere klubber til spilmulighederne.

Hvis der indgås aftale om, at en spiller skifter til en ny klub på en fremtidig dato, regnes spilleren for at være skiftet på den dato, hvor aftalen blev indgået (frem for den dato, hvor spilleren skifter til sin nye klub). Hvis spiller X for eksempel d. 1. januar underskriver en aftale om at skifte fra klub A til klub B d. 1. juni, regnes spiller X med hensyn til indfrielse af væddemål for at være skiftet til klub B d. 1. januar.

Hvis det er uklart, om en aftale er indgået inden en deadline, forbeholder vi os retten til at udskyde indfrielsen, indtil den officielle bekræftelse fra de relevante myndigheder foreligger.

Spilleren skal være registreret i den pågældende klub inden den angivne tidsfrist. Forhåndskontrakter og lignende aftaler, som indikerer, at handlen gennemføres på en dato senere end den angivne, tæller ikke.

Hvis en spiller skifter til en klub og derefter straks bliver udlejet til en anden klub, indfrier vi på baggrund af den klub, som har skrevet permanent kontrakt med spilleren, og ikke lejeklubben.

Spilmuligheder på næste træner

Vi udvælger efter eget skøn en liste over potentielle nye trænere. Der kan anmodes om andre valgmuligheder. Hvis en træner, der ikke står på listen, bliver ansat, gælder alle væddemål stadig.

Vikarierende og midlertidige trænere tæller ikke med, medmindre de er træner for holdet i mindst 10 gældende kampe, hvorefter de regnes for permanent træner.

Hvis en klub ansætter en sportsdirektør, tæller det ikke med ifm. indfrielse af spilmuligheder på permanent træner.

Hvis en klub ændrer ledelsesstruktur og ikke kalder den, der ansættes, for cheftræner, indfries væddemål på baggrund af, hvem der har ansvaret for at sætte førsteholdet.

Over 0,5/1,5/2,5 mål i alle kampe

Hvis en eller flere kampe ikke afvikles, regnes de for ikke-deltagere, og de oprindelige odds bliver reduceret tilsvarende.

Mål i alt i en liga, flere ligaer eller turneringer

Hvis en kamp bliver udsat, efter spilmuligheden er lanceret, bliver de forventede mål for kampen fjernet, og der laves en ny total. Alle væddemål indgået før udsættelsen gælder stadig, men bliver indfriet på baggrund af den nye total.

Topscorer i Premier League

Væddemål bliver indfriet på baggrund af, hvem der vinder den gyldne støvle.

Definitioner

En "aflevering" er enhver bold, der spilles bevidst fra én spiller til en anden. Afleveringer omfatter afleveringer i åbent spil, målspark og hjørnespark samt frispark, der udføres som en aflevering, men indlæg, udkast af målmanden og indkast tæller ikke med.   

Offside tildeles den spiller, der regnes for at være i offsideposition, hvor der gives et frispark. Hvis to eller flere spillere befinder sig i offside, når bolden spilles, er det den spiller, som anses for at være mest aktiv og gå efter bolden, der tildeles en offside.

Definitionen af en "tackling" er, at spilleren får kontakt med bolden i en tackling ved jorden og formår at tage bolden fra den spiller, som havde den. Den tacklede spiller skal tydeligt være i besiddelse af bolden, inden tacklingen sættes ind.

En "vunden tackling" anses for at være, hvor den, der tackler, eller en af personens medspillere opnår boldbesiddelse som følge af tacklingen, eller at bolden går ud af spil og er i "sikkerhed". En "tabt tackling" er, hvor en tackling forsøges, men bolden ender hos en modstander. Begge anses for at være vellykkede tacklinger, men udfaldet af tacklingen (vunden eller tabt) er forskelligt baseret på, hvor bolden ender efter tacklingen.

Det er ikke en tackling, hvis en spiller på en eller anden vis afskærer en aflevering.

"Mislykkede tacklinger" er, hvor en spiller forsøger at erobre bolden og ikke lykkes med det. Det beregnes ved at lægge frispark med en modifikator med et forsøg på en tackling til det antal gange, hvor en spiller bliver driblet forbi (tabt udfordring).

En "clearing" er en defensiv handling, hvor en spiller sparker bolden væk fra sit eget mål uden tilsigtet modtager.

En "opsnapning" er, hvor en spiller læser en modstanders aflevering og opsnapper bolden ved at flytte sig til linjen for den tilsigtede aflevering.

En "blokeret aflevering" er, hvor en spiller på en eller anden vis forsøger at afskære en modstanders aflevering. Det minder om en opsnapning, men med langt mindre forudseenhed mht. afleveringen.

En "blokering" er, hvor en spiller blokerer et skud på mål fra en modstander.

Et "skud på mål" defineres som ethvert forsøg på mål, som:

  • Går i nettet uanset hensigten eller
  • Er et tydeligt forsøg på at score, der ville være gået i mål, hvis ikke det reddes af målvogteren eller afværges af en spiller, som er bagerste mand, hvor målvogteren ikke har nogen chance for at forhindre målet (blokering af bagerste mand).

Skudforsøg, som rammer træværket direkte, tæller ikke som skud på mål, medmindre bolden efterfølgende går ind og tæller som et mål. Skudforsøg blokeret af en anden spiller, som ikke er bagerste mand, tæller ikke som skud på mål.

En "assist" defineres som den sidste berøring (en aflevering, en kombineret aflevering og afslutning eller enhver anden berøring), der fører til, at modtageren af bolden scorer et mål. Hvis den sidste berøring (som defineret ovenfor) afrettes af en modstander, får den afleverende spiller kun en assist, hvis modtageren af bolden er den, som sandsynligvis skulle have modtaget bolden, før afretningen fandt sted. Hvis et skud på mål blokeres af en modstander, reddes af en målvogter eller rammer træværket, og der scores et mål direkte på returen, giver det en assist. Hvis en spiller skyder eller afleverer bolden og tvinger modstanderen til at sende bolden i eget net (selvmål), gives der en assist til den angribende spiller. I tilfælde af straffespark eller frispark gives der en assist til den spiller, som fremtvinger straffesparket eller frisparket (enten ved at modstanderen begår frispark eller rammer bolden med hånden), hvis der scores direkte på sparket, men det giver ikke en assist, hvis den pågældende spiller selv sparker.

Jeres væddemål

Hvis en fodboldkamp bliver afbrudt, efter den er startet, bliver "Jeres væddemål" annulleret, medmindre de er definitivt afgjort på tidspunktet for afbrydelsen. Men hvis kampen flyttes til et senere tidspunkt inden for tre dage fra den oprindelige startdato, gælder væddemål stadig til den udskudte kamp.

Ved væddemål, der involverer to eller flere hændelser, skal disse hændelser finde sted på separate tidspunkter, for at væddemålet vindes. For eksempel vil et Jeres væddemål på, at der scores på hovedstød, og at der bliver scoret uden for straffesparksfeltet, kun blive indfriet som vundet, hvis et mål bliver scoret på hovedstød, og et andet mål bliver scoret uden for straffesparksfeltet.

Væddemål, der involverer frisparksmål, skal scores direkte på frispark. For at undgå tvivl regnes et mål for at være blevet scoret direkte på frispark, hvis den person, der tager frisparket, tildeles det pågældende mål (selvom bolden rørte en anden spiller, før den krydsede målstregen). Straffespark tæller ikke som frispark.

For væddemål relateret til specials på en hel turnering gælder det, at hvis en eller flere kampe ikke bliver spillet, bliver alle valgmuligheder, der går på, at en hændelse (mål, hjørnespark osv.) finder sted i hver kamp, indfriet til reducerede odds i henhold til det faktiske antal kampe, der blev spillet.

 

De generelle væddemålsregler gælder for alle kategorier af væddemål og spilmuligheder, der ikke er nævnt i reglerne for specifikke sportsgrene.